Probační a mediační služba pořádá od roku 2016 každoročně v říjnu Dny mediace a v listopadu Dny restorativní justice.

Osvětové, na prevenci kriminality a snižování recidivy zaměřené akce pro širokou a odbornou veřejnost se pořádají napříč ČR.

Každoročně uspořádají probační střediska a spolupracující organizace kolem 20 eventů. Jde o workshopy, přednášky, besedy na školách, konference či promítání filmů.

Otevíráme k diskusi na téma prevence kriminality, trestné činnosti a restorativního přístup při řešení následků trestného činu

Děláme osvětu pozitivnímu dopadu RJ na přímé účastníky trestního řízení, oběť a pachatele (změna paradigmatu myšlení, desistence), tak i na jejich okolí a širokou veřejnost.


 
V průběhu osvětových akcí budou pořizovány audio/video záznamy nebo fotografie pro účely publikace či jiného využití pro potřeby veřejné prezentace Probační a mediační služby. Účastí na těchto akcích souhlasíte s tím, že pořízené záznamy mohou být také poskytnuty sdělovacím prostředkům, spolupořadatelům, partnerům osvětových akcí.
 
 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty