en

Útvar interního auditu a kontroly

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

JELEŇ Eduard, JUDr.
Interní auditor
MARCIÁN Oldřich
Kontrolor
ŠPEJRA Martin, Mgr.
Kontrolor odborných činností