en

Sekretariát ředitele

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

MACHOVÁ Radka
Asistentka ředitele
MAZANOVÁ Petra
Asistentka ředitele