Násilí a kriminalita spojená s internetem a ICT technologiemi

PMS poskytuje poradenství a zprostředkovává pomoc klientům v případech násilí a kriminality spojené s užíváním internetu nebo ICT technologií. PMS spolupracuje s Národním centrem bezpečnějšího internetu, z.s., odkazuje ve vhodných případech na nabídku služeb pomáhající linky ONLINE HELPLINE, zejména na její internetovou a telefonickou pomoc a rozsah nabízené pomoci. Linka je určena dětem, dospělým i seniorům a specializuje se na problematiku Internetu a online hrozeb. Obdobně pracovníci Online Helpline doporučují ve vhodných případech využití služeb PMS svým klientům.

Svůj problém můžete také konzultovat
na čísle +420 252 548 438 v pondělí a ve středu od 14:00 do 16:00 hod.nebo na e-mail: helpline@saferinternet.cz

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty