en

Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení

Probační a mediační služba Brno
Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno
ID datové schránky: r9wgnda

SEJBAL Jiří, Mgr.
Vedoucí oddělení
KABÁTOVÁ Ivana, Mgr.
Probační úředník
NEVESELÝ Václav
Probační asistent
POKORNÝ Radovan, Mgr.
Probační úředník
RYBOVÁ Michaela, Mgr.
Probační asistent
ŠMERDOVÁ Petra, Mgr.
Probační úředník