en

Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj

Probační a mediační služba Mělník
Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník
ID datové schránky: fs4gmrm

RÝDL Jan
Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj