Napsali o nás

Náramky pro domácí vězení budou už brzy, řekl ministr

Publikováno: 12.01.2017

Plzeň – Tuzemské věznice jsou přeplněné, ovšem alternativní trest, jakým je například domácí vězení, je dnes takřka nefunčkní. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán by byl rád, aby soudci tento trest využívali v praxi.
Slibuje proto elektronické náramky. Smlouvu na dodavatele by se mohlo podařit uzavřít už v únoru.

* Jak je to dnes s alternativními tresty?

Soudce dnes nemá moc na výběr, co udělat s člověkem, kterého ještě nechce zavřít. Většinou mu dává prostou podmínku. Ale jak víme z průzkumů, významný výchovný efekt to většinou nemá. Člověk se pak po nějaké době k soudu vrací a poté už končí ve vězení.

* Pomohlo by domácí vězení?

Pokud budeme moci uložit tomuto člověku trest domácího vězení v podobě elektronického náramku, tak pravděpodobnost, že se napraví, je mnohem vyšší. On bude mít nějaké citelné omezení, které ho přiměje se nad svým životem zamyslet. Trest domácího vězení dnes sice existuje, ale vlastně nefuguje a není téměř ukládán. Soudci totiž nevěří, že bude efektivní, když dnes funguje jen pomocí namátkového sledování úředníků probační a mediační služby, kteří odsouzenému čas od času zazvoní u dveří, aby zjistili, zda tam opravdu je. A tomuhle soudci nevěří. Oproti tomu náramek umožní mít téměř jistotu, že odsouzený se trestu skutečně nevyhýbá.
Pravděpodobnost, že soudce uloží tento trest, se s použitím náramků podstatně zvýší.

* Jak daleko jsme od uvedení do praxe?

Myslím, že blízko. Konečně to vypadá, že se nám podaří vysoutěžit dodavatele. Počítáme s tím, že smlouvu uzavřeme někdy v únoru. Pak bude trvat jen pár měsíců, než systém naběhne. Zkušenosti z ciziny jsou takové, že nějaký rok pak trvá, než si soudci zvyknou na to, že tu tento nový trest je, osahají si ho a začnou ho ukládat. Ze všech těch pokusů, které tu kdy byly, jsme tentokrát opravdu blízko.

* Kolik náramků je v plánu koupit?

Asi dva tisíce.

Plzeňský deník str. 2 (mv)

Oběti kriminality dosáhnou na zabavené peníze, schválila Sněmovna

Publikováno: 09.12.2016

Lidé, kteří přišli k majetkové újmě trestnou činností, asi budou mít přístup k penězům, které prostřednictvím peněžitých trestů či trestu propadnutí majetku dosud od pachatelů získával stát. Vládní předlohu, jež to předpokládá, dnes schválila Sněmovna. Nyní musejí oběti žádat o peníze formou exekuce, nově by je měli získat rozhodnutím soudu.

Nyní platí, že poškozený, kterému soud přizná majetkový nárok vůči pachateli trestného činu, musí tyto peníze vymáhat exekučně v civilním řízení. "Vymahatelnost těchto nároků je poměrně nízká, neboť pachatel má
málokdy majetek, ze kterého by se poškození mohli hojit," uvedlo
ministerstvo spravedlnosti.

Majetek odvedený na základě soudně uložených trestů by nově nebyl příjmem státního rozpočtu, ale putoval by na zvláštní účet zřízený na ministerstvu spravedlnosti. Poškozený, který by vznesl svůj nárok vůči pachateli v rámci trestního řízení a soudy by mu jej uznaly, by se pak s žádostí obracel na ministerstvo. Podmínkou by bylo to, že soud v daném trestním řízení uložil některý z majetkových trestů. Právě z těchto peněz by pak mohl konkrétní poškozený či poškození čerpat. Ministerstvo ale upozornilo na to, že škoda způsobená pachatelem zajištěný majetek často výrazně převyšuje.

Peníze ze zvláštního účtu by podle sněmovních úprav vládní novely šly i probační a mediační službě na poskytování pomoci obětem trestných činů. Šlo by o dvě procenta. Majetkovou škodou by bylo i dlužné výživné na děti.

Novelu o využití peněz pocházejících z majetkových trestních sankcí nyní posoudí Senát. Ministerstvo předpokládá, že by obětem vyplácelo ročně celkem asi 81 milionů korun.

epravo.cz Zpravodajství

Kriminalita mládeže roste. Jak tomu zamezit, budou řešit školy i město

Publikováno: 09.12.2016

Česká Lípa – Do boje proti násilí, kyberšikaně i užívání drog mezi dětmi a mládeží se v České Lípě pustí nový tým, který tvoří zástupci policie, soudu, státního zastupitelství, Probační a mediační služby (PMS), města a sociální ochrany dětí. Pracovní skupinu postupně rozšíří i zástupci základních a středních škol a ústavní výchovy.
Úkolem týmu je definovat příčiny kriminality a výskytu závažného problémového až závadového chování dětí a mládeže. Chce hledat řešení, jak problematickým situacím předcházet.
„Kriminalita mládeže je stále velmi závažné téma.
Spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení, úředníky státní správy a samosprávy je proto nutná. Musíme společně hledat možná řešení, zdroje i realizátory programů. Naším cílem je menší výskyt násilných činů, kyberšikany, sexuálního obtěžování či užívání drog mezi dětmi a mládeží v regionu,“ připomíná jedna z členek týmu místostarostka České Lípy Alena Šafránková.
Tým pro mládež je součástí projektu „Na správnou cestu! II“, který realizuje Probační a mediační služba v deseti regionech České republiky. „Cílem projektu je právě podpora multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s ohroženou mládeží. Propojování státní správy, samosprávy a ostatního odborného sektoru v dané problematice přináší komplexní pohled a řešení,“ konstatuje manažer projektu Milan Hel.
Česká Lípa není jediným městem na Českolipsku, které se na tento problém zaměřilo. Bezpečnostní rizika i jejich prevence byla minulý měsíc tématem společného jednání ředitelů škol z Novoborska. To proběhlo na radnici v Novém Boru a iniciovali je místní pracovníci odboru školství, kultury a sportu městského úřadu.
Podle novoborského starosty Jaromíra Dvořáka je totiž třeba reagovat na problémy, které s sebou přináší mimo jiné zneužívání moderních technologií mezi dětmi.
„Sklouznout k šikaně prostřednictvím internetu, ať už na sociálních sítích, nebo prostřednictvím videí na youtube, je velmi snadné. A je o to víc nebezpečné, protože není na rozdíl od klasické šikany vidět na první pohled, dítě nemá modřiny, zničené oblečení,“ řekl k listopadovému jednání Jaromír Dvořák s tím, že jde o palčivý problém, který se šíří v dětských kolektivech.

Českolipský deník str. 3 Českolipsko KATEŘINA CHARVÁTOVÁ

Ze setkání k tématu pomoci dětským obětem trestných činů

Publikováno: 09.12.2016

Jičín – Na Územním odboru Policie ČR v Jičíně se uskutečnilo mezioborové setkání k tématu Dětské oběti trestných činů a jejich postavení v trestním řízení, pořádané ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Jičíně.
K tématu dětských obětí a jejich ochrany se vyjádřili zkušení odborníci z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, Policie ČR Praha a znalci z oboru psychologie dětí.
Diskutovalo se především o dětech, které byly oběťmi sexuálního zneužívání, týrání, násilí v rodině nebo také šikany prostřednictvím internetu, o jejich postavení v trestním řízení, dopadech trestných činů na jejich psychiku a tom, jak je důležitá činnost jednotlivých orgánů a institucí.
Velkou změnu pro práci s dětskými oběťmi přinesl zákon o obětech trestných činů z roku 2013, který děti označil za zvlášť zranitelné osoby, které mají vymezená svá práva a postavení zaručující jejich ochranu. Realizace tohoto zákona a ochrany dětských obětí však závisí na odbornících z řad policie, orgánů sociálně právní ochrany dětí, lékařů a dalších zúčastněných osobách.

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Důležitá je i spolupráce s širší rodinou, neboť i nejbližší osoby mohou pomoci.
Ze strany odborníků je nezbytný profesionální přístup a právě mezioborové setkání je příležitostí k předávání zkušeností a otevírání nových témat pro další rozvoj vzájemné spolupráce. Poděkování patří všem účastníkům setkání – zástupcům Policie ČR, probační a mediační služby, okresního soudu, státního zastupitelství, městských úřadů, neziskových organizací a poraden, intervenčního centra, znalcům a také Oblastní nemocnici Jičín.

Jičínský deník str. 15

Proč zrovna já

Publikováno: 04.12.2016

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058071204

záznam na 209. minutě

Ve Žďáře pomáhají obětem trestných činů

Publikováno: 25.11.2016

Žďár nad Sázavou – Oběti trestné činnosti se mohou se žádostí o pomoc a o rady obracet na poradnu ve Žďáře nad Sázavou. Probační a mediační služba České republiky (PMS) ve Žďáře lidem pomáhá prostřednictvím projektu Proč zrovna já?
Poradnu lze kontaktovat telefonicky, elektronicky nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin. „Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup,“ popsala poradkyně Veronika Březková, která ve Žďáře působí. Žďár není v republice jediným městem, kde PMS tuto službu nabízí. „Poradny v pětapadesáti městech po celé České republice poskytují právní a psychosociální poradenství i pomoc obětem trestných činů. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního řízení,“ vysvětlil regionální koordinátor projektu Tomáš Kellner.
Stane-li se někdo obětí jakéhokoli trestného činu, situaci by neměl zlehčovat a podceňovat. „Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité,“ dodal Kellner.
Probační a mediační služba České republiky se snaží o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Usiluje o začlenění pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů, pomáhá poškozeným obnovit pocit bezpečí a důvěry ve společnost a spravedlnost. Konečně PMS přispívá i k celkové ochraně společnosti.

Proč zrovna já? Poradna působí ve třetím patře budovy č. p. 1786/25 v ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou. Otevřeno je v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. Jako poradce působí Veronika Březková, telefon: 727 939 970, e-mail: mailto:brezkova.pms@gmail.com

Žďárský deník str. 3 Žďársko HANA KABRDOVÁ

Kriminalita v Boleslavi za rok klesla o třetinu

Publikováno: 22.11.2016

Projekt Bezpečné město, který v Mladé Boleslavi odstartoval minulý rok, nese první ovoce. Znát je to především na poklesu krádeží, těch je méně o 30 procent Mladá Boleslav – Od počátku roku klesá v Boleslavi kriminalita, a to jak celková, tak především majetková.
To potvrdil i vedoucí územního odboru Mladá Boleslav Dušan Ždárský. „U majetkové kriminality jsme zaznamenali do konce října pokles o 30 procent,“ uvedl.
Zatímco vloni bylo do října spácháno 774 krádeží, v letošním roce jich bylo 542. Dobrou zprávou je i to, že mírně klesá i takzvaná násilná kriminalita, tedy případy, kde jde o život nebo o zdraví.
„V minulém roce jsme za stejné období zaznamenali 68 násilných trestných činů, letos jich je o deset méně,“ přidává další údaje Dušan Ždárský.
Podíl na poklesu kriminality ve městě má i společný projekt městské a státní policie, úřadu práce a probační a mediační služby.
Nese název Bezpečné město a v jeho rámci byla v Boleslavi zavedena pozice takzvaných asistentů prevence kriminality. Ti zatím fungují na dvou místech, která jsou vyhodnocena jako nejvíc riziková ve městě, a to je především Havlíčkova ulice v těsném blízkosti Kauflandu, a pak okolí nákupního centra Bondy.
Novinkou je od včerejška také web na adrese bezpecnamladaboleslav.cz, kde budou všechny bezpečnostní složky zveřejňovat aktuality k tomuto tématu včetně aktuálních map kriminality, kde lidé najdou podrobný přehled, kde došlo k jakému trestnému činu – od krádeží aut po násilné či mravnostní delikty.
Ten bude sloužit i tomu, že zde případný svědek zločinu může anonymně popsat svůj pohled na situaci.

Boleslavský deník str. 1 Titulní strana ŠÁRKA CHAROUSKOVÁ

Nejčastěji se trest domácího vězení dává za krádeže

Publikováno: 19.11.2016

Olomoucký kraj – Místo toho, aby trest odseděli v cele, odchází od soudu už od roku 2010 odsouzení za méně závažné činy s domácím vězením. V Olomouckém kraji si za pět let tento trest odpykalo celkem 113 lidí. Nejčastěji jsou takto potrestaní lidé, kteří se dopustili krádeže. Nejvíce takovýchto klientů má pobočka na Prostějovsku. Letos je v domácím vězení rekordně málo pachatelů. Náramky, díky kterým by byli tito vězni pod dokonalým drobnohledem, se testují.
Náklady na zřízení systému budou kolem 100 milionů.
Hned po nejpřísnějším trestu, tedy výkonu trestu ve věznici, patří domácí vězení k tomu nejpřísnějšímu trestu, může si ho vyslechnout i mladistvý za provinění.
„Trest je uložen osobě, která žije v uvedeném regionu.
Nutně to nemusí znamenat, že sankci uložil soud v uvedeném regionu,“ vysvětlila Kristina Labohá, mluvčí probační a mediační služby.
V Olomouckém kraji s tímto druhem potrestání odchází od soudu nejčastěji odsouzení za krádeže (25 procent), na druhém místě se drží maření úředního výkonu, což může být například jízda řidiče, kterému soud zabavil řidičák, či vykázání.
Celorepublikově se kraj vymyká. „Domácí vězení v jakékoliv formě lze charakterizovat jako sankci pro pachatele maření úředního rozhodnutí a vykázání (24 procent) a krádeže (20 procent). Ty dohromady tvoří necelou polovinu trestných činů. Sankce může a je také občasně ukládána za více trestných činů, například krádež spolu s porušením domovní svobody,“ shrnula Kristina Labohá.
Velmi oblíbeným trestem se ukazuje domácí vězení na Prostějovsku, kde prozatím dohlížela probační služba na 34 odsouzených, což je ve srovnání se Šumperskem, kde evidují těchto druhů trestu nejméně, o 19 více.
Zajímavé je, že na Jesenicku, kde je obecně poměrně nízká kriminalita, je číslo počtu domácího vězení se sedmadvaceti případy naopak druhé nejvyšší.
LETOS JEN DVA PŘÍPADY Statistice bezkonkurenčně vévodí muži, do dnešního dne si odpykalo trest domácího vězení v kraji pouze osm žen. A toto potrestání prozatím dopadlo na jediného mladistvého. „Bylo to v roce 2014 na Prostějovsku,“ upřesnila mluvčí.
Aktuálně kontrolují krajští probační úředníci pouze dva letošní případy, uložených trestů domácího vězení bylo na konci září pět.
Dohled pracovníka úřadu spočívá v namátkových kontrolách v časech, kdy se má odsouzený vyskytovat doma. Domácí vězení také může postihnout podmíněně propuštěné vězně, kteří odcházejí z cely s tím, že se v určitou dobu budou zdržovat doma.
Pomoci monitorovat každý pohyb vězně by mohly elektronické náramky. Aktuálně je ministerstvo spravedlnosti testuje. Výběrové řízení na jejich dodavatele by měla probační a mediační služba vypsat letos v prosinci. Zakázka bude stát kolem 100 milionů korun. Už dříve se uskutečnilo několik tendrů, z žádného ale vítěz nevzešel. Letos v dubnu také schválil Senát, že by místo vazby mohli dostat elektronický náramek i někteří doposud vazebně stíhaní obžalovaní.

Šumperský a jesenický deník str. 4 Olomoucký kraj ALENA HESOVÁ

Tým pro mládež bude v Olomouci řešit narůstající počty případů kyberšikany a trestné činy mladistvýc

Publikováno: 18.11.2016

Nově vznikající Tým pro mládež, který je realizován v rámci projektu „Na správnou cestu! II“, bude řešit ožehavé problémy dnešní mládeže, kterými mohou být například – kyberšikana, výchovné problémy, skryté záškoláctví nebo návykové látky.

Specialisté na kriminalitu mládeže a ohrožené děti se poprvé setkají 21. 11. 2016 v Olomouci. Do projektu se zapojí města Olomouc, Šternberk, Uničov a Litovel. „Přímo z centra regionu bude Tým pro mládež řešit nejpalčivější oblasti vztahující se k mládeži, tedy nejen ke kriminalitě, ale i primární prevenci. Tým je tvořen specialisty pro mládež z různých institucí, například z Okresního soudu v Olomouci, Okresního státního zastupitelství a Policie České republiky. Také tam jsou zástupci orgánů sociálně právní ochrany dětí z jednotlivých měst a další,“ řekl Milan Hel, manažer projektu „Na správnou cestu! II“ Probační a mediační služby.

„Projekt „Na správnou cestu! II“ je zaměřen na rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi. Realizátorem projektu je Probační a mediační služba,“ uvedla koordinátorka Týmu pro mládež Olomouc Barbora Skoupilová.

Projekt ve svých aktivitách navazuje na "Na správnou cestu!" realizovanou Probační a mediační službou v letech 2012-2015. Cílem programu bude umožnit mladistvým, aby získali finanční prostředky na hrazení škod vzniklých trestnou činností, vytvoří tak program pro zaměstnávání mladistvých pachatelů.

Během pondělního setkání představí poradkyně pro oběti Jana Procházková nový speciální program „Na cestě“. "Kriminalita mládeže sice klesá, ale Tým pro mládež se bude snažit identifikovat a řešit právě ty problémy, které se mládeže týkají," uzavírá Skoupilová.

olomouckadrbna.cz Společnost

Běh se žlutou stužkou proti předsudkům poběží příští rok stovky lidí

Publikováno: 11.11.2016

V roce 2017 se opět stovky běžců zúčastní závodů se žlutou stužkou na hrudi. Podpoří tak projekt s názvem Yellow Ribbon Run, který má za cíl zvýšit povědomí o problematice zaměstnávání lidí propuštěných z vězení. Od dubna do června se poběží celkem čtyři „žluté“ běhy, a to v rámci atraktivních běžeckých závodů – Sportisimo 1/2Maratonu Praha v dubnu, Volkswagen Maratonu Praha v květnu a O2 Pražské štafety 4x5 v červnu 2017.

Nyní se otevírají registrace na závody, a to přes web http://www.yellowribbon.cz. Chcete-li se závodů účastnit, s registrací neváhejte, počet míst je omezený!

Projekt organizuje při klasických běžeckých závodech platforma YRR, kterou tvoří Vězeňská služba ČR, Business Leaders Forum, RunCzech, nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba. Stejně jako v letošním ročníku poběží i příští rok současní a bývalí vězni, manažeři významných firem, zaměstnanci státní správy a neziskového sektoru a další.

“Druhý ročník Yellow Ribbon pro mě znamená obrovský úspěch a signál, že téma integrace lidí po výkonu trestu do běžného života není lidem lhostejné. Zájem veřejnosti je odměnou pro mě a mé kolegy ze všech věznic, kteří s odsouzenými pracují. Je to zároveň naděje pro současné i bývalé vězně, kteří tak mohou začít věřit, že šanci žít slušný život dostanou. Poběžte s námi a dejte najevo, že společně dokážeme utéct předsudkům,“ říká ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková a iniciátorka běhu.

Česká republika se dlouhodobě potýká se složitým začleňováním propuštěných vězňů do běžného života. Proč systém nefunguje? Vězeň se po propuštění ocitne před branou věznice a nemá kam jít, kde bydlet, nemá práci, nemá peníze. Návrat k trestné činnosti je tedy často první volbou, ke které se uchýlí. Míra recidivy, která je v Česku na téměř 70 procentech, pak představuje sociální problémy, ekonomickou zátěž a také další oběti trestných činů.

“Jsme rádi, že se opět můžeme zapojit do projektu, který pomáhá lidem po výkonu trestu usnadnit cestu zpět do normálního a plnohodnotného života. Díky minulému ročníku se podařilo na tuto problematiku upozornit a začít tak účinně bojovat s předsudky ve společnosti,“ doplňuje Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

“Díky pilotnímu ročníku běhu Yellow Ribbon jsme dokázali, že je možné překonat předsudky a propojit zástupce firem s lidmi v i po výkonu trestu jinou cestou. Aktivní a smysluplnou. Z členské základny Business Leaders Forum se zúčastnila řada firem, jejichž CEOs a manažeři beželi ve štafetách společně s odsouzenými, zástupci organizací a Vězeňské služby a jsme hrdí, že i v příštím roce na spolupráci navážeme ne jedním, ale rovnou čtyřmi závody,“ navazuje Iva Petříčková, ředitelka Business Leaders Forum.

“Nejde o to, abychom se snažili každého propuštěného bezpodmínečně milovat. Snažíme se ukázat, že pokud lidem, kteří uklouzli, odpykali si trest a snaží se změnit, pomůžeme najít zaměstnání, snižuje se riziko, že opět spáchají trestný čin. Tudíž pomůžeme nejen jim, ale i sobě,“ dodává ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

“Se zaměstnáváním lidí se záznamem v rejstříku trestů máme dlouholeté zkušenosti a to nám ukázalo, že mohou být spolehlivými a loajálními zaměstnanci, a že trestní minulost nemusí být v rozporu s pracovními schopnostmi,“ pokračuje Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra.

V současnosti, kdy firmy obtížně shánějí kvalifikované zaměstnance, je podle personalistů o šikovné lidi čím dál větší zájem. Firmy stále častěji zaměstnávají i odsouzené přímo ve výkonu trestu odnětí svobody. Zvýšit podíl zaměstnaných vězňů je také jednou z priorit ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

parlamentnilisty.cz Tisková zpráva

Testuje se elektronický monitoring pro domácí vězně

Publikováno: 06.11.2016David KABELE, moderátor
--------------------
Ministerstvo spravedlnosti testuje elektronický monitoring pro domácí vězně. Své služby mu nabízí několik firem. Výběrové řízení by měla probační a mediační služba vypsat v prosinci. Dva měsíce pak bude trvat než vybere vítěze. Cena zakázky se odhaduje na 100 milionů korun. V minulosti tendr několikrát zkrachoval. Podrobnosti dodává mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

Tereza SCHEJBALOVÁ, mluvčí ministerstva spravedlnosti
--------------------
V tuto chvíli probíhá několikatýdenní testování náramků. Chceme několika osobami vyzkoušet všechny čtyři systémy. Případných dodavatelů je v tuto chvíli šest a pokud vše půjde hladce, smlouvu s vítězným uchazečem bychom rádi podepsali na začátku března příštího roku. Plán na zavedení náramků v roce 2017 tedy stále platí, zhruba měsíční posun je způsobený právě důkladným testováním jednotlivých produktů.

David KABELE, moderátor
--------------------
Na domácí vězně zatím dohlíží jen probační úředníci, ti by v budoucnu měli mít více času na práce s odsouzenými, kontrolovat je ale budou dál. Elektronické náramky se můžou už několik let používat pro trest domácího vězení a nově také pro některé vazebně stíhané. Neustálý dohled nad vězni s náramky by mělo zabezpečovat monitorovací centrum, to vzniká v sídle ministerstva spravedlnosti v Praze. Pro začátek se počítá, že v něm bude pracovat 17 lidí.

ČRo Plus str. 3 09:00 Zprávy

Poškozený má zbytečný pocit viny

Publikováno: 03.11.2016

Tachov – Nejinak je tomu i v Tachově. Probační a mediační služba pomáhá řešit situace spojené s majetkovou trestní činností, násilnou trestnou činností, ublížením na zdraví, a další.

"Úkolem je snaha o narovnání vztahu mezi znesvářenými stranami. Příkladem může posloužit paní Jana, která způsobila dopravní nehodu, při níž byla lehce zraněna starší žena. Celou věc řešila pojišťovna s policií a případ byl předán k soudnímu projednání jako skutek neúmyslného ublížení na zdraví. Paní Jana cítila vinu a trápilo jí co způsobila, chtěla se proto poškozené omluvit. Několikrát jí kontaktovala, její snahy ale nebyly vyslyšeny. Obrátila se proto na Probační a mediační službu v Tachově s žádostí o pomoc. „Mediace je způsob smírného řešení sporu mezi obětí a pachatelem. Má podobu setkání pachatele s obětí, jehož cílem je urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením. Pracovníci služby v tomto případě osloví poškozenou znovu s nabídkou na setkání. Poškozená nabídku může přijmout a nemusí. Pokud ji přijme, dojde k setkání, kde si znesvářené strany vše vyříkají." uvedla vedoucí střediska Probační a mediační služby v Tachově Michaela Rybářová a pokračovala. „Zde je ale potřeba zmínit, že taková setkání jsou dobrovolná. Lze je provádět pouze s výslovným souhlasem pachatele a poškozeného a za přítomnosti třetí osoby – mediátora."
V případě spáchání trestné činnosti se na instituci s žádostí o pomoc a zvládnutí situace může obrátit pachatel, poškozený, právní zástupce nebo rodinný příslušník. Pracovníci Probační a mediační služby řeší případy, které se týkají majetkové trestné činnosti, násilné trestné činnosti, ublížení na zdraví, výtržnictví či zanedbání povinné výživy.
V rámci mediačního setkání je důležitá na obou stranách ochota k setkání. Poškozený po setkání s obviněným například pochopí, že útok nebyl cíleně vedený na jeho osobu a s danou situací se dokáže lépe vyrovnat. Naproti tomu obviněný se může poškozenému za své jednání omluvit, převzít odpovědnost za spáchaný skutek a částečně tak svoji vinu smýt.
Je ale potřeba mít na paměti, že využití služeb mediátorů nemá za následek vyhnutí se soudnímu jednání. Zpravidla je ale obviněnému k dobru, pokud je u něj ochota za svůj skutek převzít odpovědnost a postavit se k problému čelem.
Pokud je ochota setkat se a konflikt řešit pouze na jedné straně, není možné setkání mezi znesvářenými stranami uskutečnit. Mediátor však může poškozenému zprostředkovat odbornou psychologickou či jinou pomoc. Veškeré služby, které poskytuje Probační služba jsou bezplatné.
Jaroslava Hohlová"

tachovsky.denik.cz

Den mediace na středních školách v Mladé Boleslavi

Publikováno: 25.10.2016

Mladá Boleslav – Probační a mediační služba středisko Mladá Boleslav (PMS) se připojila k mezinárodním oslavám Dne řešení konfliktů (20. října), který organizace slavila jako Mezinárodní den mediace. Pracovnice boleslavského střediska navštívily střední školy, kde studentům uspořádaly přednášku s besedou na téma mediace.
Žákům byla představena činnost organizace, konkrétní práce s pachateli trestných činů a poškozenými.
Hovořilo se hlavně o mediaci, která se stává stále častější formou řešení mimosoudních sporů. Je to dobrovolné setkání pachatele s obětí za účasti třetí osoby – mediátora. Poskytuje oběma stranám možnost vyjádřit své pocity, očekávání a potřeby, které vznikly v souvislosti s trestným činem. Pachatel má mnohdy potřebu osobně se oběti omluvit a ukázat, že mu záleží na řešení celé situace. Oběť má příležitost získat důležité informace vztahující se k trestnímu řízení a především k náhradě škody. Může také pachateli říci, jaké mělo jeho jednání dopad na její život – oběti často sdělují, že cítí křivdu, vztek, bolest, nejistotu a obavy.
Nejčastěji se mediace používá u nedbalostních trestních činů jako jsou dopravní nehody, ale výjimkou nejsou ani loupežná přepadení. Mediace může být pro obě strany prospěšná a může být i zajímavou životní zkušeností, pomůže vzájemnému pochopení celé nepříjemné situace.
Přednášky byl vítané nejen samotnými žáky, ale i jejich učiteli, učitelka ISŠ Karmel v Mladé Boleslavi, Alena Kozubová přednášející sdělila: „Chci vám ještě jednou poděkovat za besedu na naší škole. Byla pro žáky zajímavá, srozumitelná a i po vašem odchodu v nich vyvolala potřebu o mediaci a alternativních trestech dále diskutovat. Zvolené téma a hlavně příklady z praxe vhodně doplnily učební látku z předmětu Právo.“

Boleslavský deník str. 15 Boleslavsko / U nás doma ŠTĚPÁNKA RADIKOVSKÁ

O autorovi| ŠTĚPÁNKA RADIKOVSKÁ, Autorka je vedoucí PMS MB

Až díky mediátorům dostali po nehodě peníze a omluvu

Publikováno: 17.10.2016

Příběh Jiřího Bezoušky je poměrně běžný. Vůz mu nedal přednost a vytlačil jeho auto, ve kterém seděl s manželkou, až do příkopu. Ženě po nehodě hrozilo trvalé ochrnutí. Soud rozhodl o podmíněném trestu a zabavení řidičáku viníka nehody. Ale až díky mediátorům dostali Bezouškovi 80 tisíc odškodné a omluvu.

Ty nejambicióznější odhady probačních pracovníků hovoří o tom, že povědomí o Probační a mediační službě (PMS) má jen necelých deset procent Čechů.

„Myslím, že je to reálně ještě méně než deset procent lidí, kteří vědí, že tu existuje bezplatná pomoc, jež je provede trestním řízením, pomůže a poradí jim. Lidé se dozvědí, jak si nárokovat škodu, jak dosáhnout dohody, a dostanou možnost se k případu vyjádřit a vznést své požadavky na ty, jež je poškodili,“ řekla Právu Jana Burianová z ředitelství PMS.

Podle ní většinu trestních případů týkajících se přečinů, tedy trestných činů méně závažných, kdy může jít viník do vězení maximálně na pět let, rozhodne samosoudce trestním příkazem a poškozený nedostane šanci do čehokoliv mluvit.

To dokážou zajistit probační úředníci, kteří mají kanceláře v každém okresním městě, a lidé se na ně mohou sami obrátit. „Ti to bohužel ale nedělají,“ konstatovala Burianová.

„Nemají ponětí, ani že jim pomůžeme, ani jak jim pomůžeme. V tuto chvíli nás o pomoc žádá státní zástupce, soudce nebo nás na případy upozorňuje policie. Tak tomu bylo i v případě pana Bezoušky, kterého jsme sami kontaktovali,“ popsala situaci více než 1100 případů, které ročně PMS řeší, Burianová.

Soudce trestal jen podmínkou

„Po nehodě ženu převezli do nemocnice v Českých Budějovicích. Hematom jí tlačil na krční páteř a hrozilo trvalé ochrnutí. Nakonec ji léčili ve Vojenské nemocnici v Praze,“ řekl Bezouška.

„Za auto úplně na odpis mi pojišťovna vyplatila dvacet tisíc korun. Nevěděl jsem, jak mám postupovat, až mě kontaktovala paní z Probační a mediační služby a nabídla mi možnost mediace s tím třicetiletým řidičem,“ přiblížil své seznámení se službou poškozený řidič.

Mezitím samosoudce rozhodl o trestu osmnáctiměsíční podmínky a odnětí řidičského průkazu na stejnou dobu.

„Ale to bylo vše. Já k tomu nic říct nemohl. Soudce ani nepočkal na výsledek mediace. Naštěstí jsem stihl podat odpor a při mediaci jsme se dohodli s řidičem, že mi uhradí 80 tisíc jako odškodné,“ pokračoval Bezouška.

„Bylo to pro nás se ženou důležité i z psychického hlediska. Mluvili jsme spolu, vysvětlil nám, že přednost dával, jenomže pak mu to chcíplo a následně si spletl pedál brzdy a plynu. Navíc i jeho rodiče projevovali velkou lítost, byli z toho všichni otřesení,“ dodal.

Téměř vždy dohoda

Mediace je způsob smírného řešení konfliktu vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. Kromě trestní mediace – případy dopravní nehody, neplacení výživného a krádeže – může být i civilní, ta je poskytována za úplatu, většinou se k ní přistupuje při řešení opatrovnictví dítěte.

Mediaci vedou vysokoškolsky vzdělaní probační úředníci, probíhá pouze se souhlasem obou stran s možností okamžitého ukončení všemi stranami účastníků.

„Ve chvíli, kdy se jeden z účastníků začne chovat agresivně, ukončuji to. Jednou se mi dokonce stalo, že jedna ze stran přišla na sezení s kufříkem a v něm měla pistoli, tak to jsem okamžitě ukončila,“ svěřila se se svou výjimečnou zkušeností mediátorka.

Mediace je provázaná s trestním řízením

„Nejsme přímými účastníky trestního řízení. Po ukončení mediace sestavujeme dohodu, mnohdy i s vyrovnáním, a předáváme ji soudci jako doporučení. Je na něm, jak pak rozhodne. Ale viníci jsou si vědomi, že jim to pomůže, tak i bez záruky bývají ochotni k mediaci. Jde nám i o psychický stav, přiznání viny, projevení lítosti, nejen odškodné,“ dodala Burianová. Přestože povědomí lidí o možnosti pomoci při soudních sporech od mediátorů je mizivé, přece jen se v poslední době zvyšuje.

„Počet mediací v trestních věcech se u nás za poslední desetiletí zhruba zdvojnásobil. Zatímco v roce 2006 řešili mediátoři 577 případů, loni to už bylo 1124. Šance na dohodu je při řešení sporu prostřednictvím mediace vysoká. Loni tak skončilo ze všech případů řešených v rámci Probační a mediační služby 94 procent dohodou,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková.

novinky.cz Domácí Stáňa Seďová

Při setkání pachatele s obětí emoce nekrotíme...

Publikováno: 16.10.2016

Třináctým rokem v Česku funguje program, v jehož rámci se setkávají pachatelé trestných činů s obětmi, kterým ublížili. „Pro většinu obětí je nejdůležitější slyšet vysvětlení a upřímně míněnou omluvu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitelka Probační a mediační služby ČR Andrea Matoušková. Setkání nezřídka doprovází pláč i křik. Emoce však podle Matouškové není dobré krotit.

Mediace v podstatě znamená smiřování pachatele a jeho oběti. Z jakých důvodů má oběť trestného činu vůbec potřebu hovořit a usmiřovat se s člověkem, který jí ublížil?
Smíření je jen jedna část mediace, jeden z výsledků, ke kterému může vést. Bylo by idealistické myslet si, že je možné oběť a pachatele smířit vždy. Může ale dojít alespoň k vysvětlení, což je pro oběti obvykle důvod, proč do mediace vstupují. Chtějí porozumět tomu, proč se obětí trestného činu stály právě ony, jestli to pachatel plánoval a chtěl ublížit přímo jim nebo to byla shoda okolností, zkrátka proč udělal to, co udělal.

Když tyto otázky klade pachateli při výslechu policie, tak na ně odpovídá jinak, než když mu je položí přímo jejich oběť. V tu chvíli se zpravidla snaží dát skutečně upřímné vysvětlení. Z výzkumů vyplývá, že pro většinu obětí je nejdůležitější slyšet vysvětlení a upřímně míněnou omluvu. Kromě toho očekávají, že pachatel navrhne, jak je odškodní, ať už v penězích nebo dohodou o jiném plnění. Navíc se také domnívají, že svojí účastí v mediaci ovlivní chování pachatele do budoucna, že na něho pozitivně výchovně zapůsobí.

Potvrzuje se to v praxi? Je mezi pachateli, kteří prošli mediací menší podíl recidivistů?
Tím se zabývala studie Institutu kriminologie a sociální prevence, která sledovala pachatele po čtyřech letech poté, co prošli mediací. Recidiva se u nich vyskytovala v 25 procentech případů, což je výrazně méně než podíl recidivistů mezi ostatními pachateli (asi 60procentní recidiva). Recidivy se nejčastěji dopouštěli lidé, kteří do mediace vstoupili už s předchozí kriminální minulostí. Zdá se, že u prvopachatelů mediace splnila účel - častěji se poté vyvarovali trestné činnosti.

A jaká je motivace pachatelů? Nevstupují někteří do mediace účelově, aby zlepšili svůj obraz před soudem?
Pachatel v přípravném řízení má samozřejmě informaci, že pokud se k tomu, co provedl, postaví čelem, bude aktivní a bude se zajímat o oběť, vezme to soud nebo státní zástupce v úvahu. Přestože mediace nezaručuje, jak soud dopadne, v rozhodování některých pachatelů to zřejmě hraje roli. Určitě to ale není jediný důvod, proč se pro mediaci rozhodnou. Snaží se také myslet na to, že oběť by od nich něco očekávala. Tímto způsobem s ní mohou navázat rozhovor.

Mediátor s pachatelem vždy předem hovoří a zjišťuje, co od setkání s obětí očekává. Musíme mít jistotu, že je pachatel zodpovědný a schopný mluvit o tom, co udělal. Kdyby na schůzce jen seděl a mlčel, mediace by velmi záhy skončila. Může se stát, že se ukáže, že očekávání pachatele je zcela jiné než očekávání oběti a mediace se v průběhu ukončí, protože není možné v této situaci dál pracovat.

U kterých trestných činů probíhá mediace mezi obětí a pachatelem nejčastěji?
Především u trestných činů, které bychom zařadili k těm méně závažným, například krádeže, ale také ublížení na zdraví. To může být úmyslné, typicky to bývá ublížení na zdraví v souvislosti s výtržnostmi nebo napadením pod vlivem alkoholu. Velkou skupinou jsou ale tak nedbalostní trestné činy, nejčastěji ublížení na zdraví při dopravní nehodě. Tito pachatelé se od ostatních obvykle liší tím, že nikdy neměli kontakt s justicí, žili „běžné“ životy a vlivem porušení nějaké povinnosti způsobili dopravní nehodu. Právě v těchto případech jsou pachatel a oběť často ochotní k tomu, že se sejdou a budou spolu mluvit.

Pokoušíte se o mediaci i v případě nejzávažnějších trestných činů, jako je například znásilnění?
Máme i takové případy, i když jich není tolik. K mediaci v těchto případech často dochází až v rámci výkonu trestu pachatele. Máme i zkušenost s mediací mezi pozůstalými a pachatelem, vlivem jehož jednání zemřel člověk. Pracovali jsme i v kauzách, kde bylo obětí dítě a mediace se odehrála mezi pachatelem a rodiči. Těchto případů není mnoho, ale naši mediátoři jsou zkušení a jsou s to ujmout se i takových případů.

Nezpůsobí setkání s pachatelem v těchto případech oběti spíš další stres?
Ono záleží na načasování. Narozdíl od majetkové činnosti nebo dopravních nehod, většinou u závažných trestných činů nedochází k mediaci krátce poté, co k činu došlo. Oběť potřebuje čas, její postoje i ochota o věcech mluvit se časem vyvíjejí. Setkání oběti s pachatelem je často vyústění dlouhodobé práce mediátora s oběma dvěma. Oběti se pro mediaci zpravidla nerozhodnou ze dne na den. Někdy se s nimi pracuje i řadu let, než k mediaci dojde.

Také u pachatele je třeba čas. Jeho pohled na to, čeho se dopustil, se vyvíjí a s odstupem let je zpravidla jiný, než v době, kdy čin spáchal.

Není to ovšem tak, že se někteří ve výkonu trestu spíše utvrzují ve své nevině?
Je pravda, že aby pachatel ustál roli spoluvězně, aby před ostatními vězni obstál, vytváří si o sobě nějaký příběh. Vězeňská služba se snaží svou prací na specializovaných odděleních přispět k tomu, aby se člověk, který je zpočátku uzavřený do představy o své nevině, pomalu dostával do reality a snažil se s ní vyrovnat.

Mluvila jsem s řadou odsouzených, kteří spáchali závažné trestné činy a ani s odstupem řady let nebyli schopni je pojmenovat. Ale mluvila jsem také s mnoha odsouzenými, kteří si dobře uvědomovali nezvratnost svého jednání a hledali způsob, jak se s tím vyrovnat. Ne všichni pachatelé jsou drsňáci, kteří zapomenou a neřeší, co provedli. Někteří jsou schopni si plně uvědomit skutečnost, že někomu vzali život, někteří z nich se sami svým činem dostali obrazně řečeno do temné komnaty, kam uvrhli své oběti. Oběť by se měla dozvědět, kdy bude pachatel propuštěn

Nepomůže obětem nebo pozůstalým někdy spíše vědomí, že byl pachatel tvrdě potrestaný?
Já si myslím, že v případě závažných trestných činů je pro ně hodně důležité, že je pachatel za mřížemi, že není venku, a že jim nemůže ublížit. Oběti jsou ale někdy uchlácholeny touto informací a v momentě, kdy už s nimi nikdo z justice nekomunikuje, tak se často ani nedozvědí, že byl pachatel propuštěn. V případě mediálně sledovaných kauz pak mohou být nepříjemně překvapeni, když se dočtou z novin, že pachatel byl propuštěn. To by se dít nemělo. Proto by se s oběťmi mělo pracovat i v době, kdy se pachatel chystá na podmíněné propuštění, aby měly možnost tu situaci zpracovat a připravit se na ni.

Na úterním semináři k mezinárodnímu Dni mediace jste řekla, že naše společnost vyžaduje tvrdé tresty. Lišíme se v tom v porovnání s jinými zeměmi?
Myslím, že ne. Je asi málo společností, které by rovnou deklarovaly, že je třeba pachatelům pomáhat a nezavírat je do vězení. Každý stát má svůj systém vězeňství a nějakou trestní politiku. U nás je trestní politika zaměřená na trestání. Poslední novely trestního zákoníku zvýšily tresty za nejzávažnější trestné činy a zároveň navýšily postihy lidí, kteří se opakovaně dostávají do konfliktu se zákonem. Proto se nám plní věznice. V tom se příliš neodlišujeme od jiných zemí. Výzkumy ale ukazují, že když se lidé dozvědí, že vedle trestu existují ještě další způsoby, jak ovlivnit pachatele, například mediací, rádi ji využijí.

Kdo bývá iniciátorem setkání pachatele a oběti?
Rozhodně to není tak, že by nám na dveře klepaly stovky obětí a pachatelů, kteří mají zájem o mediaci. Povědomí veřejnosti o této možnosti totiž zatím není velké. Většinou se o tom dozví na místech, kam se po spáchání trestného činu musí dostavit, nejčastěji od policie, státního zástupce nebo soudce. Policie nás upozorňuje na případy, u kterých si myslí, že by mediace byla vhodná. My poté pachatele i oběť kontaktujeme, informujeme je o tom, co nabízíme a čekáme, jestli budou mít zájem.

Můžete popsat, jak proces mediace probíhá?
Nejprve jednáme odděleně s pachatelem a obětí a vzájemně je informujeme o tom, jak se na možnost setkání tváří ten druhý. Chceme, aby věděli, jak to bude vypadat, proč to děláme a k čemu to je. Poté, co oba dají informovaný souhlas, domlouváme společné setkání.

V některých případech jedna strana nechce tu druhou potkat, ale přesto chce vést dialog. V tom případě mediátor komunikaci zprostředkovává, tak aby se oběť s pachatelem přímo nepotkali. To ale není příliš časté. Když člověk souhlasí s mediací, tak většinou souhlasí i se setkáním tváří v tvář. Schůzka se může odehrát na našich střediscích v neutrální mediační místnosti. Jsme ale schopni mediaci uspořádat kdekoli, kde se pachatel a oběť jsou ochotni potkat.

Místo musí vyhovovat oběma, ani jeden by se tam neměl cítit jakkoli znevýhodněn. Měli jsme mediace i na místě, kde došlo k trestnému činu, napříkla ve školách, v knihovně a podobně. Kromě oběti, pachatele a mediátora můžou přijít i blízcí, kteří je podpoří. Platí ale, že oběť i pachatel tam jsou sami za sebe, nemohou mít svého mluvčího, obhájce...

Setkání zřejmě doprovází i silné emoce. Jak je mediátor zvládá „krotit“?
Emoce není dobré při mediaci krotit, pokud nepřekročí únosnou mez. Strany by se neměly osočovat a napadat se, v tom případě by měl mediátor zasáhnout. Ale velmi často lidé mluví hlasitě, někdo začne křičet, někdo se rozpláče. To jsou věci, které považujeme za přirozenou součást ozdravného procesu. Navíc je dobré, když oběť nechá pachatele nahlédnout do svých emocí - on si tak lépe uvědomí důsledky svého činu. Všichni naši mediátoři jsou vyškoleni tak, aby dovedli zvládnout tyto situace, pracovat s emocemi i s tichem. Emoce jsou totiž někdy vidět i v tom, že nikdo nic neříká.

Jaké předpoklady a vzdělání by měl mít mediátor?
V naší službě je kvalifikace daná zákonem. Mediace svěřujeme do rukou zkušených probačních úředníků, což podle zákona musí být vysokoškolsky vzdělané osoby s magisterským titulem v humanitním oboru. Ti pak projdou desetiměsíčním kvalifikačním kurzem a skládají důkladnou zkoušku. Pokud ji nesplní ani napodruhé, musí odejít.

Jaká je úspěšnost mediací?
Z dotazníkového šetření mezi lidmi, kteří prošli mediací, vyplynulo, že 96 procent obětí zastávalo názor, že jim mediace umožnila vytvořit dohodu s pachatelem a 77 procent z nich se domnívalo, že pachatel splnil závazek, ke kterému se zavázal. Pachatelé v 92 procentech také potvrdili, že jim mediace umožnila se domluvit, a v 97 procentech se domnívali, že dostáli svým závazkům.

U kterých typů trestných činů je podle vás mediace nejvhodnějším způsobem řešení a bylo by dobré využívat ji co nejvíce?
Zejména u trestných činů neplacení výživného, v důsledku kterých hodně pachatelů končí ve výkonu trestu. Konflikt je často spjatý s partnerským rozchodem, který je dlouho neřešený, partneři si navzájem vyčítají spoustu věcí. Pachatel je často odsouzen za neplacení ne proto, že by peníze neměl, ale protože odmítá platit tomu, koho miloval, a teď už ho nechce ani vidět. Bohužel to často nebere tak, že platí dítěti.

Přitom když si bývalí partneři v rané fázi rozbrojů dokáží sednout a domluvit se na věcech týkajících se výchovy dítěte, většinou pak výživné bez problémů platí. Myslím si, že speciálně u těchto trestných činů by mohly mediace hodně pomoci. Ideální ale samozřejmě je, když civilní mediace probíhá už v době, kdy se partneři rozvádí a řeší výživné, než až ve chvíli, kdy jeden z nich čelí kvůli neplacení soudnímu postihu.

zpravy.iDNES.cz, Zdeňka Trachtová

Projekt probačních domů usnadňuje návrat vězňů do života

Publikováno: 15.10.2016

Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Usnadnit návrat do života bývalým vězňům je hlavní poslání probačního domu, který od loňského října pilotně fungoval v areálu sdružení Nová šance v Ostravě-Koblově. Teď projekt končí, plánuje se ale jeho rozšíření do dalších míst v zemi.

Pavel
--------------------
Tak ono věk, nemáme na vybranou už vlastně v našem věku a pokud člověk ještě něco chce dokázat, tak musí se nějak rozhodnout. Jinak ta cesta je jenom jedna a ta vede zpátky, že.

Markéta RADOVÁ, redaktorka
--------------------
Pavel nechce, aby jeho cesta vedla zpět za mříže. Z vězení se vrátil před 2 měsíci. Patří k těm, kdo díky projektu Probační dům dostali šanci na pomoc při návratu do normálního života. V areálu sdružení Nová šance se s dalšími bývalými vězni učí, jak získat práci i bydlení.

Pavel
--------------------
Dopoledne tady, tady děláme se dřevem, vlastně opravujeme noční stolky, opravujeme třeba mříže venku, záleží prostě co je třeba v areálu dělat.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby ČR
--------------------
15. října teď končí vlastně ta jednoletá smlouva, podle které vlastně ten probační program probíhal. A v tuhle my připravujeme koncepci rozvoje služby do roku 25.

Markéta RADOVÁ, redaktorka
--------------------
Tento pokoj byl od loňského října součástí probačního domu, teď se z něj stane dům azylový. Tady, ale i na dalších místech Česka se však probační domy otevřou znovu. Místo by v nich mohlo najít zhruba 80 podmíněně propuštěných trestanců.

Vladimír ZIMMEL, náměstek ministra spravedlnosti
--------------------
Počítáme, že probační domy vzniknou minimálně v počtu 4 a měly by být pod kuratelou právě Probační a mediační služby.

Markéta RADOVÁ, redaktorka
--------------------
Zatímco Pavel se do pilotního projektu zapojil až v jeho závěru a v Nové šanci ještě zůstává, Jiří už zdejším programem úspěšně prošel. V tomto areálu dřív pracoval třeba na vrátnici.

Jiří
--------------------
Dneska? Dneska už jsem odsaď pryč, no, a jako sice jsem veden jako, prostě že to mám tak, že jsem bez práce, ale mám to prostě tak, že bydlím.

Markéta RADOVÁ, redaktorka
--------------------
A chce jít ještě dál, najít si práci a splatit dluhy. Markéta Radová, Česká televize.

ČT 1 str. 8 12:00 Týden v regionech

DEN MEDIACE na středisku PMS Mladá Boleslav

Publikováno: 12.10.2016

Středisko PMS Mladá Boleslav realizuje v tomto týdnu při příležitosti Dne mediace přednášky spojené s besedou na středních školách v Mladé Boleslavi. Studenti jsou informováni o činnosti Probační a mediační služby a zejm. o mediaci mezi obětí a pachatelem trestného činu. Probační pracovnice hovoří ve školách o tom, co je mediace, za jakých podmínek je možné ji realizovat, kdo ji provádí, jak probíhá, co může přinést oběti a co pachateli, jaký bývá výsledek mediace a další informace. Návštěva probačního pracovníka mezi studenty vyvolala příznivé ohlasy nejen od studentů samotných, ale i od jejich učitelů. Dana Naimanová, učitelka Střední zdravotní školy v Mladé Boleslavi po přednášce sdělila: „Chtěla bych poděkovat za přednášku o probační a mediační službě, která byla pro naše studenty oboru Sociální činnost velice přínosná. Měli možnost poznat náplň práce probačního pracovníka, seznámit se s konkrétními kazuistikami a dostali odpověď na všechny dotazy. Studenti od nás ve škole slyší pouze teorie o problematice PMS, ale jedna přednáška erudovaného člověka z praxe je k nezaplacení. Moc děkujeme a těšíme se na další připadnou spolupráci“. Hana Höferová z téže střední školy dodala: „Hodnotím tuto akci velmi pozitivně. Přednášející měla velmi kultivovaný projev, informace byly dobře uspořádány a vše bylo podáno srozumitelnou formou, nechyběly ani příklady z praxe. Paní Radikovská nám předala i letáky o nabízených službách. Svým projevem iniciovala žákyně k zamyšlení a otázek na toto téma zodpovídala mnoho. Musím říci, že po celou dobu byly žákyně velmi pozorné, protože přednáška byla velmi zajímavá. Bohužel z naší strany nebylo více času vzhledem k délce výuky přednáška byla naplánována na 2 hodiny.“ Další přednášky budou následovat v tomto týdnu, celkem 12 vyučovacích hodin.

V Mladé Boleslavi Štěpánka Radikovská

Dokáže dát společnost pachatelům trestných činů takzvanou druhou šanci?

Publikováno: 11.10.2016

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Díky za něj. Po celé republice probíhají tento týden dny mediace. Probační a mediační služba na nich chce ukázat, jak řešit mimosoudní cestou konflikty, které vznikly spácháním trestného činu. A zdá se, že o toto alternativní řešení sporů mají lidé zájem. Například v loňském roce řešili takzvaní mediátoři přes tisícovku konfliktů. To je dvojnásobek případů, než před 10 lety. A my se mediaci budeme věnovat i v dnešním Radiofóru. A ptáme se, jakými cestami je možné urovnat konflikt mezi obětí a pachatelem trestného činu? Dokáže nejenom oběť, ale i společnost dát pachatelům trestných činů takzvanou druhou šanci? Nebo si pachatelé svůj prohřešek nesou jako stigma celý život? A jak mediace pomáhá obětem trestných činů? Otázek víc než dost. Vy na ně můžete odpovídat na čísle 221552777. Já jsem Tomáš Pavlíček a budu vás provázet tímto pořadem až do jeho konce v 1 hodinu. A naším hostem je tady ve studiu Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení pro vzdělávání z Probační a mediační služby. Vítejte. Dobrý den.

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pojďme si, paní Talandová, na úvod říct, co všechno si pod tím pojmem mediace představit, jak vlastně pomáháte řešit spory mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Mediace je jedním z krásných způsobů, jak řešit konflikty mezi poškozeným a pachatelem, protože hovořím za Probační a mediační službu, tak se jedná o konflikty, které jsou spojeny s trestnou činností, ať už to jsou konflikty, které předchází spáchání trestného činu a nebo se jedná o důsledky trestné činnosti. Mediace je v podstatě způsob, jak pomocí prostředníka umožnit oběma stranám, aby našly takové řešení konfliktu, které jim oběma vyhovuje.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A tím prostředníkem je tady mediační úředník, nebo kdo?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Mediátor je vyškoleným probačním úředníkem, jsou to pracovníci, kteří mají vysokoškolské vzdělání, následně se ještě vzdělávají další rok v oblasti trestního práva, civilního práva, komunikace a také v metodě, jak úspěšně vést mediaci. Jsou to tedy zaměstnanci Probační a mediační služby.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano. A, dejme tomu, jestli nám můžete dát nějaký příklad, jak to funguje, tedy mezi těmi, dá se říct, dvěma stranami a tím mediátorem?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
K Probační a mediační službě se dostávají klienti, použiju tento výraz jak pro oběť, tak pro pachatele, různými způsoby, buď nás přímo kontaktuje Policie České republiky s tím, že nám vytipuje vhodné případy, může se také ale jednat i o tip od státního zástupce, soudce a také nezřídka přicházejí oběti nebo pachatelé sami přímo na středisko Probační a mediační služby. Pokud jde o případy, které jsou k mediaci vhodné, tak tady se dá říct, že neexistují téměř žádné limity, kromě několika základních podmínek. Jednou z nich je ochota a snaha pachatele napravit důsledky svého jednání, to znamená, že on přijme odpovědnost za ten spáchaný trestný čin a opravdu je motivován a chce napravit jeho důsledky. A poté ze strany oběti také ochota přistoupit k mediaci a přistoupit na toto jednání. Mediace je v každém případě oboustranně dobrovolná.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A jakým způsobem, abychom si to dokázali představit, se vlastně dá takhle, já nevím, napravit to, co se stalo, je to nějaké, dejme tomu, i třeba finanční vyrovnání, nebo jak si to představit?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
V rámci mediace, právě v rámci tohoto procesu se ukáže, co všechno bylo tím trestným činem způsobeno. To znamená, že pachatel má možnost popsat, co ho vedlo k tomu trestnému jednání, jaký byl motiv, zda se konkrétně jednalo o toho poškozeného, kterému chtěl ublížit, nebo zda si, dejme tomu, toho poškozeného vybral úplně náhodou. Co zkrátka k tomuto jednání vedlo...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Čili tím ukáže třeba, že proti němu osobně nic neměl.

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Ano, může být. Například často u těch nedbalostních trestných činů jsou to přesně tyto případy, ale jsou to také případy vandalismu, kdy někdo někomu například posprejuje zeď, víme, že tohle jsou časté případy. A zase ze strany oběti je důležité na tom společném setkání říct, jaká škoda vznikla, jak konkrétně bylo tomu poškozenému ublíženo, může se stát, že pokud vám někdo poničí vůz, tak tady nejde jenom o tu škodu na tom samotném voze, ale i na tom, že třeba není možné 14 dnů ten vůz používat. A také o ten pocit, že někdo takto vniknul do vašeho soukromí. Takže to je většinou ta základní otázka nebo to první téma, které se v rámci toho společného jednání řeší a na které většinou v těch soudních síních také nebývá ani čas, ani prostor. A teprve potom následuje to jednání o tom, jakým způsobem může být ta škoda saturována. A nejde pouze o finanční škodu. Může to být psychická újma, může to být potřeba omluvit se tomu poškozenému, poškozený často tu omluvu prostě vyžaduje, aby věděl, že pachatel myslí vážně to, co říká.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak tolik prozatím Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení pro vzdělávání z Probační a mediační služby, která zůstává tady u našich mikrofonů. A do toho vysílání Radiofóra se můžete zapojit i vy, jak jsem řekl, přes telefonní linku 221552777, tak jako paní Marta Nachtman Josepshen, která žije v Dánsku, zdravím vás. Dobrý den.

posluchačka
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak vy jste, jak jsem zjistil od svých kolegů, absolvovala kurz mediace v Česku. Co vás vlastně k tomu vedlo?

posluchačka
--------------------
Ano, je to pravda, stalo se to v roce 2011, byl to kurz od Asociace mediátorů České republiky. A vedla mě vlastně k tomu potřeba řešit nějak konflikty v mezinárodních projektech, nějak konstruktivně. A z nabídky ostatních kurzů jsem si příliš nevybrala, ale zaujala mě právě ta mediace, která je velmi, velmi, velmi univerzální metoda, jak jsme tady teďka hovořili nebo vaše, váš host ve studiu hovořil o tom, že, že lze používat u trestných činů, ale ono jde právě používat i u různých dalších situací netrestních, například i při rozvodech rodičů nebo při, třeba při problémech na pracovišti, takže je to prostě metoda, kterou opravdu lze použít v případě, že obě strany mají zájem na tom tu situaci nastalou nebo ten konflikt nějak řešit.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Takže vám osobně to něco přineslo, ať už tedy ve vašem soukromém životě a nebo i prcovním?

posluchačka
--------------------
Rozhodně po všech stránkách mi to přineslo, ano, i v soukromém životě, protože se člověk mnohem víc zaměřuje na to, kde jsou emoce, nebo že podstata konfliktu vlastně není jen v emocích, ale v tom, že něco je jinak, že ta protistrana ničemu nerozumím. Až tak jednoduché to je, že prostě ty strany si navzájem nerozumí a u té mediace dostanou možnost si vlastně vyříkat své potřeby a zájmy a sladit to, porozumět jeden druhému v bezpečném prostředí, mediátor je tam v podstatě od toho, aby se staral o to, že se do sebe nepustí, že od emocí se vrátí zpátky k podstatě té věci a že si naslouchají.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak a využila jste třeba v Dánsku právě těchto možností, těchto technik, které jste se naučila?

posluchačka
--------------------
To je právě ta druhá věc, já jsem se vlastně o mediaci dozvěděla tady v Dánsku, a ano, a využívá se a využívá se právě hodně i v těch pracovně, pracovních sporech, tady třeba není minimální mzda, ale vlastně všechno se řeší prostřednictvím odborů a i různé ty konflikty na pracovišti se řeší s přispěním odborů, kteří vlastně provozují mimo jiné i mediaci, oni jako stojí na straně zaměstnance, ale na druhou stranu se i snaží vlastně ten spor řešit nějakým smírem, kdy ty strany si vše vyříkají, takže je tady taková mediační kultura, dá se říct.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Děkuji vám za rozhovor, tolik Marta Nachtman Josepshen. Díky a na slyšenou.

posluchačka
--------------------
Díky, na slyšenou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A my jsme ve spojení s dalším posluchačem Romualdem Štěpánem Robem, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Jak vy se díváte na služby Probační a mediační služby na roli mediátorů?

posluchač
--------------------
Tak já se domnívám, že to je úkol nesmírně potřebný a také nesmírně náročný. A určitě je vždycky lépe dávat přednost dohodě než nějakým soudním jednáním, zvlášť ve státě, který není ani tolik právní, jako spíše více právnický, bohužel.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak a myslíte si, že dokáže společnost těm lidem, kteří spáchali nějaký trestný čin, dát takzvanou druhou šanci?

posluchač
--------------------
Tak to vždycky určitě je na jednání a na ochotě jakoby obou stran a vždycky určitě je potřeba, aby trest vždycky obsahoval také nějakou naději, ale vlastně, jak říkám, záleží na dohodě obou stran, ale především také, bych řekl, na dobré vůli, ochotě a opravdovosti toho, kdo se provinil.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak to říká Romuald Štěpán Rob. Díky, na shledanou.

posluchač
--------------------
Na shledanou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No, a o dnešním tématu můžete debatovat nejenom tady přes telefonní linky, ale také na sociálních sítích, kde přesně a co píší naši posluchači, to nám shrne Mariám Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Vítej, Mariáne.

Marián VOJTEK, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus
--------------------
Dobré odpoledne. Sociální sítě rovná se Facebook, Twitter, pak také na webu v pravém sloupci je kolonka Radiofórum, tam nám můžete zanechat vzkaz. No, a vzkaz také můžete poslat přes mobilní aplikaci iRádio, stačí tedy v té aplikaci zmáčknout vzkaz, vyplnit formulář a odeslat k nám do studia. Na Facebooku...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A už máš i reakce?

Marián VOJTEK, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus
--------------------
Už je reakcí více než dost, si myslím. Tomáš Beran odpovídá na Facebooku na naši jednu z otázek, dá se urovnat konflikt mezi obětí a pachatelem trestného činu? Tak pan Beran píše: "Někdy se dá urovnat už jen hlína." Honza Keith Leisek píše: "Že za určitých podmínek se dá urovnat konflikt. Oběť musí být ochotna odpustit a být vstřícná. Pachatel by zas měl svého činu litovat a mít opravdový zájem napravit se. To je velmi těžké, ale věřím, že víc instrumentů, než soud, má Probační a mediační služba." A Gabriel Svoboda do třetice: "Oběti by leckdy nejvíc pomohlo, kdyby ji orgány činné v trestním řízení prostě nechaly na pokoji a nevyžadovaly od ní výpověď o traumatizujícím zážitku. Jestliže má pachatel právo nevypovídat o trestním řízení se nějak aktivně nezúčastnit, měla by ho mít i oběť."

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak díky za tyto reakce, které nám zprostředkoval pro tuto chvíli Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. A já teď dávám prostor dalším volajícím. Prvním je Richard Richter. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, vážený pane redaktore, vážení posluchači. Tady je profesor Richard Richter z Prahy-Dejvic. Podívejte se, toto je zase stále se rozrůstající taková chobotnice vytváření nových, nových situací, je tady oběť a je tady pachatel. A nějaká, prosím vás, já jsem nikdy neviděl, že by ten pachatel, pochopitelně vyjádří lítost, ale půjde zase dál, takže má být potrestán, pořádně vyšetřen. A nějaký mediační a tak dále, to snad v Dánsku a tak dále, u nás to neplatí, ani v Anglii, a to je, to je rozšiřování těch úředníků, ty všechny užívají naše peníze, takový, on tam bude vykládat, že je mu líto a tomu je takhle, že ano,...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A myslíte si, že to nemá smysl?

posluchač
--------------------
Nemá smysl. Podívejte se, mají se soudy rozdělit, že ano, a tam to má být, anebo v Anglii máte takový, kde si můžete jít stěžovat a tam vám pomohou a tak dále, každý na něco nebo na tohle to. Ale tuto, to je jenom vytváření takových míst, takových magistrů magorů, který projdou nějakými kurzami...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Promiňte, to zase, zase nechci urážet tady, tady jednak našeho hosta ve studiu a jednak i ty, kteří před tím tady mluvili.

posluchač
--------------------
Promiňte, neurážím. Já jsem, já jsem taky magistr a někdo mně řekl, to jste magor, takže takhle to mluví.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře. Já vám děkuji za příspěvek. Díky a na shledanou.

posluchač
--------------------
Na shledanou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A ještě máme na lince pana Millera, dobrý den.

posluchač
--------------------
Ano, dobrý den. Pan Richter jednou je magistr, jednou profesor, ale dobře. Prosím vás,...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Může být obojí.

posluchač
--------------------
...pěkně, co se týče... Prosím?

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Může být obojí, tak to v akademickém světě je, že může být magistr i profesor...

posluchač
--------------------
No, pak se ruší, pak se ruší, ten magisterský titul se potom ruší.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak děkuji za upozornění. A co si tedy myslíte o mediační službě?

posluchač
--------------------
O probační a mediační, vůbec to nemá smysl, já jako bývalý advokát můžu pouze konstatovat, že předsedové senátu mně obžalovali lidi, kteří nebyli vůbec, kteří vůbec nic, ničím se neprovinili, akorát předseda senátu si zjistil, že nebyli v komunistický straně a že bojovali proti, proti komunismu. To je smutný.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře. A myslíte si, proč si myslíte, že nemá ta mediační a probační služba smysl?

posluchač
--------------------
No, protože se tam, protože se tam dostávají, do vězení se tam dostávají nevinní lidi.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No, ale tím spíš by možná by bylo dobře to vysvětlit někde jinde, než u toho soudu, ne?

posluchač
--------------------
Prosím?

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
V tom případě by bylo dobře, aby se to třeba probralo i někde jinde, než u toho soudu a nakonec se přišlo na to...

posluchač
--------------------
Já jsem si stěžoval, já jsem si stěžoval na, na Ústavní soud a nebyl jsem úspěšný, vůbec, naprosto, naprosto, a to byl tým, já jsem byl jeden z členů týmu advokátů, jo.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já vám děkuji.

posluchač
--------------------
Vůbec nebyli, ano.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Děkuji vám, díky, na shledanou.

posluchač
--------------------
Na shledanou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak my máme stále ve studiu Jaroslavu Talandovou, vedoucí oddělení pro vzdělávání z Probační a mediační služby. A můžeme teď hned reagovat na to, co tu bylo řečeno. Tak já bych nejdřív vzal to, co říkal pan profesor Richter, že on si myslí, že tato služba vlastně nemá význam, protože je to jenom rozšiřování počtu úředníků. Co vy na to, paní Talandová?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Tak já zde vystupuji za Probační a mediační službu a dá se říct, že jsem s ní velmi ve shodě, takže já tuto práci vidím naopak jako velmi smysluplnou. Víme všichni, že naše společnost se potýká s přeplněností věznic, s vysokou recidivou. A právě činnost Probační a mediační služby, ať už jde o alternativní tresty, o kterých teď asi nebude řeč, jde zejména o mediaci, tak tato činnost je velmi efektivní, i pokud jde o snížení rizika, opakování, páchání trestné činnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud jsme schopni reagovat na potřeby oběti, to jest, že se jí dostane vysvětlení, omluvy, náhrady škody a že ze strany pachatele přijde jednak ona omluva, ale také saturace těch důsledků trestného činu, tak je to z hlediska prevence v podstatě to nejlepší, co může být. Můžu, dodala bych ještě i pár čísel ze statistik, pokud jde o klienty, kteří prošli mediací, zahájili mediaci, tak více než 94 procent z nich bylo spokojeno a dosáhli dohody, což si myslím, že je opravdu vysoké číslo a skutečně tuto svojí práci vidím jako velmi smysluplnou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No, a jak velký je to vlastně výsek, jak velký zájem je mezi stranami konfliktu, aby do toho vstoupil nějaký prostředník?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Nemohu to říct obecně. Ale pokud jde o trestní řízení, kde my jsme činní, tak tam, kde pracujeme s klienty ještě před rozhodnutím soudu, zejména v přípravném řízení, to jest ještě poměrně brzy poté, co se stal trestný čin, tak je to více než 22 procent klientů, více než čtvrtina je ochotna vstoupit do mediace. Ale i ti klienti, kteří se rozhodnou do mediace nevstoupit, tak i pro ty v podstatě máme nabídku, jak konflikt řešit. Je možné je řešit i jinak, než prostřednictvím osobního setkání, jsou i jiné varianty.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak vy posloucháte stále Radiofórum. A číslo do studia je 221552777. A na to se nám dovolal pan Příba. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den. Prosím vás, já to tak nějak trošku chápu, tady tu mediaci vidím, že to tak asi nějak navazuje na to, co v podstatě se /nesrozumitelné/, jako odpuštění a snaha po nápravě nějakého hříšníka, nechci teda zacházet do nějakých fanatických výkladů nebo to.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Čili si myslíte, že má význam, že je tady prospěšná.

posluchač
--------------------
Určitě. Já si myslím, že to význam má. A myslím si, že právo se vyvíjí, takže lidi si sekali, bičovalo se, oko za oko a prostě, takže někdo má /nesrozumitelné/, který jako, že prostě je to další úředníky, další úředníky, víte, jako my z jedné strany tady básníme o zemi, jako je Švýcarsko, referenda a že ty lidi a já nevím co, ale pokud já chci někomu věřit, v nějaký demokracii a měl by to prostě přenést, nějak aplikovat Česká republika a podobně velký země. Tak já právě věřím v těmhle severským zemím jako, jo. A poslední věc bych chtěl říct, aby pan Richter /nesrozumitelné/, zbytečně si proti sobě prostě štve lidi, jako, já si ho vážím, někdo ho napadl kvůli nějaké jeho minulosti, ale občas se zamyslet a víc pokory, takže to je můj názor. A zdravím pana Richtera a zdravím posluchače a i vás, pane redaktore. Na shledanou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
My vás také zdravíme, díky, že jste zavolal, na shledanou. Tak to byl pan Příba. A ještě se dívám, kdo další nám volá. Je to Pavel Stanislav. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak, jaký je váš názor na mediační službu?

posluchač
--------------------
Prosím vás pěkně, já jsem se chtěl zeptat spíš technického rázu, jestli byste mohli při těch vašich znělkách ten /nesrozumitelné/ vyrušit, protože když jedete třeba v náklaďáku, tak buď přijdete o uši a nebo ničemu nerozumíte, jo.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře, já si to beru k srdci.

posluchač
--------------------
Nebo hrajte, prosím vás.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já si to beru k srdci.

posluchač
--------------------
Nedělejte obojí najednou, nevím, proč je takováhle móda šílená.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře. A chcete se vyjádřit k tématu, které tady probíráme, tedy k mediační službě.

posluchač
--------------------
To je všechno, to je všechno. Ještě bych vám řekl, abyste byli objektivní, abyste zvali taky, abyste zvali hosty, kteří nesouhlasí s vaší politikou, aby to nebylo jednostranný vyjadřování Českého rozhlasu proti nám, proti lidem. Děkuju a na shledanou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
V tomhle případě Český rozhlas nemá žádnou politiku. Kdo zavolá, tak toho pustíme do vysílání, i s jakýmkoliv jiným názorem, ale díky za vaše upozornění. A teď máme na lince pana Šafaříka. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den. Já bych se vrátil zase zpátky k tématu.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano, děkuji.

posluchač
--------------------
A chtěl bych se zeptat vaší hostky, jaké má zkušenosti s mediací v případech domácího násilí, tedy vydírání osoby žijící ve společném obydlí.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano.

posluchač
--------------------
Kdy tam mezi těmi osobami zřejmě panuje velká mocenská nerovnováha a kdy ta mediace zrovna nemusí působit jako vhodné řešení. Děkuju moc.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Taky děkuji, díky, na slyšenou. A vy stále posloucháte Radiofórum, číslo sem do studia je 221552777. A hned tedy tu otázku od pana Šafaříka předávám Jaroslavě Talandové. To znamená, je vhodná mediace i v případě domácího násilí?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
V případě domácího násilí určitě nelze jednoznačně říct, že mediace je všespásná metoda. Mediace skutečně není vhodná pro řešení úplně jakéhokoli typu konfliktu, u jakékoliv poškozeného, u jakéhokoliv pachatele. Mediace předpokládá, že obě strany mají, dá se říct, rovnocenné postavení a obě strany usilují o to, aby ten konflikt byl vyřešen a aby už se v něm dál nepokračovalo, což se domnívám, že není zrovna případ domácího násilí. Nicméně i Probační a mediační služba pracuje jak s pachateli, tak s oběťmi domácího násilí, ale vesměs se jedná o jiné druhy pomoci, než je tedy mediace, setkání tváří v tvář.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No, a vlastně příbuzná otázka od pana Svobody, tedy, že možná v mnoha případech je lepší už třeba tu oběť nezatěžovat tím, že se budeme stále vracet k tomu traumatu. Je tahle výtka na místě?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Většinou se setkáváme s tím, pokud to můžu trošku nadlehčit, že oběti jsou spíše traumatizovány tím, že se s nimi nemluví, že se jich málokdo ptá na to, co jim vlastně bylo způsobeno, málokdo jim sdělí jasně, i když zákon o obětech už to poslední dobou změnil, jaké jsou jejich možnosti, jak se domoci náhrady škody, ale samozřejmě naše nabídka obětem ke spolupráci vždycky předpokládá dobrovolné rozhodnutí té druhé strany, takže samozřejmě můžeme být i odmítnuti ze strany oběti, oběť na to má samozřejmě plné právo. Pouze nám jde o to, aby dostala tu informaci, že je tady služba, která ji chce pomoci a která jim nabízí různé varianty spolupráce, jednou z nich je mediace.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Do Radiofóra se dovolal ještě náš další posluchač Josef Novák, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den. Jsem jednou z obětí, takže na vysvětlenou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano.

posluchač
--------------------
Když se vám něco semele a to bylo velmi, velmi zlý, když jsem přišel na chvíli o děti, protože se jinak situace nedala řešit, o bydlení, o domov, prostě tragédie. A když jste vlastně na tý straně, kde vám nikdo v ten daný moment neslyší, byl jsem na Kruhu bezpečí, aby mně někdo poradil, tam mi řekli, že nemají moc peněz a že to a támhle, tak jsem odešel zmatený, neumíte si představit, co s váma to zacloumá, kord když vám to udělá nejbližší člověk.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A tím pádem byste, byste uvítal...

posluchač
--------------------
A pak najednou přijde mediační pracovník po X letech.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano.

posluchač
--------------------
Když jste se se vším porval, když jste si to dal dohromady, tak do vás začne rejpat a začne říkat mi o nějakým narovnání, o nějakým tady odpuštění, a já nevím co všechno, už jste rád, že to máte za sebou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano, chápu to. A vy byste to uvítal, uvítal byste to v tu chvíli tehdy?

posluchač
--------------------
Ne. V tu chvíli tam bych uvítal snad aspoň nějakou podporu, nějaký poradění, co s tím, jak dál, jak žít, co udělat, abyste se z toho nezbláznil, jo.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak to by možná mohla udělat mediační služba. Já vám děkuji, díky za váš příspěvek. Na shledanou.

posluchač
--------------------
Zrušil bych to, je to k ničemu.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Paní Talandová, co říkáte na tuto reakci našeho posluchače, že tedy v pravou chvíli tam na místě nebyla mediační služba?

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Tak teď jsme se od posluchače nedozvěděli víc okolností toho případu, kdy se ta věc stala, na koho se v tu dobu obrátil, ale faktem je, že tyhle reakce ze strany prostě oběti jsou pochopitelné, zvlášť když už uplyne dlouhá doba od té doby, co byl spáchán trestný čin. A samozřejmě, jak tento posluchač, tak i další oběti mají právo vlastně mediaci odmítnout, nerada bych, aby to vyznělo tak, že každé oběti nabízíme mediaci, jsou i jiné formy pomoci. A jenom bych chtěla dodat, že my usilujeme opravdu o to, abychom se k těm trestným činům, respektive k trestným činům, k jednání s poškozeným a pachatelem opravdu dostali co nejdříve poté, co byl spáchán trestný čin, protože...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Rozumím.

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
...tam vidíme, že má největší smysl tu situaci řešit.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ještě dám slovo Mariánu Vojtkovi, editorovi sociálních sítí Českého rozhlasu Plus.

Marián VOJTEK, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus
--------------------
Beno Ulich na Facebooku píše: "Ať společnost neřeší takové ptákoviny a raději tvrdě a efektivně pochytá zločince, které pak oddělí od normálních lidí, třeba i napořád." Na Twitteru anketa, ptali jsme se - dokáže dát společnost pachatelům trestných činů takzvanou druhou šanci? 71 procent hlasujících míní, jak v kterých případech. 22 procent ne. 7 procent ano. A ještě se podíváme do naší mobilní aplikace iRádio. Pepa píše: "Nejlepší by bylo zavřít pachatele a oběť do jedné místnosti a dát jim tam demižon slivovice a bylo by po problémech."

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
To by byla, panečku, mediace.

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Ano.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já mockrát děkuji Jaroslavě Talandové, vedoucí oddělení pro vzdělávání z Probační a mediační služby, že se účastnila této diskuse. Díky a na shledanou.

Jaroslava TALANDOVÁ, vedoucí oddělení pro vzdělávání, Probační a mediační služba
--------------------
Děkuji vám, na shledanou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Děkuji i Mariánovi Vojtkovi, na slyšenou.

Marián VOJTEK, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus
--------------------
Na slyšenou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A Tomáš Pavlíček se loučí. Díky i všem našim posluchačům. Na shledanou.

ČRo Plus str. 1 12:30 Radiofórum

Mediací v trestním řízení přibývá

Publikováno: 11.10.2016

Mediací, které jsou formou smírného řešení sporů, v trestních řízeních přibývá. Za poslední desetiletí se jejich počet zdvojnásobil na více než 1000 ročně, uvedl při dnešním Dni mediace analytik Probační a mediační služby (PMS) Michal Karban. Zvyšuje se také úspěšnost. Dohodou končí 95 procent sezení pod vedením mediátora, dříve to bylo asi 80 procent, řekl Karban. PMS provádí mediace v případech trestných činů. Občanskoprávní spory řeší jiní mediátoři, kteří mohou pracovat samostatně nebo při nějaké neziskové organizaci.

Mediace je cestou k dohodě mezi pachatelem trestného činu a poškozeným. Jana Mottlová, která vede středisko PMS v Praze, připomněla, že při soudním řízení trestá pachatele stát a oběť se v tomto procesu ztrácí. „Probační služba přináší participaci poškozeného tím, že se podílí na stanovení trestu,“ uvedla.

Nejčastěji se mediace používá u nedbalostních trestních činů, jako jsou například dopravní nehody. Tato skupina tvoří třetinu případů. Přibližně pětina případů jsou různé formy vandalismu, které převažují u mladistvých. Pachatel i oběť musejí s mediací souhlasit. Pachatel musí uznat svou vinu.

Požádat o mediaci mohou obě strany, případně jim ji mohou doporučit další aktéři v trestním řízení. Mediátor se nejdříve s účastníky konfliktu setká samostatně. Při společné schůzce pak slouží jako prostředník, který usměrňuje komunikaci a otevírá možnosti dohody, ale samostatně nenavrhuje řešení. Na podmínkách se musejí pachatel a oběť dohodnout samy. Zejména se jedná o náhradu škody prostřednictvím finančního vyrovnání nebo jiné kompenzace. O výsledku mediace pak PMS informuje soud. Může to vést k ukončení trestního řízení takzvaným odklonem, tedy bez vynesení rozsudku o vině a uložení trestu. Pachatel pak nemá záznam v trestním rejstříku.

V civilních sporech se prostřednictvím mediace řeší zejména konflikty spojené s rozpadem rodiny a pracovní spory. Také v této sféře počet řešených případů stoupá, řekla ČTK Helena Stöhrová z Asociace mediátorů ČR. Přispěl k tomu i zákon o mediaci, který od roku 2012 umožňuje soudům nařídit kontakt účastníků sporu s mediátorem. Získají tak informace o tom, co tato služba obnáší a jaké jsou možnosti. Proces mediace je pak dobrovolný. V rejstříku ministerstva spravedlnosti je nyní zapsaných asi 200 aktivních mediátorů.

ceska-justice.cz

Nové podmínky pro oddlužení lidí

Publikováno: 25.09.2016

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán chce upravit podmínky pro oddlužení lidí. V budoucnu by podle něj mohli osobní bankrot vyhlásit i ti, kteří nejsou schopní splatit ani 30 procent svých dluhů. Důvodem změn je stále větší zadlužení obyvatel Česka. Jen za první pololetí letošního roku si Češi půjčili 51 miliard korun, což je nejvíc v historii. Ministr chce proto předložit novelu insolvenčního zákona.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /ANO/
Dnes už každý třetí Čech má nějakou zkušenost, rozsáhlejší zkušenost s půjčkami. Dohromady, když se to posčítá, tak české domácnosti dnes dluží 1,3 bilionu korun. To je víc, než je roční rozpočet celé České republiky a je to o dalších 8, skoro 9 miliard víc než před krátkou dobou. Máme v procesu dokonce dvě novely insolvenčního zákona. Ta druhá by měla přinést rozšíření možnosti oddlužení. Čímž nechceme rozhodně říci, že lidé mají přestat platit svoje dluhy. To oddlužení bude krušná doba pro každého, kdo do toho procesu vstoupí. Bude to těžké období, tak jak je to dnes, ale možná ještě těžší, sedmileté. Ta výhoda bude v tom, že prostě pokud těch 7 let se ten dlužník skutečně a na to se bude lépe dohlížet než dosud, bude chovat tak, aby co nejlépe napravil to svoje pochybení. To znamená, zaplatil, co se dá, tak po těch 7 letech se z té dluhové pasti má šanci dostat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Prvním hostem Týdne v justici je ředitelka Probační a mediační služba Andrea Matoušková, kterou zdravím do Prahy. Dobrý večer.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Paní ředitelko, s dluhy mají problém téměř všichni pachatelé trestných činů, se kterými vaši lidé v Probační a mediační službě pracují. Mají po návratu z výkonu trestu sami zájem dluhy splácet?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
Oni mají zájem, možná nemohu říct ve 100 procentech všichni, ale dají se mezi nimi najít lidé, kteří jsou velmi nešťastní z toho, že nevidí perspektivu, jak svoji zadluženost řeší. A zadluženost jim vznikla ještě před výkonem trestu, takže je to zkušenost, kterou zažívají několik let zpětně. A v tu, ve chvíli, kdy odcházejí z věznice, tak samozřejmě řeší, jak mají splácet dluhy, jak mají získat práci, jak si mají udržet a jak vlastně dostát těm závazkům, které je doženou, když věznice opustí.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Myslíte si, že navrhované změny, o kterých mluvil pan ministr, můžou vašim klientům nějak zásadně pomoct, aby se dostali z dluhové pasti a aby alespoň něco ze svých dluhů splatili?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
Já jsem o tom přesvědčená, proto tu iniciativu a ty návrhy legislativních opatření vítáme, protože našim klientům to umožní, že se do toho systému oddlužení dostane více, což pro ně znamená, že se v určitém striktním režimu kontrolovaného splácení dluhu budou moci pohybovat. Pro ně to bude znamenat perspektivu jejich dalšího života takovou, která převáží vlastně situaci, kterou prožívají jako zoufalou, když nemají práci a nemají peníze ani na život ani na dluhy. Takže se pohybují pak v šedé zóně ekonomiky. A ten, ta nová legislativní opatření jim umožní, aby vstoupili, jak už jsem říkala, do velmi kontrolovaného systému, jak se oddlužit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
O jak velké částky řádově v případě pachatelů trestných činů jde a za co dluží nejčastěji?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
Bych řekla, že až na výjimky všichni odsouzení ve věznicích jsou zadlužení a 80 procent z nich, kteří potom odcházejí z věznic, jsou již v exekučním řízení. A když mluvíme o jejich dluzích, tak nemluvíme o dluzích v desetitisících, ale spíše ve statisících. Takže máme například informace z poradny Rubikon, která se věnuje lidem, kteří mají záznam v rejstříku trestů a přicházejí do poradny požádat o radu, tak ta jejich statistika říká, že zadluženost se pohybuje ve statisících, třeba až do 500 tisíc.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
A z čeho ty jejich dluhy vznikají nejčastěji?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
Jak už jsem řekla, ty dluhy vznikají ještě před tím, než třeba spáchali tu trestnou činnost. A protože recidiva v naší zemi je dlouhodobě velkým problémem a je vysoká, v tuhle chvíli kolem 70 procent, to znamená, že třetina lidí, pouze třetina lidí se do věznic zpět nevrací, tak je jasné, že i situace, kterou prožívají a kterou vnímají jako problém, to znamená, nemám peníze a nevím, jak mám žít a neumím platit dluhy, tak se týká většiny z nich.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Dotkne se tahle změna, o které mluvil pan ministr, taky náhrad pro oběti trestných činů nebo tu budou muset pachatelé splatit v plné výši?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
Já bych ráda ujistila veřejnost a zejména oběti v tom, že pachatel musí ve 100 procentech splatit to, co je mu uložené jako náhrada škody. Takže i když ten pachatel vstoupí a dosáhne na ten institut oddlužení, tak mu to pouze umožní, aby v určitém čase mohl splácet dluhy v trošku větším klidu, než když v tom systému není. Takže oběti se nemusí obávat, že o náhradu škody, kterou je pachatel povinen platit, že o ni přijdou.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Podmínkou pro oddlužení je splacení alespoň části dluhu. Navíc by se dlužník měl snažit sehnat aktivně práci. Jak na tom jsou v tomhle ohledu vaši klienti? Daří se jim po návratu z výkonu trestu práci najít nebo jsou na trhu práce spíš v nevýhodě?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
V současné chvíli ten trh práce umožňuje nabízet více práce, než možná je žádáno. Takže naši klienti i v tuhle chvíli mají, řekla bych, daleko více nabídek, kam mohou jít a žádat o práci. My se snažíme, aby zaměstnavatel byl uklidněn tím, že i když člověk, který vykonává alternativní trest a my s ním jsme v pravidelném kontaktu, že takovýto člověk může být spolehlivým zaměstnancem. A naopak je utvrzujeme v tom, že bude-li například problém, že v podobě spolupráce s probačním úředníkem tu situaci svého zaměstnance mohou lépe řešit. Takže já bych řekla, že se to daří daleko lépe a i klienti naši, teda odsouzení vnímají tu možnost uplatnit se na trhu práce samozřejmě lépe, než když tu nabídku neměli.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Pravicová opozice návrh ministerstva kritizuje. Tvrdí, že víc práv tím získávají dlužníci, že budou oproti věřitelům ve výhodě, že jim stát vlastně kryje záda. Není ta námitka namístě? Nebudou na tom nakonec dlužníci líp než věřitelé?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
Ono se to asi postupně ukáže. Ale já si myslím, že i pro věřitele je tento institut bezpečnější v tom, že ta situace dnes vypadá tak, že na majetek toho odsouzeného stojí fronta věřitelů. A samozřejmě ten institut oddlužení umožní, aby insolvenční správce také mohl lépe rozhodovat, jak vlastně bude ten dluh splácen a aby se dostalo více věřitelům splacení toho dluhu. A je to zřetelně jasný motivační nástroj pro toho pachatele. A i z hlediska oběti, jestliže pachatel má práci, má pravidelný zdroj příjmů, tak samozřejmě pro oběť je to lepší, než když je pachatel nezaměstnaný, pohybuje se, jak jsem řekla, v šedé zóně ekonomiky a nemá vlastně na splácení ani toho dluhu vůči nim.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
Říká Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby. Děkuju za to, že jste byla hostem Týdne v justici. Hezký večer.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
Děkuji vám, na shledanou.

ČT 24 str. 1 22:32 Týden v justici

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty