Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
BAČKOVSKÝ Martin, MgA. Tiskový mluvčí 731 637 890 mbackovsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
JAKEŠOVÁ Miroslava, Mgr. PR specialista 261 002 530 mjakesova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
JELEŇ Eduard, JUDr. Interní auditor 261 002 542 ejelen@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
MARCIÁN Oldřich Kontrolor 261 002 531 omarcian@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
MATOUŠKOVÁ Andrea, PhDr. Ředitel 261 002 515 amatouskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ředitele raeaa5y 000
PODDANÁ Eva, Ing. PR specialista epoddana@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
ŠPEJRA Martin, Mgr. Kontrolor odborných činností 261 002 433 martinspejra@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000