en

Středisko Kutná Hora

Probační a mediační služba Kutná Hora
Nám. Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora
ID datové schránky: au2gmvf

MÚDRA Jana, Mgr.
Vedoucí střediska
BOHDANOVÁ Růžena
Probační asistent
KOČÁRNÍKOVÁ Eva, Mgr.
Probační úředník