en

Oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj

Probační a mediační služba České Budějovice
Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice
ID datové schránky: 48vgmv2

KLEČKOVÁ Petra, Bc.
Referent majetku a podpory provozu EMS
VONDRÁK Kamil
Specialista oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj