en

Oddělení probace

Probační a mediační služba Praha 7
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
ID datové schránky: yywgm47

KUČEROVÁ Pavlína, Mgr.
Vedoucí oddělení
BAŇASOVÁ Kristína, Mgr.
Probační úředník
CHROMOVÁ Ilona, Mgr.
Probační úředník
DOBROVOLNÁ Kristýna, Mgr.
Probační úředník
DOČEKALOVÁ Dita, Ing., Mgr.
Probační úředník
HAVRDA Josef, Mgr.
Probační úředník
HUMENSKÁ Tereza, Mgr.
Probační úředník
IVANKOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník
JELÍNKOVÁ Tereza, Mgr. DiS.
Probační úředník
JOHNOVÁ Radka, Mgr.
Probační úředník
KOLÁŘ Pavel, Mgr.
Probační úředník
KORDAČOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
TYLOVÁ Markéta, Mgr.
Probační úředník
WINTEROVÁ Tereza, Mgr.
Probační úředník
ZÁVORA Jiří, Mgr.
Probační úředník
ČOBANOVÁ Kristýna, Mgr.
Probační úředník