en

Oddělení správy majetku

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

VÁLKOVÁ Pavla, Ing.
Vedoucí oddělení správy majetku
BERECZ David
Referent správy majetku - autoprovoz
FRENCL Luděk
Referent správy majetku
HOLEKOVÁ Světla
Referent správy majetku
LAINER Vladimír
Řidič
NOVOTNÁ Petra
Referent správy majetku