cs

Středisko Most navštívili studenti sociálně právního oboru

Studenti navštívili středisko Most

Mostecké středisko v říjnu v rámci dlouhodobé spolupráce navštívili studenti denního i dálkového studia Vyšší odborné školy sociálně právní v Mostě.

Účastníci exkurze se zajímali o druhy a podmínky ukládání alternativních trestů i o to, kde přesně a jakým způsobem se vykonává trest obecně prospěšných prací. Naši kolegové jim také odpovídali na četné otázky o mediaci – např. jak probíhá, jak reagují pachatelé a oběti, jaká jsou nejčastější témata o kterých účastníci vzájemně hovoří.

Studenti dálkového studia navíc získané informace propojili se svou profesní zkušeností. Zajímali se o způsob řešení porušování alternativních trestů a dalších uložených povinností, ale i o případy dobré praxe v rámci výkonů jednotlivých alternativních trestů