en

Středisko Plzeň

Probační a mediační služba Plzeň
Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
ID datové schránky: dz6gmwu

BENEŠOVÁ Zdeňka, Mgr.
Vedoucí střediska a Vedoucí oddělení pro mládež
JIRÁSKOVÁ Jana, Mgr.
Poradce pro oběti
RŮŽKOVÁ Aneta, Mgr.
Odborně administrativní asistent