Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
RAMSEIDLOVÁ Hana, Mgr., Bc. Vedoucí střediska 734 362 953 hramseidlova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
LANGEROVÁ Lenka Probační asistent 731 692 752 llangerova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
NOVÁKOVÁ Zuzana Poradce pro oběti 724 866 546 znovakova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
PŘIBYLOVÁ Kamila, Mgr. Probační úředník 720 055 261 kpribylova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
RŮŽIČKOVÁ Dagmar, Ing. Probační úředník 773 783 684 druzickova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
SOBOTÍK Štěpán, Mgr. Probační úředník 737 244 486 ssobotik@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504