cs

Vzdělávání specialistů na elektronický monitoring

Ve dnech 29. 10. až 21. 11. 2019 probíhala pilotní realizace vzdělávání specialistů na elektronický monitoring. Podle nové směrnice PMS prošlo 11 kolegů modulem zaměřeným na praktickou část elektronického monitoringu, část metodickou a část věnovanou trestnímu právu. Kolegové absolvovali celkem 64 hodin výuky a výcviku vedených vedoucími oddělení elektronického monitoringu v soudních krajích, lektorem na trestní právo Mgr. Martinem Šámalem, soudcem Okresního soudu Ústí nad Labem, a krajskou metodičkou pro trest domácího vězení – Mgr. Jitkou Měřínskou (PMS Frýdek – Místek). V současné závěrečné fázi vzdělávání absolvují kolegové ověření získaných znalostí a dovedností formou osobní účasti metodických koordinátorů či tutorů přímo při své práci v terénu.