cs

5. World Congress on Probation and Parole s účastí Probační a mediační služby

Převzetí oboustranně podepsaného memoranda o spolupráci s kanadskou vězeňskou službou Correctional Service of Canada

V posledním zářijovém týdnu ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková spolu s náměstkyní ředitele pro probaci a mediaci Kateřinou Šlesingerovou zastupovaly naši organizaci na pracovní cestě do kanadské Ottawy. Hlavním cílem cesty do zahraničí byla účast na mezinárodní konferenci 5. World Congress on Probation and Parole. Kongres, který se koná jednou za dva roky, se tentokrát věnoval tématu „No One Left Behind: Building Community Capacity“.

Ředitelka Probační a mediační služby vystoupila v rámci zahajovacího dne kongresu a představila přítomným systém fungování probace a mediace tzv. pod jednou střechou. V dalších dnech se setkala např. s Piou Andersson, kolegyní z finské organizace Criminal Sanctions Agency. Společně jednaly o možnostech vzájemné spolupráce v oblasti podpory uplatnění mediace mezi pachateli a oběťmi trestných činů. Mezi dalšími účastníky kongresu pak byli např. prezident Confederation of European Probation (CEP) Gerry McNally, místopředsedkyně CEP Annie Devos a Jana Špero nebo ředitelka slovinské probační služby Danijela Mrhar Prelić. Významnou událostí kongresu byla také připomínka Národního dni pravdy a smíření (National Day for Truth and Reconciliation, známý jako Orange Shirt Day), který upozorňuje na význam kulturního dědictví původního obyvatelstva. U této příležitosti na konferenci vystoupil zástupce původních kanadských obyvatel.

Jedním z důležitých úkolů v rámci pracovní cesty do Kanady bylo také setkání s ředitelkou kanadské vězeňské služby Correctional Service of Canada Annou Kelly. V rámci něj převzala ředitelka Probační a mediační služby oboustranně podepsané memorandum o vzájemné spolupráci. Došlo také na diskuzi s místními experty na restorativní přístupy, se kterými zástupkyně Služby sdílely zkušenosti v systému práce s oběťmi trestných činů a představily jim naši činnost v oblasti rozvoje restorativní justice.

„Spolupráce s kanadskou vězeňskou službou si velmi vážíme a vzájemné sdílení zkušeností je pro nás podstatným přínosem. Kanada má s restorativní justicí bohaté zkušenosti a její praxe byla inspirací nejen při vzniku Probační a mediační služby v roce 2001, ale také v nedávné době přípravy Probačního domu v Písku. Těší mě, že jsme se s našimi kanadskými kolegy mohly osobně setkat a načerpat jejich znalosti,“ říkáo pracovním setkání ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Mezi další významné události zahraniční cesty pak patřila účast na galavečeru u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Slavnostní večer se uskutečnil v historickém hotelu hned vedle budovy kanadského parlamentu a představitelky Služby se zde mimo jiné setkaly s naším velvyslancem v Ottawě Bořkem Lizcem.