en

Oddělení pro mládež

Probační a mediační služba Praha 7
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
ID datové schránky: yywgm47

HRUBÁ Jana, Mgr.
Vedoucí oddělení
BILENČUKOVÁ Tereza, Mgr.
Probační úředník
KNOTKOVÁ Kateřina, Mgr.
Probační úředník
TOPOLOVÁ Marcela, Mgr.
Probační úředník
ČADA Ladislav, Mgr.
Probační úředník