Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
BARTOŠOVÁ Zdenka, Mgr. Vedoucí programového centra 722 985 613 zbartosova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
ŠPEJROVÁ Kamila, Mgr. Vedoucí metodického oddělení 261 002 423 kspejrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
VOJKŮVKOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí projektového oddělení 261 002 221 kvojkuvkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
TALANDOVÁ Jaroslava, Mgr. Vedoucí oddělení vzdělávání 261 002 443 jtalandova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
KARBAN Michal, Mgr. Vedoucí analytického oddělení 261 002 437 mkarban@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
BARTŮŠKOVÁ Stanislava, Mgr. Analytik - zpracovatel dat 261 002 438 sbartuskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
BURIANOVÁ Jana, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 428 jburianova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
HOŠKOVÁ Eva Statistik 261 002 435 ehoskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
KLAPKOVÁ MYSLÍKOVÁ Daniela, Mgr. Odborný pracovník metodického oddělení 261 002 411 dklapkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KOROUSOVÁ Veronika, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 439 vkorousova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KRATOŠKOVÁ Hana, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 427 hkratoskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KŘEPINSKÝ Matěj, Mgr. Projektový manažer - Zpátky do života 261 002 222 mkrepinsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
MACKOVÁ Kateřina, Mgr. Lektor programového centra 720 029 501 kmackova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
MINDŽAKOVÁ Jaroslava Finanční manažerka projektu Zpátky do života 261 002 224 jmindzakova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
ORSÁGOVÁ Zuzana, Mgr. Referent vzdělávání a odborných činností 261 002 447 zorsagova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
SEMÍKOVÁ Patricie, Bc. Administrátor projektu Zpátky do života 261 002 223 psemikova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
ZUZANÍK Jiří Metodik informačních systémů 261 002 525 jzuzanik@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
ŠLESINGEROVÁ Kateřina, Mgr. Náměstek pro probaci a mediaci 261 002 415 kslesingerova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek odborných činností raeaa5y 000
ŠTURSOVÁ Manuela, Mgr. Lektor programového centra 720 029 619 mstursova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000