en

Vedení střediska

Probační a mediační služba Praha 7
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
ID datové schránky: yywgm47

MOTTLOVÁ Jana, PhDr. Ph.D.
Vedoucí střediska, Krajská vedoucí
MEJZLÍKOVÁ Renata, Mgr.
Zástupce vedoucí střediska a vedoucí oddělení
HAVLÍČKOVÁ Ludmila
Administrativní asistent - podatelna
IVANYSOVÁ Jana
Odborně administrativní asistent