cs

Beseda s klientem zakončila pásmo preventivních akcí pro žáky berounských škol

Beseda s klientem Probační a mediační služby Beroun

V prvním květnovém týdnu proběhla beseda klienta Probační a mediační služby se žáky osmých ročníků základní školy v Berouně. Setkání bylo závěrečnou částí celého pásma akcí, které v rámci primární prevence připravilo berounské středisko pro žáky druhého stupně základních škol.

První v řadě byla vždy návštěva soudního jednání, která proběhla v součinnosti s Okresním soudem v Berouně. Žáci měli možnost být přítomni reálnému soudnímu procesu, kdy po skončení jednání byli vždy soudce i státní zástupce připraveni odpovědět dětem na dotazy.

Následovala exkurze na středisku Probační a mediační služby. Pracovníci si připravili modelové situace, ve kterých se děti měly rozhodovat, zda chování aktéra příběhu již přestoupilo hranice zákona či nikoli a poté o tom diskutovaly. Ve spolupráci s policejní preventistkou a školní metodičkou primární prevence byly připraveny situace, které jsou dnešním náctiletým velmi blízké a některé je bohužel mohou dovést až k nám.

Posledním kouskem do mozaiky byla již zmíněná beseda. Podmíněně propuštěný klient Probační a mediační služby dětem vyprávěl nejen jaké to je ve vězení, ale i jak těžký je návrat do běžného života. Setkání proběhlo v otevřené atmosféře a vyvolalo u mnohých přítomných živé emoce.

Celkem se na akcích primární prevence vystřídalo 7 tříd z osmých a devátých ročníků dvou základních škol v Berouně.

Střediska Praha, Praha - východ a Praha - západ změnila svoji adresu. Nově sídlí Na Míčánkách 1497/2A. Praha 10, 100 83.