en

Středisko Bruntál

Probační a mediační služba Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál
ID datové schránky: 227gnd6

FIŠAROVÁ Alena, Mgr. Bc.
Vedoucí střediska
HRUBÁ Iveta, Ing.
Probační úředník
HYVNAROVÁ Kateřina, Mgr.
Probační úředník
LAZECKÝ2 Michal, Mgr.
Probační úředník
MAKOVÝ Radek, Mgr.
Poradce pro oběti
ZUZANÍKOVÁ Michaela, Ing.
Probační úředník