en

Oddělení rozpočtu a účetnictví

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

DOUŠOVÁ Vladimíra
Vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví
DUDÁŠOVÁ Jana
Referent majetkové a finanční účtárny
SYCHROVÁ Věra
Účetní
TRUBKOVÁ Jaroslava
Majetková účetní
VESELÁ Barbora
Správce rozpočtu
VETROVÁ Ladislava
Účetní