en

Projektové oddělení

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

BARTOŠOVÁ Zdenka, Mgr.
Vedoucí programového centra
VOJKŮVKOVÁ Kateřina, Mgr.
Vedoucí projektového oddělení
KŘEPINSKÝ Matěj, Mgr.
Projektový manažer - Zpátky do života
MACKOVÁ Kateřina, Mgr.
Lektor programového centra
MINDŽAKOVÁ Jaroslava
Finanční manažerka projektu Zpátky do života
SEMÍKOVÁ Patricie, Bc.
Administrátor projektu Zpátky do života
ŠTURSOVÁ Manuela, Mgr.
Lektor programového centra