Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
KOSAŘOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 463 jkosarova@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305
SEKYROVÁ Květa, Mgr. Probační úředník 734 362 905 ksekyrova@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305
ŠTIX Adam, Mgr. Probační úředník 778 492 746 astix@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305