Napsali o nás

Poradna pro oběti trestných činů připomíná evropský den obětí

Publikováno: 18.02.2020

Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí, jejímž cílem je zvyšovat mezinárodní povědomí o pomoci a podpoře obětí trestných činů. O rok později vznikl Evropský den obětí a od té doby si ho každým rokem v tuto dobu připomínáme. Připomíná ho také Poradna pro oběti trestných činů v Lounech.
Obětí, které vyhledají pomoc u Probační a mediační služby, je rok od roku větší počet a od zahájení činnosti poraden pro oběti je s nimi pracováno převážně právě zde. Je důležité, aby o tomto druhu poradenství lidé věděli, je potřeba stále informovat veřejnost a oběti trestných činů o jejich právech a tato práva jim účinně zajistit. I v novém roce pokračuje činnost Poradny pro oběti trestných činů v Lounech v rámci projektu Proč zrovna já? II, který je realizován Probační a mediační službou z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.
Projekt byl zpracován na podporu zákona o obětech trestných činů, který přinesl komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů a novelizoval další zákony, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů.
Poradna v Lounech od zahájení své činnosti pomohla obětem šikany, pohlavního zneužívání, nebezpečného pronásledování a vyhrožování, omezování osobní svobody či majetkové trestné činnosti. „Poskytujeme bezplatné poradenství a pomoc všem obětem trestných činů, či lidem, kteří se tak cítí, bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, zdravotního hendikepu, sexuální orientace nebo politické příslušnosti, kteří se na nás obrátí.
V každém případě je dodržena diskrétnost, což znamená, že považujeme všechna sdělení klientů za vysoce důvěrná. Rozhovor mezi poradcem a obětí probíhá v soukromí a poradce je vázán mlčenlivostí o klientech, a to i po ukončení spolupráce. Získáte u nás právní informace jako například informace o průběhu trestního řízení, náhradě škody, peněžité pomoci, zastupování zmocněncem a dále také psychosociální podporu, možnost doprovodu na důležitá jednání u soudu nebo Policie ČR, doprovod k lékařskému vyšetření či ke krizovému interventovi.
Spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, státní správou a některými neziskovými organizacemi. Pravidelně se scházíme formou multidisciplinárních týmů, na kterých si vzájemně předáváme zkušenosti, vyměňujeme informace a řešíme propojení legislativních změn do praxe v rámci práce s obětmi.“ A co dodat závěrem? Pokud si nevíte rady a jste obětí trestného činu či se tak cítíte, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 727873113, e-mailu: m.turnerova@ext.pms.justice.cz nebo osobně na adrese: Pod Nemocnicí 2381, Louny. Bc. Martina Turnerová, DiS., poradkyně

Týdeník Lučan str. 5

Dům pro podmíněně propuštěné vězně

Publikováno: 13.02.2020

Martin Donát
V Písku vznikne probační dům pro podmíněné propuštěné vězně. Má jim pomoci k jednoduššímu a bezpečnému návratu na svobodu. To bude první takové zařízení v zemi. Naráží ale na protesty obyvatel.
Zařízení otevře Probační a mediační služba, která ho představila. Debata se protáhla o půl hodiny. Byla vášnivá. Lidé se ptali, proč je město Písek jako první. Zaznívaly obavy nad bezpečností ve městě.
Ty nám zodpoví ředitelka mediační a probační služby.
Proč jste vybrali Písek jako první?
V tuto chvíli je totiž objekt o který jsme žádali, v rukou státu. Procházeli jsme také jiné lokality.Také jsme komunikovali s církvemi, se Svazem měst a obcí a opravdu jsme vyčerpali velký repertoár míst, kde by se dalo otevřít probační dům. Písek v tuto chvíli splňuje všechny náležitosti včetně nastavení služeb a umístění. Dům stojí v areálu hasičů.
Je to strategické místo daleko od centra?
Není to úplně v centru. To je důležité. Ani to není úplně mimo centrum. Je to v nejlepším možném místě.
Při debatě zaznělo, že podmíněně propuštěným vězňům to jaksi prodlužujete výkon trestu. Je to tak? Mají se obyvatelé města Písku obávat o svou bezpečnost?
Trest odnětí svobody stanoví soud. Člověk má vytyčenou dobu, kterou má strávit ve vězení.
Naše legislativa umožňuje, aby tento odsouzený po určité době žádal o podmínečné propuštění. Trest určitě nekončí tím, že odejde vězeň z věznice. Pod naším dohledem se pouze mění forma. V tuto chvíli nabízíme v Písku bezpečnou formu, jak člověk může přejít z vězení do běžného způsobu života. Budeme nad ním vykonávat intenzivnější dohled a zároveň budeme pomáhat s věcmi, které lidé z vězení nezařídí.
Chápu to správně, že podmíněně propuštěným vězňům budete třeba pomáhat shánět práci nebo bydlení? Budete s nimi řešit dluhy a překonávat náročné období? Je tím jejich návrat na svobodu bezpečnější?
Ano. Budeme vytvářet prostředí, které je běžné pro kohokoliv, kdo je na svobodě. Člověk si musí najít práci, respektovat pravidla. Bude mít nějakou domluvenou mzdu, ale zároveň si musí nakoupit, postarat se o sebe a vyrovnat se se všemi závazky, které běžně má. V tuto chvíli je to bezpečné, protože když se láme to, jestli obstojí nebo nikoliv, bude po ruce člověk, který ho doprovodí- pomůže.
Chceme, aby lidé neseděli v probačním domě jako ve vězení, ale aby skutečně nastoupili do práce, kterou si udrží. Musí přijmout návyky, vstát, jít do práce. V mezidobí je velmi důležité, aby navázali vztah ke svým blízkým, protože ten vztah může být narušen kvůli vězení. Vztah se obnoví postupně. Musíte říct rodině, že jste připraven dělat věci jinak, než když jste šel do vězení. Takže i rodina potřebuje čas na získání důvěry.
Během programu budeme dbát na to, aby vztahy byly obnovené natolik, že v momentě, kdy program skončí, bude úspěšný a člověk se vrátí do prostředí, které je v pořádku.
Také zaznělo, že v samotném okresu Písek žije podmíněně propuštěných vězňů asi 40. Lze je běžně potkat na ulici. Je to tak?
V tuto chvíli pracujeme s lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzeni a máme je tzv. pod dohledem. Tyto lidi nepoznáte, protože nemají žádné zvláštní ošacení. Jsou to lidé jako my. Mohou přesvědčivě dokázat, zda se napravily a mohou být s námi aniž by páchali trestnou činnost, protože fungují a jsou dobří sousedé.
Poslední otázka na vás. Prosím krátkou odpověď. Jak budete financovat projekt?
Tento projekt je financovaný z velké části z fondů. A potom ze státního rozpočtu. My jsme povinni projekt udržet i po skončení norského projektu. Pět let fungování probačního domu, který bude financovaný z rozpočtu státu.
Děkujeme za rozhovor. To byla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
Také tady mám místostarostu města Písku Petra Hladíka. Budu se vás ptát na to, na to se možná ptali občané města Písku. Budete zasahovat proti tomuto projektu? Vznikla totiž ve městě petice, kterou poměrně nedávno podepsalo asi 300 lidí. Jak vnímáte tento projekt ve vašem městě?
Rada města a vedení města se seznámilo s tímto projektem asi začátkem léta loňského roku, kdy ještě nebylo rozhodnuto, v jakém městě by se měl realizovat projekt. Vzali jsme to jako informaci. Čekali jsme na to, jestli bude nějaká další fáze. V létě jsme se dozvěděli, že byl skutečně vybrán Písek. Trochu nás to překvapilo. Mysleli jsme si, že v Ostravě bude projekt probíhat nadále. Byl to pilotní projekt. Na základě informace, že to bude v Písku, jsme s radou města vytvořili určité požadavky na Probační a mediační službu.
Jaké jsou?
Jde o to, aby bylo zajištěno bezpečí. Šlo o to, aby si lidé mohli seznámit veřejně s tímto projektem, aby se jasně stanovil režim v probačním domě, který zajistí, že bude bezpečný a podmínečně propuštěni lidé budou mít práci. Chtěli jsme, aby byla navázána spolupráce s dalšími složkami, jako jsou výkonné orgány, městská policie. Chtěli jsme dostávat informace o všech věcech, které by se v probačním domě děly. Podmínek byla celá řada a věřím tomu, že pokud bude tento projekt realizován, tak probační služba je dodrží.
Tento projekt nejde zastavit ve městě Písek?
Je to tak. Bylo nám to předneseno jako hotová věc. Probační mediační služba to má jako svůj projekt, který realizuje na základě strategie s Ministerstvem spravedlnosti.
Děkuji vám za rozhovor.
To byl Petr Hladík, místostarosta Písku.
Připomínám divákům, že probační dům v Písku by měl být nejpozději otevřen na jaře roku 2022.

Televize Studio 6 (ČT1)

Chystá se již 5. ročník Yellow Ribbon Run. Jubilejní ročník přinese novinky

Publikováno: 10.02.2020

Osvětový běh Yellow Ribbon Run (YRR) slaví první půlkulatiny! Na samostatný závod 5. ročníku vyrazí běžci se žlutou stužkou v úterý 16.6. v Aktivním lesoparku Řepy, nově budou mít vlastní běh také děti. Chybět nebude ani ambasador YRR Petr Čtvrtníček se svou vězeňskou kapelou Wsedě. Partnerství akci nabídla městská část Praha 17 Řepy. Realizaci závodu zajistí sportovec a filantrop Tomáš Slavata, kterého s touto městskou částí spojují aktivity jeho organizace Atletika Řepy.
#Yellow Ribbon Run #běh
„To, že člověk selže v určitém momentu svého života, neznamená, že ho musíme zavrhnout,“ říká Tomáš Slavata. „Pojďme mu společně dát šanci, za kterou chce bojovat, a to i přes předsudky, které obecně panují. Pro mne je pomoc při běhu osobní díky tomu, že i já sám jsem byl v dospívání na té tenké hraně zákona, ale přesto jsem našel cestu, protože jsem měl kolem sebe lidi, kteří mi tu šanci dali.“
Běh každoročně pořádá Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba a nezisková organizace RUBIKON Centrum.
„Vážíme si toho, že se do organizace 5. ročníku Yellow Ribbon Run zapojil právě Tomáš Slavata. V roce 2020 vstupuje naše organizace do 26. roku existence a s překážkami, kterým musí lidé po výkonu trestu čelit, máme bohaté zkušenosti. Až 7 z 10 bývalých vězňů se vrátí zpět do vězení. Naši klienti čelí právě takovému osudu, kterému se Tomáš zvládl vyhnout,“ doplňuje Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra.
Charitativní běh upozorňuje na obtížnou integraci lidí s trestní minulostí. Těm ve výkonu trestu často narůstají dluhy a po propuštění z vězení se nemají kam vrátit. Osvěta prostřednictvím běhu je úspěšná a Yellow Ribbon Run získává každým rokem stále více podporovatelů, kteří pod heslem „Uteč předsudkům“ pomáhají měnit pohled společnosti na bývalé vězně.

Online sport5.cz (Sport)

Tým pro mládež v okrese Šumperk obnovil svou činnost

Publikováno: 10.02.2020

Region Šumperk je jedním z 10 soudních okresů v České republice, ve kterých se realizuje projekt Probační a mediační služby ČR "Na správnou cestu! II". V rámci projektu mimo jiné pracují Týmy pro mládež, které si kladou za cíl vytvářet aktivity zaměřené na posílení prevence kriminality mládeže s přímým dopadem na každodenní praxi.
Díky zastoupení místních orgánů činných v trestním řízení, stejně jako organizací pracujících s ohroženými dětmi a mládeží, kladou důraz na konkrétní potřeby a specifika jednotlivých regionů.
Historicky Tým pro mládež v soudním okrese Šumperk působí řadu let, zastoupené subjekty se pravidelně scházely, činily tak ale nad rámec svých pracovních povinností. Přijatá opatření nebylo možné vždy realizovat, zejména z důvodů časové náročnosti. V roce 2018 se podařilo vytvořit místo koordinátora, který se aktivitám a vedení Týmu mohl věnovat na plný úvazek. Z důvodu nemoci koordinátorka činnost již po půl roce ukončila a práce Týmu pro mládež utichla.
Od loňského roku má TM v Šumperku novou koordinátorku. Ta navázala na práci své předchůdkyně a činnost Týmu se opět rozvíjí. Tým pro mládež v Šumperku se v nadcházejícím období chce zaměřit především na problematiku zaměstnávání mladistvých, činnost v oblasti prevence a nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Projekt „Na správnou cestu! II“ navazuje na úspěšný pilotní projekt Probační a mediační služby v letech 2012-2015. Je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Online zabreh.cz (Regionální zrávy)

Odsouzení se připravují na život po propuštění

Publikováno: 13.01.2020

Kynšperk nad Ohří Nejrůznější instituce navštěvují odsouzení z kynšperské věznice v rámci přípravy na přechod do civilního života. Tyto akce jsou pořádány za zdmi věznice. Po propuštění tak například vědí, na koho se obrátit se žádostí o střechu nad hlavou či o zaměstnání. Standardní jsou návštěvy úřadů práce, PMS, K-Centra nebo Armády spásy v Karlových Varech.
Odsouzení z Kynšperku navštívili například Kraslice nebo Cheb. „Na návštěvě Klubu Aktiv v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Kraslicích se seznámili s činností klubu, dostali informace o působení organizace v zahraničí, které je zaměřeno hlavně na humanitární pomoc, a především jim školený pracovník poskytl cenné informace k dluhové problematice,“ řekla mluvčí věznice Petra Bělíková. Další besedu připravilo středisko Probační a mediační služby v Chebu, kde se odsouzení dozvěděli mnoho o způsobech zajištění výkonu alternativních trestů. Nejvíce se zajímali o průběh trestu domácího vězení a s ním spojeného fungování elektronických náramků.
„Náramek umí zejména kontrolovat, zda se monitorovaná osoba nachází v určenou dobu ve svém obydlí, případně zjistit, kde jinde se tato osoba nachází. Současně umožňuje provést vzdálenou kontrolu dodržování soudem uloženého omezení zdržet se konzumace alkoholu,“ vysvětlil vedoucí střediska Milan Morava.
Poslední návštěva se uskutečnila v Azylovém domě Betlém Cheb, který na přechodnou dobu poskytuje pobytové služby osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Patří sem pomoc i s hledáním práce a řešením dluhů.
Akce se konala v rámci programu aktivity „za zdmi věznice“ a účastnili se jí odsouzení z výstupního oddílu, který ve věznici funguje od roku 2002.
„Tehdy měl kapacitu šest míst. O osm let později se zvedla na jedenáct a nyní na patnáct míst. Oddíl je určen pro vězněné osoby, které se před očekávaným skončením výkonu trestu potřebují intenzivněji připravovat pro život na svobodě,“ dodala mluvčí. (roc)
Chebský deník; str. 2 (Regionální zprávy)

Tým PMS vyjadřuje hlubokou soustrast blízkým obětí střelby v Ostravě

Publikováno: 10.12.2019

Vyjadřujeme hlubokou lítost nad dnešní tragédií v ostravské nemocnici. Blízkým a rodinám obětí vyjadřujeme upřímnou soustrast.

V tuto chvíli aktivujeme plán pomoci prostřednictvím našich poradců pro oběti trestných činů. O konkrétní pomoci na místě budeme informovat.

Pracovní setkání prevence kriminality 2019

Publikováno: 10.12.2019

Dne 6. prosince 2019 se v sídle Zlínského kraje uskutečnilo každoroční pracovní setkání zástupců kraje, zástupce Odboru prevence kriminality MV ČR, zástupce Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje a Probační a mediační služby ČR s místními koordinátory prevence kriminality obcí III. typu a zástupci obcí II. typu. Jeho cílem bylo informovat zejména uvedené zástupce obcí o problematice prevence kriminality v kraji, aktuálních preventivních projektech, o finanční podpoře poskytnuté z Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2019 a přípravě vyhlášení Programu na rok 2020.

Probační a mediační služba v České Lípě radí vězňům i obětem

Publikováno: 23.11.2019

Málokdo si umí představit, o co se stará.
Nejen o domácím vězení či o pomoci obětem zločinců se mohli nedávno dozvědět lidé, kteří zavítali na den otevřených dveří Probační a mediační služby ČR (PMS) v budově Okresního soudu v České Lípě, kde sídlí. Možnosti využily nejen školy, ale třeba i starostové nebo zástupci charitativních organizací.


Jak připustili sami úředníci PMS, pro část veřejnosti je služba včetně jejího názvu stále obtížně rozluštitelná a neznámá. „Už jsme se setkali s různými zkomoleninami. Lidé z nás někdy dělají nejrůznější jiné služby, třeba propagační a meditační či levitační službu,“ poznamenal ze zkušenosti vedoucí českolipského pracoviště PMS Jan Vavříček. Při srozumitelném výkladu jeho kolegů o jednotlivých „specialitách“ dokonce školáci ani nedutali. „Pálilo jim to, věděli na co se ptát, zajímali se,“ chválila Lucie Pácová, která hostům přiblížila výkon trestu domácího vězení.

Služba PMS byla zřízena, aby pomáhala chránit společnost před kriminalitou a jejím opakováním. Konkrétně se stará zejména o zajištění praktického výkonu alternativních trestů a opatření. Ve své každodenní činnosti usiluje o to, aby pachatelé znovu neporušovali zákon a aby zkusili udělat ve svém životě důležitou změnu. Úředníci PMS, kterých je na okres Česká Lípa jen pět, pracují nejen s obviněnými a odsouzenými, ale také s jejich oběťmi. „Oběť trestného činu má v trestním řízení spoustu práv, ale většinou o nich neví a nejsou uplatněny automaticky. S tím jim můžeme pomoci,“ řekl Vavříček.
Pomáhají se obětem se soudem

„Staráme se o to, aby se oběť zorientovala v trestním řízení. Jsme tady jako nabídka, jsme i v zákoně o obětech, celá probační služba jako organizace, která obětem může pomoci,“ zmínil Jan Vavříček a dodal, že v současné době řeší 220 případů, kdy vykonávají dohled nad odsouzenými. K tomu obstarávají zhruba osm desítek trestů obecně prospěšných prací. A od ledna letošního roku už pro soud zpracovali 130 předjednání různých trestů, kdy se pracovníci PMS vyjadřují například k tomu, zda je u konkrétního pachatele vhodné uložit obecně prospěšné práce nebo nikoli.

Povinností úředníků je také navštěvovat domácnosti pachatelů či propuštěných vězňů. „Nejedeme je domů nachytat při něčem nekalém, bývají to domluvené návštěvy. Ověřujeme bydliště, zda pracují, zda platí své dluhy a tak dále. Vyžadujeme ale spolupráci,“ zmínil Vavříček, který si myslí, že ve většině případů jsou pro odsouzené a klienty spíše partnery. „Máme kromě běžné kriminality zkušenost i s nejzávažnějšími trestnými činy, jako jsou vraždy, loupeže se zbraní. Z veřejně známých případů dohlížíme na propuštěné muže z kauzy mačetového útoku v Boru, ti mají stanovené dlouhé dohledy a přísně uložené povinnosti,“ prozradila probační asistentka Jana Němcová.
Úředníci PMS jsou v kontaktu i s věznicemi. Trestanci se na ně obracejí s žádostmi o vyjádření k vhodnosti podmíněného propuštění. „Provádíme pro soud široké šetření, jestli se mají kam vrátit, jestli mají kde bydlet, zda mají zařízenou práci, nebo mají zajištěné léčení, protože hodně často pracujeme se závislými,“ přiblížil Jan Vavříček.

„Jde nám o stejnou věc - připravit odsouzené k návratu do společnosti,“ uvedl ředitel věznice ve Stráži pod Ralskem Ladislav Blahník. Spolupráci s českolipským střediskem Probační a mediační služby si pochvaloval. „Je velmi dobrá a potřebná. Navzájem se doplňujeme,“ řekl Blahník.
Zdroj: https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/probacni_a_mediacni_sluzba_v_ceske_lipe_radi_veznum_i_obetem_20191123.html

Podmíněně propuštění vězni budou mít svůj dům v Písku

Publikováno: 18.11.2019

V areálu hasičů má vzniknout probační dům pro podmínečně propuštěné vězně. Radnice v Písku to nemůže odmítnout, stanovila si ale podmínky a záruku bezpečnosti pro obyvatele. Bude to první zařízení v Česku.
PÍSEK Před čtyřmi lety zkoušeli otevřít probační dům jako pilotní projekt v Ostravě. Bydleli v něm vězni, kteří se pod dohledem každý den snažili znovu získat společenské návyky. Roční fungování se osvědčilo. Probační a mediační služba České republiky (PMS) proto nyní chystá otevřít první stálý probační dům v Česku. Volba padla na Písek.
Vedení služby zřízené ze zákona zvažovalo více míst, ale už má víceméně jasno. „S představiteli Písku už jsme jednali. Pokračují jednání týkající se převzetí objektu, kde by měl probační dům být,“ potvrzuje mluvčí PMS Kristina Labohá. Zařízení plánují na kraji města v ulici Samoty v areálu, kde sídlí hasiči.
Písečtí radní nemohou záměr ovlivnit. Projednali ho na zasedání v srpnu. „Objekt nedaleko masokombinátu je v majetku státu, proto ho do výběru zahrnuli. Dříve to byla administrativní budova nebo ubytovna, proto nebude složité to uzpůsobit pro potřeby probačního domu. Město na to má naprosto minimální vliv,“ vysvětluje místostarosta Písku Petr Hladík.
Do areálu, kde mimo jiné sídlí i hasiči, bude vězně posílat soud jako podmínečně propuštěné. V Písku se pod dohledem pracovníků znovu pokusí získávat pracovní návyky a zvykat si na každodenní život ve společnosti. Kapacita zařízení bude maximálně dvacet lidí, kterým poskytne bydlení, budou zde absolvovat i programy, které je mají připravit na úplné propuštění. To vše pod 24hodinovým dohledem. Po pilotním projektu v Ostravě stát zařadil model probačního domu do dlouhodobé koncepce.
Město chce záruku bezpečnosti
Vedení města si ale uvědomuje možná rizika. Na projednávání tak stanovilo své podmínky, které předalo PMS. „Jde nám o to, aby PMS vytvořila pro obyvatele probačního domu takové podmínky, které je budou motivovat k práci v místních firmách, a aby jim poskytla služby, jež jim pomohou vrátit se po skončení pobytu do jejich původních bydlišť,“ říká místostarosta Hladík.
Další požadavek se týká bezpečnosti a pořádku. Služba má zajistit, aby nedocházelo k porušování zákonů a vyhlášek a soužití s obyvateli bylo bezproblémové. „Mně osobně podobné zařízení nevadí. Jinak bych se na to asi díval, kdyby bylo přímo ve městě, ale tady bude v okrajové části. Co jsem slyšel, ti lidé nebudou z těch, kteří by ve vězení seděli za nějakou nebezpečnou trestnou činnost. Myslím, že každý může v životě udělat chybu, a když stojí o návrat do běžného života, mělo by se jim pomoct,“ říká Jaroslav Forejt.
Odlišný názor má Alena Kozáková. „V Písku máme dost cizinců, kteří žijí na ubytovnách a dělají nepořádek. V parku posedávají bezdomovci, kteří tu mají noclehárnu, a je tu i dost nepřizpůsobivých obyvatel. Už tak se tu kolikrát večer necítím zrovna bezpečně,“ podotýká.
PMS má také spolupracovat s dalšími sociálními službami ve městě a pravidelně informovat radnici o fungování zařízení. „Sice s tím nic neuděláme, ale tyto požadavky jsou pro nás jistou hranicí, bez které bychom nechtěli, aby tu probační dům vznikl. Po jednání s vedením služby to vypadá, že naše podmínky budou respektovat,“ dodává Petr Hladík s tím, že ideálně PMS uspořádá alespoň dvě veřejné besedy, kde plány představí obyvatelům.
PMS zájem o spolupráci s městem potvrzuje. „Všechny podmínky jsou splnitelné, proto je akceptujeme,“ říká Labohá. Probační dům v Ostravě zkoušeli více než rok. Funguje v dalších evropských zemích nebo Kanadě.
„Na území města a v okolí žije několik desítek podmíněně propuštěných osob, aniž by se o tom vědělo. V probačním domě se část takovýchto lidí dostane pod trvalý dohled. Budou mít zajištěnou práci a každodenní kontakt se sociálními pracovníky. Z toho vyplývá, že občanům bude poskytnuta vyšší ochrana před případnými negativními jevy spojenými s propuštěnými vězni, než je tomu dosud,“ věří místostarosta Ondřej Veselý.
Podle Kristiny Labohé je bezpečnost klíčovým faktorem, na který se v probačním domě bere ohled. Bude tam fungovat celodenní služba a napojení na integrovaný záchranný systém včetně policie. Další podrobnosti chystá vedení služby teprve představit.
U každého kandidáta musí služba zvážit veškerá rizika jeho návratu na svobodu, potom soudu předloží plán, jak tato rizika vyřešit, aby vězeň nikoho neohrozil. „Kombinace přípravy na propuštění, podpory, dohledu a umístění propuštěného do probačního domu minimalizuje riziko dalšího opakování trestné činnosti více než u lidí, kteří se do společnosti z vězení vrací bez jakéhokoli omezení nebo povinností a běžně žijí mezi námi, tedy i v Písku,“ dodává mluvčí PMR.

MF Dnes - Jižní Čechy; str. 13

Dozvíte se více o obětech a pachatelích trestných činů

Publikováno: 16.11.2019

Jablonec n. N. Série besed, přednášek, výstav a poradenství v rámci mezinárodního týdne restorativní justice se zaměřením na oběti a pachatele trestných činů se bude konat v OC Central Jablonec. Veřejnost se bude moci dozvědět, jak se pracuje s odsouzenými ve vězení a jaké jsou možnosti pro oběti trestných činů. Lidé budou moci nahlédnout na jejich příběhy a postoje skrze výstavu jejich děl a výpovědí. „Lidem pak bude k dispozici poradkyně pro oběti trestních činů a i dluhová poradkyně,“ přiblížil Štěpán Sobotík,vedoucí jabloneckého střediska Probační a mediační služby ČR. Program začíná v pondělí 18. listopadu v 15 hodin a bude pokračovat ukázkou práce s pachateli násilných trestných činů s poruchou osobnosti.

Jablonecký deník; str. 3

Tresty domácího vězení by mohly pomoci přeplněným věznicím

Publikováno: 07.11.2019

České věznice jsou přeplněné! Aktuálně si trest za mřížemi odpykává více než 21 tisíc lidí. Nejhorší je situace v menších věznicích, jako jsou například Znojmo, Kuřim nebo Heřmanice. Podle ministerstva spravedlnosti by pomohlo častější udělování alternativních trestů. Soudci jsou ale s jejich ukládáním opatrní.
Pavel si trest domácího vězení odpykává už téměř 2 měsíce. Díky monitorovacímu náramku může být se svojí rodinou doma a zároveň chodit do práce. „Chvilku mi to trvalo, než jsem si na to zvykl, že to tam mám. Koupat se s tím můžu, pak už mi to nevadí, že mám něco na noze. Je to lepší než být ve vězení. Od rána od 5 hodin do odpoledne do 6 můžu být v práci a mezi tím si můžu nakoupit,“ řekl s tím, že od 6 hodin večer do 5 hodin ráno ale musí být doma.

Stejně jako on monitorovací zařízení za rok fungování nasadilo dalších 303 odsouzených. Podle ministerstva spravedlnosti jich mohlo být mnohem víc. „Může být velmi výhodné pro neplatiče výživného, kdy on tím, že se dostane do vězení, tak nemůže splácet dluh, který narůstá. V případě domácího vězení chodí dál do práce a splácí závazky,“ upřesnil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Trestům domacího vězení ale nejsou příliš nakloněni soudci. „Je tam celá řada faktických omezení, která znemožňují použít tento druh trestu, jako například zdravotní stav, musí mít stálé bydliště, setrvalý zdroj elektrické energie, být v dosahu signálu, který nekolísá a podobně. Těžko uložíme trest někomu, kdo se zabývá internetovými podvody,“ vysvětlil viceprezident Soudcovské unie Petr Černý.

Právě peněžité tresty a domácí vězení mají pomoci přeplněným věznicím. Jen loni připadlo na 100 míst ve věznicích 106 vězňů. Větší přetlak mají už jen v Severní Makedonii, Rumunsku, Francii, Itálii nebo Srbsku. „V současné době jsme při naplnění všech 35 věznic něco málo přes 101 % přeplnění. Ve výkonu trestu jsme na 104 %,“ upřesnila mluvčí Generálního ředitelství věznic Petra Kučerová.

Kapacita českých věznic je prý překročena až o tisíc vězňů. Další 3 000 odsouzených, kteří by měli být za mřížemi, do výkonu trestu z různých důvodů nenastoupilo.

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/video-tresty-domaciho-vezeni-mohly-pomoci-preplnenym-veznicim

Obětem i viníkům nehod pomáhají najít klid a dohodu

Publikováno: 18.10.2019

Strach ze ztráty zaměstnání. Ztráta soběstačnosti po úraze. Obava o osud oběti dopravní nehody. Snaha jí pomoci. S tím vším se setkávají lidé z probační a mediační služby v Ústí nad Orlicí.
ORLICKOÚSTECKO | Dopravní nehoda je často dílem okamžiku nepozornosti a dokáže rázem změnit osudy jejích účastníků. Ze slušného člověka se náhle stane pachatel a viník, oběť dopravní nehody je často zraněná, někdy na dlouhý čas. Není divu, že asi nejčastěji ťukají na dveře pracovníků orlickoústecké pobočky Probační a mediační služby oběti či viníci vážných dopravních nehod.
Většinou neunesou psychické problémy, že se z nich stali viníci, kteří poznamenali život jiných lidí, nebo cítí za nehodu odpovědnost. Oběti dopravních nehod si obvykle chtějí s viníkem nehody vyříkat, že jim způsobil zranění, a žádají morální či finanční odškodnění, které jim soudní verdikt nad viníkem nehody nemusí dostatečně zajistit.
Pracovníci Probační a mediační služby zřízené před lety ministerstvem spravedlnosti se snaží umožnit oběti a pachateli dopravní nehody se na neutrální půdě setkat, promluvit si o svém případu a dohodnout se třeba na mimosoudním vyrovnání. A to někdy i tak, že státní zástupce nebo soudce jejich případ po dohodě pachatele a oběti může podmínečně odložit.
„Je to v posledních deseti letech až chlebem naší práce. Není týdne či měsíce, kdy bychom se nějakému případu nějaké vážné nehody, kde byla zraněná osoba, nevěnovali,“ říká vedoucí orlickoústeckého střediska Robert Oláh. Letos jeho pracovníci pomáhali už u 26 případů dopravních nehod. „Třeba k nám přišel cyklista, u něhož lékaři zjistili, že kromě zraněné ruky má i zlomený kotník. Srazil ho ráno při cestě do práce řidič automobilu, který si muže nevšiml na kruhovém objezdu v Chocni. Zraněný cyklista se náhle stal závislým na pomoci blízkých, jeho žena si musela vzít dovolenou a pečovat o něj. Muž začal mít strach o svou práci a štvalo ho, že viník se ani neozval, až po nějaké době ho navštívil, ale vše dopadlo rozpačitě,“ popisuje Robert Oláh.
Při setkání, které pracovníci probační služby zprostředkovali, si oba vše vyříkali. Pachatel se i omluvil a oba se dohodli na náhradě škody nad rámec plnění pojišťovnou. A zraněný muž na konci setkání mohl viníkovi sdělit, jak ho hrozně naštval, když ho navštívil. „Ani jednou jste se mne nezeptal na můj zdravotní stav. Stál jsem opřený o hole a vy jste mluvil jen o sobě,“ vyčetl zraněný viníkovi. Robert Oláh k tomu podotýká, že teprve po těchto výtkách oběť celou nehodu „v sobě“ uzavřela.
Srazila staříka, nemohla ani učit. On zažil „sešup“
Jeho kolega Luboš Brandýský líčí podobný případ, kdy na kruhovém objezdu v Žamberku učitelka základní školy ráno srazila pětaosmdesátiletého muže na kole. „Pán skončil se zlomenou rukou a naraženou nohou v sanitce. A paní učitelka upadla do stresů. Policie ji obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti a ona si to moc vyčítala, bála se o jeho osud. Od nehody měla strach sednout za volant, přitom do práce dojížděla z jiného okresu. Při vyučování se nemohla soustředit, pořád na to musela myslet,“ popisuje Luboš Brandýský.
Pracovníci mediační a probační služby ženě domluvili se zraněným seniorem setkání v místnosti, kterou má služba v Ústí nad Orlicí k dispozici. „Paní učitelka k nám dokonce pána sama přivezla. Tady se od něj dozvěděla, že bydlí sám a že do nehody byl soběstačný, chodil na vycházky. Po nehodě se o něho musela starat pečovatelka. Sám to nazval jako hrozný sešup dolů v životě po fyzické i psychické stránce. Paní z toho byla úplně zdrcená, vůbec netušila, co v podstatě banální nehodou zapříčinila. Nakonec se domluvili na symbolické částce jako vyrovnání, ale co bylo moc pěkné, paní se s ním domluvila, že se za ním bude stavovat, že mu bude pomáhat, že mu uklidí, že ho vezme ven na procházku. Pán po několika měsících zavolal, že paní k němu opravdu chodí, že mu pomáhá a že on sám už je na tom lépe,“ líčí Luboš Brandýský.
Robert Oláh vzpomíná i na případ, kdy studentka před maturitou srazila na pověstné pětatřicítce ve Vysokém Mýtě muže, který si jen na chvíli odskočil z domu pro malý nákup. „Bylo čerstvě nasněženo, ona měla krátce řidičák. Jela padesátkou, ale byla zhoršená viditelnost. A muže srazila na přechodu. Sanitka ho odvezla s tříštivou zlomeninou nohy nejprve do jedné a poté do další nemocnice. Ten pán u sebe neměl mobil a žádné větší peníze. V nemocnici pobyl přes tři měsíce se železy v noze, buď ležel, nebo byl na vozíku. A nás kontaktovala ta studentka. Celá vystresovaná, že to chce řešit, že dostala od policie na pána číslo, ale že telefon nebere. My jsme za pánem jeli a zprostředkovali jsme návštěvu studentky,“ říká Robert Oláh.
Zmařil studentce brigádu
Zraněný muž je přivítal s tím, že už má šroubovanou nohu kvůli podobné nehodě v minulosti. Že má nájem zaplacený jen do určité doby, že si na poště nemůže vyzvednout částečný důchod a že má jen ty jedny kalhoty, které měl při nákupu na sobě. A nikdo, ani v práci neví, kde už dva měsíce je, protože nemá mobil a čísla na rodinné příslušníky si nepamatuje. „Kontaktovali jsme rodinu. Studentka se za doprovodu otce dohodla s mužem na náhradě ve výši několika desítek tisíc, což zahrnovalo platbu nájmu, platbu za pobyt v nemocnici i případnou rehabilitaci a podobně,“ popisuje Robert Oláh.
Luboš Brandýský pomáhal zase před prázdninami urovnat případ, kdy mladou studentku, která měla nastoupit na celé prázdniny na brigádu, srazil na přechodu řidič auta při dešti, kdy to klouzalo a on už nedobrzdil. „Zlomil jí zápěstí, slečna měla měsíc sádru a pak rehabilitaci, na brigádu tedy nemohla nastoupit. A ten pán, co ji srazil, jí zaplatil po domluvě částku, kterou by si za tu brigádu vydělala. A ještě jí dal nějaké peníze navíc, protože jí zranění komplikovalo i běžný život,“ říká Luboš Brandýský.

5 plus 2 - Svitavsko a Orlickoústecko; str. 4 (Regionální zprávy)

Den Mediace je už v pondělí

Publikováno: 12.10.2019

Rokycany Pracovníci probační a mediační služby (sídlí v objektu bývalého okresního úřadu v centru Rokycan) zvou na pondělní Den Mediace. Záležitosti, která pomáhá v případě konfliktů pokojnou cestou obětem i pachatelům. Kanceláře v ulici Bojovníků za svobodu lze pozítří navštívit od 10 do 14 hodin.

Rokycanský deník; str. 1 Regionální zprávy)

Vláda dala zelenou novelám připraveným Ministerstvem spravedlnosti

Publikováno: 09.10.2019

na svém úterním jednání schválila novelu zákona o soudech a soudcích a souhlasně se vyjádřila také k novelizaci trestního řádu, trestního zákoníku a řady dalších zákonů souvisejících s podporou ukládání alternativních trestů.
Novela zákona o soudech a soudcích, která vychází primárně z doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO), zavádí jednotný a transparentní výběr soudců a soudních funkcionářů a podrobněji upravuje vedlejší činnost soudců. Věnuje se také přísedícím a reviduje jejich zapojení do rozhodovacího procesu. Přísedící na soudech zůstanou u pracovněprávních věcí a v zúženém rozsahu u rozhodování v trestní agendě. V rámci sjednocení přípravy budoucích soudců zavádí novela institut justičního kandidátství, které přichází po odborné justiční zkoušce. Odbornou přípravu justičního kandidáta mohou absolvovat také osoby z jiné právní praxe s profesní zkouškou.
Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě usiluje o zefektivnění ukládání a výkonu alternativních trestů a další krokem je vládou schválená novela měnící trestní řád, trestní zákoník, zákon o Probační a mediační službě a další související zákony, celkem se novela dotýká 10 zákonů. Cílem této komplexní novely je nastavit fungující a efektivní systém výkonu alternativních trestů.
Novela usiluje například o to, aby mezi odsouzením pachatele a zahájením výkonu alternativního trestu byla co nejmenší prodleva. Stejně tak o to, aby stát co nejrychleji reagoval na porušení podmínek výkonu trestu pachatelem. Tyto dva aspekty nejvíce působí na motivaci pachatele trest řádně vykonat, avšak zároveň také snižují respekt pachatele k subjektům zajišťujícím výkon rozhodnutí i k samotným soudům. V tomto směru navrhujeme celou řadu systémových změn tak, aby napříště pachatelé věděli, že každé porušení má určitý následek a bude adekvátním způsobem včas řešeno.
V neposlední řadě chce novela snížit administrativní zátěž soudů a ostatních složek, které se podílí na zajištění výkonu alternativních trestů, tak, aby administrativa nebyla na úkor práce se samotným odsouzeným.

Alternativní tresty? Vláda projedná změnu zákoníku

Publikováno: 05.10.2019

Ministerstvo spravedlnosti chce změnit a zjednodušit agendu související s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni tyto tresty - tedy například obecně prospěšné práce - vykonat.
Ministerstvo spravedlnosti předložilo novelu trestního zákoníku , trestního řádu a dalších zákonů. Návrh, který se týká především postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby (PMS), projedná v úterý vláda.
Proces nařizování výkonu některých alternativních trestů je podle ministerstva v současné době příliš formalistický. Problémem je například také to, že soudy nereagují dostatečně rychle na zprávy PMS, kteří na výkon trestu dohlížejí.
"Nedostatečné nástroje v rukou probačních úředníků při výkonu dohledu a kontroly způsobují, že se vytrácí ochota odsouzených spolupracovat a plnit jim uložené povinnosti, čímž se vytrácí také preventivní působení samotného trestu," napsal úřad v důvodové zprávě k návrhu.
Všechny navrhované změny mají odstranit prodlevy, které stávající systém generuje - například mezi uložením trestu soudem a reálným započetím jeho výkonu, mezi zjištěním překážky výkonu trestu a jejím odstraněním nebo mezi zjištěním, že pachatel porušil podmínky výkonu trestu, a reakcí na tuto skutečnost.
Překážkou výkonu obecně prospěšných prací může být například změna zdravotního stavu odsouzeného nebo fakt, že poskytovatel prací pro něj už nemá nadále místo.
Novela tak mimo jiné přesouvá ze soudu na PMS kompetenci rozhodnout o změně podmínek výkonu obecně prospěšných prací a domácího vězení. Ke zvýšení motivace odsouzeného k řádnému splnění trestu má sloužit možnost zrušit dohled probačního úředníka uložený soudem, pokud již vzhledem ke změně životních postojů pachatele nebude potřeba. V takových případech se totiž podle ministerstva dohled či kontrola stává pouhým formalismem, který může odsouzeného zbytečně stigmatizovat.
Rozšířit se má také působení PMS v řízeních s pachateli mladšími 15 let.
Autor: ČTK

Probační dům pomůže vracet bývalé vězně do normálního života

Publikováno: 04.09.2019

Písek je jedním z několika vytipovaných měst, kde by mohl být v příštích letech realizován záměr Probační a mediační služby České republiky na vybudování Probačního domu. Zařízení by vzniklo v objektu ve vlastnictví státu, v tomto případě se uvažuje o budově v areálu hasičárny v ulici Samoty.


Do probačního domu s kapacitou pro 20 osob budou rozhodnutím soudu umísťováni někteří z podmínečně propuštěných vězňů. Zde by pak byli pod dohledem pracovníků PMS, osvojovali si opět pracovní návyky a postupně si zvykali na civilní život. Jít by mělo o lidi, jejichž situace je sice komplikovaná, ale kteří mají opravdový zájem vrátit se k normálnímu způsobu života. Se záměrem se radní města seznámili na svém srpnovém jednání.

„Realizaci projektu nemáme možnost nějak významně ovlivnit. Avšak ve vztahu k městu a jeho občanům jsme mediační a probační službě doporučili splnit několik našich podmínek,“ říká místostarosta Petr Hladík. „Jde nám o to, aby PMS vytvořila pro obyvatele Probačního domu takové podmínky, které je budou motivovat k práci v místních firmách, a aby jim poskytla služby, jež jim pomohou vrátit se po skončení pobytu do jejich původních bydlišť.“


Další podmínkou vedení města Písku je zajištění bezproblémového chodu zařízení a nastavení takových pravidel v Probačním domě, aby nedocházelo k porušování zákonů a vyhlášek a narušování soužití s obyvateli města. PMS bude spolupracovat s ostatními sociálními službami v Písku a bude vedení města pravidelně informovat o průběhu realizace projektu. „Požadujeme také, aby Probační a mediační služba České republiky uspořádala minimálně dvě besedy s veřejností, kde svůj projekt představí,“ dodává místostarosta.


Probační domy úspěšně fungují například v některých evropských státech či Kanadě. V Česku první dům tohoto typu sloužil více než rok v Ostravě.


„Na území města a v jeho okolí žije několik desítek podmíněně propuštěných osob, aniž by se o tom vědělo,“ připomíná místostarosta Ondřej Veselý. „V Probačním domě se část takovýchto lidí dostane pod trvalý dohled. Budou mít zajištěnu práci a každodenní kontakt se sociálními pracovníky. Z toho vyplývá, že občanům města bude poskytnuta vyšší ochrana před případnými negativními jevy spojenými s propuštěnými vězni, než je tomu dosud. Chci také zdůraznit, že v žádném případě zde nebudou ubytováni lidé, kteří byli odsouzeni za násilnou trestnou činnost.“

http://www.mesto-pisek.cz/probacni-dum-pomuze-vracet-byvale-vezne-do-normalniho-zivota/d-29258

Irena Malotová

Mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2019

Publikováno: 19.08.2019

12. září 2019 - 13. září 2019

Olomoucká právnická fakulta se stane v září na dva dny centrem mediace. Právě na tuto metodu mimosoudního řešení sporů totiž bude zaměřená mezinárodní vědecká konference Mediace 2019. Zájemci o účast se mohou přihlašovat do konce srpna.

Právě připravovaný ročník je v pořadí již pátý. Uskuteční se 12. a 13. září v Pevnosti poznání a na Právnické fakultě. Záštitu nad ním převzala děkanka Zdenka Papoušková.

Veškeré podrobnosti, včetně online přihlášky, jsou k dispozici na webové stránce konference www.pf.upol.cz/mediace

Sexuální napadení nebo stalking. Obětem trestných činů pomohla lounská poradna

Publikováno: 15.08.2019

Zařízení pro lidi, kteří se stali terčem trestného činu, funguje v Lounech bezplatně a anonymně. Pomáhá všem bez ohledu na věk a vážnost způsobené újmy.

Nezletilé slečny Monika a Pavlína, které se staly obětí trestného činu se sexuálním motivem. Nebo paní Ilona, jež se psychicky zhroutila následkem tlaku ze strany bývalé kolegyně v zaměstnání. Ta jí zasílala urážlivé SMS a e-maily a na sociální síti na ni slovně útočila. Všem třem a řadě dalším lidem v těžkých životních situacích pomohla poradna pro oběti trestných činů v Lounech.

Paní Ilona musela kvůli atakům zahájit léčbu na psychiatrii a do poradny se přišla poradit, co může dělat. „Mám podat trestní oznámení?“ ptala se. Analýzou své situace s poradkyní sama usoudila, že je to pro ni nejlepší řešení. „Poradce neříká klientovi, zda by měl, či neměl podat trestní oznámení, ale během profesionálního rozhovoru se snaží zmapovat celou situaci a současně vést klienta k samostatnému rozhodnutí. Poradkyně v tomto případě seznámila klientku s jednotlivými fázemi trestního řízení a způsobem podání oznámení. Poskytla jí další právní informace k úkonům, které často oběti opomíjí,“ vysvětlila lounská poradkyně pro oběti trestných činů Martina Turnerová.

Anonymní a bezplatná poradna pro oběti trestných činů napříč celým okresem Louny funguje v rámci projektu Proč zrovna já?, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. „Nebezpečné pronásledování či vyhrožování je celkem častý problém, který v poradně řešíme. Jde také o to pečlivě uchovat důkazy a ty pak předložit na policii. Paní Ilona vše měla zdokumentováno, tak mohla svá tvrzení prokázat. Díky poradně, kde paní Ilona získala jak právní informace, tak i psychosociální podporu, začala svou tíživou životní situaci aktivně řešit,“ dodala poradkyně. Proti agresorce už policisté zahájili trestní stíhání.

Spis pro soudní řízení

Slečna Monika se stala obětí trestného činu se sexuálním motivem. S klientkou pracovaly poradna a probační a mediační služba, obě mají sídlo v budově v lounské ulici Pod Nemocnicí.

„Slečna Monika s pomocí poradkyně sepsala prohlášení o dopadu trestného činu na její život, které se stalo součástí spisu a zaznělo u soudu. Vystihovalo její pocity a psychické následky. Rozsudek soudu obsahoval nejen trest pro obžalovaného, ale současně i přiznání peněžní náhrady nemajetkové újmy pro slečnu,“ popsala Martina Turnerová.

Návrh o náhradě škody či nemajetkové újmy je totiž potřeba přihlásit nejpozději před zahájením dokazování. „Potom už nelze tuto záležitost řešit v rámci jednoho řízení. Poškozený jej musí uplatnit v občanskoprávním řízení, čímž se ale vše pro něj protahuje,“ vysvětlila.

Pomoc v obtížném období

Nezletilá Pavlína se stala rovněž obětí trestného činu se sexuálním motivem. Na poradnu se obrátila v době, kdy se blížilo jednání soudu. U dívky se znovu obnovil traumatický zážitek, začala mít strach z okolí a reakcí, které přijdou. Vyhýbala se sousedům a známým. Poradkyně jí okamžitě domluvila schůzku v organizaci zabývající se krizovou intervencí, kam ji i doprovodila. „Díky poradně se dívka dostala do odborné péče, získala pak zpět sebejistotu a dokázala ustát obtížné období svého života,“ přiblížila Martina Turnerová.

Poradna v Lounech se snaží pomoci každému, kdo se cítí být obětí, nehledě na věk či způsobenou újmu. Pomáhá v jakékoliv fázi trestního řízení a není podstatné, zda čin byl nahlášen policii či nikoli. V rámci projektu jsou také proškolováni sociální pracovníci, aby dokázali rozpoznat mezi svými klienty případné oběti.

Zdroj: https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/sexualni-napadeni-nebo-stalking-obetem-trestnych-cinu-pomohla-lounska-poradna-20190815.html

Vyzkoušel jsem si otevřenou věznici v Jiřicích

Publikováno: 30.07.2019

Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel den práce Probační a mediační služby (PMS). Mluvil jsem se zaměstnanci PMS v Kladně a navštívil rovněž věznici s nízkým stupněm ostrahy, tzv. otevřenou věznici v Jiřicích, která vznikla po norském vzoru. S ředitelkou PMS Andreou Matouškovou, zástupci vězeňské služby a Ministerstva spravedlnosti jsem řešil, jak využít nové nástroje restorativní justice. Mluvil jsem také přímo s vězni, kteří v Jiřicích pobývají.
Není sporu o tom, že současné věznice v České republice je potřeba inovovat. Na jednom vězni tratí stát cca 400 tisíc korun ročně oproti situaci, kdy by pracoval a odváděl daně na svobodě. To všechno platí daňoví poplatníci. Česko má dvojnásobek vězňů na 100 tisíc obyvatel než vyspělé státy EU. Trápí nás nadprůměrná recidiva. Každý druhý propuštěný se do pár let vrátí do vězení. Stát tratí příliš mnoho peněz, které by mohl použít jinde. To, co fungovalo v Evropě již v polovině 19. století, se u nás teprve zavádí. Koncept otevřené věznice, kde ti mírnější z vězňů pracují a po práci se starají o zvířata a vlastní záhonek, nás ovšem přibližuje modernímu vězeňství. Díky psychologům, vychovatelům a dluhovým poradcům vězni opět získávají zodpovědnost za vlastní život.
Od otevřené věznice si slibuji pokles recidivy, lepší ekonomické uplatnění vězňů na svobodě a samozřejmě pokles kriminality, kterou recidivisté způsobují. Věznice s malým stupněm ochrany završuje trest odnětí svobody. Nejde ale o univerzální recept. Na konkrétní vyhodnocení efektu na recidivu otevřená věznice dosud čeká. Ocenil jsem, že správa věznice dbá i o ekologii, protože objekty shromažďují dešťovou vodu a každý má své tepelné čerpadlo. Zaměstnancům jsem za jejich práci na inovativním projektu poděkoval.
Úlevu státnímu rozpočtu by podle mého názoru přineslo ve vhodných případech častější ukládání trestů domácího vězení a monitoring pomocí elektronického náramku. Náramek jsem si osobně vyzkoušel a probírali jsme se zkušenými probátory, co jejich klienty svádí na scestí, ať už jsou to rozvrácené poměry v rodinách nebo drogy. Náramky u nás zatím fungují necelý rok, zatímco v Evropě tento koncept funguje už přes 10 let. Apeloval jsem na ministerstvo, aby v rámci vzdělávání soudců posílilo povědomí soudců o možnostech ukládání trestu domácího vězení s náramky, který dnes nosí pouhých 140 vězňů. S výkonem trestu obecně prospěšných prací jsou podle probátorů starostové a občané měst, která odsouzení uklízí, převážně spokojeni.
Dalším problémem trestní politiky je kumulace podmíněných trestů, které mnohdy vedou k přehnaně dlouhému prvnímu odnětí svobody po přeměně podmínek, což opět stojí daňové poplatníky zbytečně moc peněz. Pozval jsem vedení PMS na kulatý stůl pod záštitou Ústavně právního výboru do Sněmovny, který se bude v září zabývat výsledky odborného výzkumu, zda jsou v Česku adekvátně dlouhé a účinné tresty. Teprve na základě dat a studií můžeme odpovědně navrhnout zlepšení systému.
Probační a mediační služba má aktuální zátěž 30 tisíc případů ročně, což je 50 až 150 lidí na jednoho pracovníka. Zároveň více než 50 procent propuštěných vězňů opět skončí do několika let zpátky ve vězení, protože nejsou schopni přizpůsobit se nebo zorientovat v běžném životě. Tento problém by mohly zlepšit kratší tresty a probační domy, které slouží jako mezistanice mezi ukončením trestu a propuštění na svobodu, a které jsou zcela běžné například v Norsku. Podstatné je, aby propuštění vězni nespadli zpátky do drog a kriminality. Velmi jsem se divil tomu, proč ještě takovou užitečnou věc nemáme.
Jakub Michálek

Online ceska-justice.cz (Ekonomika / Finance / Právo) 30. 7. 2019, 19:02

Ministři by měli řešit především témata, týkající se fungování justice

Publikováno: 19.07.2019

Ve dnech 18. a 19. července 2019 se v Helsinkách sešli ministři spravedlnosti a vnitřních věcí.
Justiční část setkání se věnovala třem okruhům: aktuálním aspektům aplikace principu vlády práva (Rule of Law) ve členských státech, využívání alternativních trestů a multilaterální mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech. Jednání proběhlo v souvislosti s počínajícím finským předsednictvím v Radě Evropské unie.
Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která k prvnímu tématu kromě jiného uvedla, že Česká republika plně podporuje ochranu občanů a jejich svobod a všechny další principy, na kterých je Evropská unie vybudována, včetně vlády práva, bez níž by tyto principy nebylo možné prosazovat. Je však hlavně na jednotlivých státech, aby zajistily, že národní mechanismy budou postaveny na demokratických principech. Ministři spravedlnosti by měli podle ministryně Benešové řešit především témata týkající se fungování justice. Posilovat vzájemnou důvěru je nutné i na praktické úrovni, zejména podporou přímých kontaktů mezi praktiky – soudci a státními zástupci – a také prohlubováním jejich vzdělávání a komunikace, které musí být podporované jak ze strany jednotlivých členských států, tak i ze strany Evropské unie.
K tématu detence a alternativních trestů paní ministryně připomněla, že Česká republika velmi pozitivně hodnotí snahy o využívání alternativních trestů a řešení přeplněnosti věznic, protože tato problematika se jí dlouhodobě dotýká. V rámci české trestní politiky jsou otázky spojené s ukládáním alternativních trestních sankcí aktivně řešeny legislativními i nelegislativními cestami. Pozornost směřuje zejména do oblasti peněžitých trestů a na snahu o podstatné zvýšení jeho využití v praxi. V loňském roce byl v České republice zaveden elektronický monitorovací systém, který se využívá zejména pro kontrolu výkonu trestu domácího vězení. Nezastupitelnou roli v celém systému hraje Probační a mediační služba.
Na pracovním obědě se ministři věnovali mnohostranným aspektům mezinárodní spolupráce v civilních věcech. Zde česká delegace ocenila zejména nedávné sjednání nové haagské úmluvy o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Jsme přesvědčeni, že prohlubování justiční spolupráce v civilních věcech by nemělo probíhat pouze v rámci Evropské unie, ale i vůči třetím státům.

Online parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika)

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty