EU -164 Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky - výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu

 

Registrační číslo: NF-CZ15-BFB-1-020-01-2017
Rozpočet projektu: 1 043 939,00 Kč (100 % z NF)
Realizátor projektu: Probační a mediační služba
Doba realizace projektu: 28. 8. 2017 – 8. 9. 2017
Vedoucí projektu: Ing. Milan Hel

POPIS PROJEKTU
Výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu a s tím souvisejícího vězeňského systému a systému nápravných a probační služeb bude realizována jednou studijní cestou české delegace do Norska a následně norské delegace do České republiky.
 
Cílem studijní cesty je výměna vzájemných zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti zavedení a fungování elektronického monitorovacího systému (EMS) nástroje pro kontrolu trestu domácího vězení jako alternativního řešení pro vazbu a trest odnětí svobody.
 
Výměna zkušeností v oblasti praktického využívání EMS s norskými partnery je nezbytná pro aplikaci systému do prostředí ČR. Právní předpisy ČR v současné době umožňují využití EMS pro zajištění kontroly osob vykonávajících trest domácího vězení a od roku 2015 i jako náhradu vazby a trest odnětí svobody. Další oblasti využití jsou v současnosti předmětem analýz a předpokládá se rozšíření využití EMS pro potřeby např.: kontroly extramurálních aktivit odsouzených, ochranné léčby, zákazů vstupů apod.
Bilaterální spolupráce s norským partnerem, ředitelstvím Norské nápravné služby - Directorate of Norwegian Correctional Services (DNCS), byla navázána již při realizaci projektu "Systému dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR" realizovaným v letech 2014 - 2017.
 
Na základě navázané spolupráce s DNCS proběhnou 2 studijní cesty. První studijní cesta do Norka proběhne v termínu 28. 8. – 1. 9. 2017, cesty se zúčastní 13 osob z ČR. Druhá studijní cesta do České republiky následně proběhne v termínu 4. 9. – 8. 9. 2017, cesty se zúčastní 11 osob z Norska.
Iniciativa svým zaměřením přispěje k posílení bilaterální spolupráce mezi Partnerem programu (PMS) a Partnerem z donorského státu (DNCS). Iniciativa je plně v souladu se základními cíli BFB, kterými jsou navázání a prohloubení spolupráce, výměna, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi ČR a Norskem. Iniciativa je svým zaměřením také v souladu s programovou oblastí 32 - Nápravné služby vč. alternativních trestů, jejímž cílem je vylepšený systém nápravné služby v souladu s příslušnými mezinárodními nástroji pro lidská práva.
 
Projekt by měl přímo navázat a prohloubit zkušenosti získané v rámci předchozího projektu realizovaného v roce 2015 Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci mj. s Probační a mediační službou.
Česká probační a mediační služba (PMS) pokročila v procesu zadávání veřejné zakázky na elektronický monitorovací systém. Od 1. července 2017 byla v PMS vytvořena základní implementační struktura EMS a jsou připravovány pokyny pro odborníky na oblast EMS a probaci. Vedoucí oddělení EMS, tzn. nově zřízených jednotek EMS a odborníci pro oblast EMS využijí získané zkušenosti s elektronickým sledováním norské probační služby a studijní návštěva podpoří a zlepší zahájení elektronického monitorování v České republice. Elektronické sledování se dotkne systému probace v České republice a ovlivní práci všech pracovníků, a to nejen odborníků z oblasti EMS. Během pobytu norské delegace v České republice dojde k výměně názorů a zkušeností specialistů v oblasti elektronického monitorování v rámci celého probačního systému.
 
Součástí studijního pobytu bude i seznámení se se širším rámcem norské trestní politiky a systémem penitenciární a postpenitenciární  péče. Tento širší pohled je důležitý pro nastavení vhodné vazby technických (elektronické náramky) a sociálních opatření. Systém v Norsku je unikátní v tom, že jsou vězeňská služba a probační služba organizačně propojeny právě v partnerské organizaci DNCS (Directorate of Norwegian Correctional Services), zatímco v ČR jsou tyto služby organizačně odděleny (PMS a VS).
 
PARTNER Ředitelství Norské nápravné služby - Directorate of Norwegian Correctional Services (DNCS)
 
KONTAKTY
Projektový manažer
Ing. Milan Hel
Tel.: 778 522 878
mhel@pms.justice.cz

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty