Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
MOTTLOVÁ Jana, PhDr. Ph.D. Vedoucí střediska, Krajská vedoucí 778 530 357 jmottlova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
MEJZLÍKOVÁ Renata, Mgr. Zástupce vedoucí střediska a vedoucí oddělení 601 146 686 rmejzlikova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
PAČES Zbyněk, Mgr. Vedoucí oddělení obecně prospěšných prací 722 982 474 zpaces@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
MILÁ Markéta, Mgr. Vedoucí oddělení 601 146 688 mmila@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
KUČEROVÁ Pavlína, Mgr. Vedoucí oddělení 725 983 494 pkucerova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
HRUBÁ Jana, Mgr. Vedoucí oddělení 607 066 732 jhruba@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení pro mládež yywgm47 100
AUŘEDNÍKOVÁ Nicol, Mgr. Probační úředník 607 045 337 naurednikova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
BARTOŠ2 Martin Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj mbartos@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
BIHARY Michal, Mgr. Probační úředník 773 783 962 mbihary@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
BLOCHOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 725 983 467 mblochova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
DETRIKOVÁ Diana, Mgr. Probační úředník 725 983 507 ddetrikova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
ERNSTOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 725 983 500 lernstova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
FAJMONOVÁ Jana, Bc. Probační asistent 722 981 628 jfajmonova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
HANUŠ Michael, Mgr. Probační úředník 777 401 028 mhanus@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
HAVLICEK VOJÁČKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 722 982 018 vhavlicekvojackova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
HAVLÍČKOVÁ Ludmila Administrativní asistent - podatelna 722 985 342 ludmilahavlickova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
HAVRDA Josef, Mgr. Probační úředník 777 401 027 jhavrda@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
HOLEK Igor, Bc. Probační asistent 722 982 523 iholek@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
IVANYSOVÁ Jana Odborně administrativní asistent 722 986 062 jivanysova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
JANEČEK Tomáš, Mgr. Probační úředník 722 982 655 tjanecek@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
JOHNOVÁ Radka, Mgr. Probační úředník 722 982 228 rjohnova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
KOLÁŘ Pavel, Mgr. Probační úředník 722 982 483 pkolar@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
KOLÁŘOVÁ Barbora, Mgr. Probační úředník 725 983 467 bkolarova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
KORDAČOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 722 981 889 jkordacova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
KOŘÍNKOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 601 146 684 ikorinkova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
KRIŠTOFÍK Jiří, Mgr. Probační úředník 722 982 333 jkristofik@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
KROPÁČKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 725 983 466 jkropackova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
KUBICA Jan, Mgr. Probační úředník 722 982 497 jkubica@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
LIBRCAJTOVÁ2 Aneta Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj alibrcajtova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
MANOVÁ Miroslava Odborně administrativní asistent 722 982 325 mmanova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
MASOPUSTOVÁ Pavlína, Mgr. Probační úředník 734 362 911 pmasopustova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
MENCL Pavel Probační asistent 722 981 864 pmencl@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
OLIČOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 722 982 756 jolicova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
OPAT2 Petr Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj popat@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
PAZÁKOVÁ Simona, Bc. Probační asistent odborně administrativní 251 444 878 722 982 699 spazakova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
PEROUTKA Miloš, Mgr. Probační úředník 777 401 022 mperoutka@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
PLOCKOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 727 873 131 lplockova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
RÖHRICH Radek, Mgr. Probační úředník 722 986 058 rrohrich@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
SEDLÁČEK Ladislav, PhDr. MBA, LL.M. Probační úředník 722 981 685 lsedlacek@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
SVOBODOVÁ2 Kateřina, Mgr. Probační úředník 722 982 224 ksvobodova2@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
TOPOLOVÁ Marcela, Mgr. Probační úředník 725 921 062 mtopolova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení pro mládež yywgm47 100
TYLOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 722 982 469 mtylova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
VAŇKOVÁ Dominika, Bc. DiS. Probační asistent odborně administrativní 607 022 037 dvankova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Vedení střediska yywgm47 100
VESPALCOVÁ Tamara, Bc. Probační asistent 725 983 490 tvespalcova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
WINTEROVÁ Tereza, Mgr. Probační úředník 722 982 671 twinterova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení probace yywgm47 100
ZEHNULA Jiří, Mgr. Probační úředník 601 146 687 jzehnula@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
ZÁVORA Jiří, Mgr. Probační úředník 722 982 350 jzavora@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
ČADA Ladislav, Mgr. Probační úředník 725 983 520 lcada@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení pro mládež yywgm47 100
ČOBANOVÁ Kristýna, Mgr. Probační úředník 722 985 861 kcobanova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
ŠÍDOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 606 043 183 jsidova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
ŽÍŽALOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 734 362 908 vzizalova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Oddělení pro mládež yywgm47 100
VYSKOČIL Ondřej, Mgr. Vedoucí střediska 727 900 414 ovyskocil@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
POLO Věra, Mgr. Probační úředník 722 957 592 vpolo@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
PŘEHNALOVÁ Lucie, Mgr. Probační úředník 720 983 952 lprehnalova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
VRZAL Michal, Mgr. Probační asistent 734 362 957 mvrzal@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
VĚTROVSKÁ Jana, Mgr. Probační úředník 737 231 285 jvetrovska@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
POHUNKOVÁ Jitka, Mgr. Vedoucí střediska 734 353 608 jpohunkova@pms.justice.cz Poštovní 2079, 256 14 Benešov Středisko Benešov b88gm34 201
BOUČKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 778 731 587 jbouckova@pms.justice.cz Poštovní 2079, 256 14 Benešov Středisko Benešov b88gm34 201
MAREŠOVÁ Lenka, DiS. Probační asistent 778 731 586 lmaresova@pms.justice.cz Poštovní 2079, 256 14 Benešov Středisko Benešov b88gm34 201
NOVÁKOVÁ Petra Probační asistent odborně administrativní 725 807 656 pnovakova@pms.justice.cz Poštovní 2079, 256 14 Benešov Středisko Benešov b88gm34 201
HORÁKOVÁ Olga, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 439 ohorakova@pms.justice.cz Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun Středisko Beroun trhgmsu 202
LUDVÍKOVÁ Iva, Mgr. Probační úředník 734 362 955 iludvikova@pms.justice.cz Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun Středisko Beroun trhgmsu 202
MARTÍNKOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 778 719 569 kmartinkova@pms.justice.cz Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun Středisko Beroun trhgmsu 202
ROM Luboš, Mgr., Bc. Probační úředník 731 692 750 lrom@pms.justice.cz Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun Středisko Beroun trhgmsu 202
SEDLAŘÍKOVÁ Eva, Mgr. Krajská vedoucí 737 247 438 esedlarikova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
HUDEČKOVÁ Hana, Mgr. Vedoucí střediska 778 719 567 hhudeckova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
HODOUŠOVÁ Andrea, Bc. Probační asistent 607 021 942 ahodousova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
KASÍKOVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 734 362 961 skasikova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
KRUPIČKA Bohdan, Mgr. Probační úředník 725 961 293 bkrupicka@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
ODLASOVÁ Iveta, Mgr. Poradce pro oběti 724 162 778 iodlasova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
PROCHÁZKOVÁ Jindřiška Probační asistent administrativní jprochazkova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
VAJDLOVÁ Ivana, Mgr. Bc. Probační úředník 778 719 568 ivajdlova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
ŠVEJDA Ondřej Probační asistent 607 066 837 osvejda@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
PAVLÁSKOVÁ Helena, Ing. Vedoucí střediska 734 362 965 hpavlaskova@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
BOŠINOVÁ Dana, Mgr. Probační úředník 720 076 937 dbosinova@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
KLEPALOVÁ Zdeňka, Mgr. Probační úředník 727 873 139 zklepalova@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
SOMOL Vratislav, Bc. Probační asistent 731 692 766 vsomol@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
ČERNÁ Martina, MBA Probační asistent 778 725 983 mcerna@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
MÚDRA Jana, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 959 jmudra@pms.justice.cz Nám. Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora Středisko Kutná Hora au2gmvf 205
BOHDANOVÁ Růžena Probační asistent 778 712 080 rbohdanova@pms.justice.cz Nám. Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora Středisko Kutná Hora au2gmvf 205
KOČÁRNÍKOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 734 353 615 ekocarnikova@pms.justice.cz Nám. Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora Středisko Kutná Hora au2gmvf 205
BÁBÍČKOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 958 kbabickova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
BACHCEVANIDU Alena, Mgr. Probační úředník 720 983 954 abachcevanidu@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
KINTEROVÁ Markéta,  Mgr. Probační úředník 727 873 133 mkinterova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
KŮRKOVÁ Adéla, Ing. Probační úředník 721 939 935 akurkova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
RÖSSLOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 731 692 763 jrosslova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
SLÁMOVÁ Tereza, Mgr. Probační úředník 731 692 764 tslamova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
ČERMÁKOVÁ2 Tereza, Mgr. Probační asistent odborně administrativní 601 095 027 tcermakova2@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
HAŽMUKOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 964 lhazmukova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
HRUŠKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 725 961 310 jhruskova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
HUBÁČKOVÁ Hana, JUDr. Poradce pro oběti 727 873 136 hhubackova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
KUDRNOVÁ Jiřina, Mgr. Probační úředník 778 528 725 jkudrnova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
OBDRŽÁLKOVÁ Vladimíra, DiS. Probační asistent 731 692 749 vobdrzalkova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
HRADISKÁ HORÁKOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 724 881 439 jhradiskahorakova@pms.justice.cz S. K. Neumanna 544, 293 01 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
KOŤÁTKOVÁ Monika, Bc. Probační asistent 734 362 956 mkotatkova@pms.justice.cz S. K. Neumanna 544, 293 01 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
MRSKOŠOVÁ Martina, DiS. Probační asistent administrativní mmrskosova@pms.justice.cz S. K. Neumanna 544, 293 01 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
RADIKOVSKÁ Štěpánka, Mgr. Probační úředník 778 471 067 sradikovska@pms.justice.cz S. K. Neumanna 544, 293 01 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
VRABEC Martin, Bc. Probační asistent 778 471 066 mvrabec@pms.justice.cz S. K. Neumanna 544, 293 01 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
ŠEFLOVÁ Zuzana, Mgr. Probační úředník 737 247 436 zseflova@pms.justice.cz S. K. Neumanna 544, 293 01 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
JEŽEK Jiří, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 470 jjezek@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
KULÍKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 733 788 936 vkulikova@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
MAŠÍN Jiří Probační asistent 734 362 954 jmasin@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
ŠRÁM Lenka, Mgr. Probační úředník 778 521 812 lsram@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
ONDOVČÁK Jiří, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 963 jondovcak@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
JURČÁKOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 720 970 384 mjurcakova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
KUNCOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 608 281 821 jkuncova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
SZKANDEROVÁ Marcela, JUDr. Poradce pro oběti 720 829 742 mszkanderova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
VOCÁSKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 737 247 430 pvocaskova@pms.justice.cz Na Míčánkách 1497/2A, 100 83 Praha 10 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
ULLRICHOVÁ Petra, Ing. Vedoucí střediska 734 362 962 pullrichova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Středisko Rakovník 4isgmsq 211
BARTOŠ Martin Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 752 mbartos@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
KŠÍROVÁ Věra, Mgr. Probační úředník 734 353 602 vksirova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Středisko Rakovník 4isgmsq 211
LIBRCAJTOVÁ Aneta Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 750 alibrcajtova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
OPAT Petr Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 748 popat@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
PAVLÁSKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 721 939 914 jpavlaskova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Středisko Rakovník 4isgmsq 211
PETŘÍK Pavel Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 606 071 972 ppetrik@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
PILNÝ Martin, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 286 mpilny@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠTĚCH Marek, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 464 mstech@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
HYKOVÁ Kateřina, Mgr. PhD. Vedoucí programového centra 720 055 205 khykova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
DRUSKOVÁ Monika, Ing. Probační úředník 733 788 967 mdruskova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
KAISERŠOT František, Bc. Lektor programového centra 606 053 265 fkaisersot@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
KLEČKOVÁ Petra, Bc. Referent majetku a podpory provozu EMS 607 066 383 pkleckova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
MIČKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 778 703 971 jmickova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
POKORNÝ Pavel, Mgr. Probační úředník 734 362 903 ppokorny@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
SAMOHEJLOVÁ Klára, Mgr. Probační úředník 778 703 972 ksamohejlova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
VENTUROVÁ Radka, Mgr. et Mgr. Probační úředník 737 247 431 rventurova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
VOSIKOVÁ Ingrid, Mgr. Specialista oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj 722 982 861 ivosikova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ZELENKOVÁ Nikola, Mgr. Lektor programového centra 606 053 188 nzelenkova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠRÁMEK Pavel, DiS. Specialista oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj 724 153 952 psramek@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠTIX Adam, Mgr. Probační úředník 778 703 973 astix@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠTROHMAJEROVÁ Svatava, Mgr. Lektor programového centra 606 053 175 sstrohmajerova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ZABRANSKÝ Jan, Mgr. et Mgr. Vedoucí střediska 734 362 902 jzabransky@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
BÍCOVÁ Eva, Bc. Probační asistent 778 533 529 ebicova@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
PŘIBYLOVÁ Dana, Mgr. Probační úředník 731 692 753 dpribylova@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
SAIDOVÁ Nela, Mgr. Vedoucí střediska 734 353 607 nsaidova@pms.justice.cz Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek Středisko Písek kcegmyk 302
AUBRAYE Sébastien Probační asistent odborně administrativní 731 679 924 saubraye@pms.justice.cz Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek Středisko Písek kcegmyk 302
SOUKUPOVÁ Klára, Mgr. Probační úředník 734 353 606 ksoukupova@pms.justice.cz Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek Středisko Písek kcegmyk 302
BARTÁČKOVÁ Alice, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 937 abartackova@pms.justice.cz Roháčova 2614, 390 02 Tábor Středisko Tábor ijggm5u 303
CANDROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 734 362 901 kcandrova@pms.justice.cz Roháčova 2614, 390 02 Tábor Středisko Tábor ijggm5u 303
JAKŠIČ Vít, Ing. Probační úředník 778 703 975 vjaksic@pms.justice.cz Roháčova 2614, 390 02 Tábor Středisko Tábor ijggm5u 303
ŠTAMBERKOVÁ Michaela, Mgr. Probační úředník 778 703 974 mstamberkova@pms.justice.cz Roháčova 2614, 390 02 Tábor Středisko Tábor ijggm5u 303
ŠUBRT Karel, Mgr. et Mgr. Vedoucí střediska 734 362 904 ksubrt@pms.justice.cz Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec Středisko Jindřichův Hradec qkdgmrg 304
HRÁDKOVÁ Lenka, DiS. Probační asistent 778 735 984 lhradkova@pms.justice.cz Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec Středisko Jindřichův Hradec qkdgmrg 304
PAULÍKOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 778 735 941 epaulikova@pms.justice.cz Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec Středisko Jindřichův Hradec qkdgmrg 304
WINTER Karel, Ing. Probační úředník 734 362 967 kwinter@pms.justice.cz Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec Středisko Jindřichův Hradec qkdgmrg 304
KOSAŘOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 463 jkosarova@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305
SEKYROVÁ Květa, Mgr. Probační úředník 734 362 905 ksekyrova@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305
UHROVÁ Kristina Probační asistent odborně administrativní 778 492 746 kuhrova@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305
ŠTASTNÁ Marcela, Ing. Vedoucí střediska 734 362 906 mstastna@pms.justice.cz Žižkova 534, 386 01 Strakonice Středisko Strakonice 6k3gm3p 306
DOSTÁLOVÁ Marika, Mgr. Probační úředník 778 726 391 mdostalova@pms.justice.cz Žižkova 534, 386 01 Strakonice Středisko Strakonice 6k3gm3p 306
HROMKOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 731 692 751 khromkova@pms.justice.cz Žižkova 534, 386 01 Strakonice Středisko Strakonice 6k3gm3p 306
PECHOVÁ Zuzana, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího 734 362 966 zpechova@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
SEIDL Miroslav, Mgr. Bc. Vedoucí oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj 734 362 907 mseidl@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
DOLEŽALOVÁ Jana, Ing. Bc. Probační úředník 731 679 920 jdolezalova1@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
HORKÝ Ondřej, Mgr. Probační úředník 731 692 759 ohorky@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
ŠAMALOVÁ Renata, Mgr. Poradce pro oběti 722 983 398 rsamalova@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
BENEŠOVÁ Zdeňka, Mgr. Vedoucí střediska a Vedoucí oddělení pro mládež 377 869 733 773 783 677 zbenesova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
KRAUSOVÁ Andrea, Mgr. Vedoucí oddělení obecně prospěšných prací 377 869 731 773 783 705 akrausova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení obecně prospěšných prací dz6gmwu 400
HURTOVÁ Šárka, Mgr. Vedoucí oddělení 377 869 736 725 545 539 shurtova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
JIRÁSKOVÁ Jana, Mgr. Poradce pro oběti 727 873 135 jjiraskova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
KOVÁŘOVÁ BÁRTOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 377 869 740 734 353 616 ikovarova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro mládež dz6gmwu 400
KRÁLOVEC Michael, Mgr. Probační úředník 377 869 737 734 362 913 mkralovec@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
PLICHTA Miroslav, Mgr. Probační úředník 377 869 743 731 692 768 mplichta@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
POLÁKOVÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 377 869 740 725 545 540 apolakova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro mládež dz6gmwu 400
RŮŽKOVÁ Aneta, Mgr. Probační úředník 377 869 742 722 957 491 aruzkova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení obecně prospěšných prací dz6gmwu 400
SADÍLKOVÁ Adéla Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj 377 869 742 720 949 234 asadilkova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
SEDLÁČKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 377 869 734 773 783 704 vsedlackova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
SVOBODOVÁ Světla Probační asistent 377 869 730 722 957 469 ssvobodova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení obecně prospěšných prací dz6gmwu 400
TYROVÁ Kamila, Mgr. Probační úředník 377 869 736 731 679 911 ktyrova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
VALDMANOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 377 869 735 731 692 769 avaldmanova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
VODRÁŽKOVÁ Lucie Probační asistent odborně administrativní 377 869 735 731 692 769 lvodrazkova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
ŠRAILOVÁ PETŘÍKOVÁ Zdeňka, Mgr. Probační úředník 377 869 738 722 957 285 zsrailovapetrikova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
LIBROVÁ Světlana, Ing. Vedoucí střediska 733 788 938 slibrova@pms.justice.cz Paroubkova 228, 344 01 Domažlice Středisko Domažlice fecgm4f 401
VOKÁČ Miroslav, Mgr. Probační úředník 734 362 915 mvokac@pms.justice.cz Paroubkova 228, 344 01 Domažlice Středisko Domažlice fecgm4f 401
FREMUNDOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 377 869 923 601 117 094 jfremundova@pms.justice.cz Dukelská 138, 339 01 Klatovy Středisko Klatovy qvqgm7m 402
MAZANCOVÁ Martina, Mgr. Probační úředník 377 869 921 734 362 914 mmazancova@pms.justice.cz Dukelská 138, 339 01 Klatovy Středisko Klatovy qvqgm7m 402
PAVLÍKOVÁ Petra, Mgr. Poradce pro oběti 725 807 231 ppavlikova@pms.justice.cz Dukelská 138, 339 01 Klatovy Středisko Klatovy qvqgm7m 402
SEJPKOVÁ Sylva, Mgr. Probační úředník 377 869 922 731 692 770 ssejpkova@pms.justice.cz Dukelská 138, 339 01 Klatovy Středisko Klatovy qvqgm7m 402
SCHÄFEROVÁ Martina, Mgr. Vedoucí střediska 731 679 907 mschaferova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
ALTMANOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 734 362 916 laltmanova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
BRÁZDA2 Luboš Probační asistent odborně administrativní lbrazda@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
FERENCZOVÁ Monika, Mgr. Probační úředník 731 692 756 mferenczova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
MÍCHALOVÁ Olga, Mgr. Probační úředník 773 783 926 omichalova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
SALABOVÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 731 692 756 asalabova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
SRBOVÁ Eliška, Bc. Probační asistent 731 692 755 esrbova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
VRŠŤALA Lukáš, Bc. Poradce pro oběti 725 807 071 lvrstala@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
BLAŽKOVÁ Zdeňka, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 941 zblazkova@pms.justice.cz Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany Středisko Rokycany m5cgmtc 404
JIRÁSKOVÁ2 Jana, Mgr. Poradce pro oběti 727 873 135 jjiraskova@pms.justice.cz Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany Středisko Rokycany m5cgmtc 404
MARKOVÁ Ludmila, Mgr. Probační úředník 778 538 392 lmarkova@pms.justice.cz Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany Středisko Rokycany m5cgmtc 404
ZELEŇANSKÁ Anna, Mgr. Probační úředník 734 362 918 azelenanska@pms.justice.cz Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany Středisko Rokycany m5cgmtc 404
RYBÁŘOVÁ Michaela, Mgr. Vedoucí střediska 374 705 263 778 726 265 mrybarova@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
HAYER Marian, Mgr. Probační úředník 731 679 908 mhayer@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
HREČIN Zdeněk, Mgr. Probační úředník 778 726 266 zhrecin@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
VÁVROVÁ Andrea Probační asistent 374 705 217 734 362 912 avavrova@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
NOVÁKOVÁ Karla, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 287 knovakova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
LOSKOTOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 520 lloskotova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
DVOŘÁK Pavel, Mgr. Vedoucí oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj 725 432 762 pdvorak@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
BRÁZDA Luboš Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj 607 066 023 lbrazda@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
GREGOROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 778 735 989 kgregorova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
HYNKOVÁ Ivana Probační asistent 778 735 987 ihynkova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
MEZEK Karel, Mgr. Probační úředník 778 735 988 kmezek@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
ČEŽÍKOVÁ Aneta, Mgr. Probační úředník 725 921 063 acezikova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
ŠIMEK Milan, Mgr. Probační úředník 734 362 917 msimek2@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
ŠIMLÍKOVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 731 679 909 ssimlikova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
MORAVA Milan, Mgr. Vedoucí střediska a zástupce krajské vedoucí 773 783 980 mmorava@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
ŠAUŠOVÁ Eva, PhDr. Vedoucí programového centra 737 247 432 esausova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
BEDNÁŘOVÁ Lenka, Mgr. Lektor programového centra 601 146 685 lbednarova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
DUCHKOVÁ Jana, Mgr. Probační asistent 725 807 042 jduchkova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
HOGEROVÁ Petra, Bc. Poradce pro oběti 727 873 097 phogerova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
HYNEK Petr, Mgr. Probační úředník 734 362 919 phynek@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
JELÍNKOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 778 751 593 ijelinkova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
KOVÁŘ Jakub, Mgr. Bc. Lektor programového centra 727 873 121 jkovar@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
MACEK Václav, Mgr. Probační úředník 778 751 594 vmacek@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
ODVÁRKA Jan, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 288 jodvarka@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TEPLÍKOVÁ Iveta, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 944 iteplikova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
DVOŘÁKOVÁ2 Evelina, Mgr. Poradce pro oběti 601 695 208 edvorakova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
HORÁČEK Aleš, Mgr. Probační úředník 720 072 017 ahoracek@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
MALÍKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 773 783 685 jmalikova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
NĚMEC Zdeněk, Mgr. Probační úředník 720 069 598 znemec@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
PECHOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 606 043 381 apechova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
ROTSTEINOVÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 778 762 574 arotsteinova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
SLÁDEK Petr, Mgr. Probační úředník 778 762 573 psladek@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
SOCHŮREK Petr Specialista oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj 608 417 794 psochurek@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TOBIÁŠ Petr, Mgr. Probační úředník 778 762 575 ptobias@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TŮMOVÁ HRBKOVÁ Alena, Mgr. Probační úředník 720 055 258 atumovahrbkova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
VAŇKOVÁ Marie, Mgr. Probační úředník 734 353 611 mvankova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
ŠPONIAROVÁ Tereza Probační asistent administrativní 725 972 938 tsponiarova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
VAVŘÍČEK Jan, Mgr. Vedoucí střediska 778 440 678 jvavricek@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
CUPA Dalimil, Mgr. Probační úředník 778 440 679 dcupa@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
HLAVATÝ Juraj, Ing. Probační úředník 734 353 609 jhlavaty@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
KOMENDOVÁ Jana Probační asistent 778 440 680 jkomendova@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
NĚMCOVÁ Jana Probační asistent 778 440 676 jnemcova@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
PÁCOVÁ Lucie, Mgr. Probační úředník 734 362 950 lpacova@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
BARÁK Michal F., Mgr. Probační úředník 775 436 203 mbarak@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
TRIFANOV Miroslav, Mgr. Probační úředník 734 362 948 mtrifanov@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
ŠULC Miloslav, Bc. Poradce pro oběti 606 053 162 msulc@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
PEŘICHOVÁ Monika, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 682 mperichova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
PAPEŽOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 734 362 947 ipapezova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
PLÍHALOVÁ Lucie, Mgr. Probační asistent 778 701 758 lplihalova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
PROKŮPKOVÁ Jana Probační asistent administrativní 720 074 896 jprokupkova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
VOLRÁBOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 737 247 435 avolrabova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
ŠULC2 Miloslav, Bc. Poradce pro oběti 606 053 162 msulc@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
KUBÁTOVÁ Renata, Mgr. Vedoucí střediska 605 922 379 rkubatova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
ARMSTARKOVÁ Miroslava, Mgr. Probační úředník 734 362 951 marmstarkova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
FEDORKO Roman, DiS. Probační asistent 778 523 115 rfedorko@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
GILLOVÁ Patricie, PhDr. Probační úředník 601 117 092 pgillova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
HRUŠKOVÁ Dagmar, Bc. Probační asistent 778 523 116 dhruskova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
KAISEROVÁ Ivana, Ing. Probační úředník 778 523 112 ikaiserova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
KOSZTNER Lucia Anne-Marie Terenní pracovník 724 152 180 lkosztner@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
PEŘINOVÁ Monika, Ing. Probační úředník 778 523 113 mperinova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
SAKOVÁ Veronika, Bc. Koordinátor 724 152 393 vsakova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
TOKAREVOVÁ Jana, Ing. Probační úředník 778 523 114 jtokarevova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
VOŘÍŠKOVÁ Anna, Mgr. Probační úředník 778 523 117 avoriskova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
VRŠŤALA2 Lukáš, Bc. Poradce pro oběti Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
ŘEHŮŘEK Martin, Mgr. Terenní pracovník 724 152 396 mrehurek@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
RAMSEIDLOVÁ Hana, Mgr., Bc. Vedoucí střediska 734 362 953 hramseidlova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
ADAMEC Ivan Terenní pracovník 724 152 376 iadamec@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
KROPÍK Josef Terenní pracovník 724 152 246 jkropik@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
LANGEROVÁ Lenka Probační asistent 731 692 752 llangerova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
NOVÁKOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 737 244 486 enovakova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
NOVÁKOVÁ Zuzana Poradce pro oběti 724 866 546 znovakova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
PETRIČKO FOLPRECHTOVÁ Monika, Mgr. Koordinátor 724 152 430 mpetrickofolprechtova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
PŘIBYLOVÁ Kamila, Mgr. Probační úředník 720 055 261 kpribylova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
RŮŽIČKOVÁ Dagmar, Ing. Probační úředník 773 783 684 druzickova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
DEJNOŽKOVÁ Blanka, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího 485 244 447 737 247 434 bdejnozkova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
BEČVÁŘOVÁ Kristýna Specialista oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj 725 432 763 kbecvarova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
HYPŠOVÁ Petra, Ing. Probační úředník 485 244 470 778 735 908 phypsova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
KARDAUS Miroslav, Mgr. Probační úředník 485 244 398 725 968 988 mkardaus@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
NIKOVÁ Libuše, Ing. Poradce pro oběti 727 873 092 lnikova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
NOVÁKOVÁ2 Zuzana Poradce pro oběti 724 866 546 znovakova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
POSPÍŠILOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 778 736 005 jpospisilova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
PROŠKOVÁ Vladimíra, Mgr. Probační úředník 485 244 223 734 362 945 vproskova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
TEICHMAN Oldřich, Mgr. Bc. Probační úředník 485 244 260 778 735 909 oteichman@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
VASTLOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 485 244 343 778 735 998 mvastlova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
ČECHTICKÁ Pavla, Ing. Probační úředník 485 244 212 778 736 004 pcechticka@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
VOZÁBOVÁ Anna, Mgr. Vedoucí střediska 725 921 061 avozabova@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
ILLICHMANN Pavel, Mgr. Probační úředník 734 353 610 pillichmann@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
KÜHNOVA Iveta, Ing. Probační úředník 725 921 060 ikuhnova@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
KÜHNOVÁ Monika Probační asistent administrativní 720 070 542 mkuhnova@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
ODVÁRKOVÁ Alena, Mgr. Probační úředník 778 530 358 aodvarkova@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
PLHÁK Jan, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 754 jplhak@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
DIVOKA Marek, Mgr. Probační úředník 775 436 369 mdivoka@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
PÖSCHLOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 775 436 361 iposchlova@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
TURNEROVÁ Martina, Bc. DiS. Poradce pro oběti 724 885 919 mturnerova@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
VÁVROVÁ Anna, Bc. Probační asistent odborný 734 362 952 avavrova2@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
JAROLÍMOVÁ Marie, Mgr. MBA Vedoucí střediska 733 788 968 mjarolimova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
SVOBODOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí programového centra 773 783 967 ksvobodova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
PÍCHA Tomáš, PhDr. Vedoucí oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj 725 978 179 tpicha@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
MACHAČ Karel, Ing. Probační úředník 727 939 865 kmachac@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
PORTOVÁ Leona, Mgr. Lektor programového centra 722 985 650 lportova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
RÉZ Ludvík, Ing. Probační úředník 734 362 949 lrez@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
STRÍŽOVÁ Markéta, Bc. DiS. Poradce pro oběti 727 873 093 mstrizova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
TOPINKOVÁ Jaroslava Probační asistent 773 783 965 jtopinkova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
VACKOVÁ Jana, DiS. Probační asistent 773 783 971 jvackova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
ČERMÁKOVÁ Věra, Mgr. Probační úředník 773 783 968 vcermakova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
ČERNÁ Monika, Mgr. Lektor programového centra 734 362 969 mcerna2@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
ŠTEFÁNIKOVÁ Markéta Probační asistent 773 783 964 mstefanikova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
BARTÁKOVÁ Marcela, Mgr. Vedoucí střediska 417 516 152 601 146 693 mbartakova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
HOFMANNOVÁ Táňa, Mgr. Probační úředník 417 516 148 722 984 538 thofmannova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
MACHOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 417 516 153 731 679 917 imachova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
PRÜCKNEROVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 417 516 146 601 146 692 jprucknerova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
URBÁNSZKÁ Denisa, Mgr. Probační úředník 417 516 155 722 981 686 durbanszka@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
VESELÁ Tereza, Mgr. Poradce pro oběti 724 162 903 tvesela@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
VINKLER Antonín, Mgr. Probační úředník 417 516 144 734 362 946 avinkler@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
GILÁNYI Denisa, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 289 dgilanyi@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
RÉMIŠ Jaromír, Mgr. Vedoucí střediska 778 532 556 jremis@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
BIČIŠŤOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 720 947 578 ebicistova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
LIBÁNKOVÁ Monika, Mgr. Probační úředník 734 362 981 mlibankova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
MARKOVÁ Kateřina, Mgr. Poradce pro oběti 720 960 370 kmarkova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
NEUWIRTHOVÁ Gabriela, Mgr. Probační úředník 773 783 679 gneuwirthova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
SVOBODOVÁ Jaroslava, DiS. Administrativní asistent 778 532 557 jsvobodova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
VÍZNEROVÁ Blanka, Mgr. Probační úředník 778 745 171 bviznerova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
KOUBKOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 608 606 822 jkoubkova@pms.justice.cz Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod Středisko Havlíčkův Brod i9jgm86 601
JELÍNKOVÁ Ilona, Mgr. Probační úředník 733 788 969 ijelinkova2@pms.justice.cz Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod Středisko Havlíčkův Brod i9jgm86 601
PLÍHALOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 608 581 974 jplihalova@pms.justice.cz Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod Středisko Havlíčkův Brod i9jgm86 601
VAŠÍČKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 734 362 974 jvasickova@pms.justice.cz Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod Středisko Havlíčkův Brod i9jgm86 601
ŠEDOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 767 lsedova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
JEDLIČKOVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 702 237 498 sjedlickova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
ZECHOVSKÁ Iveta, Mgr. Probační úředník 778 493 639 izechovska@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
ČERMÁKOVÁ Tereza, DiS. Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj 734 362 975 tcermakova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
MOŠNA Jiří, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 772 jmosna@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
BITTNEROVÁ Xenie, Ing. Probační úředník 778 726 288 xbittnerova@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
VALENTA Radek, Mgr. Probační úředník 734 362 980 rvalenta@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
VOGELTANZOVÁ Jana, Bc. Referent pohledávek a podpory provozu EMS 722 972 418 jvogeltanzova@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
HEJCMANOVÁ Aneta, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 970 ahejcmanova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
BINKOVÁ2 Pavlína, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 163 pbinkova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
HVĚZDOVÁ Miroslava, Mgr. Probační úředník 778 523 118 mhvezdova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
KNILLOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 778 523 079 mknillova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
STRATÍLKOVÁ Edita, Mgr. Probační úředník 734 362 973 estratilkova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
JENÍKOVÁ Karolína, Mgr. Vedoucí střediska 720 970 392 kjenikova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
KMENT Jan, Ing. Vedoucí oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj 734 362 976 jkment@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
BOJČUKOVÁ Petra, Ing. Probační úředník 725 547 992 pbojcukova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
KARKOŠOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 778 749 782 jkarkosova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
MARKOVÁ2 Kateřina, Mgr. Poradce pro oběti 720 960 370 kmarkova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
POKORNÁ KRISTLOVÁ Veronika, PhDr. Probační úředník 734 353 618 vpokorna@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
VILÍM Petr Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj 720 970 385 pvilim@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
WEISSAR Tereza, Mgr. Probační úředník 722 987 594 tweissar@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
KHOLOVÁ Barbora, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajské vedoucí 731 692 765 bkholova@pms.justice.cz Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Středisko Rychnov nad Kněžnou ntfgmwn 606
CINDROVÁ Barbora, Mgr. Probační úředník 778 528 731 bcindrova@pms.justice.cz Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Středisko Rychnov nad Kněžnou ntfgmwn 606
HORÁKOVÁ Sabina, Mgr. Probační úředník 734 862 338 shorakova@pms.justice.cz Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Středisko Rychnov nad Kněžnou ntfgmwn 606
ČTVRTEČKOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 734 362 977 mctvrteckova@pms.justice.cz Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Středisko Rychnov nad Kněžnou ntfgmwn 606
HAMADOVÁ Marie, Mgr. Vedoucí střediska 778 751 595 mhamadova@pms.justice.cz Bítouchovská 1, 513 01 Semily Středisko Semily yatgmzv 607
PROSTŘEDNÍKOVÁ Anna, Mgr. Probační úředník 731 692 762 aprostrednikova@pms.justice.cz Bítouchovská 1, 513 01 Semily Středisko Semily yatgmzv 607
VÍZNER Tomáš, Mgr. Probační úředník 734 362 978 tvizner@pms.justice.cz Bítouchovská 1, 513 01 Semily Středisko Semily yatgmzv 607
ŠABRŇÁKOVÁ Jaroslava, Mgr. MBA Vedoucí střediska 733 788 973 jsabrnakova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
HAVLOVÁ Alžběta, Mgr. Probační úředník 731 692 758 ahavlova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
HEJDOVÁ Zdeňka, Mgr. Probační úředník 734 362 972 zhejdova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
PAAR Václav, Mgr. Probační úředník 778 527 269 vpaar@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
SLAVÍKOVÁ Tereza, Mgr. Poradce pro oběti 727 939 802 tslavikova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
KOPALOVÁ Pavla, Mgr. Vedoucí střediska 720 055 259 pkopalova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
BINKOVÁ Pavlína, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 163 pbinkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
CALETKOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 607 073 832 acaletkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
LUKÁŠKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 778 496 815 jlukaskova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
POPELKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 778 496 828 vpopelkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
VRBATOVÁ Dominika, Bc. Probační asistent odborně administrativní 734 362 979 dvrbatova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
BRANDÝSKÝ Luboš, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 969 lbrandysky@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
BALCAROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 731 692 757 kbalcarova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
PECHÁČKOVÁ Anna Probační asistent 773 783 970 apechackova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
SKALICKÁ Marie, Mgr. Probační úředník 734 362 971 mskalicka@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
SLAVÍKOVÁ2 Tereza, Mgr. Poradce pro oběti 727 939 802 tslavikova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
ŘIHÁK Tomáš, Mgr. Vedoucí střediska 542 427 327 720 988 264 trihak@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Vedení střediska r9wgnda 700
ŠMERDOVÁ Petra, Mgr. Vedoucí oddělení 542 427 325 731 679 913 psmerdova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
RŮŽIČKOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí oddělení 542 427 319 720 988 263 jruzickova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro mládež a ZRK r9wgnda 700
KROULÍKOVÁ Jaroslava, Mgr. Vedoucí oddělení 542 427 322 720 988 260 jkroulikova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
BIČANOVÁ Milada, Mgr. Probační úředník 542 427 324 734 362 968 mbicanova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
BRANDSTÄTTEROVÁ Renáta, Mgr. Probační úředník 542 427 329 734 362 920 rbrandstatterova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
DEMKOVÁ Dana, Mgr. Probační úředník 542 427 326 725 921 386 ddemkova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
HORÁK Libor, Mgr. Probační úředník 542 427 330 607 066 047 lhorak@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
JEKLOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 542 427 370 720 988 256 ejeklova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
KABÁTOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 542 427 317 720 988 262 ikabatova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
KOLAŘÍKOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 542 427 328 720 988 257 kkolarikova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
POLÁČKOVÁ Kateřina Probační asistent odborně administrativní 542 427 331 720 826 811 kpolackova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
POTÁČKOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 542 427 366 720 988 259 kpotackova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
PRAUSOVÁ Jiřina, Mgr. Probační úředník 542 427 318 778 548 410 jprausova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro mládež a ZRK r9wgnda 700
RYBOVÁ Michaela, Mgr. Probační úředník 542 427 321 720 988 258 mrybova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
SEJBAL Jiří, Mgr. Probační úředník 542 427 329 778 548 409 jsejbal@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
TULPOVÁ Petra, Mgr. Koordinátor 724 152 327 ptulpova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Vedení střediska r9wgnda 700
ZAPLETAL Svatoslav, Mgr. Probační úředník 542 427 323 731 692 777 szapletal@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
ŠŮSTEK Richard Specialista oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj 720 988 261 rsustek@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj r9wgnda 700
WESSELSOVÁ Alena, Mgr. Vedoucí střediska 516 482 105 734 362 921 awesselsova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701
HRUŠKOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 516 482 106 778 719 575 khruskova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701
JÍLKOVÁ Ludmila, Mgr. Probační úředník 516 482 197 734 353 603 ljilkova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701
ADAMUS Jan, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 971 jadamus@pms.justice.cz 17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav Středisko Břeclav nepgm9j 702
HROZÍNKOVÁ Lenka Probační asistent 734 362 922 lhrozinkova@pms.justice.cz 17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav Středisko Břeclav nepgm9j 702
MUSILOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 778 468 491 emusilova@pms.justice.cz 17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav Středisko Břeclav nepgm9j 702
STRAKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 778 468 493 pstrakova@pms.justice.cz 17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav Středisko Břeclav nepgm9j 702
VÝLETOVÁ Eva, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 923 evyletova@pms.justice.cz Národní třída 266/14, 695 01 Hodonín Středisko Hodonín yj6gnf4 703
KALIVODOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 731 692 778 lkalivodova@pms.justice.cz Národní třída 266/14, 695 01 Hodonín Středisko Hodonín yj6gnf4 703
KUŠNÍRIK Pavel, Mgr. Probační úředník 722 903 426 pkusnirik@pms.justice.cz Národní třída 266/14, 695 01 Hodonín Středisko Hodonín yj6gnf4 703
PÍŽOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 731 692 779 ipizova@pms.justice.cz Národní třída 266/14, 695 01 Hodonín Středisko Hodonín yj6gnf4 703
KARÁSKOVÁ Milada, Mgr. Vedoucí střediska 567 563 371 733 788 972 mkaraskova@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
DAŇKOVÁ Kamila, Mgr. Probační úředník 567 563 375 725 805 750 kdankova@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
KUKLOVÁ Hana, Mgr. Probační úředník 567 563 374 734 362 924 hkuklova@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
KYNCLOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 567 563 373 778 735 985 lkynclova@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
VÍTEK Robert, Mgr. Probační úředník 567 563 372 778 735 986 rvitek@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
SCHINDLEROVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 760 lschindlerova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
JANČÍKOVÁ Jitka, Ing. Probační úředník 734 353 617 jjancikova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
KUBAČKA Petr, Mgr. Koordinátor 724 152 477 pkubacka@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
MEITNEROVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 734 362 925 vmeitnerova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
PECINOVÁ Vendula, Bc. Probační asistent odborně administrativní 778 745 172 vpecinova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
SABOLOVÁ Jana, DiS. Terenní pracovník 724 152 196 jsabolova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
BUREŠOVÁ Lenka, Mgr. Krajský vedoucí 724 153 122 lburesova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
SLAVÍKOVÁ Gabriela, Mgr. Vedoucí střediska 778 492 748 gslavikova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
CLEMENTI ROZLÍVKOVÁ Helena, Mgr. Ph.D. Probační úředník 778 492 747 hrozlivkova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
HRBKOVÁ Karolina, Mgr. Probační úředník 731 692 745 khrbkova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
JEŽKO Radim Terenní pracovník 724 152 241 rjezko@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
JEŽKOVÁ Renáta, Mgr. Probační úředník 734 362 926 rjezkova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
AUEROVÁ Jaroslava, PaedDr. et Mgr. Vedoucí střediska 731 692 746 jauerova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
NOVÁK Jiří, Mgr. Probační úředník 734 362 900 jnovak@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
SVOBODOVÁ Lucie Probační asistent 734 353 620 lsvobodova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
VEJMELKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 720 970 389 jvejmelkova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
VODÁK Josef, Mgr. Probační úředník 725 921 064 jvodak@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
FORMÁNKOVÁ Hana, Mgr. Vedoucí střediska 778 719 570 hformankova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
GREBENÍČEK Vít, Bc. Specialista oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj 607 066 639 vgrebenicek@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
JURÁSKOVÁ Lucie, Mgr. et Mgr. Probační úředník 601 117 095 ljuraskova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
KRÁLÍKOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 734 353 604 akralikova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
PEHALOVÁ Pavlína, Mgr. Probační úředník 778 719 571 ppehalova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
ZÁLEŠÁKOVÁ Michaela, Mgr. Probační úředník 734 362 927 mzalesakova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
MLČOUCH Karel, Mgr. Vedoucí střediska 778 468 548 kmlcouch@pms.justice.cz Palánek 250/1, 682 01 Vyškov Středisko Vyškov h6qgngq 709
DOLEŽALOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 734 362 928 jdolezalova@pms.justice.cz Palánek 250/1, 682 01 Vyškov Středisko Vyškov h6qgngq 709
MATOUŠKOVÁ Olga, Mgr. Probační úředník 734 353 605 omatouskova@pms.justice.cz Palánek 250/1, 682 01 Vyškov Středisko Vyškov h6qgngq 709
LHOTKA Vladimír, Mgr. Vedoucí střediska a zástupce krajské vedoucí 734 362 929 vlhotka@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
BABÍK Rudolf, Ing. Bc. Probační úředník 778 468 854 rbabik@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
HOŘINKA Jiří Probační asistent odborně administrativní 731 679 912 jhorinka@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
KUROVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 731 692 747 jkurova@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
RÍDLOVÁ Renáta, Mgr. Ph.D. Probační úředník 731 679 912 rridlova@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
CHROMCOVÁ Marta, Mgr. Vedoucí střediska 727 873 132 mchromcova@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
KRPATA Pavel, Mgr. Vedoucí oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj 731 621 320 pkrpata@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
BLÁHA Jaroslav, Mgr. Probační úředník 720 960 354 jblaha@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
PRČÍKOVÁ Petra, Mgr., Bc. DiS. Probační úředník 607 011 095 pprcikova@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
VOBORNÝ Miloš, Mgr. Probační úředník 734 362 930 mvoborny@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
ODEHNALOVÁ Kamila, Mgr. Vedoucí střediska 778 731 758 kodehnalova@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
DVOŘÁKOVÁ2 Petra, Mgr. Probační úředník 734 362 931 pdvorakova2@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
HOLKOVÁ Lenka, Mgr. Poradce pro oběti 724 881 320 lholkova@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
HORTOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 731 692 748 ehortova@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
MRÁZKOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 778 731 757 mmrazkova@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
HORÁKOVÁ KUCHTOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajské vedoucí 731 692 774 kkuchtova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Středisko Ostrava 7a6gm6z 800
OCHMAN Filip, DiS. Zástupce vedoucí střediska 731 679 905 fochman@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
RAŠÍKOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí oddělení 734 362 934 krasikova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
HAVRÁNKOVÁ Jarmila, Bc. Vedoucí oddělení 778 712 746 jhavrankova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
BERGEROVÁ Andrea, Ing. Vedoucí oddělení 778 712 745 abergerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
BRODOVÁ Andrea, Ing. Probační úředník 737 231 291 abrodova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
DOSTÁLOVÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 778 712 747 adostalova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
GIECKOVÁ Jitka, DiS. Probační asistent 778 712 749 jgieckova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
HONUS Rostislav, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 151 rhonus@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Středisko Ostrava 7a6gm6z 800
KAČOR Petr Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 432 760 pkacor@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 7a6gm6z 800
KIRCHNEROVÁ Taťána Probační asistent 778 712 743 tkirchnerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
KIRÁLY Lukáš, Mgr. Probační úředník 702 118 820 lkiraly@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
KITTNEROVÁ Margareta, Mgr. Probační úředník 731 679 906 mkittnerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
LAZECKÝ Michal, Mgr. Probační úředník 778 712 748 mlazecky@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
LELKOVÁ Lenka, Mgr. Probační asistent 778 712 744 llelkova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
MRVOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 720 988 255 lmrvova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
SEHNALÍKOVÁ Zuzana, DiS. Probační asistent 778 712 741 zsehnalikova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
STROUHALOVÁ Kristína, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 932 kstrouhalova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
REZNER Josef, Mgr. Vedoucí oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 432 757 jrezner@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 227gnd6 801
GRÉZLOVÁ Michaela Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 917 726 mgrezlova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 227gnd6 801
MAKOVÝ Radek, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 191 rmakovy@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
ZUZANÍKOVÁ Michaela, Ing. Probační úředník 731 692 771 mzuzanikova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
ŠIMKOVÁ Marie, Mgr. Probační úředník 778 751 592 msimkova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
ŽÁČKOVÁ Lucie, Mgr. Probační úředník 737 247 466 lzackova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
MĚŘÍNSKÁ Jitka, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 773 jmerinska@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
TKÁČ Marek, Mgr. Vedoucí programového centra 778 724 265 mtkac@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
BĚHÁLKOVÁ Martina, Mgr. Probační úředník 734 362 970 mbehalkova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
JANKOVÁ Lucie, Ing. Probační úředník 737 244 559 ljankova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
KLAPEČOVÁ Michaela, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 092 mklapecova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
MECNEROVÁ Veronika Probační asistent 725 961 429 vmecnerova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
PETŘEKOVÁ Karolína, Mgr. Lektor programového centra 773 783 929 kpetrekova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
POSPÍŠILOVÁ Magda, Mgr. Probační úředník 725 961 364 mpospisilova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
SMITKOVÁ Denisa, Mgr. Lektor programového centra 602 556 224 dsmitkova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
WARDECKI Piotr Slawomir, Mgr. Lektor programového centra 727 939 929 pwardecki@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
ZVONKOVÁ Marcela, Mgr. Probační úředník 731 679 918 mzvonkova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
KOLOMAZNÍKOVÁ Michaela, Mgr. Krajský vedoucí 584 459 417 733 625 160 mkolomaznikova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
POPELKOVÁ Radka, Mgr. Vedoucí střediska 584 459 418 734 362 936 rpopelkova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
KOTKOVÁ Jana, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 166 jkotkova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
SEDLÁČKOVÁ Ludmila Probační asistent 584 459 416 606 043 184 lsedlackova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
VALIÁN Radim, Mgr. Zástupce vedoucí střediska Karviná - Havířov 731 679 919 rvalian@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
BUDNIAKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 778 719 573 jbudniakova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
HAVLÁSKOVÁ Yvona, Mgr. Poradce pro oběti 725 807 328 yhavlaskova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
KOPECKÁ Nela, Bc. Probační asistent odborný 773 783 584 nkopecka@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
KVITOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 778 719 572 lkvitova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
RASZKOVÁ Mariola, Mgr. Probační úředník 607 025 753 mraszkova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
VALIÁNOVÁ Radka, Mgr. Probační úředník 734 362 938 rvalianova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
TKÁČOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 596 498 436 734 780 499 jtkacova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov 3ragngf 804a
KLIMENTOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 596 498 435 734 362 940 mklimentova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov 3ragngf 804a
NĚMCOVÁ Lenka, Mgr. Probační asistent 596 498 437 778 543 153 lnemcova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov 3ragngf 804a
RYCHTR ZITKOVÁ Jana, Mgr. Koordinátor 724 152 078 jrychtrzitkova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov 3ragngf 804a
TOKARČÍK Petr, Mgr. Terenní pracovník 724 152 403 ptokarcik@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov 3ragngf 804a
VIDOMUS Pavel, Bc. Terenní pracovník 724 152 169 pvidomus@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov 3ragngf 804a
WERNEROVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 596 498 438 775 893 873 swernerova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov 3ragngf 804a
ŠŤASTNÝ Luboš, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 775 lstastny@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
HŘÍBKOVÁ2 Hana, Mgr. Poradce pro oběti 720 039 707 hhribkova@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
LESKOVÁ Barbora, Mgr. DiS. Probační úředník 778 745 174 bleskova@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
ORSAGOVÁ Romana, Mgr. Probační úředník 727 940 031 rorsagova@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
PALACKÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 734 362 937 apalacka@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
MRÁZKOVÁ Taťána, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 681 tmrazkova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
ANTLOVÁ Zuzana, Mgr. Probační úředník 725 917 727 zantlova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
DOSTÁLOVÁ Blanka, Mgr. Probační úředník 720 977 252 bdostalova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
GROSS Daniel Probační asistent odborně administrativní 737 247 468 dgross@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
KALÁB Aleš, Mgr. Probační úředník 737 247 467 akalab@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MINÁŘOVÁ Evelína, Mgr. Probační úředník 720 949 098 eminarova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MOKOŠOVÁ Helena Probační asistent 720 980 310 hmokosova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
OLECKÁ Ivana, PhDr. Ph.D. Poradce pro oběti 725 807 492 iolecka@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
POSPÍŠILOVÁ Gabriela, Mgr. Probační úředník 734 362 935 gpospisilova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
TESAŘ Petr, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 776 ptesar@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
BEYER Dušan, Mgr. Probační úředník 734 362 939 dbeyer@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
DVOŘÁKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 725 961 640 pdvorakova@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
HEJÁTKO Pavel, Mgr. Probační úředník 725 997 123 phejatko@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
KUBÁNKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 725 579 935 pkubankova@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
MATOUŠKOVÁ Aneta, Bc. Probační asistent odborně administrativní 734 353 619 amatouskova2@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
MÁCHOVÁ Eva, Mgr. Poradce pro oběti 724 138 594 emachova@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
PALOTÁŠOVÁ Táňa, Mgr. Vedoucí střediska 731 621 322 tpalotasova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
KAŠPÁRKOVÁ Monika, Mgr. Probační úředník 737 247 469 mkasparkova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
MAJSTRYSZINOVÁ Denisa Probační asistent 778 486 245 dmajstryszinova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
MANDÁTOVÁ MRVKOVÁ Eliška, Mgr. Probační úředník 734 362 933 emandatova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
MAŇÁKOVÁ Lena, Mgr. Probační úředník 725 921 055 lmanakova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
MÁLEK Marián, Mgr. Poradce pro oběti 606 053 289 mmalek@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
ČMAKALOVÁ Eva, Ing. Vedoucí střediska 773 794 439 ecmakalova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
GOLDOVÁ Anna Probační asistent 720 960 271 agoldova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
HANUŠOVÁ Michaela Probační asistent odborně administrativní 737 247 465 mhanusova2@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
HANUŠOVÁ Monika, Mgr. DiS. Poradce pro oběti 720 932 287 mhanusova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
HASALOVÁ Eva, Mgr. DiS. Probační úředník 734 362 942 ehasalova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
STAŇKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 731 679 916 jstankova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
HROMADA Marek, Mgr. Vedoucí střediska 731 679 923 mhromada@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
HŘÍBKOVÁ Hana, Mgr. Poradce pro oběti 720 039 707 hhribkova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
KRAJÍČKOVÁ Martina, Mgr. Probační úředník 731 679 921 mkrajickova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
PELC Stanislav, Mgr. Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 432 756 spelc@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
VRÁTNÍKOVÁ BUTOROVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 773 783 683 jvratnikovabutorova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
VRÁŽELOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 737 244 563 jvrazelova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
ŽÁKOVÁ Petra Probační asistent 734 362 941 pzakova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
BARTOŠOVÁ Zdenka, Mgr. Vedoucí programového centra 722 985 613 zbartosova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
ŠPEJROVÁ Kamila, Mgr. Vedoucí metodického oddělení 777 467 573 kspejrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
VÁLKOVÁ Pavla, Ing. Vedoucí oddělení správy majetku 778 731 588 pvalkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
SKŘEPSKÁ Zuzana, Mgr. Vedoucí oddělení vzdělávání 778 522 878 zskrepska@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
PECKA Martin, Ing. Vedoucí oddělení IT 261 002 747 mpecka@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
KARBAN Michal, Mgr. Vedoucí analytického oddělení 261 002 437 mkarban@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
DOUŠOVÁ Vladimíra Vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví 261 002 645 vdousova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
BĚLOUŠKOVÁ Vlasta, Mgr. Bc. Vedoucí operačního střediska EMS vbelouskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
ADELOVÁ Renáta Pracovník operačního střediska EMS radelova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
ANDONOV Radek, Mgr. Pracovník operačního střediska EMS/zástupce vedoucí OS EMS randonov@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
BAČKOVSKÝ Martin, MgA. Tiskový mluvčí 731 637 890 mbackovsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
BERECZ David Referent správy majetku - autoprovoz 734 353 612 dberecz@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
BREJCHOVÁ Dagmar Mzdová účetní 261 002 623 dbrejchova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
BURIANOVÁ Jana, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 428 jburianova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
CUJBA Maria, Bc. Analytik - zpracovatel dat 721 939 883 mcujba@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
DRAGOUN Josef Pracovník operačního střediska EMS jdragoun@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
DUDÁŠOVÁ Jana Referent majetkové a finanční účtárny 722 970 211 jdudasova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
FLOCH Marcel Specialista IT mfloch@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
FRENCL Luděk Referent správy majetku 601 146 691 lfrencl@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
GLAJCHOVÁ Alena, Mgr. Ph.D. Odborný garant 724 152 310 aglajchova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
HAMMER Jiří, Ing. Ph.D. Náměstek pro ekonomiku a provoz 261 002 615 jhammer@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
HOLEKOVÁ Světla Referent správy majetku 261 002 632 sholekova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
HOŘÁNEK Jiří, Mgr. Ing. Tajemník pro vnitřní řízení 724 875 291 jhoranek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek tajemníka pro vnitřní řízení raeaa5y 000
HOŠKOVÁ Eva Statistik 261 002 435 ehoskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
HUSS Jaroslav Specialista veřejných zakázek jhuss@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
JAVORSKÝ Libor, Bc. Pracovník operačního střediska EMS ljavorsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
JELEŇ Eduard, JUDr. Interní auditor 261 002 542 ejelen@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
KARBANOVÁ Marcela, Mgr. Metodik / Specialista spisové služby a archivnictví 724 122 695 mkarbanova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
KLABAN Vladimír, Mgr. Ing. Manažer EMS 261 002 541 vklaban@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
KLAPKOVÁ MYSLÍKOVÁ Daniela, Mgr. Odborný pracovník oddělení vzdělávání 778 701 768 dklapkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
KORBEL Ilja, Mgr. Právník ikorbel@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
KOROUSOVÁ Veronika, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 439 vkorousova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KOUŘIL Martin, Bc. Metodik informačních systémů 720 055 257 mkouril@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
KRATOŠKOVÁ Hana, Mgr. Metodik odborných činností 778 542 396 hkratoskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KROFTA Matěj Administrátor projektu Zpátky do života 773 783 360 mkrofta@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
KŘEPINSKÝ Matěj, Mgr. Projektový manažer - Zpátky do života 727 939 910 mkrepinsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
MACHOVÁ Radka Asistentka ředitele 737 247 519 rmachova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Sekretariát ředitele raeaa5y 000
MACKOVÁ Kateřina, Mgr. Lektor programového centra 720 029 501 kmackova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
MARCIÁN Oldřich Kontrolor 728 528 368 omarcian@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
MATOUŠKOVÁ Andrea, PhDr. Ředitel 261 002 515 amatouskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ředitele raeaa5y 000
MAZANOVÁ Petra Asistentka ředitele 725 805 534 pmazanova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Sekretariát ředitele raeaa5y 000
NAJMAN Lubor Pracovník operačního střediska EMS lnajman@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
NAČERADSKÁ Dominika, Mgr. Právník 720 949 296 dnaceradska@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
NOVOTNÁ Petra Referent správy majetku 607 066 459 pnovotna@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
PILMANN Jiří, Ing. Specialista IT 261 002 730 jpilmann@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
PODDANÁ Eva, Ing. PR specialista 724 885 967 epoddana@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
SVITÁKOVÁ Hana, Ing. Finanční manažer 778 522 868 hsvitakova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
SYCHROVÁ Věra Účetní 725 547 999 vsychrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
TRACHTA David, Mgr. DiS. Referent vzdělávání a odborných činností 737 231 284 dtrachta@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
TRUBKOVÁ Jaroslava Majetková účetní 720 977 250 jtrubkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
TULEJOVÁ Martina Personalistka (Středočeský, Západočeský, Severočeský a Severomoravský kraj, projekty, DPP a DPČ) 261 002 534 mtulejova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
VEJVODOVÁ Veronika, Mgr. DiS. Lektor programového centra 724 866 048 vvejvodova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
VESELÁ Barbora Správce rozpočtu 773 783 812 bvesela@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
VETROVÁ Ladislava Účetní 722 970 896 lvetrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
VOJKŮVKOVÁ Kateřina, Mgr. Projekt NAIS - projektová manažerka 261 002 221 kvojkuvkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
VYVADILOVÁ Kristýna, Ing. Personalistka (Ředitelství, Praha, Jihočeský, Východočeský a Jihomoravský kraj) 778 751 568 kvyvadilova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
ČERVENKOVÁ Jitka, Bc. Mzdová účetní 261 002 627 jcervenkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
ČEŇKOVÁ Sára Personální asistentka 261 002 536 scenkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
ŘÍHOVÁ Beata Pomocná mzdová účetní brihova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
ŠIMEK Martin Specialista IT msimek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
ŠLESINGEROVÁ Kateřina, Mgr. Náměstek pro probaci a mediaci 261 002 415 kslesingerova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek odborných činností raeaa5y 000
ŠPEJRA Martin, Mgr. Kontrolor odborných činností 734 362 909 martinspejra@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000