en

Analytické oddělení

Probační a mediační služba Praha 1
Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1
ID datové schránky: raeaa5y

KARBAN Michal, Mgr.
Vedoucí analytického oddělení
BARTŮŠKOVÁ Stanislava, Mgr.
Analytik - zpracovatel dat
HOŠKOVÁ Eva
Statistik
ZUZANÍK Jiří
Metodik informačních systémů