Napište nám

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Často kladné otázky

Potřeboval bych přesunout konzultaci na další týden.

Kontaktujte prosím přímo svého probačního úředníka nebo asistenta.

Veškeré kontakty najdete na https://www.pmscr.cz/kontakty/


Je možné mít v probační a mediační službě praxi?

Obecně lze říct, že praxi střediska umožňují - je však nutná osobní domluva s vedoucím střediska.

Veškeré kontakty najdete na https://www.pmscr.cz/kontakty/


Je možnost vykonávat dohled v cizině?

v případě, kdy je nad odsouzeným stanoven z rozhodnutí soudu výkon dohledu, je povinností místně příslušného střediska tento dohled vykonávat. V případě, že osoba, která se musí dohledu PMS ČR podrobit, nemá stanoveno omezení v podobě povinnosti zdržovat se v místě bydliště, případně neopouštět území ČR, může tato osoba i v průběhu výkonu dohledu cestovat podle svého uvážení a potřeb i mimo území ČR. Výkon dohledu nicméně nemůže být z tohoto důvodu přerušen nebo omezen. V praxi v těchto případech existují dvě možnosti:

1. odsouzený svoje úmysly zdržovat se dlouhodobě mimo území ČR předem projedná s probačním úředníkem, který je oprávněn zjišťovat důvody a rozsah pobytu této osoby mimo ČR. Podle podmínek stanovených soudem, potřeb výkonu dohledu a v souladu se stanoveným probačním plánem pak probační úředník stanoví společně s klientem pravidla a podobu toho, jak budou v kontaktu i v době, kdy bude klient pobývat v zahraničí. Řada našich klientů pracuje i v průběhu dohledu v zahraničí a i tak jsou s probačním úředníkem v osobním a jiném kontaktu, dokládají PMS potřebné informace (kde pracují, kde bydlí, jaký mají legální příjem, jak plní závazky atd.). V řadě případů je tedy propojení povinnosti podrobit se dohledu a zdržování se mimo ČR zvládnutelné.

2. druhou možností a to zejména v případě, kdy se osoba hodlá zdržovat v zahraničí delší dobu, může být podání žádosti o předání výkonu rozhodnutí (tj. dohledu) do jiné země a to vč. odůvodnění této žádosti. Tato procedura vyžaduje delší přípravu a obsahuje několik administrativních postupů. Proto se používá zejména v případě, kdy se např. osoba, která se má dohled podrobit, chce přestěhovat a trvale zdržovat na území jiného státu.

Zvláště důležité je, aby odsouzený své plány zdržovat se mimo území ČR včas řešil, protože v případě, kdy se odsouzený výkonu dohledu vyhýbá (např. odjede bez vyrozumění PMS do zahraničí) a probační úředník tak s klientem ztratí osobní a jiný kontakt, je povinností PMS vyrozumět příslušný soud a to z důvodu, že odsouzený neplní podmínky zkušební doby a porušuje tak podmínky stanoveného dohledu


Další časté otázky

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.