cs

Akce „Kroky bez násilí“ připomněla Světový den proti násilí na seniorech

Akce "Kroky bez násilí" v Pardubicích

Ve středu 15. června se v pardubických Bubeníkových sadech uskutečnila akce „Kroky bez násilí“, na kterou byly přizvány i naše kolegyně ze střediska Pardubice.

Tato osvětová akce byla pořádána u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech. V rámci programu se mohli návštěvníci zastavit také u stánku Probační a mediační služby, kde na ně čekala prezentace zaměřená na informování veřejnosti o naší činnosti, především na možnost zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Na místě byly zároveň připraveny interaktivní aktivity, které zájemcům ještě více přiblížily činnost Služby.