Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
BARTOŠOVÁ Zdenka, Mgr. Vedoucí programového centra 722 985 613 zbartosova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
ŠPEJROVÁ Kamila, Mgr. Vedoucí metodického oddělení 261 002 423 kspejrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
VÁLKOVÁ Pavla, Ing. Vedoucí oddělení správy majetku 261 002 633 pvalkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
PECKA Martin, Ing. Vedoucí oddělení IT 261 002 747 mpecka@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
ORSÁGOVÁ Zuzana, Mgr. Vedoucí oddělení vzdělávání 261 002 447 zorsagova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
KARBAN Michal, Mgr. Vedoucí analytického oddělení 261 002 437 mkarban@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
DOUŠOVÁ Vladimíra Vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví 261 002 645 vdousova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
DIENSTBIEROVÁ Jindra, Ing. Vedoucí projektového oddělení jdienstbierova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
BARTŮŠKOVÁ Stanislava, Mgr. Analytik - zpracovatel dat 261 002 438 sbartuskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
BAČKOVSKÝ Martin, MgA. Tiskový mluvčí 731 637 890 mbackovsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
BEJROVÁ Gabriela Asistentka ředitele gbejrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Sekretariát ředitele raeaa5y 000
BERECZ David Referent správy majetku - autoprovoz 261 002 631 dberecz@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
BREJCHOVÁ Dagmar Mzdová účetní 261 002 623 dbrejchova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
BURIANOVÁ Jana, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 428 jburianova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
DIMOVOVÁ Eliška, Bc. Metodik spisové služby a archivnictví 261 002 227 edimovova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
DUDÁŠOVÁ Jana Referent majetkové a finanční účtárny 261 002 642 jdudasova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
FLOCH Marcel Specialista IT 261 002 731 mfloch@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
FRENCL Luděk Referent správy majetku 261 002 651 lfrencl@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
GLEZGOVÁ Lenka, Mgr. Právník lglezgova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
HAMMER Jiří, Ing. Ph.D. Náměstek pro ekonomiku a provoz 261 002 615 jhammer@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
HOLEKOVÁ Světla Referent správy majetku 261 002 632 sholekova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
HOŘÁNEK Jiří, Mgr. Ing. Tajemník pro vnitřní řízení 261 002 526 jhoranek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek tajemníka pro vnitřní řízení raeaa5y 000
HOŠKOVÁ Eva Statistik 261 002 435 ehoskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
JAKEŠOVÁ Miroslava, Mgr. PR specialista 261 002 530 mjakesova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
JELEŇ Eduard, JUDr. Interní auditor 261 002 542 ejelen@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
KLABAN Vladimír, Mgr. Ing. Manažer EMS 261 002 541 vklaban@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
KLAPKOVÁ MYSLÍKOVÁ Daniela, Mgr. Odborný pracovník oddělení vzdělávání 261 002 411 dklapkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
KOROUSOVÁ Veronika, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 439 vkorousova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KRATOŠKOVÁ Hana, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 427 hkratoskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KREJČIOVÁ Renata Metodik spisové služby a archivnictví rkrejciova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
KŘEPINSKÝ Matěj, Mgr. Projektový manažer - Zpátky do života 261 002 222 mkrepinsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
MACKOVÁ Kateřina, Mgr. Lektor programového centra 720 029 501 kmackova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
MARCIÁN Oldřich Kontrolor 261 002 531 omarcian@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
MAREK Vlastimil, Bc. Specialista veřejných zakázek 261 002 524 vmarek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
MATOUŠKOVÁ Andrea, PhDr. Ředitel 261 002 515 amatouskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ředitele raeaa5y 000
NAČERADSKÁ Dominika, Mgr. Právník dnaceradska@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
NOVOTNÁ Petra Referent správy majetku 261 002 652 pnovotna@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
PILMANN Jiří, Ing. Specialista IT 261 002 730 jpilmann@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
PODDANÁ Eva, Ing. PR specialista epoddana@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
SEMÍKOVÁ Patricie, Bc. Administrátor projektu Zpátky do života 261 002 223 psemikova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
SVITÁKOVÁ Hana, Ing. Finanční manažer 261 002 224 hsvitakova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
SYCHROVÁ Věra Účetní 261 002 648 vsychrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
TRACHTA David, Mgr. DiS. Referent vzdělávání a odborných činností dtrachta@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
TRUBKOVÁ Jaroslava Majetková účetní 261 002 639 jtrubkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
TULEJOVÁ Martina Personalistka (Středočeský, Západočeský, Severočeský a Severomoravský kraj, projekty, DPP a DPČ) 261 002 534 mtulejova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
VESELÁ Barbora Správce rozpočtu 261 002 640 bvesela@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
VETROVÁ Ladislava Účetní 261 002 647 lvetrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
VOJKŮVKOVÁ Kateřina, Mgr. Projekt NAIS - projektová manažerka 261 002 221 kvojkuvkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
VYVADILOVÁ Kristýna, Ing. Personalistka (Ředitelství, Praha, Jihočeský, Východočeský a Jihomoravský kraj) 261 002 533 kvyvadilova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
VŮJTKOVÁ Blanka Asistentka ředitele 261 002 511 bvujtkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Sekretariát ředitele raeaa5y 000
ČERVENKOVÁ Jitka, Bc. Mzdová účetní 261 002 627 jcervenkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
ČEŇKOVÁ Sára Personální asistentka 261 002 536 scenkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
ŘÍHOVÁ Beata Pomocná mzdová účetní brihova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
ŠIMEK Martin Specialista IT MIMO PROVOZ msimek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
ŠLESINGEROVÁ Kateřina, Mgr. Náměstek pro probaci a mediaci 261 002 415 kslesingerova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek odborných činností raeaa5y 000
ŠPEJRA Martin, Mgr. Kontrolor odborných činností 261 002 433 martinspejra@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
ŠTURSOVÁ Manuela, Mgr. Lektor programového centra 720 029 619 mstursova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000