en

Projektové oddělení

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

BARTOŠOVÁ Zdenka, Mgr.
Vedoucí programového centra
DIENSTBIEROVÁ Jindra, Ing.
Vedoucí projektového oddělení
KROFTA Matěj
Administrátor projektu Zpátky do života
KŘEPINSKÝ Matěj, Mgr.
Projektový manažer - Zpátky do života
MACKOVÁ Kateřina, Mgr.
Lektor programového centra
SVITÁKOVÁ Hana, Ing.
Finanční manažer
VEJVODOVÁ Veronika, Mgr. DiS.
Lektor programového centra
VOJKŮVKOVÁ Kateřina, Mgr.
Projekt NAIS - projektová manažerka
ŠTURSOVÁ Manuela, Mgr.
Lektor programového centra