Napsali o nás

Stali jste se obětí trestného činu? Na koho se obrátit? Nebojte se zeptat na svá práva

Publikováno: 07.08.2017

Stali jste se obětí trestného činu a potřebujete pomoc, informaci,podporu, zastání? Využijte kvalifikované pomoci v poradnách pro oběti trestných činů, které vznikly v rámci projektu „Proč zrovna já?" v rámci středisek Probační a mediační služby.

http://www.rozhlas.cz/hradec/radioporadna/_zprava/1746100

Poradci z řad zkušených probačních úředníků vám zdarma pomohou orientovat se v jednotlivých fázích trestního řízení, mohou vám pomoci například s podáním trestního oznámení, mohou vám poskytnout informace, jak podat opravný prostředek, (odvolání či stížnost), mohou vám také poskytnout právní informace jak uplatnit nárok na náhradu škody, jak lze trestní věc řešit mimosoudní cestou.

Pracovníci poraden vám také pomohou čelit náročné životní situaci, kterou často a nezřídka doprovází pocit bezmoci, vzteku, psychického zranění, nebo strachu.

V poradnách vám na požádání zprostředkují doprovod k jednání s orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi.

Pokud chcete zůstat v anonymitě a hledáte bezpečné prostředí pro sdílení Vašeho příběhu, pocitů, místo, kde vás přijmou a budou poslouchat, respektovat, navštivte střediska Probační a mediační služby.

Radioporadna: Mgr. Marie Švadlenová a Mgr. Kateřina Marková - Probační a mediační služba. Poradna pro oběti trestných činů. Stali jste se obětí nebo svědkem trestného činu? Poradíme vám, kde získat informace a na koho se obrátit o pomoc při jednání s trestně právními orgány. Nebojte se zeptat na svá práva. Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

V Jihlavě funguje poradna pro oběti násilí

Publikováno: 13.07.2017

Stali jste se obětí trestného činu? A nevíte, co máte v tíživé situaci dělat? Můžete se obrátit na poradnu pro oběti probační a mediační služby.

"„Obětem poskytujeme psychosociální podporu, poradenství v rámci orientace v trestním řízení, základní právní informace a tak dále. Pomáháme i náhradou škody,“ uvedla jihlavská poradkyně Nela Šupková. Pomoc se však nevztahuje pouze na právní oblast, ale trestný čin často poznamená psychiku oběti. „Oběti citlivě vyslechneme, neptáme se po detailech činu, snažíme se vytvořit prostředí důvěry. Často platí, že vyslechnutí, projevení soucitu a podpory je pro oběti dostačující,“ doplnila Šupková. V závažnějších případech poradkyně může zprostředkovat odbornou pomoc od psychologa. Poradna funguje na Tolstého ulici 1914 v Jihlavě. Zájemci mohou poradnu kontaktovat telefonicky, elektronicky i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin. „Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně a jsou určeny všem, kteří se cítí být oběťmi trestné činnosti, nehledě na věk, pohlaví, druh spáchaného trestného činu, způsobenou újmu či fázi trestního řízení,“ dodala Šupková. Bez objednání je možné přijít každé pondělí od 13 do 16 hodin a v úterý od 9 do 12 hodin. Poradna pro oběti je zřízena v rámci projektu Proč zrovna já?, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu."

jihlavsky.denik.cz Moje Jihlavsko Jana Kodysová

Protiprávní jednání mládeže na Mostecku

Publikováno: 28.06.2017

V úterý 27. 6. 2017 se v prostorách Probační a mediační služby v Mostě uskutečnilo setkání pracovníků z oblasti justice, bezpečnosti a sociálně právní ochrany dětí. Obnovené jednání navazuje na tradici setkávání Týmu pro mládež v rámci Systému včasné intervence, které probíhalo na Mostecku před několika lety.

Společným tématem se stala mládež, která je v konfliktu se zákonem. Setkání iniciovala Probační a mediační služba.
Cílem setkání bylo nastavení spolupráce institucí pracujících s dětmi a mládeží, která se dopouští protiprávního jednání. Řada oslovených aktérů tuto iniciativu, která vznikla na základě mapování potřeb sítě pro rodiny s dětmi v Mostě a v Litvínově, uvítala.

Jednání se vedle probačních pracovníků zúčastnili i zástupci Okresního soudu v Mostě, Okresního státního zastupitelství v Mostě, Policie ČR a zástupci orgánů sociálně právní ochrany dětí z Mostu a Litvínova. Došlo k nastavení pravidel vzájemné komunikace a vydefinování dalších témat, která se týkají práce s mládeží. Účastníci se dohodli na pružnější komunikaci v situaci, kdy dochází k závažným změnám v rodinách. „V rámci diskuse účastníci řešili možnosti účinné intervence u jednotlivých případů. Dle jejich závažnosti mohou být na tým přizváni i odborníci z jiných oblastí, kteří si práci s mladistvými věnují“ uvedla vedoucí střediska Mgr. Marie Jarolímová.

Další setkání týmu, které bude putovní, se uskuteční koncem roku 2017. Hostitelem tentokrát bude litvínovský sociální odbor.

Oběti trestných činů mají nově poradnu i ve Znojmě

Publikováno: 14.06.2017

Znojmo – Jak se zachovat poté, kdy se člověk stal obětí trestného činu? Jaká jsou práva takové oběti a kde může získat odbornou pomoc při řešení následků trestného činu? Na tyto a další otázky odpovídá znojemská poradna pro oběti trestných činů v ulici Dolní Česká. „Poradna funguje již od března a za dobu našeho působení se na nás obrátilo již pět lidí," řekla Deníku Rovnost poradkyně Dita Cetlová.

"V celé republice vznikla síť pětapadesáti poraden, kde vyškolení poradci poskytují právní informace i psychosociální podporu.
Bezplatnou službu nabízí poradna vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 hodin a ve středu od 12.00 do 15:0 hodin. Buď osobně bez objednání nebo prostřednictvím mobilního telefonu 727 873 134 či e-mailové komunikace na adrese mailto:cetlova.pms@gmail.com.
Další informace naleznou zájemci na http://www.pmscr.cz/pro-obeti."

znojemsky.denik.cz Moje Znojemsko Dalibor Krutiš

Probační a mediační služba si připomíná Světový den proti násilí na seniorech

Publikováno: 13.06.2017

(red) Probační a mediační služba ČR
TŘEBÍČ - Probační a mediační služba jen do konce dubna roku 2017 spolupracovala s 2088 oběťmi trestných činů. Bylo mezi nimi i 101 seniorů. Čísla zveřejnila při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, který připadá každoročně na 15. června.

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů jak na svých střediscích v 74 okresních městech České republiky, tak v 55 specializovaných poradnách pro oběti. Tam fungují odborníci speciálně vyškolení v poradenství poškozeným. Obrátit se na ně může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a následek. Poradny fungují naprosto bezplatně a anonymně a nabízejí maximálně šetrný a individuální přístup.
Jedna z nich se nachází také v Třebíči, konkrétně v ulici Sv. Čecha, v prvním patře budovy č. p. 239/1. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí od 13 do 16 hodin a ve středu od 8 do 11 hodin. Poradkyni lze zkontaktovat také telefonicky na telefonu 727 873 098 či přes e-mail sobotkova.pms@gmail. com. Poradny fungují v rámci projektu Proč zrovna já? II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V uplynulých letech se na poradny Probační a mediační služby obrátilo asi 1500 lidí, starších šedesáti let. Ve více než polovině případů chtěli poradit s tím, jak svou situaci řešit po právní stránce. Senioři se nejčastěji stávají obětmi násilné a majetkové kriminality. Jedná se zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů. Část trestných činů bohužel zůstává neohlášená. „Starší lidé se často stydí ohlásit trestný čin kvůli tomu, že jim ubližuje někdo blízký nebo proto, že naletělo nějakému podvodníkovi. V tomto ohledu jsou naši pracovníci vyškoleni v komunikaci, aby téma trestného činu dokázali otvírat a vzniklou situaci řešit“, říká Radim Bureš, zástupce ředitelky Probační a mediační služby. Kromě právních rad je tak podstatnou částí práce v poradnách psychická podpora a pomoc. „Stačí i prosté vyslechnutí, ukázání toho, že se o ně někdo zajímá, má na ně čas a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších případech dokážeme zprostředkovat služby psychologa,“ dodává Bureš. Hlavním smyslem Světového dne proti násilí na seniorech zůstává snaha zvýšit povědomí o tíživém tématu kriminality páchané právě na starších lidech. „V tomto směru vítáme, že novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obětí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší práva,“ uzavírá Radim Bureš.

Horácké noviny str. 2 Aktuality (red)

Policisté na Žďársku letos řešili 28 případů domácího násilí

Publikováno: 17.05.2017

Hádky, fyzické násilí, neustálé kontrolování ohrožené osoby a alkohol. To jsou nejčastější faktory, které se objevují při domácím násilí. To může probíhat mezi partnery, dětmi a rodiči a obětí se mohou stát také senioři.

Ve Žďáře pomáhají obětem domácího násilí a dalších trestných činů úředníci Probační a mediační služby. Poradna sídlí v Komenského ulici.

„V letošním roce řešili policisté na Žďársku 28 případů, které vykazovaly znaky domácí násilí. Ve dvou případech policisté na základě zákonných důvodů rozhodli o vykázání násilné osoby ze společného obydlí,“ uvedla policistka Stanislava Miláčková.

K jednomu takovému případu došlo na sklonku března v jedné obci na Velkomeziříčsku. Ženu tam v době napadl její blízký příbuzný. Třicetiletý muž dotyčnou nejprve častoval vulgárními výrazy a poté ji i fyzicky napadl. „Vzhledem k tomu, že se muž tohoto jednání dopustil již v minulosti a vzniklo riziko dalšího napadení, rozhodli policisté o jeho vykázání ze společného bydliště a bezprostředního okolí po dobu deseti dnů,“ uvedla k případu Miláčková. Zákon, jenž umožňuje vykázat agresora z bytu či domu na deset dní, začal platit před deseti lety. Tuto dobu nelze krátit ani se souhlasem ohrožené osoby.

Okamžiky domácího násilí prožila také Eva ze Žďárska. „První rok manželství byl krásný. Poté se dnes už bývalý manžel radikálně změnil, začal mě fackovat. Já ho milovala, vše jsem mu odpouštěla. Pak jsme spolu čekali dítě, jeho agresivní chování vůči mně se ale stupňovalo. Mlátil mě pěstí do obličeje, zamykal mě doma, s nikým jsem nemohla mluvit,“ popisuje pětačtyřicetiletá žena. I když svého bývalého partnera už roky neviděla, dodnes mívá noční můry. „Mám problém navázat nový vztah, bojím se, že se to bude opakovat,“ dodala.

Pomoc a poradenství obětem trestných činů poskytují v rámci projektu Proč zrovna já?II ve žďárském středisku Probační a mediační služby (PMS).

„Tento projekt je navazující na předchozí projekt Proč zrovna já, který probíhal v letech 2012 – 2015. Za dobu poskytování poradenství tuto službu ve Žďáře využilo 138 osob, z toho 78 žen a 59 mužů. Dětí mladších 18 let bylo 6, zdravotně postižené osoby 4 a 25 seniorů,“ uvedla za PMS Nela Šupková, poradce pro oběti trestných činů.

V poradně pomáhají obětem mimo jiné se zorientovat v oblasti trestního řízení, vyrovnat se s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadňují jim návrat k běžnému životu. „Je důležité zdůraznit, že naše služby jsou poskytovány naprosto bezplatně, anonymně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti,“ doplnila Šupková.

Kde hledat pomoc?

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Právě pro vás je projekt Proč zrovna já? II, který po celém Česku pomáhá obětem trestné činnosti.

KONTAKT:
Adresa: Komenského 1786/25 (středisko PMS, 3. patro), 591 01 Žďár nad Sázavou

Poradenské hodiny:
středa 13.00 – 16.00, čtvrtek 9.00 – 12.00
Poradce:
Nela Šupková
telefon: 727 939 970
e-mail: supkova.pms@gmail.com

zdarsky.denik.cz - Zlata Ptáčková

Otevřeli poradnu pro oběti trestných činů

Publikováno: 15.05.2017

Šumperk – Obětem trestných činů bude nově v Šumperku pomáhat poradna Probační a mediační služby.
„O obviněného bývá postaráno, kdy je mu v případě nemajetnosti přidělen obhájce. Oběť ale často zůstává osamocená, neví na koho se obrátit a často nezná svá práva. Naším cílem je tuto nerovnováhu alespoň částečně napravit,“ komentuje otevření poradny její pracovník David Přichystal.
Lidé se mohou na poradnu obrátit s řadou problémů. Pracovníci jim například vysvětlí všechna jejich práva, poradí s náhradou škody či s odškodněním.
„Pomůžeme také s pochopením celého trestního řízení nebo můžeme doprovodit na jednání. Součástí služeb je i psychická podpora při zvládání svízelné životní situace, případně informace o dalších odborných službách,“ doplnil David Přichystal.
Poradna služby poskytuje anonymně a bezplatně. Využít je může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na věk, pohlaví či způsobenou újmu. Sídlí v Nemocniční ulici v prvním patře budovy ministerstva zemědělství, vchod A.
Bez nutnosti objednání je otevřena v úterý od 8 do 11 hodin a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin. Poradce lze kontaktovat také telefonicky na čísle 725 807 042 nebo přes e-mail, a to i mimo otevírací dobu.

Šumperský a jesenický deník str. 3 Šumpersko (hak)

Děkovný dopis

Publikováno: 11.05.2017

Vážená paní ředitelko,

rád bych předal své pozitivní dojmy na vašeho zaměstnance, paní magistru XX ze střediska PMS Praha.

Řešili jsme spolu mimosoudní vyrovnání ve věci autonehody, ve které jsem byl poškozený. Očekával jsem standardní, vleklý, státní proces. Jaké bylo moje překvapení, když se celá věc vyřešila k mé spokojenosti za pouhých 48 hodin od prvního kontaktu a to včetně osobní schůzky, vyjednání vyššího odškodného a jeho odeslání obžalovaným mě na účet. Vaše zaměstnankyně postupovala efektivně, profesionálně, proaktivně a zároveň empaticky s ohledem na mé trvalé následky po nehodě. Neváhala mi také zavolat zpátky na sms i dlouho po pracovní době. Rád bych jí tímto poděkoval za mimořádně dobře odvedenou práci. Jde vidět, že váš úřad je skutečně efektivní a hlavně veřejně užitečný.

Velmi děkuji za tento mimořádný servis a přeji krásný jarní den, Ing. XY

Otevřeli jsme bezplatnou insolvenční poradnu

Publikováno: 03.05.2017

Město Jindřichův Hradec spolu s českobudějovickým soudem, probační službou, advokátní komorou a spolkem insolvenčních správců otevřelo pro zadlužené lidi bezplatnou insolvenční poradnu v Jindřichově Hradci.

Slouží občanům, kteří nezvládají splácet své dluhy, dozvědí se zde, jak je možné řešit jejich situaci, jak postupovat v případě osobního bankrotu apod. První poradenský den je tento čtvrtek 4.5.2017 od 14 do 16 hodin. Dále pak vždy první čtvrtek v měsíci. Kde v sídle Městského úřadu v Jindřichově Hradci (budova tzv. „bývalý okres“) na adrese: Janderova ulice 147/II, Jindřichův Hradec, budova B, patro 1, dveře 113 Kdy první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin (bez nutnosti objednání) Termíny v roce 2017: 4.5.2017 1.6.2017 3.8.2017 7.9.2017 5.10.2017 2.11.2017 7.12.2017 Co s sebou Listiny dokládající vaše majetkové a sociální poměry: - majetek (mimo běžné vybavení domácnosti), - dluhy, - vaše příjmy za poslední 3 roky, - osobní stav a vyživovací povinnost, - další rozhodnutí, rozsudky, smlouvy, výzvy, písemnosti. Další informace Vám budou podány na Odboru sociálních věcí Města Jindřichův Hradec v Janderově ulici 147/II, Jindřichův Hradec, budova B, patro 1, dveře 110 (tel. č. 384 351 303) nebo na stránkách partnerů poradny: Krajský soud v Českých Budějovicích Spolek insolvenčních správců Probační a mediační služba ČR Česká advokátní komora Jihočeský kraj

parlamentnilisty.cz PV

Oběti najdou v Pardubicích bezplatnou pomoc

Publikováno: 20.04.2017

„Stát konečně splácí svůj dluh vůči obětem," komentuje Jana Vítková otevření Poradny pro oběti v Pardubicích. Právě ona lidem, kteří se vyrovnávají s následky trestných činů, pomáhá.

"„O obviněného se stát stará, poskytne mu bezplatnou ochranu v podobě obhájce. Oběť zůstává osamocená, neví na koho se obrátit, jak bojovat za svá práva," říká pracovnice poradny, která sídlí na Sukově třídě v budově PSN. Pomoc je pro oběti bezplatná. Provoz je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, jde o projekt Probační a mediační služby České republiky.
Doposud se příchozí nejčastěji dotazovali na náhradu škody. Poradna je otevřena všem, obětem závažných i zdánlivě banálních trestných činů. Je určena lidem, které někdo okradl, podvedl, napadl, ale nejen jim. „Vyslechneme každého, kdo se cítí být obětí. Není podmínkou, aby jeho případ řešila policie," říká poradkyně Jana Vítková.
Obětem pomůže se základní orientací v trestním řízení, pomůže jim vyrovnat se s dopady trestného činu. V případech, které si to žádají, zprostředkuje bezplatnou krátkou psychoterapii, oběti zkontaktuje s advokáty a advokátními kancelářemi v Pardubicích, které poskytují konzultace zdarma.
„Postavení oběti je těžké. Žijete svůj život, věříte své iluzi bezpečného světa a najednou vám tento pocit někdo svévolně vezme. Zničí a zboří vše, co jste budovali a čemu jste věřili," popisuje pocity klientů Jana Vítková.
Oběti i zdánlivě nezávažných trestných činů se mohou dostat do těžkého psychického stavu a následkem prožitého traumatu skončit v pracovní neschopnosti. Ochromí je strach. „Nikdy se nemůžete zbavit vzpomínek na trestný čin, který vás zasáhl, ale můžete se s ním vypořádat tak, aby již ve vás nevyvolával emoce. Možnost probrat celou situaci a utřídit si myšlenky je dobrý začátek," vzkazuje pracovnice pardubické poradny všem, kdo trpí, ale váhají.
Za velice prospěšné považuje nové opatření, které vstoupilo v platnost v letošním roce. Stát může zvlášť zranitelné oběti poskytnout bezplatného právního zástupce, a to bez toho, aby musela dokazovat svou nemajetnost, jak tomu bylo dříve.
Pardubická poradna pro oběti sídlí na Sukově třídě čp. 1556, otevřeno má v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin a v úterý od 12.30 do 16.30. Ve čtvrtek po domluvě. Přijít může kdokoliv bez ohledu na bydliště, ale stejné poradny lze nalézt i ve Svitavách a v Ústí na Orlicí."

pardubicky.denik.cz Moje Pardubicko Pavlína Roztočilová

Na svobodě, ale uvězněni ve spirále dluhů.

Publikováno: 09.04.2017

Většina odsouzených nezvládá splácet své závazky

Propustí je z vězení a sesypou se na ně věřitelé. V této situaci se ocitá velká část lidí, kteří se dostanou na svobodu. Problémy s dluhy totiž v Česku má 70 až 80 procent odsouzených, vyplývá to z dat Probační a mediační služby. Ministerstvo spravedlnosti se kvůli tomu chystá spustit projekt dluhového poradenství pro vězně. Jenže přestože vězeň tyto informace má, často mu peníze, které si za mřížemi vydělá, na pokrytí dluhů nestačí.

„Když jsem opustila vězení, tak jsem měla dluhy za náklady vazby a za náklady trestního řízení. Také jsem dlužila nějakým soukromým subjektům, jako nedoplacený leasing,“ vyjmenovává 42letá Michaela.Bývalá narkomanka, která si odseděla 7,5 roku za výrobu a distribuci drog. Za mřížemi pracovala v prádelně, vydělala si necelé čtyři tisíce měsíčně. Peníze jí ale na splácení dluhů nestačily.Po loňském návratu na svobodu tak na ní čekaly exekuce. V Rubikon centru jí pomohli najít práci a zažádat o oddlužení. Pokud ho soud schválí, bude muset Michaela splatit asi 300 tisíc korun. „Vypočítalo se to tak, že bych za těch pět let zaplatila 96 procent pohledávek. Strhávali by mi asi 7700, takže by mi z výplaty zbylo asi 9300,“ dodává Michaela.Problémy s dluhy má přitom 70 až 80 procent odsouzených. Ať už vězňů, podmíněně propuštěných nebo třeba těch, co vykonávají obecně prospěšné práce. Vyplývá to z dat Probační a mediační služby, která dohlíží na zhruba 30 tisíc odsouzených. Počet těch, kteří jsou schopní něco ze závazků splatit, je přitom nízký.„Pouze jedna čtvrtina našich klientů je schopna splatit alespoň 3000 korun. Ve třetině případů se jedná o dluhy na výživném, následuje náhrady škody, exekuce a dluhy vůči soudu,“ vysvětluje mluvčí služby Kristina Labohá.Nejčastěji jsou v exekuci lidé v Ústeckém kraji, ukazuje mapa sítě dluhů Česka Radit vězňům s dluhy chce i ministerstvo spravedlnosti. Ve znojemské věznici připravuje pilotní projekt pro všech 200 odsouzených, kteří si tam odpykávají trest. Problémy budou s vězni řešit pracovníci neziskové organizace, kterou resort vybere v tendru. Projekt by měl začít ještě během jara.„Odsouzení v něm budou rozřazeni do několika skupin podle své situace a motivace tak, aby se k nim dostali informace, které potřebují nejvíce. Hlavním smyslem projektu je už během výkonu trestu naučit odsouzené řešit problém dluhů,“ popisuje mluvčí
ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.Pracovníci neziskové
organizace by měli pomoct vězňům dluhy zmapovat, sestavit plán oddlužení nebo třeba navázat kontakt s věřiteli.Nejčastěji jsou v exekuci lidé v Ústeckém kraji, ukazuje mapa sítě dluhů Česka Exekutoři přijdou o část příjmů. Snižují se poplatky za vymáhání menších dluhůOd tří let dluží miliony. Malému chlapci pomohl od exekutorů až Ústavní soud Na jednoho dlužníka připadá přes pět exekucí, loni jich bylo nařízeno 680 tisíc

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/1716706

I znásilněné ženy se potřebují dostat zpátky do života

Publikováno: 25.03.2017

Poradna pro oběti trestných činů pomáhá zvládnout těžkou životní situaci

Střední Morava – I když si to zřejmě málokdo myslí, obětí trestného činu se může stát kdokoliv z nás.
„Oběti trestných činů nejsou jen ti, kteří se setkali s násilím a fyzickým ublížením.
Je to kdokoliv, komu bylo ublíženo či mu byla způsobena majetková či nemajetková újma,“ říká Iveta Holomková, která působí v poradně pro oběti trestných činů. Tyto poradny jsou zřízeny probační a mediační službou v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

* Co vašim klientům nabízíte?

Poskytujeme právní informace, psychosociální pomoc a zprostředkováváme další služby, např. psychologa. Nezastupujeme roli advokáta, ale pomáháme jim najít nejpřijatelnější způsob, jak zvládnout jejich nelehkou situaci, tak aby mohli žít život jako před trestným činem. Dáváme jim volbu, jaké kroky mohou učinit. Klientům poskytujeme například informace o průběhu trestního řízení, informujeme o možnostech náhrady škody, objasňujeme jim jejich práva v pozici oběti. Případně také můžeme zprostředkovat mediaci, kterou poskytují pracovníci PMS (mimosoudní ujednání mezi poškozeným a pachatelem, pozn. red.).

* Takže se snažíte vést první kroky poškozeného správným směrem?

Ano, pokud oběť trestného činu podá trestní oznámení, policie ji o jejích právech obeznámí. Jejich úkolem je ale zejména zjistit, zda byl spáchán trestný čin, a odhalit jeho pachatele. Proto poškozenému může předat kontakt na naši poradnu, kde mu můžeme podat doplňující informace. Často se lidé potřebují pouze jen doptat. Obrátit se na nás však mohou oběti v jakékoliv fázi trestního řízení.

* Máte podobné zkušenosti s vaší činností z minula?

Nová poradna je návazným projektem na první podobný projekt s názvem Proč zrovna já?, který se nám osvědčil. Jde tedy o II. část tohoto projektu. Naše poradny jsou v 55 městech po celé republice. I když se druhý díl tohoto projektu teprve rozbíhá, každopádně poradenství obětem poskytují znalé, proškolené, citlivé osoby, s profesionálním přístupem, které se klientům snaží pomoci v jejich situaci.

* Co mohou vaši klienti od vás očekávat?

Mohou se u nás obrátit na člověka, který se jim bude snažit pomoci unést jejich tíživou situaci. Naši pracovníci mají lidský a profesionální přístup. Od nás tedy mohou očekávat komplexní poradenství, které zahrnuje psychosociální poradenství a právní informace. Oběti se často stydí svěřit svému nejbližšímu okolí, rodině, bojí se, jak na ně bude pohlíženo. Jsou i osoby, které chtějí zachovat svou anonymitu. Pro všechny je ale důležité, aby věděli, že se u nás mají na koho obrátit.

* Jsou vaše služby zpoplatněny?

Chci zdůraznit, že veškeré služby našim klientům budou poskytovány bezplatně a také anonymně, mohou se tak na nás obrátit osobně v poradnách nebo prostřednictvím telefonu či e-mailu.

* S kým spolupracujete?

Spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a dalšími organizacemi poskytujícími pomoc obětem – intervenčními centry, poradnami pro rodiny, sociálními odbory a dalšími organizacemi. Takže možnost naší pomoci je široká.

* Mohou se na vás obrátit o pomoc i příbuzní obětí trestných činů?

Ano. Evidujeme i tyto případy.

* Je rozdíl, když pracujete s oběťmi násilného trestného činu a jiného trestného činu?

Určitě ano. Patří do skupiny takzvaně zvlášť zranitelných obětí. Oběti domácího násilí budeme spíše směřovat na intervenční centra, která se vyloženě specializují na práci s nimi. Tam v rámci krizové intervence mají pro ně k dispozici i pomoc psychologa. S oběťmi sexuálních násilných činů pracujeme vždy velmi citlivě, takto závažné trestné činy mívají hluboké dopady na psychiku oběti. Všem obětem nabízíme i doprovod k jednotlivým orgánům činným v trestním řízení, v roli důvěrníka. Jsme jejich jakousi psychickou oporou. Nesmíme však do úkonů zasahovat. Důvěrníkem může být i zmocněnec, nejčastěji právník, který vstupuje do řízení.

* Kdo ještě se na vás obrací?

Například oběti majetkových trestných činů, oběti dopravních nehod nebo poškození při zanedbání povinné výživy. Mnohé z obětí mají tendenci shromažďovat informace a pak je vyhodnocují. V každém případě chci znovu zdůraznit, že se na nás může obrátit jakákoliv oběť trestného činu.

* Co se týká dětských obětí, pracujete i s nimi?

Ano, ty opět spadají do skupiny zvlášť zranitelných obětí. Na práci s dětmi je však specializován OSPOD, který hájí jejich práva a zájmy. Ten také úzce spolupracuje se soudem.

Oběti podle pohlaví

62 %

38 %

Údaje vychází z dat předešlého projektu, který se uskutečnil 5/2013 – 11/2015. Během tohoto časového úseku bylo v projektu evidováno 6 658 obětí, kterým bylo poskytnuto téměř 15 000 konzultací.

Rozdělení dle trestných činů

majetková 19 %

násilná 27 %

sexuálně motivovaná 6 %

ostatní 39 %

žádná 10 %

Potřeby obětí

jiné potřeby 5 %

právní informace 54 %

odškodnění 13 %

psychosociální podpora 28 %

ZDROJ: PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Olomoucký deník str. 4 Střední Morava JANA ZAVADILOVÁ

Pomáhají obětem zločinců, těm, jimž právo nepomůže

Publikováno: 17.03.2017

Lidé, kteří zažívají v životě různá traumata, mají už dnes větší zastání. Na pracovníky probační a mediační služby se obracejí zneužívaní, slabí či vystrašení. Často u nich najdou zastání

ÚSTÍ NAD ORLICÍ Ač si řada lidí spojuje instituci státní Probační a mediační služby (PMS) hlavně s dohledem nad vězni, její pracovníci ve Svitavách a Ústí nad Orlicí se snaží stále více pomáhat také obětem trestných činů. Také všem, kdo se cítí jako oběť, i když jejich případ nešetří policie. Tedy lidem, kteří zažívají doma nebo mimo domov fyzické a psychické násilí a někdy se i bojí o tom z různých důvodů mluvit.
Pracovníci jsou schopni obětem pomoci či poradit, kam se se svým problémem obrátit, nabízejí i kontakt s pachatelem třeba kvůli omluvě nebo finančnímu vyrovnání. Najdou oběti i bezplatného právního poradce a psychologa či mohou sami zastupovat oběť při jednáních s úřady jako jejich důvěrníci a zástupci. Za šestnáct let praxe mají spoustu zkušeností a zažili řadu případů, kdy pomohli obětem trestných činů. Záběr různorodých případů naznačuje, s čím vším mohou tito lidé obětem pomoci.
Hodně se jim třeba daří pomáhat ženám, jejichž bývalí druhové neplatí výživné na děti, jak jim uložil soud. „Většinou se nám je daří do půl roku rozhýbat, že začnou výživné na své děti platit,“ říká vedoucí střediska Robert Oláh.
„Také pomáháme těm, kterým dnes nový zákon umožňuje třeba zeptat se na to, kdy pachatele pustí z vězení. Nedávno jsme takto upozornili ženu, která byla obětí domácího násilí. Tím jsme ji připravili na to, že ji může viník kontaktovat. Odpadá tak šok z neočekávaného setkání. Pomohli jsme ženě vytvořit jakýsi bezpečnostní plán. Oběť se domluvila se sousedy na určitých znameních, a pokud by se třeba násilník objevil, dá do okna květiny nebo v určitém pokoji rozsvítí, což je signál volání o pomoc. A byli jsme s ní v pravidelném kontaktu,“ vysvětluje Robert Oláh.

Nedokázala vyhnat tyrana. Chodil k ní tajně v noci

Nedávno se na PMS obrátila zlomená paní, která nebyla schopna dát vale muži, jenž ji psychicky týral. Ač se rozešli, tak se díky starým klíčům objevoval u ní doma třeba ve dvě hodiny ráno u postele. „Když otevře oči, tak tam sedí a dívá se na ni. Pak ji nechce pustit z domu. Ta paní potřebovala pochopit, že to není normální,“ říká Oláh. „Právě pro tyto lidi jsme rozjeli program Proč zrovna já? II. „Zprostředkovali jsme jí bezplatného právníka a psychologa. Překonala díky tomu obavy a strach se někomu svěřit a za dva měsíce přišla s tím, že podala na svého druha trestní oznámení,“ dodává Robert Oláh.
Pracovníci PMS v Ústí nad Orlicí zprostředkovávají i setkání pachatele s obětí. Nedávno třeba pomohli rozptýlit strach oběti z muže, který se nedávno vrátil z vězení. Byl v regionu známým násilníkem, nebál se používat vydírání, zbraně, užíval i jiné kriminální metody.
„Neměl v místě dobrou pověst. Už před jeho propuštěním jsme pracovali s jednou z obětí tohoto člověka. Poškozený zažil, že pachatel přišel do jeho bytu s vymahači, bili ho a pak mu vzali nějaké věci. Tento poškozený žil dlouhodobě ve strachu ze msty pachatele. My jsme s pachatelem po propuštění spolupracovali a z dohledu vyplynulo, že se ve vězení změnil. Asi po tři čtvrtě roku dohledu jsme zprostředkovali setkání oběti s pachatelem. Ten oběť ujistil, že jí nehrozí, že chce začít jiný život. Setkání přineslo oběti velkou úlevu a pocit bezpečí a jistoty,“ líčí probační úředník.

Posprejoval ženě auto kosočtverci. Dorazilo ji to

Pracovník služby Jindřich Čejka zase nedávno pomohl ženě, které mladý sprejer v jedné vesnici na Svitavsku kromě několika domů postříkal i její auto. Třemi velkými kosočtverci. „Ta žena ani tak nechtěla řešit své poškozené auto, ale osobně ji hodně zasáhlo, že se to stalo v situaci, kdy se jí doma rozpadá vztah s manželem, který měl často násilnické sklony a pil. Nedokázala se oprostit od myšlenek, že jí tak někdo něco naznačuje. Zprostředkovali jsme setkání sprejera a ženy, který ji ujistil, že šlo pouze o žert a s kamarády soutěžili, kdo toho více postříká. Té paní se tehdy hodně ulevilo,“ popisuje Jindřich Čejka. A dodává, že nejvíce ho těší, když si při takovýchto zprostředkovaných setkáních oběť a viník nakonec podají ruce. „Zažil jsem i situaci, kdy mladíci předali květinu ženě, do jejíž chaty chodili nelegálně kouřit v době, kdy ona byla doma v Pardubicích. Po námi zprostředkovaném setkání jí dokonce ta parta kluků podávala informace, jak to na chatě vypadá, a nepřímo se jí o chatu starala,“ usmívá se Čejka. Pracovníci PMS mohou také pomoci při takzvaném prohlášení oběti o dopadech trestného činu. „Obrátil se na nás třeba muž, kterému viník poškodil starou tatrovku veterána tak, že byla na odpis. A výše škody podle odborného posudku se mu nelíbila, ten pán se z toho vyčíslení málem zhroutil. Vysvětloval nám, že to auto bylo dědictví po prarodičích, pracoval na něm celé víkendy. Jeho žena nám řekla, že auto bylo jeho druhá manželka. Pomohli jsme tomu pánovi dát dohromady takzvané prohlášení oběti. Díky němu soud došel k závěru, že auto mělo pro poškozeného specifický význam a přiznal mu kromě jiných škod i dalších 55 tisíc korun jako nemajetkovou újmu,“ říká Oláh.

Přišli o syna. Uprchlého pachatele „hledal“ i viník

Úředníci pomohli s vypracováním tohoto prohlášení také rodičům, kteří přišli o svého mladého syna, kterého někdo srazil, smrtelně zranil a ujel.
Auto se nenašlo. Našel ho kamarád. Stalo se to na malé vesnici a zoufalí rodiče hledali pomoc svědků i prostřednictvím výzev přes sociální sítě. Začali komunikovat s kamarády, kteří jim pomáhali. Poté se ukázalo, že pachatelem byl jeden z party kamarádů. Ten byl navíc při hledání pachatele nadmíru aktivní. Rodiče do prohlášení popsali nejen pocity ze ztráty syna, ale i chladnokrevnost a bezcitnost, s nimiž se u pachatele setkali. Prohlášení mělo dopad u soudu na zvýšení původně zamýšleného trestu. Na pracovníky PMS se obrátila známá mladé dívky z Pardubicka, kterou zneužíval několik let vedoucí kroužku. Dívka se ocitla v péči psychologů
„Každé to sezení stálo děvče osm set korun a ta dívka chtěla někoho, kdo by ji zastupoval při vyšetřování a soudním líčení. Doporučili jsme jí bezplatného zmocněnce a navíc jsme jí zprostředkovali finanční pomoc státu, aby nemusela pomoc psychologů hradit ze svého. A do třetice jsme pomohli jejímu otci a matce, protože ti při konzultaci s námi měli velký pocit viny, když si třeba vyčítali, že své dítě vlastně trochu nutili chodit do kroužku. Navíc se s tím člověkem znali. Také jim jsme zprostředkovali pomoc jednoho z nasmlouvaných psychologů,“ dodává pracovník PMS.
Upozorňuje, že řada případů, kterými se služba zabývá, se může zdát banálních. Jsou to třeba sousedské spory či majetkové záležitosti. Nejvíce ho těší, když vidí, že oběť díky jejich práci pookřeje. „Někdy přicházejí lidé zničení, doslova psychicky i fyzicky shrbení. A těší mne, když je při jejich odchodu vidět, že se jim ulevilo, a třeba se i pousmějí,“ popisuje Robert Oláh.

Co s ním, když bere drogy?

Je to jen pár dnů, kdy se setkal s paní, jejíž manžel začal po dlouhém manželství užívat drogy. Paní si musela zvykat, že její muž je sebestředný, nedůvěřuje jí, doma se ztrácejí věci a jeho hlavním cílem je sehnat drogu. „Ta paní prodala byt, aby zaplatila jeho nasekané dluhy, žije v podnájmu a celá situace narušila rodinné vztahy. Paní chtěla praktické informace, co dělat, když si její muž, s kterým se rozvádí, nepřebírá poštu, nebo jak řešit to, když si manžel bere půjčky a uvádí její kontaktní adresu. My jsme jí zprostředkovali kontakt na právníka a organizaci Laxus, kde by jí měli dát odpovědi na všechny praktické otázky, jak se chovat, když má za muže narkomana,“ uzavírá svoji práci příběhem Oláh.

Obětem slouží v Ústí nad Orlicí nová místnost Pracovníci Probační a mediační služby otevřeli v únoru v Ústí nad Orlicí speciální místnost, kde vedou s oběťmi první rozhovory. Nazývá se poradna obětem a má působit příjemněji než strohé kanceláře. Má křesla, pohovku, konferenční stůl či pokojové rostliny. Zajímavostí je, že nábytek do místnosti vyrobili vězni z Mírova a Jiřic. Tato poradna ve Smetanově ulici 43 je otevřena bez objednání vždy v úterý od 14 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Ovšem kontaktovat pracovníky PMS lze stále na telefonním čísle 727 939 802 či přes email. Poradna pro oběti sídlí i ve středisku PMS Svitavy, Milady Horákové 10, kde jsou úřední hodiny místnosti pro oběti v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin.

5plus2 str. 2 Svitavsko a Orlickoústecko PETR BROULÍK

Znásilnění je hanba, říká napadená. Pomohla jí i konfrontace s útočníkem

Publikováno: 13.03.2017

Téměř každá desátá Češka zažila znásilnění. „Je to taková hanba, takové tajemství, něco, o čem se nemluví, co se nepřiznává,“ líčí oběť sexuálního útoku Gabriela. Vypořádat se s trýznivým zážitkem jí pomohli psychiatři, ale i setkání s agresorem. Své zkušenosti popsala pro iDNES.cz v rámci seriálu Zločin a trest.

Sexuální útok, jenž ženě převrátil život, se odehrál přibližně před šesti lety. Gabriela tehdy jako už několikrát předtím strávila víkendový večer s partou kamarádů v horské chatě. Zatímco její přátelé druhý den odjeli domů, ona se rozhodla ještě jednu noc strávit v přírodě.

Pobyt na chatě zprostředkoval bývalý policista, kterého díky společným známým znala i Gabriela. Již od seznámení ale na ni působil nepříjemně.
Když se tedy dotyčný objevil večer u dveří chaty, že přišel „na pokec“, nebyla nadšená.

„Protože jsem vychovaná jako taková ta slušná, která nikoho nevyhazuje, tak jsem ho tam chvíli nechala,“ vypráví osmatřicetiletá žena. Zbavit se nezvaného návštěvníka se jí podařilo pouze nakrátko, když se vymluvila, že musí jít spát. Muž se zanedlouho vrátil a Gabrielu znásilnil.

Šokovaná žena se nezmohla na obranu. Někdejší policista věděl, jak svoji oběť znehybnit, Gabrielu navíc jednou ruku dusil. „Jediné, co mi probíhalo hlavou, bylo: ‚Dýchej, dýchej.‘ Psychologové mi pak vysvětlovali, že šlo o
zachování základních životních funkcí, to tělo neudělá vůbec nic.
Potřebujete jenom přežít,“ líčí bezmoc.

O incidentu v chatě se Gabriela dlouho styděla mluvit. V policii - i vzhledem k bývalému zaměstnání násilníka - důvěru neměla. Policii proto žena nic neoznámila a případ se ani nezačal vyšetřovat. Gabriela také cítila, že znásilnění znamená ve společnosti stigma. Vrátila se proto do práce a předstírala, že je všechno v pořádku a na znásilnění se marně pokoušela zapomenout.

Začala mít psychické potíže a její situaci ještě zhoršil agresor, když ji kontaktoval. „Za půl roku mi volal a přál mi k svátku. Vůbec jsem nevěděla proč. V podstatě mi začal vyhrožovat, že bych si zasloužila, aby mi to udělal znovu,“ popisuje telefonát.

I s výhrůžkami se snažila vyrovnat sama. „Po zhruba dvou třech týdnech to ale na mně začalo být vidět. Kolegové a kamarádky se začali ptát, co se mi děje, že jsem taková divná, vyplašená,“ líčí Gabriela. Problémy vyústily v hospitalizaci na psychiatrii

Její stav se stále zhoršoval, přestávala jíst, výrazně zhubla, trpěla nespavostí, nemohla se soustředit a neustále se bála. Jak později zjistila, začala se u ní projevovat posttraumatická stresová porucha. Kvůli svým problémům nakonec přišla o práci.

Nezvladatelná situace Gabrielu donutila vyhledat péči psychiatrů. Pomoc našla také u Probační a mediační služby, která mimo jiné pomáhá obětem trestných činů. „Věnovali mi tolik času, kolik bylo potřeba. Vyslechli mě a nepřesvědčovali mě, že to mám hlásit,“ oceňuje konzultace s poradci.

Postupem času dospěla ve spolupráci s psychiatry k tomu, že se podívá svému strachu do očí, což znamenalo setkat se s násilníkem tváří v tvář.
Konfrontace Gabriele pomohla.

„Říkala jsem si, že se konečně můžu svobodně nadechnout. V tu chvíli jsem se rozhodla pro nějakou pomoc podobným obětem sexuálních násilných činů,“ vysvětluje, proč o svém traumatu po několika letech mluví veřejně. Přestože jako jedna z mála obětí sebrala odvahu se se svými zkušenostmi podělit, chvílemi je na ní znát, že ji vzpomínky stále tíží.

Sama přiznává, že otřesný zážitek vytěsnit nejde: „S mnoha obětmi tohoto činu jsme se shodly na tom, že veřejně žijeme ten normální život, ale když přijde nějaká krize, necháme si to na doma. Pořád je tam obrovský stud, do značné míry nevyrovnanost. Když přijdou takzvané výroční dny, kdy se vám to připomene, nebo potkáte někoho, kdo podobně vypadá, tak psychika samozřejmě začne pracovat.“ Pomoc nabízí i stát

Z loňského průzkumu agentury Focus vyplývá, že sexuální obtěžování v Česku zažila třetina žen a téměř desetina se stala obětí znásilnění ( další informace z průzkumu najdete zde ). Policie od ledna do listopadu 2016 evidovala 629 trestných činů znásilnění. Podle odhadů však obětí může být až desetkrát víc.

Velká část z nich podle Gabriely čin nenahlásí, protože společnost znásilnění vnímá jako tabu. Často také ženy slyší pomýlené názory, že si za sexuální útok mohou samy. „Mnohé si s tím potom žijí do důsledků, jakými jsou nefunkční manželství, rozvody. Znám pár lidí, kteří kvůli tomu skončili na ulici, protože se životní události tak naakumulovaly, že to nešlo dál,“ upozorňuje.

Aby ženy se stejnou zkušeností mohly anonymně získat potřebné informace,
nebo se jen svěřit, založila Gabriela webové stránky
bylajsemznasilněná.cz. Provozuje také nadační fond, který financuje její
přednášky a osvětovou činnost ve školách.

Přístup k obětem trestných činů změnil v poslední době i státní aparát.
Dříve se na ně pohlíželo spíše jako na „důkazní prostředek“. Situaci změnil zákon z roku 2013, který posiluje jejich pozici a ochranu. Poškození se mohou obrátit na úředníky Probační a mediační služby (PMS), kteří obětem poskytují základní právní informace o průběhu trestních řízení a jejich možnostech, či zprostředkují psychologickou pomoc.

Ředitelka této státní organizace Andrea Matoušková upozorňuje, že do středisek PMS může přijít pro radu každý, kdo se cítí být obětí - tedy nejen ten, kdo splňuje definici poškozeného podle trestního řádu

zpravy.iDNES.cz Jakub Kotalík

Trest si odsouzení odpracovávají i v nemocnici. Jsou s nimi spokojeni

Publikováno: 08.03.2017

Jedním z míst, kde si odsouzení k obecně prospěšných pracím odpykávají svůj trest, je sušická nemocnice. Její vedení je s některými natolik spokojené, že pokud se uvolní místa, tak je chce zaměstnat.
Část odsouzených svou povinnost ale neplnila a musela odejít.
„Jen za loňský rok řešilo naše středisko 84 případů odsouzených k obecně prospěšným pracím. Vždy se snažíme tyto odsouzené umisťovat do místa jejich bydliště,“ uvedla vedoucí Probační a mediační služby (PMS) Klatovy Martina Mazancová. V sušické nemocnici pomáhají lidé odsouzení k obecně prospěšným pracím necelý rok. Za tu dobu se jich tam vystřídalo pět. Se třemi byli jejich nadřízení spokojení do té míry, že jim nabídli další spolupráci.
„Všichni tři jsou výborní, osvědčili se, a pokud by se uvolnila některá pracovní pozice v úseku, mohli by u nás dál pracovat. Naopak se dvěma pracovníky jsme se museli předběžně rozloučit.
Nechodili na domluvené směny a nechtěli pracovat,“ uvedla provozní náměstkyně nemocnice Anna Havlovičová. S pracovníky probační a mediační služby má domluvené, jaké prohřešky je u odsouzených ochotná akceptovat. Šestapadesátiletý Bohumír ze Sušice měl havárii, kterou sám nezpůsobil, policisté mu v krvi ale zjistili zbytkový alkohol a u soudu dostal 100 hodin obecně prospěšných prací. Po dohodě s PMS si vybral nemocnici v Sušici, kde nastoupil jako pomocná síla v kuchyni. „Dělal jsem, co bylo třeba. Škrábal brambory, krájel rohlíky do knedlíků, míchal vajíčka, plnil myčku,“ vypočítal Bohumír. „Poprvé jsem byl v takovém provozu a moc se mi to líbilo. Byl jsem překvapený, jaké je tu výborné jídlo a jak je všechno zorganizované,“ dodal Bohumír, který dříve pracoval jako zámečník, či klempíř, od roku 2004 jako řidič. V květnu dostane řidičský průkaz zpět, pak se rozhodne, jestli se do nemocnice vrátí.
Čtvrtinu ze svého trestu má odpracovánu i pan Evžen ze Sušice. Policisté ho chytili, když řídil svou babbetu, předtím si ale dal několik piv. U soudu pak dostal 220 hodin OPP a na dva roky zákaz řízení. Proto teď musí uklízet v sušické nemocnici. „Vytírám chodby, umývám dveře, postele, okna, parapety. Líbí se mi tady, kdyby tu měli místo, tak bych tu rád zůstal,“ řekl Evžen, který předtím pracoval jako dělník v různých sušických fabrikách. Momentálně je několik měsíců nezaměstnaný.
Podle Havlovičové si v sušické nemocnici svůj alternativní trest odpykává ještě další člověk, který pracuje v údržbě. „Každému bychom mohli nabídnout práci, až se na jeho pozici místo uvolní. Ti lidé se osvědčili, i když k nám chodili jen v předem domluvené dny,“ doplnila.

„Líbí se mi tady, kdyby tu měli místo, tak bych tu rád zůstal.“ muž odsouzený k trestu obecně prospěšných prací

Klatovský deník str. 2 Region MILAN KILIÁN

Posílit práva obětí trestných činů má za úkol nová poradna v Jeseníku

Publikováno: 07.03.2017

Obrátit se na ní může každý, kdo se cítí být obětí. Na charakteru trestného činu nezáleží. Služby jsou anonymní a bezplatné.

Na svá traumata nejste sami, vzkazuje obětem trestných činů Probační a mediační služba ČR. Ve více než padesátce měst už otevřela specializované poradny pro oběti. Teď aktuálně i v Jeseníku. Nabízí lidem všestrannou pomoc - vedle psychické podpory třeba i pomoc při žádání finančního odškodnění.Paní Irena z Žulové má za sebou čtyři náročné roky plné stresu. Její nemocnou maminku týral druh, a tak ji chtěla před ním ochránit.„Maminka je nemocná, má těžkou demenci. Pořád po ní řval, trýznil ji, nesměla nikam chodit, nesměla nic. Už jsem se na to nemohla dívat,“ říká.Dnes už má maminku v bezpečí u sebe doma. A po dlouhých letech se konečně usmívá. Soud s tyranem se dlouho táhl, a jeho výsledek paní Irena doteď nezná.„Byla jsem úplně na dně, ale nelituju toho,“ říká paní Irena, která se nakonec obrátila na intervenční centrum. A sama říká, že bez jeho pomoci by byla bezradná.„Bylo to těžké. Nebýt té poradny, tak možná už není ani maminka, ani já. Pomohlo mi to hodně,“ říká.Nová poradna pro oběti by jí mohla nabídnout mnohem víc, popisuje její pracovnice Jana Kotková: „Například doprovod k policii jako důvěrník. Doprovod k soudu, podpora a komplexní pomoc, například poskytování právních informací nebo uplatňování náhrady škody a podobně.“Na poradnu se mohou obrátit lidé, kteří se cítí oběťmi jakéhokoliv trestného činu. Často jim podle Jany Kotkové chybí povědomí o svých právech: „Myslím si, že lidé nemají tak velkou orientaci v tom, co všechno mohou využít, jak trestní řízení probíhá, jaká mají práva. Trestný čin může na člověka opravdu dolehnout, neméně důležitá je tak i psychosociální podpora, naslouchání člověku tak, aby ten dopad trestného činu byl co nejmenší,“ dodává Kotková.Poradnu otevřela místní Probační a mediační služba. Sídlí nedaleko autobusového nádraží. Na své první klienty ale teprve čeká.

ČRo - olomouc.cz Andrea Švubová

Čtyři probační domy by v Česku mohly vzniknout do tří let

Publikováno: 25.02.2017

Jana PETROVÁ, moderátorka

Pomáhaly by bývalým vězňům s přechodem na svobodu. Výhody projektu popsala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
--------------------
První měsíce pro propuštění z vězení jsou nejkrizovější nebo nejrizikovější. Přicházíme s konceptem, kdy pomáháme těm lidem, kteří mohou být propuštěni, ale je potřeba jim vlastně pomoci v prvních týdnech až měsících adaptovat se na život na svobodě.

Jana PETROVÁ, moderátorka
--------------------
V Česku do loňského října fungoval pilotní probační dům v Ostravě. Podle ministerstva spravedlnosti se ale moc neosvědčil. O projekt by mezi vězni malý zájem a soudci ne vždy chtěli podmíněné propuštění schválit

Propuštění vězni by mohli najít zázemí a bydlení v takzvaných probačních domech

Jana PETROVÁ, moderátorka
--------------------
Za tři roky by mohli propuštění vězni najít zázemí a bydlení v takzvaných probačních domech, tedy v místech, která by jim pomohla s přechodem na svobodu. Jeden takový projekt už ministerstvo spravedlnosti otestovalo v Ostravě.

Václav ŠTEFAN, redaktor
--------------------
Podmíněně propuštěný Michal strávil v testovacím probačním domě v Ostravě 5 měsíců.

Michal
--------------------
Pomohlo by mi se rozkoukat vůbec do tý společnosti, protože mám s tím strašný problémy.

Václav ŠTEFAN, redaktor
--------------------
Ze 14 klientů úspěšně program dokončilo 11 lidí, včetně něj. Téměř všichni měli před odchodem z probačnímu domu zajištěné bydlení a práci, říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka Probační a mediační služby
--------------------
Pomáháme těm lidem adaptovat se na život na svobodě. První měsíce po propuštění z vězení jsou nejkrizovější.

Václav ŠTEFAN, redaktor
--------------------
Probační a mediační služba chce v Česku otevřít 4 takové domy, jenže podle ministerstva spravedlnosti se ukázalo, že je o projekt mezi vězni malý zájem a soudci ne vždy chtějí podmíněné propuštění schválit. Zatím ale projekt nezavrhlo. Václav Štefan, Radiožurnál.

ČRo Radiožurnál Zprávy

Oběti nevědí, kam se mají obrátit, říká odbornice z Probační a mediační služby

Publikováno: 22.02.2017

Dnes je Evropský den obětí. Připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Jaká mají oběti práva a na jakou pomoc od státu mají nárok, vysvětluje Jana Mottlová, vedoucí pražského střediska Probační a mediační služby.

Jaká mají oběti práva? Znají je?
Většina obětí se o svých právech dozvídá právě u Probační a mediační služby (PMS) při první konzultaci. V první řadě mají oběti právo na poskytnutí odborné pomoci. Tu poskytují subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a uvedené na stránkách ministerstva spravedlnosti. Za stát jako jediná organizace nabízející tuto službu je právě Probační a mediační služba.

Druhým zásadním právem oběti je právo na informace. Jedná se o bezplatnou právní pomoc a o přístup k právním informacím, které se týkají věci, v níž se stala obětí trestného činu.

Jak jim můžete pomoci?
PMS poskytuje v rámci standardní nabídky služeb pro oběti informace dle zákona o obětech trestných činů a zprostředkovává odbornou pomoc, zejména bezplatné právní poradenství. Vedle těchto služeb nabízí PMS i mediaci neboli setkání pachatele a oběti. To probíhá za účasti mediátora v rámci narovnání konfliktu mezi pachatelem a obětí za předpokladu souhlasu obou stran.

Kdo je oběť, kdo se za ni může považovat?
Obětí rozumíme fyzickou osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma. Za oběti považujeme i příbuzné v pokolení přímém oběti, které byla trestným činem způsobena smrt.

Potřebují lidé spíše finanční pomoc, informace, nebo radu odborníka?
Mohu říci, že nejčastěji se oběti zajímají o informace o průběhu trestního řízení, možnosti náhrady škody, která jim byla způsobena, ale i o zprostředkování kontaktu s pachatelem prostřednictvím mediátora PMS.

Mám šanci se dozvědět, jak probíhá trestní řízení?
Dle zákona o obětech trestných činů mají právo získat informace mimo jiné o propuštění obviněného z vazby či odsouzeného z výkonu trestu, a to i u podmíněně propouštěných odsouzených, například po polovině výkonu trestu odnětí svobody. Také mají oběti trestných činů právo na informace o stavu probíhajícího trestního řízení, zda byl pachatel odsouzen a k jakému trestu.

Kolika lidem pomůžete?
Naše Středisko Praha kontaktovalo v roce 2016 celkem 409 obětí trestných činů.

Kdo chodí pro pomoc nejčastěji?
Nejvíce z nich řešilo majetkovou újmu. Nejčastěji jsme poskytovali právní informace, ale i zprostředkovávali odbornou psychologickou pomoc.

Jak se oběti na vás mohou obracet?
Na internetových stránkách www.pmscr.cz jsou uvedeny kontakty na Středisko Praha, kde se oběti trestných činů mohou objednat na úvodní konzultaci k poradcům pro oběti. Všechny naše služby jsou zdarma.

Náramky pro domácí vězení na dohled: výběrové řízení má svého vítěze

Publikováno: 22.02.2017

Dodavatelem tzv. elektronických monitorovacích náramků bude společnost SuperCom. Dvaadvacátého února 2017 se stala vítězem výběrového řízení, které Ministerstvo spravedlnosti vypsalo v loňském roce. Nabídnutá cena je 15,5 milionů korun, celková cena za šest let pak 93 milionů.

Ministerstvo spravedlnosti po více než osmi letech neúspěšných pokusů pod vedením ministra Roberta Pelikána úspěšně uzavírá klíčovou část tendru na náramky pro domácí vězení.

V první fázi resort získá za 15,5 milionů korun od vítězného dodavatele 280 náramků a provoz systému. V dalších šesti letech bude Ministerstvo spravedlnosti moci využívat až dva tisíce zařízení podle aktuální potřeby.

„Rozdíl mezi náklady na vězně ve věznici a v domácím vězení je dramatický. V prvním případě je cena tisíc sto korun na každý den. Oproti tomu odsouzený s náramkem bude denně stát jen 120 korun, přičemž padesát korun z toho bude hradit sám. Náklady na jeden náramek se nám vrátí za jeden rok, “ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Trest domácího vězení zákony umožňují ukládat od roku 2010, v polovině roku 2016 se možnost využití rozšířila i na vazbu. Jeho malé využití v praxi způsobily především předchozí neúspěšné tendry na elektronické náramky.

„Trest domácího vězení umožní některým odsouzeným nezpřetrhat vazby se společností a rodinou i chodit dál do zaměstnání, čímž se výrazně sníží riziko recidivy. Odsouzené budou dále navštěvovat probační úředníci, kontrola pohybu osob ale bude jednodušší“ uvedla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, která výběrové řízení vypsala.

Výběrové řízení formou soutěžního dialogu bylo vypsáno v únoru loňského roku. V dubnu obdržela Probační a mediační služba osm žádostí o účast v tendru, dále pokračovalo šest uchazečů. V lednu 2017 své finální nabídky podalo pět případných dodavatelů. Od 22.2.2017 mají účastníci patnáct dnů na podání námitek.

V ceně, kterou vítězná společnost SuperCom nabídla, je prvních 280 náramků, provoz monitorovacího centra na šest let a školení zaměstnanců Probační a mediační služby a Ministerstva spravedlnosti.

Tiskové oddělení MSp

Poradna pro oběti je bezplatná i anonymní

Publikováno: 21.02.2017

České Budějovice – Druhý měsíc pomáhá v krajském městě Poradna pro oběti trestných činů, zřízená Probační a mediační službou (PMS), financovaná Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Pochopení a pomoc tam nalezne každý, koho neblahá zkušenost potkala, kdo se ptá, proč se to muselo stát zrovna jemu, koho ovládají pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti a neví, jak si s touto traumatizující situací poradit. Mnozí lidé se stydí svěřit. Poradenství poskutuje zkušená, byť mladá, empatická a odborně vzdělaná poradkyně Veronika Šillerová, jejíž silnou stránkou je maximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup. „Obětí trestného činu se může stát každý z nás. I ten, kdo je přesvědčen, že jemu se to přihodit rozhodně nemůže. Služba pro oběti trestných činů je určena opravdu pro každého, kdo se cítí být obětí a kdo potřebuje získat informace, jak problém řešit. Ráda každému pomohu s tím, co je pro něj nejtíživější – klienty vyslechnu, poskytnu informace o možnostech dalšího postupu, o právech obětí či o průběhu trestního řízení, doprovodím je na soud, policii, státní zastupitelství a v případě potřeby zprostředkuji setkání s psychoterapeutem. Samozřejmostí je diskrétní přístup a v případě potřeby i zachování anonymity,“ vysvětluje sympatická Veronika Šillerová s tím, že tato pomoc je bezplatná.
Poradnu je možné navštívit v 55 městech ČR, v našem kraji také v Prachaticích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Písku.

Poradna sídlí na Lidické třídě 124/11 v budově katastrálního úřadu. Po dohodě na telefonu 727 940 175 či e-mailové adrese mailto:sillerova.pms@gmail.com je možná schůzka v PMS v ulici Karla IV. 12.

Českobudějovický deník str. 3

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty