cs

Probační a mediační služba řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému (EMS)

Probační a mediační služba aktuálně intenzivně řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému (EMS), firmou SuperCom Ltd. Ta bohužel opakovaně nesplnila svoje smluvní závazky, proto se rozhodla PMS okamžitě jednat, aby co nejúčinněji zajistila další fungování tohoto systému.  

V říjnu 2019 měla firma dodat 120 monitorovacích náramků s příslušným instalačním vybavením. Tato objednávka i přes intenzivní snahu Probační a mediační služby zatím nebyla dodána, čímž dodavatel porušil smluvní podmínky. Ačkoli je dodavateli známa skutečnost, že snižující se počet použitelných zařízení může v případě jejich nedostatku ohrozit provoz EMS v ČR, neučinil prozatím potřebnou nápravu a nereaguje na výzvy ani přes urgence.  

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyjádřila znepokojení nad jednáním dodavatele: „Udivuje mě, že dodavatel přestal plnit své závazky vůči Probační a mediační službě, velmi nám tím ztížil situaci jinak poměrně úspěšného projektu. Kvůli nezodpovědnému chování dodavatele musíme tuto nepříjemnou záležitost začít okamžitě řešit. Bohužel tím může utrpět důvěra veřejnosti v elektronickou kontrolu trestu domácího vězení, což je pro justici velká ztráta. Tuto důvěru budeme muset opět složitě získat a budovat.“  

Probační a mediační služba proto již přijala a bude i nadále přijímat vůči dodavateli opatření, aby zajistila udržení elektronického monitorovacího systému v provozu v nejvyšším možném rozsahu i v dalších měsících. „Přesto i tak hrozí, že provoz EMS bude muset být na přechodnou dobu omezen a po určitý čas bude doplněn namátkovými kontrolami probačních úředníků. Smlouva o provozování EMS je se stávajícím dodavatelem uzavřena do roku 2024,“ vysvětlila Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.  

Je nutné zdůraznit, že PMS učiní všechny dostupné kroky k maximální funkčnosti celého systému. Smluvní podmínky umožňují uplatnit vůči dodavateli sankce v případě, že řádně a včas neplní svoje závazky. Jde například o použití garance bankovní záruky a odstoupení od smlouvy. Pokud k těmto krokům bude Probační a mediační služba nucena přistoupit, aby byly chráněny zájmy státu a předešlo se růstu majetkových škod, dojde k vyhlášení nové veřejné soutěže dříve než v původně plánovaném termínu. Vzhledem k současné situaci již na PMS probíhají nutné přípravy na tuto variantu řešení.