cs

Probační a mediační služba odmítá vyjádření společnosti SuperCom

Probační a mediační služba odmítá vyjádření společnosti SuperCom

Probační a mediační služba důrazně odmítá prohlášení společnosti SuperCom k projektu EMS, která poškozují dobré jméno naší instituce. Společnost SuperCom se tak nejspíš snaží odvést pozornost od podstaty sporu. Ten zapříčinila nedodržováním závazků ze smlouvy, které dlouhodobě neplnila. Smlouva přitom byla uzavřena na základě veřejné zakázky a společnost SuperCom se zavázala ji plnit v celém rozsahu jasně stanovených podmínek.

Žádnou z informací z mediálního prohlášení společnosti SuperCom nepovažujeme za relevantní a domníváme se, že společnost SuperCom měla svoji energii nasměrovat na plnění smluvních závazků a neplýtvat jí na filozofické hodnocení stavu justice a vytváření dojmologie.

Jak již Probační a mediační služba avizovala, nároky Probační a mediační služby vůči společnosti SuperCom je připravena uplatnit u příslušného soudu. Proto si Probační a mediační služba nebude s firmou SuperCom vyměňovat své postoje k situaci prostřednictvím médií.

MgA. Martin Bačkovský
Tiskový mluvčí
Mob. 731 637 890