en

Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj

Probační a mediační služba Praha 7
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
ID datové schránky: yywgm47

BARTOŠ2 Martin
Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj
LIBRCAJTOVÁ2 Aneta
Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj
OPAT2 Petr
Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj