en

Středisko Kladno

Probační a mediační služba Kladno
Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
ID datové schránky: 6ztgmqt

SEDLAŘÍKOVÁ Eva, Mgr.
Vedoucí střediska a zástupkyně krajské vedoucí
BLAHNÍKOVÁ Jana
Administrativní asistent
HUDEČKOVÁ Hana, Mgr.
Probační úředník
KASÍKOVÁ Šárka, Mgr.
Probační úředník
KRUPIČKA Bohdan, Mgr.
Probační úředník
VAJDLOVÁ Ivana, Mgr. Bc.
Probační úředník
ŠVEJDA Ondřej
Probační asistent