en

Oddělení obecně prospěšných prací

Probační a mediační služba Praha 7
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
ID datové schránky: yywgm47

ŠIMONOVIČOVÁ Barbora, Mgr.
Vedoucí oddělení
FAJMONOVÁ Jana, Bc.
Probační asistent
HOLEK Igor, Bc.
Probační asistent
MASOPUSTOVÁ Pavlína, Mgr.
Probační úředník
MENCL Pavel
Probační asistent
OLIČOVÁ Jana, Mgr.
Probační úředník
PAČES Zbyněk, Mgr.
Probační úředník
SEDLÁČEK Ladislav, PhDr. MBA, LL.M.
Probační úředník
VESPALCOVÁ Tamara
Probační asistent
ČERVINSKÝ Evžen, Mgr.
Probační úředník