en

Středisko Prachatice

Probační a mediační služba Prachatice
Hradební 435, 383 01 Prachatice
ID datové schránky: db3gmti

KOSAŘOVÁ Jana, Mgr.
Vedoucí střediska
SEKYROVÁ Květa, Mgr.
Probační úředník
ŠTIX Adam, Mgr.
Probační úředník