cs

Získali jsme čestné uznání v cenách Konfederace evropských probačních služeb

Program Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II získal čestné uznání Konfederace evropských probačních služeb v kategorii Sociální inkluze. Ocenění přebrala na konci října v Dublinu ředitelka Andrea Matoušková, od níž v pondělí 25. listopadu ocenění putovalo do rukou kolegyň Ley Vaňkátové, Terezy Řehákové, Markéty Vladařové, Hany Halfarové, Aleny Tesarčíkové, Barbory Leskové a Aleny Plškové. Vážíme si jej o to víc, že projekt Křehká šance II v příštím roce končí, a o tyto ceny je možné bojovat pouze jednou za tři roky. Gratulujeme!