cs

Ohrazujeme se proti lžím uveřejněným v MF Dnes reportérem Karlem Hrubešem

Probační a mediační služba se důrazně ohrazuje proti celému článku s titulkem „Vězni koronaviru zůstávají ve vazbě. Chybí dohled“, který dne 11. dubna uveřejnila MF Dnes, a jehož autorem je pan Karel Hrubeš. Text obsahuje mnoho nepravdivých informací, nepřesností a je postaven pouze na subjektivních domněnkách autora, který svojí neprofesionální prací poškozuje nejen dobré jméno Probační a mediační služby, ale také jméno média, které mu umožnilo text zveřejnit.  

V žádném případě není pravda, že chybí dohled, jak pan Hrubeš lživě uvádí. Pokud nějaký soud odmítá propouštět obviněné na svobodu kvůli neexistující kontrole, jak je v článku uvedeno, disponuje bohužel nepřesnými a chybnými informacemi o současném stavu a fungování Probační a mediační služby.  

Naší prací je také výchovně působit na naše klienty v rámci jejich nápravy, podporovat je a vést k řádnému životu, proto jsme jim adresovali text na webových stránkách a sociálních sítích, z něhož pan Hrubeš cituje. Rozhodně nejde o zoufalou výhrůžku, jak pan Hrubeš text komentuje. My našim klientům, ani nikomu jinému, nevyhrožujeme. Chápeme, že každý může vyhodnocovat komunikaci podle svých zkušeností a osobnostního nastavení, proto možná pan Hrubeš dospěl k takto chybnému úsudku.  

Dále se důrazně ohrazujeme, že bychom nepřímo přiznávali, že v současné době nedokážeme provádět kontrolu, jak autor textu píše. Karel Hrubeš obdržel k fungování Probační a mediační služby během současného nouzového stavu podrobný popis, jak plníme všechny povinnosti, které máme, a z těchto dat nic podobného nevyplývá. Jde tak pouze o smyšlené domněnky Karla Hrubeše. Pokud by měl pan Hrubeš, ale i kterýkoliv jiný zástupce médií, vážný zájem o pravdivé informace o současném fungování Probační a mediační služby, jsme vždy připraveni tyto informace poskytnout k serióznímu vysvětlení všech nejasností.  

Dále bychom chtěli pana Hrubeše upozornit, že mluvčím Probační a mediační služby je pan Martin Bačkovský, nikoliv Petr Bačkovský. Tato informace se dá získat nejen z podpisu v mailové komunikaci, kterou pan Hrubeš s mluvčím organizace vedl, ale také z veřejných zdrojů.