cs

Proběhly Dny restorativní justice v Opavě

Dny restorativní justice každoročně připomínají nám známou myšlenku Howarda Zehra: „Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení“. Pro rok 2019 pracovníci Probační a mediační služby v Opavě v tomto duchu uspořádali ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity konferenci na téma „Práce s odsouzeným před a po podmíněném propuštění“. Účastníkům konference byly formou přednášek akademiků i praktiků přiblíženy vybrané metody práce s odsouzeným během výkonu trestu a po podmíněném propuštění.  

Specializované programy s odsouzenými během výkonu trestu jsou jednou z možností, jak otevřít téma dopadů kriminality odsouzeného nejen na jeho život. V tomto duchu byli účastníci setkání seznámeni s prací odborných zaměstnanců Věznice a ÚVZD v Opavě, na kterou navázalo představení nově vzniklého programu Victim Impact Training v podání Mgr. Jany Tkáčové z Probační a mediační služby.   

Podmíněné propuštění je pak způsobem, jak odsouzenému umožnit návrat do společnosti za podpory odborných pracovníků. Díky této spolupráci se u odsouzených výrazně snižuje riziko návratu ke kriminální kariéře. O jednotlivých aspektech rozhodování o podmíněném propuštění v gesci soudu hovořil zástupce akademické půdy JUDr. Jakub Drápal, M.Phil.  

V odpoledním přednáškovém bloku byly jednotlivé příspěvky zaměřeny především na spolupráci neziskového sektoru v rámci přípravy konkrétního odsouzeného na propuštění a návrat do běžného života po opuštění bran věznice. Programy Centra sociálních služeb Praha představila Mgr. Zuzana Stancová. V Opavě probíhající projekt zaměřený na rodinné a zejména vztahové problémy odsouzených prezentovala Mgr. Petra Večerková z organizace Eurotopia.CZ Opava. K možnostem rekvalifikace určené odsouzeným se krátce vyjádřil Ing. Stanislav Hoffman z Rekvalifikačního centra v Opavě. Završením programu byl příspěvek Doc. Jitky Skopalové, která seznámila diváky s výstupy výzkumného šetření mezi odsouzenými muži.  

Občerstvení během přestávek zajistila organizace ANIMA VIVA z.s. provozující tréninkovou kavárnu. Tato kavárna je jedinečná v tom, že poskytuje osobám se zdravotním postižením příležitost uplatnit se na trhu práce, ale také formou sociální rehabilitace propojuje svět osob se zdravotním znevýhodněním a duševním onemocněním.  

Součástí byla rovněž výstava „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, která bude i nadále prezentována v prostorách fakulty Slezské univerzity v Opavě.  

Mgr. Barbora Lesková, projekt Křehká šance II