cs

Přezkoušení probačních asistentů

Základní vzdělávání probačních úředníků a asistentů bylo v letošním roce zahájeno hned dvěma soustředěními kvalifikačního vzdělávacího kurzu (6. – 10. 1.) a dne 13. 1. přezkoušením probačních asistentů PMS, kteří byli jako poslední zařazeni do specializačního vzdělávacího kurzu v r. 2019. Jejich znalosti byly ověřeny tříčlennou zkušební komisí.  

Kolegům gratulujeme jak k absolvování kurzu tak i úspěšnému přezkoušení!