Jméno Funkce Telefonní číslo Mobilní číslo E-mail Adresa Oddělení ID datové schránky ID útvaru
MOTTLOVÁ Jana, PhDr. Ph.D. Vedoucí střediska, Krajská vedoucí 778 530 357 jmottlova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Vedení střediska yywgm47 100
MEJZLÍKOVÁ Renata, Mgr. Zástupce vedoucí střediska a vedoucí oddělení 601 146 686 rmejzlikova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
MANOVÁ Miroslava Vedoucí administrativy - kontaktní osoba 722 982 325 mmanova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
KUČEROVÁ Pavlína, Mgr. Vedoucí oddělení 725 983 494 pkucerova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
KUBICA Jan, Mgr. Vedoucí oddělení 722 982 497 jkubica@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
HRUBÁ Jana, Mgr. Vedoucí oddělení 607 066 732 jhruba@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení pro mládež yywgm47 100
AUŘEDNÍKOVÁ Nicol, Mgr. Probační úředník 607 045 337 naurednikova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
BARTOŠ2 Martin Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj mbartos@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
BAŇASOVÁ Kristína, Mgr. Probační úředník 777 497 676 kbanasova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
BIHARY Michal, Mgr. Probační úředník 773 783 962 mbihary@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
BILENČUKOVÁ Tereza, Mgr. Probační úředník 722 982 655 tbilencukova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení pro mládež yywgm47 100
BLOCHOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 725 983 467 mblochova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
DETRIKOVÁ Diana, Mgr. Probační úředník 725 983 507 ddetrikova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
DOBROVOLNÁ Kristýna, Mgr. Probační úředník 722 982 669 kdobrovolna@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
ERNSTOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 725 983 500 lernstova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
FAJMONOVÁ Jana, Bc. Probační asistent 722 981 628 jfajmonova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
HAVLÍČKOVÁ Ludmila Administrativní asistent - podatelna 722 985 342 ludmilahavlickova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Vedení střediska yywgm47 100
HAVRDA Josef, Mgr. Probační úředník 777 401 027 jhavrda@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
HOLEK Igor, Bc. Probační asistent 722 982 523 iholek@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
HUMENSKÁ Tereza, Mgr. Probační úředník 727 873 131 thumenska@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
IVANYSOVÁ Jana Odborně administrativní asistent 722 986 062 jivanysova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Vedení střediska yywgm47 100
JOHNOVÁ Radka, Mgr. Probační úředník 722 982 228 rjohnova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
KNOTKOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 734 362 908 kknotkova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení pro mládež yywgm47 100
KOLOMAZNÍKOVÁ Kristýna, Mgr. Probační úředník 777 401 028 kkolomaznikova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
KOLÁŘ Pavel, Mgr. Probační úředník 722 982 483 pkolar@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
KORDAČOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 722 981 889 jkordacova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
KOŘÍNKOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 601 146 684 ikorinkova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
KRIŠTOFÍK Jiří, Mgr. Probační úředník 722 982 333 jkristofik@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
KROPÁČKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 725 983 466 jkropackova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
LIBRCAJTOVÁ2 Aneta Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj alibrcajtova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
MASOPUSTOVÁ Pavlína, Mgr. Probační úředník 734 362 911 pmasopustova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
MENCL Pavel Probační asistent 722 981 864 pmencl@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
MILÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 601 146 688 mmila@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
OLIČOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 722 982 756 jolicova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
OPAT2 Petr Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj popat@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj yywgm47 100
PAČES Zbyněk, Mgr. Probační úředník 722 982 474 zpaces@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
PEROUTKA Miloš, Mgr. Probační úředník 777 401 022 mperoutka@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
RÖHRICH Radek, Mgr. Probační úředník 722 986 058 rrohrich@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
SEDLÁČEK Ladislav, PhDr. MBA, LL.M. Probační úředník 722 981 685 lsedlacek@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
SVOBODOVÁ2 Kateřina, Mgr. Probační úředník 722 982 224 ksvobodova2@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
TOPOLOVÁ Marcela, Mgr. Probační úředník 725 921 062 mtopolova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení pro mládež yywgm47 100
TYLOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 722 982 469 mtylova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
VAŇKOVÁ Dominika, Bc. DiS. Probační asistent odborně administrativní 607 022 037 dvankova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Vedení střediska yywgm47 100
VELEKOVÁ Michaela, Mgr. Probační úředník 734 362 910 mvelekova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
VESPALCOVÁ Tamara Probační asistent 725 983 490 tvespalcova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
VOJÁČKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 722 982 018 vvojackova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
WINTEROVÁ Tereza, Mgr. Probační úředník 722 982 671 twinterova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení probace yywgm47 100
ZEHNULA Jiří, Mgr. Probační úředník 601 146 687 jzehnula@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
ZÁVORA Jiří, Mgr. Probační úředník 722 982 350 jzavora@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
ČADA Ladislav, Mgr. Probační úředník 725 983 520 lcada@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení pro mládež yywgm47 100
ČERVINSKÝ Evžen, Mgr. Probační úředník 722 982 699 ecervinsky@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení obecně prospěšných prací yywgm47 100
ČOBANOVÁ Kristýna, Mgr. Probační úředník 722 985 861 kcobanova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení parole a domácího vězení yywgm47 100
ŠÍDOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 606 043 183 jsidova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Oddělení zprostředkování řešení konfliktu a pomoci obětem trestných činů yywgm47 100
VYSKOČIL Ondřej, Mgr. Vedoucí střediska 727 900 414 ovyskocil@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
BEJČKOVÁ Hana, Mgr. Probační úředník 722 957 592 hbejckova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
PĚKNICE Martin, Mgr. Probační úředník 720 983 947 mpeknice@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
PŘEHNALOVÁ Lucie, Mgr. Probační úředník 720 983 952 lprehnalova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
VRZAL Michal, Mgr. Probační asistent 734 362 957 mvrzal@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
VĚTROVSKÁ Jana, Mgr. Probační úředník 737 231 285 jvetrovska@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - východ 3fxgm2a 200
POHUNKOVÁ Jitka, Mgr. Vedoucí střediska 734 353 608 jpohunkova@pms.justice.cz Poštovní 2079, 256 14 Benešov Středisko Benešov b88gm34 201
BOUČKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 778 731 587 jbouckova@pms.justice.cz Poštovní 2079, 256 14 Benešov Středisko Benešov b88gm34 201
MAREŠOVÁ Lenka, DiS. Probační asistent 778 731 586 lmaresova@pms.justice.cz Poštovní 2079, 256 14 Benešov Středisko Benešov b88gm34 201
HORÁKOVÁ Olga, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 439 ohorakova@pms.justice.cz Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun Středisko Beroun trhgmsu 202
KOTLÍKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 778 719 569 pkotlikova@pms.justice.cz Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun Středisko Beroun trhgmsu 202
LUDVÍKOVÁ Iva, Mgr. Probační úředník 734 362 955 iludvikova@pms.justice.cz Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun Středisko Beroun trhgmsu 202
ROM Luboš, Mgr., Bc. Probační úředník 731 692 750 lrom@pms.justice.cz Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun Středisko Beroun trhgmsu 202
SEDLAŘÍKOVÁ Eva, Mgr. Krajská vedoucí 737 247 438 esedlarikova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
HUDEČKOVÁ Hana, Mgr. Vedoucí střediska 778 719 567 hhudeckova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
HODOUŠOVÁ Andrea, Bc. Probační asistent 607 021 942 ahodousova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
KASÍKOVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 734 362 961 skasikova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
KRUPIČKA Bohdan, Mgr. Probační úředník 725 961 293 bkrupicka@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
PROCHÁZKOVÁ Jindřiška Probační asistent administrativní jprochazkova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
SEMÍKOVÁ2 Patricie, Bc. Probační asistent administrativní 778 719 567 psemikova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
VAJDLOVÁ Ivana, Mgr. Bc. Probační úředník 778 719 568 ivajdlova@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
ŠVEJDA Ondřej Probační asistent 607 066 837 osvejda@pms.justice.cz Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno Středisko Kladno 6ztgmqt 203
ERBENOVÁ Helena, Ing. Vedoucí střediska 734 362 965 herbenova@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
BOŠINOVÁ Dana, Mgr. Probační úředník 720 076 937 dbosinova@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
KLEPALOVÁ Zdeňka, Mgr. Probační úředník 727 873 139 zklepalova@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
SOMOL Vratislav, Bc. Probační asistent 731 692 766 vsomol@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
ČERNÁ Martina, MBA Probační asistent 778 725 983 mcerna@pms.justice.cz Politických vězňů 109, 280 02 Kolín Středisko Kolín k2hgm3w 204
MÚDRA Jana, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 959 jmudra@pms.justice.cz Nám. Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora Středisko Kutná Hora au2gmvf 205
BOHDANOVÁ Růžena Probační asistent 778 712 080 rbohdanova@pms.justice.cz Nám. Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora Středisko Kutná Hora au2gmvf 205
KOČÁRNÍKOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 734 353 615 ekocarnikova@pms.justice.cz Nám. Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora Středisko Kutná Hora au2gmvf 205
BÁBÍČKOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 958 kbabickova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
BACHCEVANIDU Alena, Mgr. Probační úředník 720 983 954 abachcevanidu@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
BENDOVÁ Michaela, Bc. Probační asistent 721 939 935 mbendova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
KINTEROVÁ Markéta,  Mgr. Probační úředník 727 873 133 mkinterova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
PINKAVOVÁ Eliška, Mgr. Probační úředník 601 095 207 epinkavova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
RÖSSLOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 731 692 763 jrosslova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
SLÁMOVÁ Tereza, Mgr. Probační úředník 731 692 764 tslamova@pms.justice.cz U Nemocnice 89, 261 80 Příbram Středisko Příbram jnbgmva 206
HAŽMUKOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 964 lhazmukova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
BEHNEROVÁ Petra Probační asistent odborně administrativní 778 528 726 pbehnerova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
HRUŠKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 725 961 310 jhruskova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
HUBÁČKOVÁ Hana, JUDr. Poradce pro oběti hhubackova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
KUDRNOVÁ Jiřina, Mgr. Probační úředník 778 528 725 jkudrnova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
OBDRŽÁLKOVÁ Vladimíra, DiS. Probační asistent 731 692 749 vobdrzalkova@pms.justice.cz Vodárenská 210/1, 276 01 Mělník Středisko Mělník fs4gmrm 207
HRADISKÁ HORÁKOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 724 881 439 jhradiskahorakova@pms.justice.cz S.K.Neumanna 544, 293 80 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
KOŤÁTKOVÁ Monika, Bc. Probační asistent 734 362 956 mkotatkova@pms.justice.cz S.K.Neumanna 544, 293 80 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
MRSKOŠOVÁ Martina, DiS. Probační asistent administrativní mmrskosova@pms.justice.cz S.K.Neumanna 544, 293 80 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
NEČESANÁ Veronika Administrativní asistent vnecesana@pms.justice.cz S.K.Neumanna 544, 293 80 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
RADIKOVSKÁ Štěpánka, Mgr. Probační úředník 778 471 067 sradikovska@pms.justice.cz S.K.Neumanna 544, 293 80 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
VRABEC Martin, Bc. Probační asistent 778 471 066 mvrabec@pms.justice.cz S.K.Neumanna 544, 293 80 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
ŠEFLOVÁ Zuzana, Mgr. Probační úředník 737 247 436 zseflova@pms.justice.cz S.K.Neumanna 544, 293 80 Mladá Boleslav Středisko Mladá Boleslav vtsgm3s 208
JEŽEK Jiří, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 470 jjezek@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
KULÍKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 733 788 936 vkulikova@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
MAŠÍN Jiří Probační asistent 734 362 954 jmasin@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
ČÁSTKOVÁ Denisa, Bc. Probační asistent dcastkova@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
ŠRÁM Lenka, Mgr. Probační úředník 778 521 812 lsram@pms.justice.cz Boleslavská 139/12, 288 02 Nymburk Středisko Nymburk 9r7gm44 209
ONDOVČÁK Jiří, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 963 jondovcak@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
JURČÁKOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 720 970 384 mjurcakova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
KUNCOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 608 281 821 jkuncova@pms.justice.cz Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 Středisko Praha - západ ufkgmv6 210
ULLRICHOVÁ Petra, Ing. Vedoucí střediska 734 362 962 pullrichova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Středisko Rakovník 4isgmsq 211
BARTOŠ Martin Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 752 mbartos@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
KŠÍROVÁ Věra, Mgr. Probační úředník 734 353 602 vksirova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Středisko Rakovník 4isgmsq 211
LIBRCAJTOVÁ Aneta Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 750 alibrcajtova@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
OPAT Petr Specialista oddělení EMS pro Prahu a Středočeský soudní kraj 725 432 748 popat@pms.justice.cz Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník Oddělení elektronického monitoringu Praha a Středočeský soudní kraj 4isgmsq 211
PILNÝ Martin, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 286 mpilny@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠTĚCH Marek, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 464 mstech@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
HYKOVÁ Kateřina, Mgr. PhD. Vedoucí programového centra 720 055 205 khykova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
DRUSKOVÁ Monika, Ing. Probační úředník 733 788 967 mdruskova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
KAISERŠOT František, Bc. Lektor programového centra 606 053 265 fkaisersot@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
KLEČKOVÁ Petra, Bc. Referent majetku a podpory provozu EMS 607 066 383 pkleckova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
MIČKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 778 703 971 jmickova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
POKORNÝ Pavel, Mgr. Probační úředník 734 362 903 ppokorny@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
VENTUROVÁ Radka, Mgr. et Mgr. Probační úředník 737 247 431 rventurova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
VOJTOVÁ Blanka, Mgr. Probační úředník 778 703 972 bvojtova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ZELENKOVÁ Nikola, Mgr. Probační asistent 778 703 973 nzelenkova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ŠTROHMAJEROVÁ Svatava, Mgr. Lektor programového centra 606 053 175 sstrohmajerova@pms.justice.cz Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice Středisko České Budějovice 48vgmv2 300
ZABRANSKÝ Jan, Mgr. et Mgr. Vedoucí střediska 734 362 902 jzabransky@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
BÍCOVÁ Eva, Bc. Probační asistent 778 533 529 ebicova@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
PŘIBYLOVÁ Dana, Mgr. Probační úředník 731 692 753 dpribylova@pms.justice.cz 5. května 251, 381 01 Český Krumlov Středisko Český Krumlov bi5gmys 301
SAIDOVÁ Nela, Mgr. Vedoucí střediska 734 353 607 nsaidova@pms.justice.cz Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek Středisko Písek kcegmyk 302
LIDOVÁ Štěpánka, Mgr. Probační úředník 731 679 924 slidova@pms.justice.cz Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek Středisko Písek kcegmyk 302
SOUKUPOVÁ Klára, Mgr. Probační úředník 734 353 606 ksoukupova@pms.justice.cz Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek Středisko Písek kcegmyk 302
BARTÁČKOVÁ Alice, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 937 abartackova@pms.justice.cz Roháčova 2614, 390 02 Tábor Středisko Tábor ijggm5u 303
CANDROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 734 362 901 kcandrova@pms.justice.cz Roháčova 2614, 390 02 Tábor Středisko Tábor ijggm5u 303
JAKŠIČ Vít, Ing. Probační úředník 778 703 975 vjaksic@pms.justice.cz Roháčova 2614, 390 02 Tábor Středisko Tábor ijggm5u 303
ŠTAMBERKOVÁ Michaela, Mgr. Probační úředník 778 703 974 mstamberkova@pms.justice.cz Roháčova 2614, 390 02 Tábor Středisko Tábor ijggm5u 303
ŠUBRT Karel, Mgr. et Mgr. Vedoucí střediska 734 362 904 ksubrt@pms.justice.cz Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec Středisko Jindřichův Hradec qkdgmrg 304
HRÁDKOVÁ Lenka, DiS. Probační asistent 778 735 984 lhradkova@pms.justice.cz Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec Středisko Jindřichův Hradec qkdgmrg 304
PAULÍKOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 778 735 941 epaulikova@pms.justice.cz Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec Středisko Jindřichův Hradec qkdgmrg 304
WINTER Karel, Ing. Probační úředník 734 362 967 kwinter@pms.justice.cz Na Hradbách 43/I., 377 01 Jindřichův Hradec Středisko Jindřichův Hradec qkdgmrg 304
KOSAŘOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 463 jkosarova@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305
SEKYROVÁ Květa, Mgr. Probační úředník 734 362 905 ksekyrova@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305
ŠTIX Adam, Mgr. Probační úředník 778 492 746 astix@pms.justice.cz Hradební 435, 383 01 Prachatice Středisko Prachatice db3gmti 305
ŠTASTNÁ Marcela, Ing. Vedoucí střediska 734 362 906 mstastna@pms.justice.cz Žižkova 534, 386 01 Strakonice Středisko Strakonice 6k3gm3p 306
DOSTÁLOVÁ Marika, Mgr. Probační úředník 778 726 391 mdostalova@pms.justice.cz Žižkova 534, 386 01 Strakonice Středisko Strakonice 6k3gm3p 306
HROMKOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 731 692 751 khromkova@pms.justice.cz Žižkova 534, 386 01 Strakonice Středisko Strakonice 6k3gm3p 306
PECHOVÁ Zuzana, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího 734 362 966 zpechova@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
SEIDL Miroslav, Mgr. Bc. Vedoucí oddělení EMS pro Jihočeský soudní kraj 734 362 907 mseidl@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
DOLEŽALOVÁ Jana, Ing. Bc. Probační úředník 731 679 920 jdolezalova1@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
HORKÝ Ondřej, Mgr. Probační úředník 731 692 759 ohorky@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
ŠAMALOVÁ Renata, Mgr. Poradce pro oběti 722 983 398 rsamalova@pms.justice.cz Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Středisko Pelhřimov tcrgm5q 307
BENEŠOVÁ Zdeňka, Mgr. Vedoucí střediska a Vedoucí oddělení pro mládež 377 869 733 773 783 677 zbenesova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
NOVÝ Michael, Mgr. Vedoucí oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj 377 869 732 607 066 450 mnovy@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení elektronického monitoringu Západočeský soudní kraj dz6gmwu 400
HURTOVÁ Šárka, Mgr. Vedoucí oddělení 377 869 736 725 545 539 shurtova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
FLEISCHHANSOVÁ Šárka Probační asistent odborně administrativní 377 869 735 731 692 769 sfleischhansova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
JIRÁSKOVÁ Jana, Mgr. Poradce pro oběti 727 873 135 jjiraskova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
KOVÁŘOVÁ BÁRTOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 377 869 740 734 353 616 ikovarova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro mládež dz6gmwu 400
KRAUSOVÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 377 869 731 773 783 705 akrausova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení obecně prospěšných prací dz6gmwu 400
KRÁLOVEC Michael, Mgr. Probační úředník 377 869 737 734 362 913 mkralovec@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
PLICHTA Miroslav, Mgr. Probační úředník 377 869 743 731 692 768 mplichta@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
POLÁKOVÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 377 869 740 725 545 540 apolakova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro mládež dz6gmwu 400
RŮŽKOVÁ Aneta, Mgr. Probační úředník 377 869 742 722 957 491 aruzkova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
SADÍLKOVÁ Adéla Probační asistent 377 869 742 720 949 234 asadilkova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
SEDLÁČKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 377 869 734 773 783 704 vsedlackova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
SVOBODOVÁ Světla Probační asistent 377 869 730 722 957 469 ssvobodova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení obecně prospěšných prací dz6gmwu 400
SÝKOROVÁ Martina, DiS. Probační asistent odborně administrativní 377 869 735 731 692 769 msykorova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Středisko Plzeň dz6gmwu 400
TYROVÁ Kamila, Mgr. Probační úředník 377 869 736 731 679 911 ktyrova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
ŠRAILOVÁ PETŘÍKOVÁ Zdeňka, Mgr. Probační úředník 377 869 738 722 957 285 zsrailovapetrikova@pms.justice.cz Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň Oddělení pro dospělé dz6gmwu 400
LIBROVÁ Světlana, Ing. Vedoucí střediska 733 788 938 slibrova@pms.justice.cz Paroubkova 228, 344 01 Domažlice Středisko Domažlice fecgm4f 401
VOKÁČ Miroslav, Mgr. Probační úředník 734 362 915 mvokac@pms.justice.cz Paroubkova 228, 344 01 Domažlice Středisko Domažlice fecgm4f 401
ŠVECOVÁ Dominika, Mgr. Probační úředník 778 735 997 dsvecova@pms.justice.cz Paroubkova 228, 344 01 Domažlice Středisko Domažlice fecgm4f 401
FREMUNDOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 377 869 923 601 117 094 jfremundova@pms.justice.cz Dukelská 138, 339 01 Klatovy Středisko Klatovy qvqgm7m 402
MAZANCOVÁ Martina, Mgr. Probační úředník 377 869 921 734 362 914 mmazancova@pms.justice.cz Dukelská 138, 339 01 Klatovy Středisko Klatovy qvqgm7m 402
PAVLÍKOVÁ Petra, Mgr. Poradce pro oběti 725 807 231 ppavlikova@pms.justice.cz Dukelská 138, 339 01 Klatovy Středisko Klatovy qvqgm7m 402
SEJPKOVÁ Sylva, Mgr. Probační úředník 377 869 922 731 692 770 ssejpkova@pms.justice.cz Dukelská 138, 339 01 Klatovy Středisko Klatovy qvqgm7m 402
SCHÄFEROVÁ Martina, Mgr. Vedoucí střediska 731 679 907 mschaferova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
BRÁZDA2 Luboš Administrativní asistent lbrazda@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
MODESOVÁ Marcela, Mgr. Probační úředník 731 692 756 mmodesova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
MÍCHALOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 734 362 916 jmichalova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
MÍCHALOVÁ Olga, Mgr. Probační úředník 773 783 926 omichalova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
SRBOVÁ Eliška, Bc. Probační asistent 731 692 755 esrbova@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
VRŠŤALA Lukáš, Bc. Poradce pro oběti 725 807 071 lvrstala@pms.justice.cz Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Středisko Karlovy Vary 352gm5k 403
BLAŽKOVÁ Zdeňka, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 941 zblazkova@pms.justice.cz Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany Středisko Rokycany m5cgmtc 404
JIRÁSKOVÁ2 Jana, Mgr. Poradce pro oběti 727 873 135 jjiraskova@pms.justice.cz Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany Středisko Rokycany m5cgmtc 404
MARKOVÁ Ludmila, Mgr. Probační úředník 778 538 392 lmarkova@pms.justice.cz Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany Středisko Rokycany m5cgmtc 404
ZELEŇANSKÁ Anna, Mgr. Probační úředník 734 362 918 azelenanska@pms.justice.cz Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany Středisko Rokycany m5cgmtc 404
RYBÁŘOVÁ Michaela, Mgr. Vedoucí střediska 374 705 263 778 726 265 mrybarova@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
HAYER Marian, Mgr. Probační úředník 731 679 908 mhayer@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
HREČIN Zdeněk, Mgr. Probační úředník 778 726 266 zhrecin@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
VRŠKA Jaroslav, RSDr. Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj 725 432 762 jvrska@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
VÁVROVÁ Andrea Probační asistent 374 705 217 734 362 912 avavrova@pms.justice.cz T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov Středisko Tachov u5pgmyg 405
NOVÁKOVÁ Karla, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 287 knovakova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
LOSKOTOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 520 lloskotova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
BRÁZDA Luboš Specialista oddělení EMS pro Západočeský soudní kraj 607 066 023 lbrazda@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
DVOŘÁK Pavel, Mgr. Probační úředník 731 679 909 pdvorak@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
GREGOROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 778 735 989 kgregorova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
HYNKOVÁ Ivana Probační asistent 778 735 987 ihynkova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
MEZEK Karel, Mgr. Probační úředník 778 735 988 kmezek@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
VOLFOVÁ Lucie, Bc. Poradce pro oběti 725 807 492 lvolfova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
ČEŽÍKOVÁ Aneta, Mgr. Probační úředník 725 921 063 acezikova@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
ŠIMEK Milan, Mgr. Probační úředník 734 362 917 msimek2@pms.justice.cz Jednoty 654, 356 01 Sokolov Středisko Sokolov znzgm7i 406
MORAVA Milan, Mgr. Vedoucí střediska a zástupce krajské vedoucí 773 783 980 mmorava@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
ŠAUŠOVÁ Eva, PhDr. Vedoucí programového centra 737 247 432 esausova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
BEDNÁŘOVÁ Lenka, Mgr. Lektor programového centra 601 146 685 lbednarova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
DUCHKOVÁ Jana, Mgr. Probační asistent 725 807 042 jduchkova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
HOGEROVÁ Petra, Bc. Poradce pro oběti 727 873 097 phogerova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
HYNEK Petr, Mgr. Probační úředník 734 362 919 phynek@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
JELÍNKOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 778 751 593 ijelinkova@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
KOVÁŘ Jakub, Mgr. Bc. Lektor programového centra 727 873 121 jkovar@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
MACEK Václav, Mgr. Probační úředník 778 751 594 vmacek@pms.justice.cz Lidická 1525/2, 350 02 Cheb Středisko Cheb wwmgmt8 407
ODVÁRKA Jan, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 288 jodvarka@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TEPLÍKOVÁ Iveta, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 944 iteplikova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
BLÁHOVÁ Michaela, Mgr. Probační úředník 720 069 598 mblahova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
HILLEROVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 778 762 574 shillerova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
HORÁČEK Aleš, Mgr. Probační úředník 720 072 017 ahoracek@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
HORÁČKOVÁ Kateřina Administrativní asistent 725 972 938 khorackova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
MALÍKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 773 783 685 jmalikova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
PECHOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 606 043 381 apechova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
SLÁDEK Petr, Mgr. Probační úředník 778 762 573 psladek@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TOBIÁŠ Petr, Mgr. Probační úředník 778 762 575 ptobias@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
TŮMOVÁ HRBKOVÁ Alena, Mgr. Probační úředník 720 055 258 atumovahrbkova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
VAŇKOVÁ Marie, Mgr. Probační úředník 734 353 611 mvankova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
ŠPONIAROVÁ Tereza Probační asistent administrativní tsponiarova@pms.justice.cz Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem Středisko Ústí nad Labem cxbgm6c 500
VAVŘÍČEK Jan, Mgr. Vedoucí střediska 778 440 678 jvavricek@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
CUPA Dalimil, Mgr. Probační úředník 778 440 679 dcupa@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
HLAVATÝ Juraj, Ing. Probační úředník 734 353 609 jhlavaty@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
KOMENDOVÁ Jana Probační asistent 778 440 680 jkomendova@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
NĚMCOVÁ Jana Probační asistent 778 440 676 jnemcova@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
PÁCOVÁ Lucie, Mgr. Probační úředník 734 362 950 lpacova@pms.justice.cz Děčínská 390/4, 470 01 Česká Lípa Středisko Česká Lípa p7mgm4b 501
BARÁK Michal F., Mgr. Probační úředník 775 436 203 mbarak@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
KOLAŘÍKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 734 362 948 pkolarikova@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
MAREŠOVÁ Kamila Administrativní asistent 720 074 896 kmaresova@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
ŠULC Miloslav, Bc. Poradce pro oběti 606 053 162 msulc@pms.justice.cz Náměstí Lužické 387/2, 408 01 Rumburk Středisko Rumburk 5wygmyc 502a
PEŘICHOVÁ Monika, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 682 mperichova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
PAPEŽOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 734 362 947 ipapezova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
PLÍHALOVÁ Lucie, Mgr. Probační asistent 778 701 758 lplihalova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
VOLRÁBOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 737 247 435 avolrabova@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
ŠULC2 Miloslav, Bc. Poradce pro oběti 606 053 162 msulc@pms.justice.cz Lázeňská 1268/12, 405 01 Děčín Středisko Děčín 5wygmyc 502
KUBÁTOVÁ Renata, Mgr. Vedoucí střediska 605 922 379 rkubatova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
ARMSTARKOVÁ Miroslava, Mgr. Probační úředník 734 362 951 marmstarkova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
CVIK Michal, Mgr. Probační úředník 778 523 117 mcvik@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
FEDORKO Roman, DiS. Probační asistent 778 523 115 rfedorko@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
FRANCOVÁ Karin Probační asistent 724 893 663 kfrancova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
GILLOVÁ Patricie, PhDr. Probační úředník 601 117 092 pgillova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
HRUŠKOVÁ Dagmar, Bc. Probační asistent 778 523 116 dhruskova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
KAISEROVÁ Ivana, Ing. Probační úředník 778 523 112 ikaiserova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
PEŘINOVÁ Monika, Ing. Probační úředník 778 523 113 mperinova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
TOKAREVOVÁ Jana, Ing. Probační úředník 778 523 114 jtokarevova@pms.justice.cz Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
VRŠŤALA2 Lukáš, Bc. Poradce pro oběti Vikové-Kunětické 1968/2, 430 01 Chomutov Středisko Chomutov gsigna3 503
RAMSEIDLOVÁ Hana, Mgr., Bc. Vedoucí střediska 734 362 953 hramseidlova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
LANGEROVÁ Lenka Probační asistent 731 692 752 llangerova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
NOVÁKOVÁ Zuzana Poradce pro oběti 724 866 546 znovakova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
PŘIBYLOVÁ Kamila, Mgr. Probační úředník 720 055 261 kpribylova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
RŮŽIČKOVÁ Dagmar, Ing. Probační úředník 773 783 684 druzickova@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
SOBOTÍK Štěpán, Mgr. Probační úředník 737 244 486 ssobotik@pms.justice.cz Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou Středisko Jablonec nad Nisou rjtgnay 504
DEJNOŽKOVÁ Blanka, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího 485 244 447 737 247 434 bdejnozkova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
BEČVÁŘOVÁ Kristýna Specialista oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj 725 432 763 kbecvarova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
FIALOVÁ Gabriela, Mgr. Probační asistent 485 244 260 778 735 909 gfialova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
HYPŠOVÁ Petra, Ing. Probační úředník 485 244 470 778 735 908 phypsova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
NOVÁKOVÁ2 Zuzana Poradce pro oběti 724 866 546 znovakova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
POSPÍŠILOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 778 736 005 jpospisilova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
PROŠKOVÁ Vladimíra, Mgr. Probační úředník 485 244 223 734 362 945 vproskova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
VASTLOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 485 244 343 778 735 998 mvastlova@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
ČECHTICKÁ Pavla, Ing. Probační úředník 485 244 212 778 736 004 pcechticka@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
ČERNÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 485 244 398 725 968 988 icerna@pms.justice.cz nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec Středisko Liberec 2c4gnau 505
VOZÁBOVÁ Anna, Mgr. Vedoucí střediska 725 921 061 avozabova@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
ILLICHMANN Pavel, Mgr. Probační úředník 734 353 610 pillichmann@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
KÜHNOVA Iveta, Ing. Probační úředník 725 921 060 ikuhnova@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
ODVÁRKOVÁ Alena, Mgr. Probační úředník 778 530 358 aodvarkova@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
PŮLPÁNOVÁ EFLEROVÁ Kateřina Administrativní asistent kpulpanovaeflerova@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
ŽIVNÁ Jana, Mgr. Probační úředník 734 362 943 jzivna@pms.justice.cz Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice Středisko Litoměřice ep9gmz7 506
PLHÁK Jan, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 754 jplhak@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
DIVOKA Marek, Mgr. Probační úředník 775 436 369 mdivoka@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
PÖSCHLOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 775 436 361 iposchlova@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
SAKOVÁ Veronika Probační asistent 734 362 952 vsakova@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
TURNEROVÁ Martina, Bc. DiS. Poradce pro oběti mturnerova@pms.justice.cz Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny Středisko Louny phigmzz 507
JAROLÍMOVÁ Marie, Mgr. MBA Vedoucí střediska 733 788 968 mjarolimova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
SVOBODOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí programového centra 773 783 967 ksvobodova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
PÍCHA Tomáš, PhDr. Vedoucí oddělení EMS pro Severočeský soudní kraj 725 978 179 tpicha@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
KMENTOVÁ Jana, Mgr. Lektor programového centra 727 873 229 jkmentova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
PORTOVÁ Leona, Bc. Probační asistent 722 985 650 lportova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
RÉZ Ludvík, Ing. Probační úředník 734 362 949 lrez@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
STRÍŽOVÁ Markéta, Bc. DiS. Poradce pro oběti 727 873 093 mstrizova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
TOPINKOVÁ Jaroslava Probační asistent 773 783 965 jtopinkova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
VACKOVÁ Jana, DiS. Probační asistent 773 783 971 jvackova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
VOŘÍŠKOVÁ Anna, Mgr. Probační úředník 727 939 865 avoriskova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
ČERMÁKOVÁ Věra, Mgr. Probační úředník 773 783 968 vcermakova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
ČERNÁ Monika, Mgr. Lektor programového centra 734 362 969 mcerna2@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
ŠTEFÁNIKOVÁ Markéta Probační asistent 773 783 964 mstefanikova@pms.justice.cz Pionýrů 2921, 434 01 Most Středisko Most 7pwgmt5 508
BARTÁKOVÁ Marcela, Mgr. Vedoucí střediska 417 516 152 601 146 693 mbartakova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
DVOŘÁKOVÁ Evelina, Mgr. Poradce pro oběti 601 695 208 edvorakova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
HOFMANNOVÁ Táňa, Mgr. Probační úředník 417 516 148 722 984 538 thofmannova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
MACHOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 417 516 153 731 679 917 imachova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
NĚMEC Zdeněk, Mgr. Probační úředník 417 516 144 734 362 946 znemec@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
PRÜCKNEROVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 417 516 146 601 146 692 jprucknerova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
ROTSTEINOVÁ Andrea, Bc. Probační asistent administrativní 417 516 156 608 417 794 arotsteinova@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
URBÁNSZKÁ Denisa, Mgr. Probační úředník 417 516 155 722 981 686 durbanszka@pms.justice.cz Husitská 1071/2, 415 01 Teplice Středisko Teplice a6dgnbk 509
GILÁNYI Denisa, Mgr. Krajský vedoucí 737 231 289 dgilanyi@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
RÉMIŠ Jaromír, Mgr. Vedoucí střediska 778 532 556 jremis@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
KMENT Jan, Ing. Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj 734 362 976 jkment@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
LIBÁNKOVÁ Monika, Mgr. Probační úředník 734 362 981 mlibankova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
NEUWIRTHOVÁ Gabriela, Mgr. Probační úředník 773 783 679 gneuwirthova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
SVOBODOVÁ Jaroslava, DiS. Administrativní asistent 778 532 557 jsvobodova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
VÍZNEROVÁ Blanka, Mgr. Probační úředník 778 745 171 bviznerova@pms.justice.cz Ignáta Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové Středisko Hradec Králové agagm8a 600
KOUBKOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 608 606 822 jkoubkova@pms.justice.cz Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod Středisko Havlíčkův Brod i9jgm86 601
JELÍNKOVÁ Ilona, Mgr. Probační úředník 733 788 969 ijelinkova2@pms.justice.cz Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod Středisko Havlíčkův Brod i9jgm86 601
PLÍHALOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 608 581 974 jplihalova@pms.justice.cz Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod Středisko Havlíčkův Brod i9jgm86 601
VAŠÍČKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 734 362 974 jvasickova@pms.justice.cz Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod Středisko Havlíčkův Brod i9jgm86 601
ŠEDOVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 767 lsedova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
JEDLIČKOVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 702 237 498 sjedlickova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
PECINOVÁ Radka, Mgr. Probační úředník 778 493 643 rpecinova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
ZECHOVSKÁ Iveta, Mgr. Probační úředník 778 493 639 izechovska@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
ČERMÁKOVÁ Tereza, DiS. Probační asistent odborně administrativní 734 362 975 tcermakova@pms.justice.cz Poděbradova 909, 537 01 Chrudim Středisko Chrudim jxngnbg 602
MOŠNA Jiří, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 772 jmosna@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
BITTNEROVÁ Xenie, Ing. Probační úředník 778 726 288 xbittnerova@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
BIČIŠŤOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 720 947 578 ebicistova@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
VALENTA Radek, Mgr. Probační úředník 734 362 980 rvalenta@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
VOGELTANZOVÁ Jana, Bc. Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj 722 972 418 jvogeltanzova@pms.justice.cz Balbínova 27, 506 01 Jičín Středisko Jičín gg7gmux 603
HEJCMANOVÁ Aneta, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 970 ahejcmanova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
DOLEŽALOVÁ Martina, Mgr., Bc. Poradce pro oběti 724 881 320 mdolezalova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
HVĚZDOVÁ Miroslava, Mgr. Probační úředník 778 523 118 mhvezdova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
KNILLOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 778 523 079 mknillova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
STRATÍLKOVÁ Edita, Mgr. Probační úředník 734 362 973 estratilkova@pms.justice.cz Palachova 1303, 547 01 Náchod Středisko Náchod t2ugm82 604
JENÍKOVÁ Karolína, Mgr. Vedoucí střediska 720 970 392 kjenikova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
BOJČUKOVÁ Petra, Ing. Probační úředník 725 547 992 pbojcukova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
MARTINCOVÁ Johana, Mgr. Probační úředník 778 749 782 jmartincova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
POKORNÁ KRISTLOVÁ Veronika, PhDr. Probační úředník 734 353 618 vpokorna@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
SLANINOVÁ Marcela Administrativní asistent 731 692 761 mslaninova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
VILÍM Petr Specialista oddělení EMS pro Východočeský soudní kraj 720 970 385 pvilim@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
WELSCHOVÁ Zuzana, Mgr. Probační úředník 722 987 594 zwelschova@pms.justice.cz 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice Středisko Pardubice 4t5gm8w 605
KHOLOVÁ Barbora, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajské vedoucí 731 692 765 bkholova@pms.justice.cz Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Středisko Rychnov nad Kněžnou ntfgmwn 606
CINDROVÁ Barbora, Mgr. Probační úředník 778 528 731 bcindrova@pms.justice.cz Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Středisko Rychnov nad Kněžnou ntfgmwn 606
HORÁKOVÁ Sabina, Mgr. Probační úředník 734 862 338 shorakova@pms.justice.cz Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Středisko Rychnov nad Kněžnou ntfgmwn 606
ČTVRTEČKOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 734 362 977 mctvrteckova@pms.justice.cz Poláčkovo náměstí 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Středisko Rychnov nad Kněžnou ntfgmwn 606
DOLEŽEL Martin, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 762 mdolezel@pms.justice.cz Bítouchovská 1, 513 01 Semily Středisko Semily yatgmzv 607
BROŽOVÁ Marcela, Ing. Probační úředník 731 692 762 mbrozova@pms.justice.cz Bítouchovská 1, 513 01 Semily Středisko Semily yatgmzv 607
HAMADOVÁ Marie, Mgr. Probační úředník 778 751 595 mhamadova@pms.justice.cz Bítouchovská 1, 513 01 Semily Středisko Semily yatgmzv 607
VÍZNER Tomáš, Mgr. Probační úředník 734 362 978 tvizner@pms.justice.cz Bítouchovská 1, 513 01 Semily Středisko Semily yatgmzv 607
ŠABRŇÁKOVÁ Jaroslava, Mgr. MBA Vedoucí střediska 733 788 973 jsabrnakova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
HAVLOVÁ Alžběta, Mgr. Probační úředník 731 692 758 ahavlova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
HEJDOVÁ Zdeňka, Mgr. Probační úředník 734 362 972 zhejdova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
KUČERA Jan, ThDr. Probační úředník 734 362 972 jkucera@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
PAAR Václav, Mgr. Probační úředník 778 527 269 vpaar@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
PEČINKOVÁ Tereza, Mgr. Poradce pro oběti 727 939 802 tpecinkova@pms.justice.cz Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy Středisko Svitavy 8pcgnck 608
KOPALOVÁ Pavla, Mgr. Vedoucí střediska 720 055 259 pkopalova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
BINKOVÁ Pavlína, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 163 pbinkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
CALETKOVÁ Adéla, Mgr. Probační asistent 607 073 832 acaletkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
HLADÍK Petr, Mgr. Probační úředník 734 362 979 phladik@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
LUKÁŠKOVÁ Jitka, Mgr. Probační úředník 778 496 815 jlukaskova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
POPELKOVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 778 496 828 vpopelkova@pms.justice.cz Horská 5/1, 541 01 Trutnov Středisko Trutnov dmegm9p 609
BRANDÝSKÝ Luboš, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 969 lbrandysky@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
BALCAROVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 731 692 757 kbalcarova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
KOCOURKOVÁ Andrea, Mgr. et Mgr. Probační úředník 734 362 971 akocourkova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
PECHÁČKOVÁ Anna Probační asistent 773 783 970 apechackova@pms.justice.cz Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
PEČINKOVÁ2 Tereza, Mgr. Poradce pro oběti 727 939 802 Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí Středisko Ústí nad Orlicí hgmgnde 610
ŘIHÁK Tomáš, Mgr. Vedoucí střediska 542 427 327 720 988 264 trihak@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Středisko Brno r9wgnda 700
SEJBAL Jiří, Mgr. Vedoucí oddělení 542 427 329 778 548 409 jsejbal@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
RŮŽIČKOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí oddělení 542 427 319 720 988 263 jruzickova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro mládež a ZRK r9wgnda 700
KROULÍKOVÁ Jaroslava, Mgr. Vedoucí oddělení 542 427 322 720 988 260 jkroulikova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
BIČANOVÁ Milada, Mgr. Probační úředník 542 427 324 734 362 968 mbicanova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
DEMKOVÁ Dana, Mgr. Probační úředník 542 427 326 725 921 386 ddemkova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
HORÁK Libor, Mgr. Probační úředník 542 427 330 607 066 047 lhorak@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
JEKLOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 542 427 370 720 988 256 ejeklova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
KABÁTOVÁ Ivana, Mgr. Probační úředník 542 427 317 720 988 262 ikabatova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
KOLAŘÍKOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 542 427 328 720 988 257 kkolarikova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
NEKVAPILOVÁ Barbora, Bc. Probační asistent 542 427 331 734 362 920 bnekvapilova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
NEVESELÝ Václav Probační asistent 542 427 331 725 920 662 vnevesely@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
PRAUSOVÁ Jiřina, Mgr. Probační úředník 542 427 318 778 548 410 jprausova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro mládež a ZRK r9wgnda 700
PÍŽOVÁ Kateřina, Mgr. Probační úředník 542 427 366 720 988 259 kpizova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
RYBOVÁ Michaela, Mgr. Probační úředník 542 427 321 720 988 258 mrybova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
VOSTÁRKOVÁ Sabina, DiS. Administrativní asistent 542 427 331 606 071 972 svostarkova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
ZAPLETAL Svatoslav, Mgr. Probační úředník 542 427 323 731 692 777 szapletal@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro dospělé r9wgnda 700
ZÁMEČNÍKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 542 427 316 737 231 290 jzamecnikova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení pro mládež a ZRK r9wgnda 700
ŠMERDOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 542 427 325 731 679 913 psmerdova@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení obecně prospěšných prací a domácího vězení r9wgnda 700
ŠŮSTEK Richard Specialista oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj 720 988 261 rsustek@pms.justice.cz Moravské náměstí č. 132/2, 602 00 Brno Oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj r9wgnda 700
BRANDSTÄTTEROVÁ Renáta, Mgr. Vedoucí střediska 516 482 106 778 719 575 rbrandstatterova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701
JÍLKOVÁ Ludmila, Mgr. Probační úředník 516 482 197 734 353 603 ljilkova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701
WESSELSOVÁ Alena, Mgr. Probační úředník 516 482 105 734 362 921 awesselsova@pms.justice.cz Hybešova 2047/5, 678 01 Blansko Středisko Blansko mqkgm69 701
ADAMUS Jan, Mgr. Vedoucí střediska 733 788 971 jadamus@pms.justice.cz 17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav Středisko Břeclav nepgm9j 702
HROZÍNKOVÁ Lenka Probační asistent 734 362 922 lhrozinkova@pms.justice.cz 17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav Středisko Břeclav nepgm9j 702
MUSILOVÁ Eva, Mgr. Probační úředník 778 468 491 emusilova@pms.justice.cz 17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav Středisko Břeclav nepgm9j 702
STRAKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 778 468 493 pstrakova@pms.justice.cz 17. listopadu 2995/1a, 690 00 Břeclav Středisko Břeclav nepgm9j 702
VÝLETOVÁ Eva, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 923 evyletova@pms.justice.cz Národní třída 266/14, 695 01 Hodonín Středisko Hodonín yj6gnf4 703
KALIVODOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 731 692 778 lkalivodova@pms.justice.cz Národní třída 266/14, 695 01 Hodonín Středisko Hodonín yj6gnf4 703
KUŠNÍRIK Pavel, Mgr. Probační úředník 722 903 426 pkusnirik@pms.justice.cz Národní třída 266/14, 695 01 Hodonín Středisko Hodonín yj6gnf4 703
POPOVSKÁ Dagmar, Mgr. Probační úředník 731 692 779 dpopovska@pms.justice.cz Národní třída 266/14, 695 01 Hodonín Středisko Hodonín yj6gnf4 703
KARÁSKOVÁ Milada, Mgr. Vedoucí střediska 567 563 371 733 788 972 mkaraskova@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
DAŇKOVÁ Kamila, Mgr. Probační úředník 567 563 375 725 805 750 kdankova@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
KUKLOVÁ Hana, Mgr. Probační úředník 567 563 374 734 362 924 hkuklova@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
KYNCLOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 567 563 373 778 735 985 lkynclova@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
VÍTEK Robert, Mgr. Probační úředník 567 563 372 778 735 986 rvitek@pms.justice.cz třída Legionářů 5277/9a, 586 01 Jihlava Středisko Jihlava whvgm65 704
SCHINDLEROVÁ Lenka, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 760 lschindlerova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
DAŇHELOVÁ Ivona, Mgr. Probační úředník 778 745 172 idanhelova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
JANČÍKOVÁ Jitka, Ing. Probační úředník 734 353 617 jjancikova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
MEITNEROVÁ Veronika, Mgr. Probační úředník 734 362 925 vmeitnerova@pms.justice.cz Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Středisko Kroměříž 9dfgnfw 705
SLAVÍKOVÁ Gabriela, Mgr. Vedoucí střediska 778 492 748 gslavikova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
CLEMENTI ROZLÍVKOVÁ Helena, Mgr. Ph.D. Probační úředník 778 492 747 hrozlivkova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
HRBKOVÁ Karolina, Mgr. Probační úředník 731 692 745 khrbkova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
JEŽKOVÁ Renáta, Mgr. Probační úředník 734 362 926 rjezkova@pms.justice.cz Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov Středisko Prostějov w7ygm9f 706
AUEROVÁ Jaroslava, PaedDr. et Mgr. Vedoucí střediska 731 692 746 jauerova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
NOVÁK Jiří, Mgr. Probační úředník 734 362 900 jnovak@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
SVOBODOVÁ Lucie Probační asistent 734 353 620 lsvobodova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
VEJMELKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 720 970 389 jvejmelkova@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
VODÁK Josef, Mgr. Probační úředník 725 921 064 jvodak@pms.justice.cz Bráfova tř. 502/57, 674 34 Třebíč Středisko Třebíč 7y9gm9b 707
FORMÁNKOVÁ Hana, Mgr. Vedoucí střediska 778 719 570 hformankova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
GREBENÍČEK Vít, Bc. Specialista oddělení EMS pro Jihomoravský soudní kraj 607 066 639 vgrebenicek@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
JURÁSKOVÁ Lucie, Mgr. et Mgr. Probační úředník 601 117 095 ljuraskova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
KRÁLÍKOVÁ Adéla, Mgr. Probační úředník 734 353 604 akralikova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
PEHALOVÁ Pavlína, Mgr. Probační úředník 778 719 571 ppehalova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
ZÁLEŠÁKOVÁ Michaela, Mgr. Probační úředník 734 362 927 mzalesakova@pms.justice.cz Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Středisko Uherské Hradiště qgygnii 708
MLČOUCH Karel, Mgr. Vedoucí střediska 778 468 548 kmlcouch@pms.justice.cz Palánek 250/1, 682 01 Vyškov Středisko Vyškov h6qgngq 709
DOLEŽALOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 734 362 928 jdolezalova@pms.justice.cz Palánek 250/1, 682 01 Vyškov Středisko Vyškov h6qgngq 709
MATOUŠKOVÁ Olga, Mgr. Probační úředník 734 353 605 omatouskova@pms.justice.cz Palánek 250/1, 682 01 Vyškov Středisko Vyškov h6qgngq 709
LHOTKA Vladimír, Mgr. Vedoucí střediska 734 362 929 vlhotka@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
BABÍK Rudolf, Ing. Bc. Probační úředník 778 468 854 rbabik@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
KOSAŘOVÁ Zdeňka, PhDr. Probační úředník 731 679 912 zkosarova@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
KUROVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 731 692 747 jkurova@pms.justice.cz Šedesátá 7015/7055, 760 01 Zlín Středisko Zlín y99gnie 710
KRPATA Pavel, Mgr. Krajský vedoucí 731 621 320 pkrpata@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
CHROMCOVÁ Marta, Mgr. Vedoucí střediska 727 873 132 mchromcova@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
BLÁHA Jaroslav, Mgr. Probační úředník 720 960 354 jblaha@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
PRČÍKOVÁ Petra, Mgr., Bc. DiS. Probační úředník 607 011 095 pprcikova@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
VOBORNÝ Miloš, Mgr. Probační úředník 734 362 930 mvoborny@pms.justice.cz Rudoleckého 906/14, 669 02 Znojmo Středisko Znojmo 93igni8 711
NOVÁKOVÁ IROVSKÁ Markéta, Mgr. Vedoucí střediska a zástupce krajského vedoucího 731 692 748 mirovska@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
DVOŘÁKOVÁ2 Petra, Mgr. Probační úředník 734 362 931 pdvorakova2@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
MRÁZKOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 778 731 757 mmrazkova@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
ODEHNALOVÁ Kamila, Mgr. Probační úředník 778 731 758 kodehnalova@pms.justice.cz Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou Středisko Žďár nad Sázavou iutgnj2 712
HORÁKOVÁ KUCHTOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí střediska a zástupkyně krajské vedoucí 731 692 774 kkuchtova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Středisko Ostrava 7a6gm6z 800
OCHMAN Filip, DiS. Zástupce vedoucí střediska 731 679 905 fochman@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
RAŠÍKOVÁ Kateřina, Mgr. Vedoucí oddělení 734 362 934 krasikova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
DOSTÁLOVÁ Andrea, Mgr. Vedoucí oddělení 778 712 747 adostalova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
BERGEROVÁ Andrea, Ing. Vedoucí oddělení 778 712 745 abergerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
BRODOVÁ Andrea, Ing. Probační úředník 737 231 291 abrodova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
GIECKOVÁ Jitka, DiS. Probační asistent 778 712 749 jgieckova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
HAVRÁNKOVÁ Jarmila, Bc. Probační asistent 778 712 746 jhavrankova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
HONUS Rostislav, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 151 rhonus@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Středisko Ostrava 7a6gm6z 800
KAČOR Petr Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 432 760 pkacor@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 7a6gm6z 800
KIRCHNEROVÁ Taťána Probační asistent 778 712 743 tkirchnerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
KIRÁLY Lukáš, Mgr. Probační úředník 702 118 820 lkiraly@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení zprostředkování řešení konfliktů a pomoci obětem trestných činů 7a6gm6z 800
KITTNEROVÁ Margareta, Mgr. Probační úředník 731 679 906 mkittnerova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
KOPECKÁ Nela, Bc. Probační asistent 720 988 255 nkopecka@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
LAZECKÝ Michal, Mgr. Probační úředník 778 712 748 mlazecky@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení probace a parole 7a6gm6z 800
LELKOVÁ Lenka, Mgr. Probační asistent 778 712 744 llelkova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
SEHNALÍKOVÁ Zuzana, DiS. Probační asistent 778 712 741 zsehnalikova@pms.justice.cz Tovární 985/18, 709 00 Ostrava Oddělení trestu obecně prospěšných prací 7a6gm6z 800
ŽÁČKOVÁ Lucie, Mgr. Vedoucí střediska 737 247 466 lzackova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
REZNER Josef, Mgr. Vedoucí oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 432 757 jrezner@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 227gnd6 801
GRÉZLOVÁ Michaela Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 917 726 mgrezlova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 227gnd6 801
MAKOVÝ Radek, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 191 rmakovy@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
STROUHALOVÁ Kristína, Mgr. Probační úředník 734 362 932 kstrouhalova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
ZUZANÍKOVÁ Michaela, Ing. Probační úředník 731 692 771 mzuzanikova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
ŠIMKOVÁ Marie, Mgr. Probační úředník 778 751 592 msimkova@pms.justice.cz Nádražní 20, 792 01 Bruntál Středisko Bruntál 227gnd6 801
MĚŘÍNSKÁ Jitka, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 773 jmerinska@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
TKÁČ Marek, Mgr. Vedoucí programového centra 778 724 265 mtkac@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
BĚHÁLKOVÁ Martina, Mgr. Probační úředník 734 362 970 mbehalkova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
JANKOVÁ Lucie, Ing. Probační úředník 737 244 559 ljankova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
MECNEROVÁ Veronika Probační asistent 725 961 429 vmecnerova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
PETŘEKOVÁ Karolína, Mgr. Lektor programového centra 773 783 929 kpetrekova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
POSPÍŠILOVÁ Magda, Mgr. Probační úředník 725 961 364 mpospisilova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
WARDECKI Piotr Slawomir, Mgr. Lektor programového centra 727 939 929 pwardecki@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
ZVONKOVÁ Marcela, Mgr. Probační úředník 731 679 918 mzvonkova@pms.justice.cz Politických obětí 128, 738 01 Frýdek - Místek Středisko Frýdek - Místek buggnew 802
KOLOMAZNÍKOVÁ Michaela, Mgr. Krajský vedoucí 584 459 417 733 625 160 mkolomaznikova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
POPELKOVÁ Radka, Mgr. Vedoucí střediska 584 459 418 734 362 936 rpopelkova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
KOTKOVÁ Jana, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 166 jkotkova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
SEDLÁČKOVÁ Ludmila Probační asistent 584 459 416 606 043 184 lsedlackova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
SKŘÍTKOVÁ Daniela, Mgr. Probační úředník 584 459 415 737 247 525 dskritkova@pms.justice.cz Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník Středisko Jeseník sxzgngk 803
TKÁČOVÁ Jana, Mgr. Vedoucí střediska 596 498 436 734 780 499 jtkacova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov kmrgnet 804a
KLIMENTOVÁ Markéta, Mgr. Probační úředník 596 498 435 734 362 940 mklimentova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov kmrgnet 804a
NĚMCOVÁ Lenka, Bc. Probační asistent 596 498 437 778 543 153 lnemcova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov kmrgnet 804a
RYCHTR ZITKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 596 498 439 737 247 522 jrychtrzitkova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov kmrgnet 804a
WERNEROVÁ Šárka, Mgr. Probační úředník 596 498 438 775 893 873 swernerova@pms.justice.cz Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov Středisko Havířov kmrgnet 804a
VALIÁN Radim, Mgr. Zástupce vedoucí střediska Karviná - Havířov 731 679 919 rvalian@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
BUDNIAKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 778 719 573 jbudniakova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
HAVLÁSKOVÁ Yvona, Mgr. Poradce pro oběti 725 807 328 yhavlaskova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
KVITOVÁ Lenka, Mgr. Probační úředník 778 719 572 lkvitova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
RASZKOVÁ Mariola, Mgr. Probační úředník 607 025 753 mraszkova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
VALIÁNOVÁ Radka, Mgr. Probační úředník 734 362 938 rvalianova@pms.justice.cz Zakladatelská 974/20, 735 06 Karviná Středisko Karviná 3ragngf 804
ŠŤASTNÝ Luboš, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 775 lstastny@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
LESKOVÁ Barbora, Mgr. DiS. Probační úředník 778 745 174 bleskova@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
MALÉŘOVÁ Monika Probační asistent 778 745 173 mmalerova@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
ORSAGOVÁ Romana, Mgr. Probační úředník 727 940 031 rorsagova@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
PALACKÁ Andrea, Mgr. Probační úředník 734 362 937 apalacka@pms.justice.cz Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín Středisko Nový Jičín tm4gnjx 805
MRÁZKOVÁ Taťána, Mgr. Vedoucí střediska 773 783 681 tmrazkova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
ANTLOVÁ Zuzana, Mgr. Probační úředník 725 917 727 zantlova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
BĚLOHLÁVEK Lukáš Probační asistent odborně administrativní 734 362 935 lbelohlavek@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
KALÁB Aleš, Mgr. Probační úředník 737 247 467 akalab@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MINÁŘOVÁ Evelína, Mgr. Probační úředník 720 949 098 eminarova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
MOKOŠOVÁ Helena Probační asistent 720 980 310 hmokosova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
POLČÁKOVÁ Lucie, Mgr. Probační úředník 737 247 468 lpolcakova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
SALVOVÁ Pavlína, Ing. DiS Probační úředník 720 977 252 psalvova@pms.justice.cz Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc Středisko Olomouc uqxgnbd 806
TESAŘ Petr, Mgr. Vedoucí střediska 731 692 776 ptesar@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
BEYER Dušan, Mgr. Probační úředník 734 362 939 dbeyer@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
BUBELA Tomáš, Mgr. Pracovník střediska 734 353 619 tbubela@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
DVOŘÁKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 725 961 640 pdvorakova@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
HEJÁTKO Pavel, Mgr. Probační úředník 725 997 123 phejatko@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
KUBÁNKOVÁ Petra, Mgr. Probační úředník 725 579 935 pkubankova@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
MAKOVÝ2 Radek, Mgr. Poradce pro oběti 727 940 191 rmakovy@pms.justice.cz Olomoucká 9/8, 746 01 Opava Středisko Opava f4fgm7r 807
PALOTÁŠOVÁ Táňa, Mgr. Vedoucí střediska 731 621 322 tpalotasova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
KAŠPÁRKOVÁ Monika, Mgr. Probační úředník 737 247 469 mkasparkova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
MAJSTRYSZINOVÁ Denisa Probační asistent 778 486 245 dmajstryszinova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
MANDÁTOVÁ MRVKOVÁ Eliška, Mgr. Probační úředník 734 362 933 emandatova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
MÁLEK Marián, Mgr. Poradce pro oběti 606 053 289 mmalek@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
ŠKRÁŠKOVÁ Martina, Mgr. DiS. Probační úředník 725 921 055 mskraskova@pms.justice.cz Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov Středisko Přerov cijgnh9 808
ČMAKALOVÁ Eva, Ing. Vedoucí střediska 773 794 439 ecmakalova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
GOLDOVÁ Anna Probační asistent agoldova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
HANUŠOVÁ Monika, Mgr. DiS. Poradce pro oběti 720 932 287 mhanusova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
HASALOVÁ Eva, Mgr. DiS. Probační úředník 734 362 942 ehasalova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
PAZDÍRKOVÁ Pavlína, Bc. Probační asistent odborně administrativní 737 247 465 ppazdirkova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
STAŇKOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 731 679 916 jstankova@pms.justice.cz M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk Středisko Šumperk 4fdgnjr 809
HROMADA Marek, Mgr. Vedoucí střediska 731 679 923 mhromada@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
HŘÍBKOVÁ Hana, Mgr. Poradce pro oběti 720 039 707 hhribkova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
KRAJÍČKOVÁ Martina, Mgr. Probační úředník 731 679 921 mkrajickova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
PELC Stanislav, Mgr. Specialista oddělení EMS pro Severomoravský soudní kraj 725 432 756 spelc@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
VRÁTNÍKOVÁ BUTOROVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 773 783 683 jvratnikovabutorova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
VRÁŽELOVÁ Jana, Mgr. Probační úředník 737 244 563 jvrazelova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
ŽÁKOVÁ Petra Probační asistent 734 362 941 pzakova@pms.justice.cz Mostecká 303, 755 01 Vsetín Středisko Vsetín xkqgmwj 810
BARTOŠOVÁ Zdenka, Mgr. Vedoucí programového centra 722 985 613 zbartosova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
ŠPEJROVÁ Kamila, Mgr. Vedoucí metodického oddělení 261 002 423 kspejrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
VÁLKOVÁ Pavla, Ing. Vedoucí oddělení správy majetku 261 002 633 pvalkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
PECKA Martin, Ing. Vedoucí oddělení IT 261 002 747 mpecka@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
ORSÁGOVÁ Zuzana, Mgr. Vedoucí oddělení vzdělávání 261 002 447 zorsagova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
KARBAN Michal, Mgr. Vedoucí analytického oddělení 261 002 437 mkarban@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
DOUŠOVÁ Vladimíra Vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví 261 002 645 vdousova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
DIENSTBIEROVÁ Jindra, Ing. Vedoucí projektového oddělení jdienstbierova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
BARTŮŠKOVÁ Stanislava, Mgr. Analytik - zpracovatel dat 261 002 438 sbartuskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
BAČKOVSKÝ Martin, MgA. Tiskový mluvčí 731 637 890 mbackovsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
BEJROVÁ Gabriela Asistentka ředitele gbejrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Sekretariát ředitele raeaa5y 000
BERECZ David Referent správy majetku - autoprovoz 261 002 631 dberecz@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
BREJCHOVÁ Dagmar Mzdová účetní 261 002 623 dbrejchova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
BURIANOVÁ Jana, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 428 jburianova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
DIMOVOVÁ Eliška, Bc. Metodik spisové služby a archivnictví 261 002 227 edimovova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
DUDÁŠOVÁ Jana Referent majetkové a finanční účtárny 261 002 642 jdudasova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
FLOCH Marcel Specialista IT 261 002 731 mfloch@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
FRENCL Luděk Referent správy majetku 261 002 651 lfrencl@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
GLEZGOVÁ Lenka, Mgr. Právník lglezgova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
HAMMER Jiří, Ing. Ph.D. Náměstek pro ekonomiku a provoz 261 002 615 jhammer@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
HOLEKOVÁ Světla Referent správy majetku 261 002 632 sholekova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
HOŘÁNEK Jiří, Mgr. Ing. Tajemník pro vnitřní řízení 261 002 526 jhoranek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek tajemníka pro vnitřní řízení raeaa5y 000
HOŠKOVÁ Eva Statistik 261 002 435 ehoskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Analytické oddělení raeaa5y 000
JAKEŠOVÁ Miroslava, Mgr. PR specialista 261 002 530 mjakesova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
JELEŇ Eduard, JUDr. Interní auditor 261 002 542 ejelen@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
KLABAN Vladimír, Mgr. Ing. Manažer EMS 261 002 541 vklaban@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek elektronického monitorovacího systému raeaa5y 000
KLAPKOVÁ MYSLÍKOVÁ Daniela, Mgr. Odborný pracovník oddělení vzdělávání 261 002 411 dklapkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
KOROUSOVÁ Veronika, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 439 vkorousova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KRATOŠKOVÁ Hana, Mgr. Metodik odborných činností 261 002 427 hkratoskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Metodické oddělení raeaa5y 000
KREJČIOVÁ Renata Metodik spisové služby a archivnictví rkrejciova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ekonomicko provozní raeaa5y 000
KŘEPINSKÝ Matěj, Mgr. Projektový manažer - Zpátky do života 261 002 222 mkrepinsky@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
MACKOVÁ Kateřina, Mgr. Lektor programového centra 720 029 501 kmackova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
MARCIÁN Oldřich Kontrolor 261 002 531 omarcian@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
MAREK Vlastimil, Bc. Specialista veřejných zakázek 261 002 524 vmarek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
MATOUŠKOVÁ Andrea, PhDr. Ředitel 261 002 515 amatouskova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek ředitele raeaa5y 000
NAČERADSKÁ Dominika, Mgr. Právník dnaceradska@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Právní oddělení raeaa5y 000
NOVOTNÁ Petra Referent správy majetku 261 002 652 pnovotna@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení správy majetku raeaa5y 000
PILMANN Jiří, Ing. Specialista IT 261 002 730 jpilmann@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
PODDANÁ Eva, Ing. PR specialista epoddana@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mezinárodní a tiskové oddělení raeaa5y 000
SEMÍKOVÁ Patricie, Bc. Administrátor projektu Zpátky do života 261 002 223 psemikova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
SVITÁKOVÁ Hana, Ing. Finanční manažer 261 002 224 hsvitakova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
SYCHROVÁ Věra Účetní 261 002 648 vsychrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
TRACHTA David, Mgr. DiS. Referent vzdělávání a odborných činností dtrachta@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení vzdělávání raeaa5y 000
TRUBKOVÁ Jaroslava Majetková účetní 261 002 639 jtrubkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
TULEJOVÁ Martina Personalistka (Středočeský, Západočeský, Severočeský a Severomoravský kraj, projekty, DPP a DPČ) 261 002 534 mtulejova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
VESELÁ Barbora Správce rozpočtu 261 002 640 bvesela@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
VETROVÁ Ladislava Účetní 261 002 647 lvetrova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení rozpočtu a účetnictví raeaa5y 000
VOJKŮVKOVÁ Kateřina, Mgr. Projekt NAIS - projektová manažerka 261 002 221 kvojkuvkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000
VYVADILOVÁ Kristýna, Ing. Personalistka (Ředitelství, Praha, Jihočeský, Východočeský a Jihomoravský kraj) 261 002 533 kvyvadilova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
VŮJTKOVÁ Blanka Asistentka ředitele 261 002 511 bvujtkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Sekretariát ředitele raeaa5y 000
ČERVENKOVÁ Jitka, Bc. Mzdová účetní 261 002 627 jcervenkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
ČEŇKOVÁ Sára Personální asistentka 261 002 536 scenkova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Personální oddělení raeaa5y 000
ŘÍHOVÁ Beata Pomocná mzdová účetní brihova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Mzdové oddělení raeaa5y 000
ŠIMEK Martin Specialista IT MIMO PROVOZ msimek@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Oddělení IT raeaa5y 000
ŠLESINGEROVÁ Kateřina, Mgr. Náměstek pro probaci a mediaci 261 002 415 kslesingerova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Úsek odborných činností raeaa5y 000
ŠPEJRA Martin, Mgr. Kontrolor odborných činností 261 002 433 martinspejra@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Útvar interního auditu a kontroly raeaa5y 000
ŠTURSOVÁ Manuela, Mgr. Lektor programového centra 720 029 619 mstursova@pms.justice.cz Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1 Projektové oddělení raeaa5y 000