en

Oddělení vzdělávání

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

ORSÁGOVÁ Zuzana, Mgr.
Vedoucí oddělení vzdělávání
KLAPKOVÁ MYSLÍKOVÁ Daniela, Mgr.
Odborný pracovník oddělení vzdělávání
TRACHTA David, Mgr. DiS.
Referent vzdělávání a odborných činností