en

Personální oddělení

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

TULEJOVÁ Martina
Personalistka
VYVADILOVÁ Kristýna, Ing.
Personalistka
ČEŇKOVÁ Sára
Personální asistentka