cs

Tématem dalšího Tour Probační a mediační služby byla bezpečnost v Teplicích

Tour Probační a mediační služby - Teplice

Ve středu 10. května 2023 proběhla v prostorech Regionální knihovny v Teplicích další zastávka Tour Probační a mediační služby s podtitulem: „Jak bezpečno je v Teplicích?“ Setkání mělo formát veřejné diskuse a kromě Služby samotné se na něm představili i zástupci Policie ČR, Městské Policie Teplice, Vazební věznice Teplice a neziskové organizace White Light I., z. s. a Květina, z.s.

Beseda se tematicky věnovala preventivní činnosti i následné práci s pachateli a oběťmi trestných činů. Zástupci z řad státních i nestátních organizací představili svoji činnost a konkrétní programy, kterými ve vzájemné spolupráci naplňují své poslání – ochranu společnosti a bezpečí pro občany v kontextu Teplic. Následně proběhla živá diskuse nad představenými tématy, která završila a oživila celou besedu. Dotazy do diskuse bylo možné zaslat předem. Diskusní večer proběhl pod záštitou a za účasti primátora města Teplice Bc. Jiřího Štábla, který se do diskuse také aktivně zapojil.

Posluchači zaplnili reprezentativní sál a vytvořili velice milou a vstřícnou atmosféru. Zúčastněné organizace se shodly na výhodách a potřebnosti vzájemné kooperace. Velké díky patří pracovníkům knihovny, kteří poskytli prostory a pomoc při organizačním zajištění akce.