en

Středisko Chrudim

Probační a mediační služba Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
ID datové schránky: jxngnbg

ŠEDOVÁ Lenka, Mgr.
Vedoucí střediska
JEDLIČKOVÁ Šárka, Mgr.
Probační úředník
RUSNÁKOVÁ Daniela, Mgr.
Probační úředník