en

Úsek ekonomicko provozní

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

DIMOVOVÁ Eliška, Bc.
Metodik spisové služby a archivnictví
HAMMER Jiří, Ing. Ph.D.
Náměstek pro ekonomiku a provoz
MĚCHUROVÁ Martina, BBA
Metodik spisové služby