Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
VÁLKOVÁ Pavla, Ing. Vedoucí oddělení správy majetku 261 002 633 pvalkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
PECKA Martin, Ing. Vedoucí oddělení IT 261 002 747 mpecka@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
DOUŠOVÁ Vladimíra Vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví 261 002 645 vdousova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
BERECZ David Referent správy majetku - autoprovoz 261 002 631 dberecz@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
BREJCHOVÁ Dagmar Mzdová účetní 261 002 623 dbrejchova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
DIMOVOVÁ Eliška, Bc. Metodik spisové služby a archivnictví 261 002 227 edimovova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
DUDÁŠOVÁ Jana Referent majetkové a finanční účtárny 261 002 642 jdudasova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
FLOCH Marcel Specialista IT 261 002 731 mfloch@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
FRENCL Luděk Referent správy majetku 261 002 651 lfrencl@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
HAMMER Jiří, Ing. Ph.D. Náměstek pro ekonomiku a provoz 261 002 615 jhammer@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
HOLEKOVÁ Světla Referent správy majetku 261 002 632 sholekova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
LAINER Vladimír Řidič 261 002 140 Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
NOVOTNÁ Petra Referent správy majetku 261 002 652 pnovotna@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
PILMANN Jiří, Ing. Specialista IT 261 002 730 jpilmann@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
SKŘIVÁNKOVÁ Kateřina, Bc. Specialista spisové služby kskrivankova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
SYCHROVÁ Věra Účetní 261 002 648 vsychrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
TESTOVACI Jakub Test Mailu jtestovaci@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
TRUBKOVÁ Jaroslava Majetková účetní 261 002 639 jtrubkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
VESELÁ Barbora Správce rozpočtu 261 002 640 bvesela@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
VETROVÁ Ladislava Účetní 261 002 647 lvetrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
ČERVENKOVÁ Jitka, Bc. Mzdová účetní 261 002 627 jcervenkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
ŘÍHOVÁ Beata Pomocná mzdová účetní brihova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
ŠIMEK Martin Specialista IT 261 002 725 msimek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000