Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
MĚŘÍNSKÁ Jitka, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 773 jmerinska@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
TKÁČ Marek, Mgr. Vedoucí programového centra 778 724 265 mtkac@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
BĚHÁLKOVÁ Martina, Mgr. Probační úředník 734 362 970 mbehalkova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
JANKOVÁ Lucie, Ing. Probační úředník 737 244 559 ljankova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
KLAPEČOVÁ Michaela, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 092 mklapecova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
MECNEROVÁ Veronika Probační asistent 725 961 429 vmecnerova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
PETŘEKOVÁ Karolína, Mgr. Lektor programového centra 773 783 929 kpetrekova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
POSPÍŠILOVÁ Magda, Mgr. Probační úředník 725 961 364 mpospisilova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
SMITKOVÁ Denisa, Mgr. Lektor programového centra 602 556 224 dsmitkova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
WARDECKI Piotr Slawomir, Mgr. Lektor programového centra 727 939 929 pwardecki@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
ZVONKOVÁ Marcela, Mgr. Probační úředník 731 679 918 mzvonkova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802