Napsali o nás

Dny restorativní justice probíhají napříč celou Českou republikou

Publikováno: 27.11.2017

Ve druhé polovině listopadu se ve většině evropských zemí, ale také v Kanadě či Nepálu, pořádá tzv. Týden restorativní justice. Probační a mediační služba se do této akce zapojila již v minulém roce a v rámci letošního konání pro všechny zájemce přichystala se svými partnery mnoho akcí, které probíhají ve dnech 19. - 30. listopadu 2017 napříč celým Českem.

Nechybí mezi nimi promítání filmů, besedy, přednášky, ale také tzv. pohovory nanečisto se zájemci o práci z řad odsouzených. Kompletní program a další informace naleznete na internetové stránce
A co je to vlastně ta restorativní justice? Dlouhou dobu bylo v trestním řízení vždy na prvním místě potrestání pachatele, který trestný čin spáchal. Postupem času se ale trestní systém posouvá do bodu, kdy namísto prvků tradiční retributivní (trestající) justice, která má za cíl primárně prokázat pachateli vinu a uložit mu adekvátní trest, se čím dál více uplatňují prvky justice restorativní, tedy obnovující. Pachatel je v rámci restorativní justice seznamován s důsledky spáchaného trestného činu na konkrétní oběť a na její okolí. Je veden k tomu, aby v řešení těchto následků byl aktivní a mohl tak svým přístupem oběti nahradit újmu hmotnou i morální. Tento nový úhel pohledu výstižně vyjádřil Howard Zehr, americký kriminolog, který je považován za průkopníka myšlenek restorativní justice: "Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení." V mnoha případech tak dochází k tomu, že se obě strany, pachatel i oběť, společně setkají tváří v tvář a danou věc společně vyřeší v rámci mediace.
Stali jste se obětí trestného činu? Ve Vaší těžké situaci Vám může pomoci Probační a mediační služba, jejíž poradny v rámci projektu „Proč zrovna já? II“ jsou po celé České republice. Služeb těchto poraden může využít každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na věk, pohlaví či způsobenou újmu. Poradny Vám mohou pomoci zorientovat se v trestním řízení, objasnit Vaše práva, poradit s nárokem na náhradu škody či s odškodněním. Součástí služeb je také poskytování psychické podpory při zvládání svízelné životní situace. V Liberci lze poradnu kontaktovat přímo na středisku.
Probační a mediační služby na adrese náměstí Dr. E. Beneše 585, ve druhém patře, a to bez objednání v následujících hodinách: úterý 08:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, středa 08:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, čtvrtek 08:00 – 10:00.
Lépe však uděláte, pokud si konzultaci domluvíte přímo s poradcem, a to buď pomocí e-mailové adresy mailto:blafka.pms@gmail.com či zavoláním na telefonní číslo 727 873 121.

Dohlíží na ty, kteří neskončili ve vězení

Publikováno: 23.11.2017

Českolipsko – Alternativní tresty jsou nedílnou součástí trestního soudnictví.
Garantem v této oblasti justice je už 17. rokem Probační a mediační služba (PMS). Fungování českolipské pobočky si na úterním setkání pochvalovali zástupci policie, vězeňské služby i okresního soudu.
Zúčastněné strany především diskutovaly nad vývojem trestní politiky v oblasti uplatňování trestů, které nejsou spojeny s přímým uvězněním. „Ne každý pachatel musí nutně skončit ve vězení. Ne pro každého je tou nejlepší cestou k nápravě pobyt za mřížemi.
pravě Česká
justice proto stále rozvíjí alternativní možnosti, jak zacházet s pachateli trestných činů, ale také jak podpořit jejich oběti,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Probační a mediační služba má na starosti řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Zajišťuje obecně prospěšné práce, domácí vězení, podmíněné odsouzení, nebo připravuje vězně k podmíněnému propuštění z výkonu trestu.

ROZPAČITÉ ZAČÁTKY

Samotné počátky fungování PMS popsal ředitel strážské věznice Ladislav Blahník jako hodně rozpačité. Zaměstnanci věznice podle jeho slov před 17 lety nevěděli, co mohou od probačních pracovníků očekávat, a zdálo se jim, že budou jen dublovat činnost sociálních pracovníků. Zpočátku soud pověřoval PMS jen zajištěním trestu obecně prospěšných prací. „V roce 2008 pak přistoupilo probační státní zastupitelství na model, který akceptoval schopnost probačních úředníků zhodnotit vymahatelnost ukládaných trestů,“ dodala Baláková.
Na Českolipsku pracuje pobočka PMS se stovkami lidí. V kartotéce má kolem 700 případů. „Máme kolem pět seti klientů, pracujeme se všemi věkovými kategoriemi. Jedná se o případy bagatelní trestné činnosti až po vrahy, kteří jsou podmínečně propuštěni,“ uvedla pracovnice PMS v České Lípě Lucie Pácová.

Liberecký deník str.3 (kch)

Probíhají Dny restorativní justice, zahájil je film René

Publikováno: 23.11.2017

Ve středu 22. listopadu oficiálně začaly Dny restorativní justice, které se letos konají v České republice vůbec poprvé. Série osvětových a kulturních akcí, chce široké veřejnosti představit způsoby práce, která se soustředí na nápravu situace po trestném činu a na práci s obětí, pachatelem i komunitou. Koncept restorativní justice považuje trestný čin za sociální konflikt mezi dvěma a více jednotlivci či stranami, a proto jej lze vyřešit pouze cestou spolupráce všech zúčastněných. Besedy, přednášky a promítání filmů, které se během druhé poloviny listopadu konají na několika místech České republiky, odstartovalo v Kině Pilotů v Praze promítání dokumentárního snímku René z roku 2008. Dny restorativní justice pořádá Probační a mediační služba ve spolupráci s Vězeňskou službou a neziskovou organizací RUBIKON Centrum.

Promítání snímku René se účastnila i autorka dokumentu, režisérka Helena Třeštíková, se kterou měli diváci po jeho skončení možnost hovořit. Publikum nejvíc zajímalo, jak se dnes daří hlavní postavě – Renému, jehož život rozdělený mezi delší pobyty ve věznici a kratší na svobodě režisérka mapovala mezi roky 1988 a 2007. „René už nyní čtyři roky žije na svobodě se svojí partnerkou a jejím dítětem, pracuje a stará se o rodinu,“ uvedla režisérka, která zároveň prozradila, že pokračuje v časosběrném mapování jeho života. „Pokud se nestane nic výjimečného, pokračování filmu by mohlo mít mnohem nadějnější vyznění než první snímek,“ naznačila.

Režisérka také ocenila pozitivní vývoj v oblasti práce s odsouzenými: „Viděla jsem, jak vypadalo vězení pro mladistvé před 30 lety. Jsem moc ráda, že jste udělali takový pokrok v zacházení s trestanými lidmi. Je to i díky Probační a mediační službě. Ráda bych poděkovala za každou zachráněnou duši,“ uvedla Helena Třeštíková.

Podle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové by zfilmovaných 20 let života Reného bývalo mohlo vypadat jinak, kdyby se nedostal do vězení ještě před pádem komunismu, ale dnes: „Kdyby žil René o 20 let později, patrně by na začátku dostal alternativní trest, trestní justice by s ním lépe a efektivněji pracovala, a jeho život se mohl odvíjet jinak,“ řekla Andrea Matoušková.

Mottem Dnů restorativní justice je citát od průkopníka tohoto směru Howarda Zehra: „Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení“. Koncept restorativní justice totiž vychází z předpokladu, že trestný čin je sociální konflikt mezi dvěma a více jednotlivci či stranami, proto jej lze účinně řešit pouze za podmínky spolupráce všech stran. Klade se důraz na aktivní zapojení oběti i pachatele při řešení následků způsobených trestným činem a na obnovení poměrů před jeho spácháním.

Historie Dnů restorativní justice sahá do 90. let minulého století v Kanadě, odkud se rozšířila do dalších zemí. Dnes se pořádají v desítkách zemí po celém světě, od Belgie až po Nepál. V České republice proběhne přes 20 akcí.
http://www.rozvojprogramu.cz/program

tiskové oddělení - Ministerstvo spravedlnosti ČR

Probační služba bilancovala své sedmnáctileté působení v trestním soudnictví.

Publikováno: 21.11.2017

Ne každý pachatel trestného činu musí nutně skončit ve vězení. Ne pro každého je jedinou a tou nejlepší cestou k nápravě pobyt za mřížemi. Česká justice proto rozvíjí alternativní možnosti, jak zacházet s pachateli trestných činů a jak zejména podpořit oběti trestných činů.

V Česku již sedmnáctým rokem funguje tak trochu jiné soudnictví, restorativní justice. Ta aktivně zapojuje oběti trestných činů do trestního řízení, zdůrazňuje jejich práva a vede pachatele k převzetí odpovědnosti za jeho činy a k nápravě způsobené škody. Tento koncept jde v práci s oběťmi a pachateli trestných činů dál než tradiční trestní soudnictví, které si většina veřejnosti spojuje jen s posláním pachatele za mříže. Garantem restorativního pojetí justice v České republice je Probační a mediační služba.

V úterý 21. listopadu dopoledne se v rámci Dnů restorativní justice konalo ve středisku Probační a mediační služby v České Lípě bilanční setkání představitelů Okresního soudu v České Lípě, českolipského Okresního státního zastupitelství, Územního odboru Policie České republiky v České Lípě a Věznice ve Stráži pod Ralskem.

Zúčastněné strany diskutovaly nad sedmnáctiletým vývojem trestní politiky v oblasti uplatňování trestů nespojených s přímým uvězněním. Samotné počátky popsal ředitel strážské věznice plk. Mgr. Ladislav Blahník jako hodně rozpačité. Zaměstnanci věznice před sedmácti lety nevěděli, co mohou od probačních pracovníků očekávat, a zdálo se jim, že budou jen dublovat práci sociálních pracovníků. Zpočátku soud pověřoval probační pracovníky zajištěním trestu obecně prospěšných prací. V roce 2008 pak přistoupilo probační státní zastupitelství na model, který akceptoval schopnost probačních úředníků zhodnotit vymahatelnost ukládaných trestů. Dnes probační služba zajišťuje obecně prospěšné práce, domácí vězení, podmíněné odsouzení, předjednává s pachateli tresty nespojené s vězením a připravuje vězně k podmíněným propuštěním.

Aktivitám probační služby bylo již od samotného počátku nakloněné vedení Územního odboru Policie České republiky v České Lípě. Vedoucí Územního odboru PČR v České Lípě plk. Mgr. Petr Rajt tuto alternativu ke stávajícímu trestnímu soudnictví vnímá jako velmi potřebnou a efektivní.

Také předseda Okresního soudu Mgr. Milan Vencl v České Lípě pokládá činnost probačních pracovníků za vysoce profesionální a především oceňuje jejich projekty zaměřené na práci s podmíněně propuštěnými, na poradenství obětem trestných činů a na práci s delikventní mládeží.

Vedoucí střediska Probační a mediační služby v České Lípě Mgr. Petra Špinková si velmi váží přístupu všech spolupracujících institucí, které za uplynulých sedmnáct let podporovaly probační pracovníky v jejich úsilí a pomohly jim tak k úspěšnému složení jejich maturity ze zavádění inovativních přístupů nejen k pachatelům trestných činů, ale především k jejich obětem.

i-noviny.cz

Den restorativní justice se koná v jabloneckém Spolkovém domě

Publikováno: 21.11.2017

Tradiční pojetí řešení trestné činnosti staví do popředí potrestání pachatele, cílem je tedy hlavně prokázání viny a uložení trestu. V rámci tohoto procesu není počítáno s aktivním zapojením pachatele ani jeho oběti.

Postupem času se začalo ukazovat, že tento přístup má své nedostatky a to v podobě vysoké naplněnosti věznici, vysoké míry recidivy, nízké míry přijetí viny na straně pachatele a absence pocitu spravedlnosti na straně obětí. Do trestních systémů tak postupně začaly pronikat prvky restorativní justice. Restorativní, tedy obnovující, přístupy se na trestnou činnost dívají jinak.
Tento odlišný pohled vystihuje vyjádření průkopníka myšlenek moderní restorativní justice Howarda Zehra: „Namísto chápání spravedlnosti jako odplaty je možné ji vnímat jako obnovu. Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení." V českých podmínkách je uplatňování tohoto přístupu spojeno se změnami v legislativě a vznikem Probační a mediační služby v roce 2000.
„Cílem restorativní justice je v co největší možné míře zapojit do řešení následků trestného činu pachatele, jeho oběť a i jejich širší okolí, které bylo trestným činem rovněž zasaženo, aby svým aktivním přístupem měli možnost ovlivnit výsledek trestního řízení. To je obrovský rozdíl oproti tomu, když pachatel a oběť jen pasivně čekají na výsledek - uložení trestu," sdělil Štěpán Sobotík, vedoucí Probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou.
Pachatel je tak od počátku konfrontován s důsledky svého jednání na konkrétního člověka a veden k jejich řešení, čímž je již hned po spáchání činu nastartován proces nápravy pachatele. Do centra pozornosti se pak dostávají oběti trestných činů, jejich potřeby a představy o řešení věci. V ideálním případě pak strany dojdou k tomu, že mají zájem věc společně vyřešit a setkají se tváří tvář společně u mediačního jednání.
„Určitě bych toto doporučovala každému, kdo má takovou nepříjemnou zkušenost. Už jen pro klid, pokud je útočník i napadený ze stejného města, hodně se při tomto setkání vysvětlí. Ze setkání jsme měli obavy, ale naštěstí zbytečné," uvedla k realizované mediaci matka oběti loupežného přepadení. Výzkumy jasně prokazují, že restorativní procesy zvyšují pocit spravedlnosti na straně pachatele i oběti, snižují míru recidivy zejména u prvopachatelů a zvyšují šance na získání kompenzace pro oběť. Výsledkem tohoto procesu může být schválení mimosoudního řešení státní zastupitelstvím či soudem, případně uložení alternativních trestů.
Alternativní tresty jako jsou trest obecně prospěšných prácí, trest domácího vězení, či podmíněné tresty s dohledem v sobě rovněž nesou řadu restorativních prvků. „Odsouzení k trestu obecně prospěšných prací v uplynulých pěti letech odpracovali téměř 35 tisíc hodin ve prospěch neziskových organizací, nemocnic, sportovní klubů, obcí, měst a farností po celém Jablonecku," dodala Lenka Langerová pracovnice Probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou.
Je to nejčastěji využívaný alternativní trest, jeho vykonatelnost v našem okrese se pohybuje u hranice 80 %. Zajímavým trestem je i trest domácího vězení, který pachatele omezuje na jeho svobodě, avšak zároveň mu umožňuje zachovat si rodinné vazby a zůstat v pracovním procesu. Stát tím ušetří nemalé finanční prostředky, samotné náklady tohoto trestu jsou několikanásobně nižší než pobyt odsouzeného ve vězení. „Lze očekávat výraznější ukládání tohoto trestu v příštím roce, jelikož bude spuštěn moderní elektronický monitorovací systém. Odsouzení k domácímu vězení budou nepřetržitě monitorováni prostřednictvím tzv. náramku" vysvětluje Dagmar Růžičková, která má tento trest na středisku Probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou na starost.
„V případě, že chcete vědět víc k problematice restorativní justice, pomoci obětem trestných činů či alternativním trestům přijďte za námi na Den restorativní justice" zve vedoucí Probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou. Den restorativní justice se uskuteční 21. 11. 2017 od 12:00 do 18:00 ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou.

Program - Den restorativní justice

dne 21. 11. 2017, Spolkový dům, Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou
Velký sál12:00 - 13:151. Blok - Restorativní justice - Co to je a k čemu je to dobré?Zahájení dne, Promítnutí krátkého filmu, Komentář justičních partnerů, Diskuze 13:30 - 15:452. Blok - Alternativní tresty a společnost - Jak napravujeme?Představení trestu domácího vězení, podmíněného trestu s dohledem, obecně prospěšných pracíBeseda s odsouzenými vykonávajícími alternativní tresty i se zástupci komunity, kteří jsou do výkonu trestů zapojeni16:00 - 17:303. Blok - Pomoc obětem trestných činů a trestní mediace - Jak pomáháme?Představení činnosti Poradny pro oběti trestných činů (Projekt „Proč zrovna já? II") a trestní mediace jako jiné cesty ke spravedlnosti, Diskuze17:30 - 18:00 Zakončení dneVyhlášení vítězů výtvarné soutěžeVylosování vítěze hry pro veřejnost Malý sál12:15 - 17:30 Výtvarná soutěž studentů Gymnázia Jablonec nad Nisou na téma „Odpouštění a usmíření" Zapojte se do hlasování a zvolte vítězná díla, která se stanou součástí střediska Probační a mediační služby (výzdoba mediační místnosti)Hra pro veřejnost - Nelehká rozhodnutí Posbírejte indicie a najděte správné řešení Poznej svého probačního úředníka Chcete vědět víc? Nebojte se zeptat!

nasejablonecko.cz 19.11.2017

Dohoda je lepší než rozsudek

Publikováno: 30.10.2017

Mediátor jako nestranná třetí osoba může strany sporu přivést k vzájemné dohodě. Mediace šetří nejen náklady za soudní výlohy, ale hlavně nervy stranám konfliktu.

Jeden starý právnický bonmot říká, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Každý soudní spor má totiž dvě strany, terminologicky správně řečeno – protistrany. Přísloví tak navádí k závěru, že vyhrát může jen jeden. Ale co když se před soudem nerozhoduje jen o výši dluhu, který se musí zaplatit? Konec konců v soudní síni proti sobě sedí vždy lidé: manželé, sousedé, sourozenci nebo kolegové z práce. A rozsudek mimo meritum věci rozhodne i o osudu jejich vzájemných vztahů.

„Mediaci jsem nařídil u sousedského sporu, kdy vznikla nová stavba na samé hraně dvou pozemků. Existovalo tak velké riziko, že rozsudek ve prospěch kterékoliv strany by mezi sousedy spustil dlouhodobou nevraživost,“ uvedl případ, ve kterém nařídil setkání s mediátorem, soudce Okresního soudu ve Vsetíně Pavel Punčochář.

Šance na záchranu vztahů

„Soud může nařídit setkání s mediátorem v maximálním rozsahu tří hodin,“ vysvětluje Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Za takové setkání účastníci zaplatí 400 korun za každou započatou hodinu. Zpravidla si náklady strany rozdělí rovným dílem. „Mediátor jim na této schůzce vysvětlí, jak mediace probíhá a v čem jim může být užitečná. Je pak na rozhodnutí obou klientů, zda mediaci podstoupí,“ popisuje princip dobrovolnosti Dana Vrabcová, místopředsedkyně Asociace mediátorů ČR.

Statistika ministerstva spravedlnosti eviduje v posledních dvou letech dvojnásobný nárůst nařízených setkání s mediátorem v civilních věcech. V českém povědomí přesto mediace zakořeněná není. „Jedni z mých posledních klientů nebyli z nařízeného setkání s mediátorem nadšeni, protože vůbec nevěděli, co od ní mají očekávat. Hned po prvním setkání jim ale mediace začala dávat smysl,“ popisuje jeden ze svých případů mediátorka a advokátka Alena Márová. Řešila tříletý spor o vypořádání společného jmění manželů. „Po dvou a půl hodinách jsem s klienty vytvořila smysluplnou dohodu, která byla pro oba vyvážená a dala jim jistotu, co bude,“ popsala Márová. A dodala, že mediace klienty zbavila obav, že se budou muset zařídit podle toho, jak rozhodne soud.

Mimo v úvodu zmíněný bonmot je pro právně-laické prostředí typická věta: Poženu to k soudu! Problém ale může vzniknout už i u prvotního právního úkonu – žaloby. „Strany mnohdy neumí pojmenovat skutečný problém, a tak často žalují něco jiného, než potřebují, jakýsi zástupný problém,“ popisuje mediátor a rozhodce Martin Svatoš. Podle jeho zkušeností se často až v průběhu mediace přijde na to, o co protistranám skutečně jde.

Dřív, než přijde soudní obsílka

„Často lze také už ze samotného návrhu na zahájení řízení a první reakce protistrany odhadnout, zda jde stranám o řešení sporu samotného, nebo o principiální spor, který je důsledkem konfliktu v tzv. destruktivní fázi,“ popisuje Punčochář s tím, že mediátor může mezi stranami vyřešit i další okruh sporů nad rámec soudního řízení.
Je ale potřeba uvést, že cesta k mediátorovi nevede jen přes soudní síň. Tak jako advokáta si každý může vybrat i mediátora a svůj problém u něj s protistranou otevřít. Podle Márové jsou pro volbu mediace příhodné dva momenty. „Do mediace je vhodné vstoupit ještě předtím, než přijde obálka s modrým pruhem. Právníci mohou totiž slohem, kterým je žaloba napsaná, problémy ještě prohloubit,“ konstatovala Márová na Dnech mediace, které koncem října pořádala Probační a mediační služba.

Tím druhým momentem může být situace, kdy se spory táhnou už řadu let, jejich aktéři jsou ze soudů unaveni a chtějí se už prostě dohodnout. Devadesát procent případů, které řeší Asociace mediátorů jsou rodinné mediace. Průměrně u mediátora rozvádějící se rodiče stráví tři až šest hodin. „Řeší hlavně, jak se který z nich bude podílet na výchově a péči o dítě, jakým způsobem budou rozhodovat o důležitých věcech nebo kde budou děti bydlet,“ uvedla Vrabcová. Mimo rozvodovou agendu mediátoři řeší často sousedské nebo pracovní spory. Jejich řešení obvykle vykrystalizuje během jednoho až tří hodinových setkání s mediátorem. Agendu mediátorům rozšiřují i spory v rámci obchodních vztahů. Mediaci často volí obchodní společnosti, protože nechtějí pošpinit dobré jméno podniku. „Často se vyskytují spory s nemovitostmi nebo spory z dodaných přístrojů a techniky, které nesplňují požadavky jedné strany,“ uvedl Svatoš. Prostřednictvím mediace firmy řeší také konflikty v rámci korporace, ať už mezi jednotlivými zaměstnanci nebo entitami jednoho koglomerátu. Úspěšnost mediace je přitom velmi vysoká. „Nejčastěji strany uzavřou tzv. mediační dohodu, ale někdy k tomu formální dokument nepotřebují a rovnou na místě si například dluh zaplatí,“ popisuje Svatoš, podle jehož praxe dojde alespoň k částečnému smíru v 80 procentech případů. Ministerstvo spravedlnosti chce alternativní řešení sporů rozšířit. Zřídilo tak 14 člennou pracovní skupinu složenou ze soudců, mediátorů a právních expertů. Výsledkem jejich práce bude metodika, která soudcům pomůže určit případy vhodné k mediaci. Materiál ministerstvo zveřejní na konci listopadu.

Oběť a pachatel

Mimo civilní agendu je možné mediaci vést i na poli trestních věcí. Bezplatnou mediaci mezi pachatelem a obětí provádí úředníci Probační a mediační služby. Jejím smyslem je přispět ke zmírnění následků trestného činu pro oběť a motivovat pachatele k převzetí odpovědnosti za škody, které svým jednáním způsobil. Skrze mediátora může oběť s pachatelem dospět ke společné dohodě o urovnání konfliktu a náhradě škody. Dohoda je pak podkladem pro rozhodování státního zástupce nebo soudce. Mimo náhradu škody je mediace prostředkem i jisté satisfakce oběti, kdy pachatele seznámí s dopady jeho činu na život oběti.

Počet mediací meziročně vzrostl na dvojnásobek

* V civilní agendě soudy v roce 2015 nařídily 315 setkání s mediátorem. Z toho 87 případů skončilo smírem obou stran.
*V loňském roce české civilní soudy nařídily mediaci v celkem 658 případech, z nichž už smírnou dohodou skončila bezmála polovina – 254.
* Mediaci mezi obětí a pachatelem trestných činů poskytuje bezplatně Probačnía mediační služba.
* Soud může nařídit první setkání s mediátorem v rozsahu maximálně tří hodin. Strany sporu platí za každou započatou hodinu 400 korun. Zpravidla si protistrany účet za informativní schůzku rozdělí.
* Pokud se účastníci sporu dobrovolně rozhodnou v mediaci pokračovat, platí podle sazebníku jednotlivého mediátora.
* U rodinných mediací se cena pohybuje od 1000 korun za hodinu.
* V obchodní agendě je sazba od 2000 do 5000 korun za hodinu.
* Bezplatnou mediaci mezi pachatelem a obětí provádí úředníci Probační a mediační služby.

Lidové noviny str. 14 Právo a justice KATEŘINA KOLÁŘOVÁ

Pomáhají obětem

Publikováno: 27.10.2017

Klatovsko – Pomoc obětem trestných činů – to bylo hlavní téma Dne mediace, který se konal ve středisku Probační a mediační služby (PMS) v Klatovech. Zúčastnili se ho zaměstnanci Policie ČR, státního zastupitelství, okresního soudu, neziskových organizací i sociálních odborů městských úřadů z regionu.
„Účastníci setkání byli mj. seznámeni s projektem Proč zrovna já? II, v jehož rámci byla při středisku PMS v Klatovech zřízena poradna pro oběti trestných činů, která již od dubna 2017 nabízí obětem v regionu nejen psychosociální péči a poradenství při vyrovnávání se s dopady trestných činů, ale i základní právní informace týkající se například práv obětí či orientace v trestním řízení. Klienti rovněž oceňují podporu při získávání peněžité pomoci určené obětem trestných činů, vyplácené Ministerstvem spravedlnosti ČR,“ informovala vedoucí klatovského střediska PMS Jana Fremundová.
Dodala, že poradkyně v roli zmocněnce často rovněž doprovází klienty například na policii, státní zastupitelství, k soudu, do zdravotnických zařízení, na úřady státní správy apod. Všechny tyto služby jsou poskytovány anonymně a zdarma.
Poradna sídlí v budově soudu v Dukelské ulici v Klatovech a má poradenské hodiny pro veřejnost v pondělí od 11 do 14 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin. Poradkyni pro oběti trestných činů, Petru Pavlíkovou, je ale možné kontaktovat i mimo uvedené dny, a to na telefonu 725 807 231 nebo na emailu pavlikova. pms @gmail.com.
„V rámci Dne mediace byla pracovníkům v sociálních službách nabídnuta také možnost dalšího bezplatného vzdělávání zaměřeného na problematiku obětí trestných činů. Opakovaně byla zdůrazněna efektivita a přínos mediace pro oběti i poškozené, což bylo doloženo dvěma příklady,“ dodala zástupkyně vedoucí klatovské probační služby Martina Mazancová.

Klatovský deník str. 3 Region/zpravodajství (ki)

„Probačka“ má smysl. Dává kriminálníkům druhou šanci

Publikováno: 25.10.2017

Probační služba mírní také traumata poškozených.

Litoměřicko – Probační a mediační služba vrací kriminálníky do společnosti.

Ruku podala i zoufalému otci, který se dostal do spirály dluhů a trestných činů.

Úředníci „probačky“ se potkali se 40letým Petrem v době, kdy přebýval v neutěšených podmínkách. „Když jsem přišel o barák, vzal moji rodinu k sobě kamarád, který ale kvůli své přítelkyni zazdil dveře,“ vzpomíná Petr. Dovnitř chodili oknem, bydleli v místnosti bez elektřiny. Petr vyrůstal v chudých poměrech bez otce v Praze. Po narození vlastního syna si v regionu na hypotéku koupil s přítelkyní dům. Od 18 let byl za drobné přečiny šestkrát trestaný podmíněnými tresty, v roce 2010 přišel zlom. V opilosti kradl a navíc nelegálně držel zbraň, za což mu hrozila basa. „Vězení je moc. Znám lidi, kterým se v kriminálu líbí. Je tam teplo, nemusí nic řešit. Ale já mám dítě,“ říká Petr.

Postupně přišel o stálý příjem, nemohl splácet hypotéku a vzali mu barák. Poté, co si odkroutil obecně prospěšné práce, uložil mu soud v dalším trestu dohled probačního úředníka. Nakonec mu pomohly konzultace na probačce, spolupráce s úřadem práce a insolvenční správce. Vyhlásil bankrot, statisícový dluh má splatit do několika let.

ZVEDNOUT SE ZE DNA

Dnes už je Petr polepšený a pracuje jako řidič se stálým příjmem. „Vždycky jsem to chtěl dělat. Kolegové mě mají rádi a jsem na svou práci pyšný,“ pochvaluje si muž, který nyní s rodinou bydlí na ubytovně. „Člověk musí chtít sám,“ popisuje Petr, jak se zvedl ode dna.

S tím souhlasí i vedoucí litoměřického střediska Probační a mediační služby Pavel Illichmann. „Úřady lidem pomohou, ale musí chtít sami. Je hrozně těžké měnit hotového člověka a i malinká změna je velký pokrok,“ připomíná. V zahraničí je probační služba běžná, v Čechách začala působit až od roku 2001. Je jakýmsi prostředníkem mezi poškozeným a pachatelem, přičemž hájí zájmy celé společnosti. Snaží se o aktivní zapojení zúčastněných stran v trestním řízení. Je pomocnou rukou státu těm, kdo spáchali trestný čin a mají vůli to napravit, ale také obětem trestných činů. I ti se mohou obrátit na pracovníky probační služby s žádostí o odbornou pomoc.

Mnozí netuší, že něco takového existuje. „Vyšetřovatelé policie informují obviněné i poškozené o našem úřadu, ale když o nás nic nevědí, většina z nich si k nám cestu nenajde,“ mrzí Illichmanna.

Litoměřický deník str. 2 Litoměřicko JAROSLAV BALVÍN

Zkušený mediátor pozná, když pachateli jde jen o mírnější trest,

Publikováno: 20.10.2017

říká ředitelka Probační a mediační služby

V Česku roste počet případů, ve kterých se strany v občanskoprávních sporech snaží řešit problém bez soudu, a obracejí se proto na mediátora. Klesá naopak počet trestních mediací, při kterých dojde k jednání mezi pachatelem a obětí. „Věřím, že letošek je zlomový a od příštího roku se vrátíme tam, kde jsme byli před dvěma lety,” říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Počet trestních mediací podle Matouškové vypovídá o situaci Probační a mediační služby, ve které se nachází alespoň dva roky.

„Museli jsme upřednostnit před našimi aktivitami v přípravném řízení výkon alternativních trestů, o kterých rozhodne soud. Naše personální kapacity tak byly nedostatečné a my jsme museli zajistit výkon rozhodnutí. Naše aktivity, které směřují do přípravného řízení jsme museli utlumit,” vysvětluje. „V přípravném řízení probíhá nejvíce mediací, což neznamená, že by nás mediace přestala jako služba zajímat. Věříme, že ozdravný proces, který může proběhnout prostřednictvím rozhovoru mezi pachatelem a obětí je užitečný,” říká Matoušková.

„Mediace není jednoduchá situace pro pachatele, ani pro oběť. Úkolem mediátora je pomoci oběma stranám se rozhodnout, jestli do tohoto procesu vstoupit. “Dobrou zprávou je podle ředitelky fakt, že v letošním roce přibyli zaměstnanci Probační a mediační služby. „Věřím, že letošní rok je zlomový a od příštího roku se vrátíme tam, kde jsme byli před dvěma lety,” tvrdí.

Klesající počet trestních mediací je podle Matouškové negativním trendem. „Chceme se samozřejmě vrátit a být aktivní v přípravném řízení, protože to je situace, kterou oběť a pachatel vnímá po spáchání trestného činu nejvíce intenzivně,” říká. „Tam má řada obětí spoustu otázek, které potřebuje mít zodpovězené. Řady odpovědí se jí nedostane od policie nebo od soudu, ale může jim odpovědět pachatel,” myslí si Andrea Matoušková.

Dopravní nehody, krádeže a alimenty

Trestní mediace využívají nejčastěji účastníci případů nedbalostních trestných činů v dopravě, tedy dopravních nehod. „Pak je to majetková trestná činnost, podvody, krádeže. U mladistvých je to spíše spojeno s výtržnictvím, ublížením na zdraví a krádežemi,” vyjmenovává Matoušková, která se v oblasti mediace a probace pohybuje od roku 1995.
„Mezi dospělými se také setkáváme s mediací, když zprostředkujeme jednání mezi tím, kdo má platit výživné a tím, kdo má právo výživné přijímat,” dodává.

Podle Probační a mediační služby je nutné vyloučit z mediace takové pachatele, kteří jejím prostřednictvím chtějí pouze získat plusové body za cílem mírnějšího trestu. Podle Matouškové úředníci takové lidi dobře znají.
„Jde o debatu, k čemu mediace je a jestli to náhodou není bonus pro pachatele. Zkušený mediátor rozpozná, jestli se pachatel chová účelově a chce prostřednictvím mediace dosáhnout něčeho jiného,” myslí si. „Pachatel často čelí ze strany oběti intenzivnějším otázkám, než když se ptá policista nebo soudce. Mediace není jednoduchá situace, ani pro pachatele, ani pro oběť. Úkolem mediátora je pomoci oběma stranám se rozhodnout, jestli do tohoto procesu

http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/zkuseny-mediator-pozna-kdyz-pachateli-jde-jen-o-mirnejsi-trest-rika-reditelka-probacni-a-mediacni-sluzby--1763448

Lidem v potížích pomáhá už to, že se přijdou svěřit

Publikováno: 11.10.2017

KARLOVY VARY Zatímco se o pachatele trestných činů, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, stará tým specialistů, oběťmi se tímto způsobem nikdo nezabývá. To si myslí Martin Šinágl z Probační a mediační služby v Karlových Varech. „Pracoval jsem patnáct let ve věznici a mohu říci, že zatímco s vězni se intenzivně pracuje, u obětí to tak, alespoň dle mého názoru, zdaleka není. Proto jsem do tohoto projektu vstoupil,“ vysvětluje Šinágl.

* Které služby lidem v probační a mediační službě nabízíte?

V poradně se specializujeme hlavně na podporu obětí trestných činů a jejich práv. Jsme schopni provést klienta celým trestním řízením, to znamená poradit mu, jak má postupovat, čeho se může domoci, co může očekávat či jak sepsat například návrh na exekuci. Jsme schopni pomoci s širokou škálou problémů.

* Jak moc velký zájem o vaši činnost mezi lidmi je?

Neustále se snažíme naše služby propagovat, aby se dostaly do povědomí široké veřejnosti. Zájem je prozatím spíše nárazový. Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi a agenturami, jako jsou například Armáda spásy, Krizové intervenční centrum, Farní charita, nemocnice a mnoho dalších. V rámci vyšetřování odkazuje na naši poradnu i Policie ČR.

* Dá se říct, že vás častěji vyhledávají ženy než muži?

Podle mých dosavadních zkušeností je zájem obou stran vyrovnaný.

* A s kým se vám líp pracuje? Věřím, že muži si o problémech moc povídat asi nechtějí.

Pravdou je, že ženy si opravdu chtějí o problému více povídat, což u nás není samozřejmě problém. Jinak jsem žádné zásadní rozdíly nezaznamenal.

* Co nejčastěji řešíte v rámci pomoci klientům?

Jsou to náhrady škody, vymáhání pohledávek, nejčastěji ohledně neplacení výživného. Dále pak domácí násilí a podobně.

* Je nějaký případ, který se vymyká jiným, na který často myslíte?

Již od června řeším případ, kdy tříletého chlapečka s poruchou autistického spektra napadl pes, který v danou chvíli nebyl pod plnou kontrolou svého majitele. Potencionální pachatel - ctím presumpci neviny, se k incidentu staví značně odmítavě. Z útoku svého psa viní otce napadeného dítěte. Prý si měl chlapce lépe hlídat. V současné době je tato kauza řešena pod dozorem státního zastupitelství.

* A co zpětná vazba, vnímají lidé vaši pomoc a umí za ni poděkovat?

Klienti, s kterými pracuji delší dobu, viz maminka výše zmíněného chlapečka, jsou vděční. Jejich úleva je viditelná. Pomáhá jim už jen to, že se mají komu svěřit se svými problémy a že se jim někdo věnuje. Prostě to, že se mají s důvěrou na koho obrátit.

* Máte kapacitu na další klienty?

Samozřejmě. I když pracuji v této pozici pouze na částečný úvazek, mám stanovené klientské hodiny v sudý týden pondělí a pátek 8:00 – 11:00 hodin, v lichý týden středa a čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin a navíc jsem k dispozici 24 hodin denně na telefonním čísle 725 807 071 či e-mailu mailto:sinagl.pms@gmail.com, kdy jsem připraven klientům poskytnout „první pomoc“. Veškerá komunikace může probíhat i na anonymní bázi.

* Kromě anonymity, jsou při sezeních i další pravidla?

Pravidla nejsou stanovena. Podle zákona o obětech trestného činu je obětí každý, kdo se tak cítí. Snažíme se pracovat opravdu s každým, kdo o pomoc požádá.

* Jak jste se k této práci dostal?

Od ukončení základní vojenské služby jsem dlouhá léta pracoval ve vězeňské službě s pachateli trestných činů. V rámci zvýšení kvalifikace jsem započal studium Vyšší odborné školy, obor sociální práce, a dostal se blíže do kontaktu s probační a mediační službou. V prosinci loňského roku jsem byl informován o probíhajícím výběrovém řízení PMS do projektu „Proč zrovna já II“, kterého jsem se zúčastnil, a vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem byl vybrán pro pozici poradce pro oběti trestných činů. V oboru sociální problematiky pracuji již dlouhou dobu a věřím, že klientům mohu nabídnout kvalifikovanou podporu.

Mladá fronta DNES str. 14 Karlovarský kraj Petr Toman

Nechci být obětí. Volná místa se rychle zaplnila

Publikováno: 04.10.2017

Obrovský zájem o účast vyvolal dvanáctý ročník projektu Nechci být obětí, který realizuje Městská policie Zlín. Nabídnutá místa byla obsazena během několika dní.

„Těší nás to. Ten zájem je důkazem, že si tento projekt vybudoval dobré jméno a je pro účastnice využitelný v praxi,“ konstatoval Milan Kladníček, ředitel MP Zlín. Cílovou skupinou projektu Nechci být obětí jsou ženy různého věku, které jsou zaměstnány na pozicích, kde se mohou stát terčem útoku, například pracovnice charitativních organizací, oběti trestných činů nebo domácího násilí. Během pěti lekcí se seznámí se základy sebeobrany, naučí se obranné strategie a použití technických obranných prostředků. „V teoretické části se dotknou právní problematiky i sociální oblasti, hodně se dozví i z psychologie,“ doplnil Milan Kladníček. Lekce začnou v polovině října a skončí v polovině listopadu. Pro účastnice je zdarma. Kromě MP Zlín se na realizaci projektu podílí i další organizace, například Intervenční centrum Zlín nebo Probační a intervenční služba České republiky.

parlamentnilisty.cz PV

Smlouva na náramky pro vězně je podepsaná.

Publikováno: 26.09.2017

Stát za ně zaplatí 93 milionů. Zařízení dodá firma SuperCom. Praha / Brno - Probační a mediační služba podepsala smlouvu s vítězným uchazečem tendru na elektronické náramky pro vězně.

Praha/Brno - Probační a mediační služba podepsala smlouvu s vítězným uchazečem tendru na elektronické náramky pro vězně. Informovalo o tom ministerstvo spravedlnosti. Zařízení dodá firma SuperCom, která v soutěžním dialogu uspěla už v únoru, avšak další uchazeči o zakázku následně výběr dodavatele zpochybnili u antimonopolního úřadu. Stát za náramky a jejich provoz ročně zaplatí 15,5 milionu korun, uvedl na tiskové konferenci ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

"Trvalo to osm let, ale je to tady. Je to šestý tendr, který konečně skončil úspěchem," podotkl ministr. "Spolehlivost elektronické kontroly odsouzeného nám umožní, abychom nyní více času věnovali přímé práci s pachateli," doplnila ředitelka probační služby Andrea Matoušková.

Náramky budou hlídat pachatele trestných činů odsouzené k domácímu vězení, a nahradí tak dosavadní namátkové kontroly prováděné probačními úředníky. V některých případech by zařízení také měla monitorovat obviněné, kteří by jinak skončili ve vazební cele.

Za pořízení náramků a za šestiletý provoz monitorovacího centra zaplatí ministerstvo 93 milionů korun. Rozhodujícím kritériem výběru dodavatele byla právě nabídnutá cena. Náklady na jednoho odsouzeného v domácím vězení budou 120 korun na den, 50 korun si bude odsouzený hradit sám. Pro srovnání, pobyt pachatele ve věznici stojí stát zhruba 1100 korun.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení zatím sice nezastavil, ale patrně se tak stane. Už minulý týden totiž neshledal důvody pro vydání předběžného opatření, které by tendr mohlo ještě pozastavit. Řekl to mluvčí úřadu Martin Švanda. Podle něj poté, co úřad obdrží informaci o podpisu smlouvy ze strany zadavatele zakázky, správní řízení zřejmě zastaví pro bezpředmětnost.

V první fázi projektu získá ministerstvo od SuperComu 280 náramků, provoz monitorovacího centra a školení zaměstnanců. V dalších šesti letech bude moci využívat až 2000 zařízení podle aktuální potřeby.

Za jednu z hlavních výhod náramků úřad označuje to, že odsouzený či obviněný bude moci zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání.
Ministerstvo si od monitoringu slibuje také častější ukládání trestu domácího vězení, ke kterému se zatím soudy - i kvůli absenci náramků - příliš často nepřiklánějí. Podle statistik Probační a mediační služby uložili soudci nejvíce trestů domácího vězení v roce 2012, kdy jich rozdali 514. Poté už počet těchto trestů setrvale klesal až k loňským 169 případům.

Elektronické náramky využívají od loňského roku Slováci. Předpokládané uvolnění míst v přeplněných věznicích se tam ale zatím nekonalo, protože monitoring se v praxi příliš neujal. V prvním roce fungování systému monitorovaly náramky jen 25 lidí. Slovenský nejvyšší kontrolní úřad uvedl, že systém vykazuje vysokou míru neúčinnosti a neefektivnosti, a to mimo jiné kvůli pozdnímu proškolení soudců a dalších pracovníků justice.

aktualne.cz Domácí ČTK

Sobotka chválil Pelikána. Mrzí ho ale, že neprošel zákon o znalcích ani úpravy oddlužení

Publikováno: 11.09.2017

Premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) mrzí, že se kvůli odporu opozice
nepodařilo ve Sněmovně prosadit nový zákon o znalcích a novelu
insolvenčního zákona, která upravuje oddlužení. Řekl to po dnešní bilanční schůzce s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO), jehož úřad obě normy předkládal. Za uplynulé funkční období Sobotka ministerstvo pochválil za dozor nad exekutory, zkrácení délky civilních soudních řízení a posílení zaměstnanosti vězňů.

Zákon o znalcích a novelu ke zjednodušení oddlužení lidí v dluhové pasti schválila vláda, dolní komora už je ale neprojednala. „Ty normy jsou připraveny a myslím si, že když se bavíme o tom, co lze vzkázat příští vládě v oblasti ministerstva spravedlnosti, tak bych doporučil, aby nová vláda tyto dvě novely předložila hned na začátku funkčního období, aby bylo možné časově překonat ten odpor, který eventuálně bude kladen,“ řekl premiér po setkání v pražském sídle Probační a mediační služby.

„Pevně věřím, že ať volby dopadnou jakkoliv, tak v dalším volebním období se tyto předlohy prosadí, protože je nezbytně potřebujeme,“ připojil se Pelikán.

Podle Sobotky nastal pozitivní posun ohledně exekucí a zpřesnění jejich pravidel. „V době, kdy naše vláda nastupovala na začátku roku 2014, přetrvávaly - podle mého názoru oprávněné - výhrady veřejnosti k tomu, jakým způsobem dochází k exekucím v České republice. Velmi často bylo poukazováno na excesy ze strany exekutorů při vymáhání dluhů,“ poznamenal.

Premiér dále vyzdvihl, že délka civilních soudů se v letech 2014 až 2016 zkrátila zhruba o 20 procent. Jedním z důvodů je podle něj to, že ministerstvo posílilo administrativní personál na soudech.

Do třetice Sobotka označil za výrazný pokrok schválení koncepce vězeňství do roku 2025 a s tím související zvýšení zaměstnanosti vězňů o zhruba 35 procent. Nyní tak pracuje přibližně 9000 vězňů z celkového počtu 21.000.

Premiér zmínil i otázku elektronických náramků pro vězně, které čekají na vypořádání námitek u antimonopolního úřadu a které by měly hrát důležitou roli při ukládání alternativních trestů. Podle Pelikána by stále mohlo být v příštím roce uvedeno do praxe prvních 250 zařízení.

V programovém prohlášení Sobotkovy vlády se ministerstva spravedlnosti týká šest bodů. Pod vedením Pelikána, který do čela resortu nastoupil až po uplynutí části volebního období, úřad na dva z bodů rezignoval - konkrétně na přípravu nového trestního řádu a nového občanského soudního řádu.
Ministr opakovaně řekl, že nechce přípravu obou procesních kodexů uspěchat.
Dnes podotkl, že práci ministerstva v uplynulých čtyřech letech
charakterizovalo i „období legislativní stability, kdy novela nestíhala novelu“. Podle něj je to pro rozvoj práva „možná potřebnější než všechno ostatní“.

Ministrův názor nesdílí opoziční poslanec za TOP 09 Martin Plíšek, podle nějž ministr předkládal nesystémové a nesouvisející změny zákonů. „Za jeho zásadní selhání považuji nepředložení nových procesních předpisů, které měly zmodernizovat a urychlit soudní řízení. Na druhou stranu je dobře, že některé věci nestihl prosadit, jako například socialistický experiment v podobě nového pojetí oddlužení,“ napsal v reakci, kterou zaslal ČTK.

Pelikánovo domovské hnutí ANO slibuje v programu k podzimním volbám do Sněmovny zrušení některých ministerstev včetně toho, že agenda ministra pro lidská práva by měla přejít pod ministerstvo spravedlnosti. „Já si to úplně nemyslím, že by mělo dojít k takovémuto sloučení agend,“ odpověděl dnes na dotaz ČTK premiér. Připomněl, že ministr pro lidská práva stojí v čele Legislativní rady vlády, přičemž podle Sobotky je dobře, když tuto funkci zastává ministr, který „není příliš často součástí legislativního procesu“.

euro.cz Politika

„Proč zrovna já?“ ptají se oběti

Publikováno: 25.08.2017

V Karviné již několik měsíců funguje poradna specializující se na pomoc obětem trestných činů

KARVINÁ Dvakrát týdně je Filip Švehelka v Karviné na několik hodin k dispozici obětem trestných činů. Pomáhá jim psychicky se vyrovnat s traumatizujícím zážitkem a zároveň vysvětluje, jak podat trestní oznámení, co obnáší trestní řízení či jakým způsobem se mohou domoci náhrady škody.
Někdy lidem pomáhá najít odvahu, aby vůbec zašli na policii…

* Takže vás mohou vyhledat i lidé, kteří ještě čin neohlásili?

Pokud se cítí být obětí trestného činu, tak ano. Stává se, že přijdou nejprve za námi. Jsou to třeba ženy, které dlouhodobě trpí domácím násilím.
Bojí se následků, když udají svého blízkého. A nebo nemají důvěru v policii. Říkáme jim, že je třeba situaci řešit a neházet to za hlavu.

* V tu chvíli jste tedy takovým mezičlánkem mezi obětí a policií.

To ano, ale nejen to. Obětem trestných činů se v prvé řadě snažíme dát psychosociální podporu. Zjišťujeme, jak jsou na tom v danou chvíli psychicky. Jak se jim změnil život, co by potřebovali… Až poté se zabýváme tím, jak nastalou situaci řešit. A také jsme v kontaktu s profesionálními právníky, psychology, na které je poté přesměrujeme.

* I vy ale musíte být v danou chvíli trochu právník, trochu psycholog…

Trochu důvěrník… Mohou se nám otevřít, a my jim vysvětlujeme, že se za to nemusí stydět. Uklidnit je s tím, že se to může stát každému a že se to nestalo jejich vinou. Měl jsem klientku, kterou partner znásilnil. Ona to nahlásila na policii a pak měla pochybnosti, zda udělala dobře. Styděla se a bála, že se to ostatní dozví. Sice udala přítele, ale vzhledem k tomu, že se stykem nesouhlasila, oprávněně to považovala za znásilnění.

* Jsou tedy vašimi klienty převážně ženy?

Je jich většina. Je to asi i tím, že mužům se příliš nechce svěřovat s tím, že se stali obětí trestného činu. Mají v sobě více zakořeněno, že si s tím prostě nějak poradí sami.

* Vyhledávají vás kromě obětí násilných činů i další skupiny lidí?

Ano, často řešíme majetkovou trestní činnost. Klientům radíme, jak se domáhat náhrady škody.

* Zabýváte se i případy, kdy se lidé stylizují neprávem od pozice oběti?

Osobně zatím ne, ale kolegyně už na pár takových lidí narazila. Jde většinou o notorické stěžovatele. Musíme přijmout každého, ale když posoudíme, že nejsou v právu nebo že si něco nárokují neopodstatněně, tak nemůžeme pomoci.

***

Kde a kdy pomáhá? Poradna pro oběti trestného činu sídlí v prostorách Probační a mediační služby v Zakladatelské ulici 974/20. Je otevřena v úterý od 14 do 17 hodin a ve středu od 8 do 11 hodin. Oběti mohou i volat na číslo 725 807 249 nebo psát na: mailto:svehelka.pms@gmail.com.

5plus2 str.5 PETR WOJNAR

Stali jste se obětí trestného činu? Na koho se obrátit? Nebojte se zeptat na svá práva

Publikováno: 07.08.2017

Stali jste se obětí trestného činu a potřebujete pomoc, informaci,podporu, zastání? Využijte kvalifikované pomoci v poradnách pro oběti trestných činů, které vznikly v rámci projektu „Proč zrovna já?" v rámci středisek Probační a mediační služby.

http://www.rozhlas.cz/hradec/radioporadna/_zprava/1746100

Poradci z řad zkušených probačních úředníků vám zdarma pomohou orientovat se v jednotlivých fázích trestního řízení, mohou vám pomoci například s podáním trestního oznámení, mohou vám poskytnout informace, jak podat opravný prostředek, (odvolání či stížnost), mohou vám také poskytnout právní informace jak uplatnit nárok na náhradu škody, jak lze trestní věc řešit mimosoudní cestou.

Pracovníci poraden vám také pomohou čelit náročné životní situaci, kterou často a nezřídka doprovází pocit bezmoci, vzteku, psychického zranění, nebo strachu.

V poradnách vám na požádání zprostředkují doprovod k jednání s orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi.

Pokud chcete zůstat v anonymitě a hledáte bezpečné prostředí pro sdílení Vašeho příběhu, pocitů, místo, kde vás přijmou a budou poslouchat, respektovat, navštivte střediska Probační a mediační služby.

Radioporadna: Mgr. Marie Švadlenová a Mgr. Kateřina Marková - Probační a mediační služba. Poradna pro oběti trestných činů. Stali jste se obětí nebo svědkem trestného činu? Poradíme vám, kde získat informace a na koho se obrátit o pomoc při jednání s trestně právními orgány. Nebojte se zeptat na svá práva. Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

V Jihlavě funguje poradna pro oběti násilí

Publikováno: 13.07.2017

Stali jste se obětí trestného činu? A nevíte, co máte v tíživé situaci dělat? Můžete se obrátit na poradnu pro oběti probační a mediační služby.

"„Obětem poskytujeme psychosociální podporu, poradenství v rámci orientace v trestním řízení, základní právní informace a tak dále. Pomáháme i náhradou škody,“ uvedla jihlavská poradkyně Nela Šupková. Pomoc se však nevztahuje pouze na právní oblast, ale trestný čin často poznamená psychiku oběti. „Oběti citlivě vyslechneme, neptáme se po detailech činu, snažíme se vytvořit prostředí důvěry. Často platí, že vyslechnutí, projevení soucitu a podpory je pro oběti dostačující,“ doplnila Šupková. V závažnějších případech poradkyně může zprostředkovat odbornou pomoc od psychologa. Poradna funguje na Tolstého ulici 1914 v Jihlavě. Zájemci mohou poradnu kontaktovat telefonicky, elektronicky i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin. „Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně a jsou určeny všem, kteří se cítí být oběťmi trestné činnosti, nehledě na věk, pohlaví, druh spáchaného trestného činu, způsobenou újmu či fázi trestního řízení,“ dodala Šupková. Bez objednání je možné přijít každé pondělí od 13 do 16 hodin a v úterý od 9 do 12 hodin. Poradna pro oběti je zřízena v rámci projektu Proč zrovna já?, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu."

jihlavsky.denik.cz Moje Jihlavsko Jana Kodysová

Protiprávní jednání mládeže na Mostecku

Publikováno: 28.06.2017

V úterý 27. 6. 2017 se v prostorách Probační a mediační služby v Mostě uskutečnilo setkání pracovníků z oblasti justice, bezpečnosti a sociálně právní ochrany dětí. Obnovené jednání navazuje na tradici setkávání Týmu pro mládež v rámci Systému včasné intervence, které probíhalo na Mostecku před několika lety.

Společným tématem se stala mládež, která je v konfliktu se zákonem. Setkání iniciovala Probační a mediační služba.
Cílem setkání bylo nastavení spolupráce institucí pracujících s dětmi a mládeží, která se dopouští protiprávního jednání. Řada oslovených aktérů tuto iniciativu, která vznikla na základě mapování potřeb sítě pro rodiny s dětmi v Mostě a v Litvínově, uvítala.

Jednání se vedle probačních pracovníků zúčastnili i zástupci Okresního soudu v Mostě, Okresního státního zastupitelství v Mostě, Policie ČR a zástupci orgánů sociálně právní ochrany dětí z Mostu a Litvínova. Došlo k nastavení pravidel vzájemné komunikace a vydefinování dalších témat, která se týkají práce s mládeží. Účastníci se dohodli na pružnější komunikaci v situaci, kdy dochází k závažným změnám v rodinách. „V rámci diskuse účastníci řešili možnosti účinné intervence u jednotlivých případů. Dle jejich závažnosti mohou být na tým přizváni i odborníci z jiných oblastí, kteří si práci s mladistvými věnují“ uvedla vedoucí střediska Mgr. Marie Jarolímová.

Další setkání týmu, které bude putovní, se uskuteční koncem roku 2017. Hostitelem tentokrát bude litvínovský sociální odbor.

Oběti trestných činů mají nově poradnu i ve Znojmě

Publikováno: 14.06.2017

Znojmo – Jak se zachovat poté, kdy se člověk stal obětí trestného činu? Jaká jsou práva takové oběti a kde může získat odbornou pomoc při řešení následků trestného činu? Na tyto a další otázky odpovídá znojemská poradna pro oběti trestných činů v ulici Dolní Česká. „Poradna funguje již od března a za dobu našeho působení se na nás obrátilo již pět lidí," řekla Deníku Rovnost poradkyně Dita Cetlová.

"V celé republice vznikla síť pětapadesáti poraden, kde vyškolení poradci poskytují právní informace i psychosociální podporu.
Bezplatnou službu nabízí poradna vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 hodin a ve středu od 12.00 do 15:0 hodin. Buď osobně bez objednání nebo prostřednictvím mobilního telefonu 727 873 134 či e-mailové komunikace na adrese mailto:cetlova.pms@gmail.com.
Další informace naleznou zájemci na http://www.pmscr.cz/pro-obeti."

znojemsky.denik.cz Moje Znojemsko Dalibor Krutiš

Probační a mediační služba si připomíná Světový den proti násilí na seniorech

Publikováno: 13.06.2017

(red) Probační a mediační služba ČR
TŘEBÍČ - Probační a mediační služba jen do konce dubna roku 2017 spolupracovala s 2088 oběťmi trestných činů. Bylo mezi nimi i 101 seniorů. Čísla zveřejnila při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, který připadá každoročně na 15. června.

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů jak na svých střediscích v 74 okresních městech České republiky, tak v 55 specializovaných poradnách pro oběti. Tam fungují odborníci speciálně vyškolení v poradenství poškozeným. Obrátit se na ně může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a následek. Poradny fungují naprosto bezplatně a anonymně a nabízejí maximálně šetrný a individuální přístup.
Jedna z nich se nachází také v Třebíči, konkrétně v ulici Sv. Čecha, v prvním patře budovy č. p. 239/1. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí od 13 do 16 hodin a ve středu od 8 do 11 hodin. Poradkyni lze zkontaktovat také telefonicky na telefonu 727 873 098 či přes e-mail sobotkova.pms@gmail. com. Poradny fungují v rámci projektu Proč zrovna já? II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V uplynulých letech se na poradny Probační a mediační služby obrátilo asi 1500 lidí, starších šedesáti let. Ve více než polovině případů chtěli poradit s tím, jak svou situaci řešit po právní stránce. Senioři se nejčastěji stávají obětmi násilné a majetkové kriminality. Jedná se zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů. Část trestných činů bohužel zůstává neohlášená. „Starší lidé se často stydí ohlásit trestný čin kvůli tomu, že jim ubližuje někdo blízký nebo proto, že naletělo nějakému podvodníkovi. V tomto ohledu jsou naši pracovníci vyškoleni v komunikaci, aby téma trestného činu dokázali otvírat a vzniklou situaci řešit“, říká Radim Bureš, zástupce ředitelky Probační a mediační služby. Kromě právních rad je tak podstatnou částí práce v poradnách psychická podpora a pomoc. „Stačí i prosté vyslechnutí, ukázání toho, že se o ně někdo zajímá, má na ně čas a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších případech dokážeme zprostředkovat služby psychologa,“ dodává Bureš. Hlavním smyslem Světového dne proti násilí na seniorech zůstává snaha zvýšit povědomí o tíživém tématu kriminality páchané právě na starších lidech. „V tomto směru vítáme, že novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obětí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší práva,“ uzavírá Radim Bureš.

Horácké noviny str. 2 Aktuality (red)

Policisté na Žďársku letos řešili 28 případů domácího násilí

Publikováno: 17.05.2017

Hádky, fyzické násilí, neustálé kontrolování ohrožené osoby a alkohol. To jsou nejčastější faktory, které se objevují při domácím násilí. To může probíhat mezi partnery, dětmi a rodiči a obětí se mohou stát také senioři.

Ve Žďáře pomáhají obětem domácího násilí a dalších trestných činů úředníci Probační a mediační služby. Poradna sídlí v Komenského ulici.

„V letošním roce řešili policisté na Žďársku 28 případů, které vykazovaly znaky domácí násilí. Ve dvou případech policisté na základě zákonných důvodů rozhodli o vykázání násilné osoby ze společného obydlí,“ uvedla policistka Stanislava Miláčková.

K jednomu takovému případu došlo na sklonku března v jedné obci na Velkomeziříčsku. Ženu tam v době napadl její blízký příbuzný. Třicetiletý muž dotyčnou nejprve častoval vulgárními výrazy a poté ji i fyzicky napadl. „Vzhledem k tomu, že se muž tohoto jednání dopustil již v minulosti a vzniklo riziko dalšího napadení, rozhodli policisté o jeho vykázání ze společného bydliště a bezprostředního okolí po dobu deseti dnů,“ uvedla k případu Miláčková. Zákon, jenž umožňuje vykázat agresora z bytu či domu na deset dní, začal platit před deseti lety. Tuto dobu nelze krátit ani se souhlasem ohrožené osoby.

Okamžiky domácího násilí prožila také Eva ze Žďárska. „První rok manželství byl krásný. Poté se dnes už bývalý manžel radikálně změnil, začal mě fackovat. Já ho milovala, vše jsem mu odpouštěla. Pak jsme spolu čekali dítě, jeho agresivní chování vůči mně se ale stupňovalo. Mlátil mě pěstí do obličeje, zamykal mě doma, s nikým jsem nemohla mluvit,“ popisuje pětačtyřicetiletá žena. I když svého bývalého partnera už roky neviděla, dodnes mívá noční můry. „Mám problém navázat nový vztah, bojím se, že se to bude opakovat,“ dodala.

Pomoc a poradenství obětem trestných činů poskytují v rámci projektu Proč zrovna já?II ve žďárském středisku Probační a mediační služby (PMS).

„Tento projekt je navazující na předchozí projekt Proč zrovna já, který probíhal v letech 2012 – 2015. Za dobu poskytování poradenství tuto službu ve Žďáře využilo 138 osob, z toho 78 žen a 59 mužů. Dětí mladších 18 let bylo 6, zdravotně postižené osoby 4 a 25 seniorů,“ uvedla za PMS Nela Šupková, poradce pro oběti trestných činů.

V poradně pomáhají obětem mimo jiné se zorientovat v oblasti trestního řízení, vyrovnat se s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadňují jim návrat k běžnému životu. „Je důležité zdůraznit, že naše služby jsou poskytovány naprosto bezplatně, anonymně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti,“ doplnila Šupková.

Kde hledat pomoc?

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Právě pro vás je projekt Proč zrovna já? II, který po celém Česku pomáhá obětem trestné činnosti.

KONTAKT:
Adresa: Komenského 1786/25 (středisko PMS, 3. patro), 591 01 Žďár nad Sázavou

Poradenské hodiny:
středa 13.00 – 16.00, čtvrtek 9.00 – 12.00
Poradce:
Nela Šupková
telefon: 727 939 970
e-mail: supkova.pms@gmail.com

zdarsky.denik.cz - Zlata Ptáčková

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty