cs

Program VIT rozšiřujeme do dalších tří českých věznic

Program Victim Impact Training tvoří poměrně novou součást restorativní práce s pachateli trestných činů v České republice. V jeho rámci je řešeno téma dopadů trestné činnosti na životy druhých a účastníci spolu s lektory ve 13 lekcích prochází různé oblasti, které s tímto tématem souvisí – například porozumění potřebám obětí či řešení nápravy způsobené újmy. Po dvou letech realizace se nám opakovaně potvrzuje, že program ve své současné podobě funguje v českých podmínkách velmi dobře – aktuálně je nabízen v rámci projektu Křehká šance II v 10 českých věznicích a vzhledem k pozitivním ohlasům jsme se s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR domluvili na jeho dalším rozšíření.

Ve dnech 5. – 7. 11. 2019 jsme proškolili nové kolegy, kteří se tak připojí ke stávajícímu týmu 30 specialistů a program se od ledna 2020 může nově rozběhnout také ve věznicích Praha-Ruzyně, Hradec Králové a Všehrdy. V budoucnu se VIT dočká také standardizace v rámci VS ČR, a Probační a mediační služba jej plánuje zařadit do nabídky tzv. programových center.

Mgr. Lea Vaňkátová, odborná garantka projektu Křehká šance II